Положення цієї статті застосовуються, якщо інше не встановлено цим Кодексом або іншим законом. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Положення цієї статті застосовуються, якщо інше не встановлено цим Кодексом або іншим законом.Відповідно до договору купівлі-продажу продавець повинен передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам договору, тобто умовам, які погоджені сторонами. Але може статися так, що продавець порушить свій обов'язок щодо передачі товару, якість якого відповідає умовам договору купівлі-продажу. У зв'язку з цим та з метою захисту прав покупця, законодавець передбачив у Цивільному кодексі України положення, у яких визначаються наслідки порушення умови договору купівлі-продажу щодо якості товару. Тобто дана стаття передбачає можливості пред'явлення покупцем вимог до продавця відносно недоліків товару, не обумовлених продавцем, незалежно від провини продавця у виникненні недоліків.

Законодавцем зазначені широкі можливості покупців-споживачів.

1) Так, стаття, що коментується, передбачає, що у випадку, якщо покупцю був переданий товар неналежної якості, він має право незалежно від можливості використання його за призначенням, вимагати від продавця пропорційного зменшення ціни. Тобто, якщо покупець отримав товар неналежної якості, але який все ж таки можна використовувати, він має право вимагати від продавця зменшення ціни товару пропорційно недолікам, які були виявлені.

2) Покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право також вимагати від продавця безоплатного усунення недоліків товару у розумний строк, тобто у строк, реально необхідний для усунення недоліків товару. Іншими словами, покупець має право вимагати, щоб недоліки щодо якості товару були усунені самим продавцем. При виконанні продавцем цих вимог, покупець повинен сплатити (якщо оплата за товар не була здійснена раніше) вартість тільки самої речі, а витрати стосовно виправлення недоліків лягають на продавця.


3) Недоліки товару можуть бути усунені не тільки продавцем, але й і покупцем. Покупець має право прийняти товар неналежної якості, але при цьому вимагати від продавця відшкодувати витрати на усунення недоліків товару.

Як зазначається у даній статті, покупець має право сам обирати одну з кількох альтернативних вимог, у випадку передачі продавцем товару неналежної якості, і ніхто не має права змушувати його до іншого рішення. Отже, продавець може лише запропонувати пропорційно зменшити ціну, безплатно усунути недоліки товару або відшкодувати витрати на усунення недоліків товару, але погодитися з цією пропозицією чи ні — це право покупця.

У статті, що коментується, міститься положення, згідно з яким у разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов'язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліками, які виявлялися неодноразово, чи з'являлися знову після їх усунення), покупець має право обрати за своїм вибором будь-який варіант поведінки, що приведений нижче.


1) Покупець має право у такому випадку відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми.

2) У разі істотного порушення вимог щодо якості товару, покупець може також вимагати замінити товар на якісні, а якщо це не можливо — повернути покупцю сплачені ним гроші.

Якщо продавець товару неналежної якості не є його виготовлювачем, вимоги щодо заміни, безоплатного усунення недоліків товару і відшкодування збитків можуть бути пред'явлені до продавця або виготовлювача товару.

Іншими словами, не тільки продавець (якщо він не є виробником товару) відповідає за якість товару, але й і виробник, адже він, як сторона в договорі купівлі-продажу, повною мірою відповідає за якість товару, що продається. При цьому право вибору, до кого звернути свої вимоги, належить покупцеві. Вони можуть бути адресовані або до продавця за місцем купівлі товару, або виробникові, або підприємству, що виконує їх функції за місцезнаходженням покупця. Функції представників підприємств-виробників виконують їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, що виконують указані вимоги на підставі договору з виробником.

Продавець, виробник (підприємство, що виконує їх функції) зобов'язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.

Стаття 679. Недоліки товару, за які відповідає продавець

Продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що вони виникли до передання товару покупцеві або з причин, які існували до цього моменту.

Якщо продавцем надані гарантії щодо якості товару, продавець відповідає за його недоліки, якщо він не доведе, що вони виникли після його передання покупцеві внаслідок порушення покупцем правил користування чи зберігання товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили.

Стаття, що коментується, передбачає, що продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що вони виникли до передання його покупцеві або з причин, які існували до цього моменту.

Тобто у даному випадку покупець повинен довести, що недоліки придбаного товару виникли до моменту передачі товару покупцю або з причин, які існували до цього моменту.

Вимоги покупця розглядаються після пред'явлення споживачем (покупцем) квитанції, товарного чи касового чека або іншого письмового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійні строки, — технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює. Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати покупцю квитанцію, товарний чи касовий чек або інший письмовий документ, що засвідчує факт купівлі.

Вимоги стосовно товарів, виготовлених за межами України або придбаних у посередників, задовольняються за рахунок продавця.

Відповідно до даної статті, якщо продавцем надані гарантії якості щодо товару, він повинен відповідати за його недоліки.

Вимоги покупця не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що виконує його функції) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення покупцем правил користування чи зберігання товару, дій третіх осіб або випадку непереборної сили.

Захист прав споживачів (покупців), передбачених законодавством, здійснюється судом.

При задоволенні вимог споживача (покупця) суд одночасно вирішує питання про відшкодування шкоди.

Покупець за своїм вибором має право подати позов до суду до продавця (виробника) про відшкодування збитків, що виникли внаслідок передачі товару неналежної якості. При цьому покупець звільняється від сплати державного мита за позовом, пов'язаним з порушенням прав (якщо рішенням суду позов задовольняється).

Стаття 680. Строки виявлення недоліків і пред'явлення вимоги у зв'язку з недоліками проданого товару

Покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками товару за умови, що недоліки виявлені в строки, встановлені цією статтею, якщо інше не встановлено договором або законом.

Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв'язку з його недоліками може бути пред'явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах двох років, а щодо нерухомого майна — в межах трьох років від дня передання товару покупцеві, якщо договором або законом не встановлений більший строк.

Якщо встановити день передання нерухомого майна неможливо або якщо покупець володів нерухомим майном до укладення договору, зазначені строки обчислюються від дня укладення договору.

Строк для виявлення недоліків товару, що перевозився або був відправлений поштою, обчислюється від дня одержання товару в місці призначення.

Якщо на товар встановлено гарантійний строк, покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками товару, які були виявлені протягом цього строку.

Якщо на комплектуючий виріб встановлено гарантійний строк меншої тривалості, ніж на основний виріб, покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками комплектуючого виробу, якщо ці недоліки були виявлені протягом гарантійного строку на основний виріб.

Якщо на комплектуючий виріб встановлено гарантійний строк більшої тривалості, ніж гарантійний строк на основний виріб, покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками товару, якщо недоліки у комплектуючому виробі виявлені протягом гарантійного строку на нього, незалежно від спливу гарантійного строку на основний виріб.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 151; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.007 с.)