Схема аналізу уроку української мовиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схема аналізу уроку української мовиI Загальні відомості про урок, його тип, структуру, зміст.

Назва предмета, дата проведення, тема, мета уроку (спеціальнонавчальна, виховна, розвивальна). Тип уроку, його структура, обладнання.

Завдання

Запишіть цілі уроку, правильність їх визначення, встановіть зв'язок цього уроку з попередніми. Виділіть етапи уроку та зафіксуйте час, який відводився на кожний з них. З’ясуйте, чи відповідають тип і структура уроку його цілям, змісту і завданням.

II Підготовка учнів до уроку.

Наявність необхідного приладдя, психологічна готовність учнів до уроку.

Завдання

Простежте за організацією початку уроку. Зверніть увагу на те, чи готовий клас до уроку (дошка, технічні засоби, дидактичні посібники, все необхідне на партах учнів) і чи не було втрачено час через погану організацією початку уроку. Визначте прийоми, які використовував учитель для налаштування учнів до уроку.

III Перевірка домашнього завдання. Повторення вивченого. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

Форми перевірки домашнього завдання та їх педагогічна доцільність. Прийоми підготовки до сприйняття нового матеріалу.

Завдання

Зафіксуйте, коли вчитель здійснював перевірку домашнього завдання. Визначте, які форми та прийоми контролю використовував учитель (фронтальне усне опитування, самостійна робота, групова робота, індивідуальна робота, використання сигнальних карток, словників, таблиць тощо, самоперевірка, взаємоперевірка, виконання завдань, аналогічних домашньому).

Простежте, які прийоми і форми підготовки до сприйняття нового матеріалу застосовував учитель (списування з граматико-орфографічним та логіко-стилістичним завданнями, диктанти, мовний розбір, конструювання, виконання завдань в парах, групах з використанням таблиць, ілюстрацій, опорних схем, роздаткового матеріалу, сигнальних карток тощо, аналіз тексту, робота за підручником тощо).

IV Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми та завдань уроку.

Створення пошуково - пізнавальної ситуації. Оголошення теми та завдань.

Завдання

Простежте за тим, як учитель мотивував навчальну діяльність учнів (створював проблемні ситуації, формулював проблемні завдання, використовував наочність та цікавий матеріал тощо). Зафіксуйте, чи оголошувалася тема уроку, його завдання (записи на дошці «Знати», «Вміти»). Чи у доступній формі це зроблено?

V Сприйняття та усвідомлення нового навчального матеріалу. Розвиток мовленнєвих умінь та навичок.

Зміст нового матеріалу, методи його пояснення.

Завдання

Визначте основний метод пояснення нового матеріалу. Зверніть увагу на те, який прийом використано (спостереження та аналіз мовних фактів, створення проблемної ситуації, порівняння, зіставлення мовних фактів, застосування ілюстративного матеріалу, читання визначення, коментування, пояснення) та доцільність його застосування. Встановіть, чи були враховані труднощі засвоєння даного мовного явища.

Простежте за тим, як учні усвідомлювали новий навчальний матеріал, як була організована навчальна тренувальна практика (застосовувалися різні види вправ, мовний розбір, списування, диктант, вправи з розвитку мовлення, лексичні вправи).

З’ясуйте, чи вдало дібрані вправи, чи логічною була їх послідовність, чи забезпечувалася самостійність учнів під час виконання вправ, чи проводилася робота над помилками, чи організовувався самоконтроль за якістю їх виконання, чи поєднувалася колективна робота з індивідуальною, чи диференціювалися завдання.

VII Результативність уроку.

Завдання

Визначте, наскільки успішно розв'язані цілі на уроці; рівень якості знань (свідомість, міцність, глибина, дієвість), уміння застосувати на практиці; які практичні уміння й навички вироблені на уроці; ступінь активності й дисциплінованості учнів, культура мовлення, ступінь загального розвитку, ставлення до вчителя і один до одного, наявність інтересу до навчального предмета і т.ін.

Висновки і пропозиції

Які конкретні висновки і пропозиції можна зробити до аналізованого уроку? (Яка загальна оцінка уроку, що цінного з цього уроку можна рекомендувати вчителям для впровадження в практику, як позбутися наявних недоліків і закріпити досягнені успіхи на наступних уроках, як удоскона­лювати процес навчання на уроці, поліпшувати якість уроку і т.ін.).

