Якщо автомат використовується для розміну грошей, придбання платіжних засобів або обміну валюти, застосовуються положення про роздрібну купівлю-продаж, якщо інше не випливає із суті зобов'язання. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Якщо автомат використовується для розміну грошей, придбання платіжних засобів або обміну валюти, застосовуються положення про роздрібну купівлю-продаж, якщо інше не випливає із суті зобов'язання.Стаття, що коментується, передбачає додаткові, у порівнянні зі ст. 700 ЦК (див. коментар до неї), вимоги до інформації, що повинна надаватися покупцю при продажі товарів через автомати. Покупцю повинні бути повідомлені відомості про продавця товару — його найменування, місце перебування і режим роботи, а також про дії, необхідні для одержання товару. Ці відомості повідомляються власником автомата, тобто особою, що на підставах, передбачених законом, містить автомат у власному господарстві. Власник автомата і продавець можуть збігатися в одній особі (коли продавець є власником автомата чи його орендарем), а можуть не збігатися (коли продавець орендує місце для установки автомата в іншої особи, і це місце не є місцем перебування продавця). Даний договір вважається укладеним, коли покупцем зроблені дії, необхідні для одержання товару (оплата, натискання кнопок і т.д.), тобто він укладається шляхом здійснення конклюдентних дій.

Відповідальність за ненадання покупцю оплаченого товару несе його продавець, а не власник автомата, якщо він не є продавцем товару. Продавець негайно по пред'явленні вимоги покупцем зобов'язаний передати йому куплений товар чи повернути сплачену суму. Доказами факту укладання договору можуть служити показання свідків, а також дані про кількість проданих через автомат товарів і отриманих за них грошей чи інших знаків оплати (наприклад, жетонів). Як представляється, продавець не вправі відмовити покупцю в одержанні зазначених даних, а при необхідності і розкрити автомат.

При одержанні через автомат товару неналежної якості або в неналежному упакуванні покупець вправі пред'явити продавцю вимоги, передбачені відповідно ст.ст. 708, 710 ЦК.

Стаття 704. Договір з умовою про доставку товару покупцеві

Якщо договір роздрібної купівлі-продажу укладено з умовою про доставку товару покупцеві, продавець зобов'язаний у встановлений договором строк доставити товар за місцем, указаним покупцем, а якщо місце передання товару покупцем не вказане, — за місцем проживання фізичної особи-покупця або місцезнаходженням юридичної особи-покупця.

Договір роздрібної купівлі-продажу з умовою про доставку товару покупцеві є виконаним з моменту вручення товару покупцеві, а у разі його відсутності — особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що засвідчує укладення договору або оформлення доставки товару, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання.

Якщо договором не встановлений строк доставки товару для вручення його покупцеві, товар має бути доставлений у розумний строк після одержання вимоги покупця.

Відповідно до статті, що коментується, за договором роздрібної купівлі-продажу продавець може взяти на себе обов'язок доставити товар у місце, зазначене покупцем. Воно може збігатися з місцем проживання покупця - громадянина (місцем перебування покупця - юридичної особи), а може і не збігатися. Якщо ж у квитанції чи іншому документі, оформленому на надання послуг по доставці, не зазначена інша адреса, вона доставляється за місцем проживання (місцем перебування) покупця, зазначеному в ній. Товар повинен бути доставлений у строк, передбачений законодавством або договором. Так, «Правилами продажу непродовольчих товарів», затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 27 травня 1996 р. встановлено, що доставка товарів повинна бути здійснена протягом 5-ти днів з моменту оформлення покупки. Якщо доставка не зроблена через відсутність покупця вдома в обумовлений час, повторна доставка здійснюється протягом 5-ти днів після додаткової оплати покупцем її вартості.

Деякі різновиди договору роздрібної купівлі-продажу передбачають обов'язкову доставку товарів. Такими різновидами є: продаж товарів поштою, правила такого продажу встановлені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 17 березня 1999 р.; продаж товарів за замовленням та вдома у покупця, правила встановлені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 29 березня 1999 р.

Частина 3 статті, яка коментується, передбачає виключення з загального правила про час виконання зобов'язання, що не визначає строк чи не містить умов, що дозволяють його визначити (за загальним правилом таке зобов'язання виповнюється в розумний строк після свого виникнення, а при невиконанні в цей строк - протягом семи днів з моменту пред'явлення кредитором відповідної вимоги.) Зобов'язання роздрібної купівлі-продажу з умовою доставки, що не передбачає її терміну, виповнюється тільки після пред'явлення покупцем вимоги про доставку й у розумний строк.

Якщо в договорі строк доставки відсутній, але він визначений «Правилами продажу непродовольчих товарів», то товар повинен бути доставлений у встановлений ними термін.

Момент виконання даного договору зв'язаний із врученням (у місці доставки) товару покупцю чи кожній іншій особі, що пред'явила квитанцію чи інший документ, що свідчить про укладення договору (наприклад, товарний чи касовий чек) чи про оформлення доставки.

Стаття 705. Договір найму-продажу

За договором найму-продажу до переходу до покупця права власності на переданий йому продавцем товар покупець є наймачем (орендарем) цього товару.

Покупець стає власником товару, переданого йому за договором найму-продажу, з моменту оплати товару, якщо інше не встановлено договором.

За загальним правилом, встановленим ст. 334 ЦК, право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Правила статті, що коментується, застосовуються у випадку, коли законодавством, або договором роздрібної купівлі-продажу передбачено, що право власності на товар, переданий покупцю, зберігається за продавцем до його оплати покупцем. У випадку, якщо до повної оплати товару право власності на нього зберігається за продавцем, до відносин сторін застосовуються загальні положення про оренду, якщо інше не випливає із суті зобов'язання. Правило про зберігання права власності на товар за продавцем до моменту повної оплати його вартості покупцем встановлено лише для роздрібної торгівлі в розстрочку. Нормативним документом, що регулює такий різновид договору роздрібної купівлі-продажу, є «Правила торгівлі в розстрочку», затв. постановою КМУ від 1 липня 1998 р.

За своєю суттю договір купівлі-продажу товарів у розстрочку є кредитним договором та передбачає нарахування процентів за надання такого кредиту. Розмір процентів встановлюється продавцем самостійно, але він не повинен перевищувати діючих на момент продажу товару річних ставок за фінансові кредити банку, який обслуговує підприємство-продавця. Якщо до моменту повного погашення кредитного договору змінюються ставки по банківських кредитах, перерахунок процентів для покупця не провадиться. Таким чином, розрахунок суми процентів, які повинен сплатити покупець, провадиться один раз — в момент укладання договору, та до повного погашення вартості покупки розмір процентів по кредиту залишається незмінним.

Крім фіксованої суми процентів, «Правилами торгівлі в розстрочку» передбачено також, що продаж товарів в розстрочку та внесення чергових платежів здійснюються по цінах, що діяли на момент продажу. В разі подальшої зміни цін на товар, проданий в розстрочку, продавець не має права проводити будь-який перерахунок по укладеному договору, крім одного випадку. Оскільки покупець користується всіма правами споживача (гарантійні строки обслуговування (ремонту), або гарантійних замін та ін.), то він має право повернути неякісні товари, отримати за них грошову компенсацію, або обміняти неякісні товари на аналогічні тієї ж або іншої моделі. Тільки у разі заміни товарів неналежної якості на якісні товари іншої моделі перерахунок вартості здійснюється виходячи з цін, що діють на момент обміну.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.007 с.)