 

Схема аналізу уроку читання

I Загальні відомості про урок, його тип, структуру, зміст.

Назва предмета, дата проведення, тема, мета уроку (спеціальнонавчальна, виховна, розвивальна). Тип уроку, його структура, обладнання.

Завдання

Виділіть цілі уроку, правильність їх визначення, встановіть зв'язок цього уроку з попередніми. Виділіть етапи уроку та зафіксуйте час, який відводився на кожний з них. З’ясуйте, чи відповідають тип і структура уроку його цілям, змісту і завданням.

II Підготовка учнів до уроку.

Наявність необхідного приладдя, психологічна готовність учнів до уроку.

Завдання

Простежте за організацією початку уроку. Зверніть увагу на те, чи готовий клас до уроку (дошка, технічні засоби, дидактичні посібники, все необхідне на партах учнів) і чи не було втрачено час через погану організацією початку уроку. Визначте прийоми, які використовував учитель для налаштування учнів до уроку.

III Перевірка домашнього завдання. Повторення вивченого. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

Форми перевірки домашнього завдання та їх педагогічна доцільність. Прийоми підготовки до сприйняття нового матеріалу.

Завдання

Зафіксуйте, коли вчитель здійснював перевірку домашнього завдання. Визначте, які форми та прийоми контролю використовував учитель («орфоепічне» та «тлумачне» читання, вибіркове читання; словникова робота (тлумачаться слова, важкі за значенням); з’ясування композиційної структури тексту; робота за малюнком, діафільмом; вибірковий, стислий та творчий перекази; словесне малювання; перебудовування діалогів у розповідну форму; виразне читання тексту; драматизація (читання в особах, колективна декламація); екранізація; визначення головної думки твору; характеристика дійових осіб, оцінка, зіставлення з іншими героями; повторення вивченого напам’ять вірша).

IV Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми та завдань уроку. Підготовча робота до читання тексту.

Завдання

Простежте за тим, як учитель мотивував навчальну діяльність учнів (створював проблемні ситуації, формулював проблемні завдання, використовував наочність та цікавий матеріал тощо). Зафіксуйте, чи оголошувалася тема уроку, його завдання (записи на дошці «Знати», «Вміти»). Чи у доступній формі це зроблено?

Визначте, прийоми актуалізації, уточнення й поповнення знань і уявлень про факти та події, які зображуються у творі (узагальнення спостережень після екскурсії, розгляд малюнків до тексту, розповідь учителя, демонстрація діафільмів тощо); чи відбувалася підготовка до емоційного сприйняття тексту?. Зафіксуйте зміст словникової роботи (перелік слів, знання яких необхідне для розуміння змісту тексту, способи пояснення їх лексичного значення – демонстрація, тлумачення, елементарний словотворчий аналіз тощо). Створення відповідних проблемних ситуацій до вивчення нового матеріалу.

IV. Сприйняття та усвідомлення нового навчального матеріалу. Розвиток мовленнєвих умінь та навичок

Завдання

Зафіксуйте спосіб ознайомлення учнів з новим твором (цілісне сприймання):первинне читання тексту учнями класу мовчки, відповіді на запитання (запис 1-2 на дошці до початку читання, щоб воно не було механічним); читання тексту учнями класу разом напівголосу (або пошепки, хором – у слабшому класі), відповіді на запитання (запис 1-2 на дошці до початку читання, щоб воно не було механічним); зразкове в орфоепічному відношенні і виразне чикання тексту вчителем за опрацьованою партитурою – як підсумок всієї самостійної роботи учнів з «впізнавання» нового тексту.

Простежте за тим, як здійснювалося повторне читання тексту – поглиблення сприймання, розвиток техніки читання: «орфоепічне», «тлумачне» та індивідуальне читання; читання в парах (з вчителем – клас, з кращим учнем – слабший учень). Зафіксуйте вправи з техніки читання.

Запишіть форми аналізу фактичного й образного змісту тексту в поєднанні з розбором художніх засобів та мовних особливостей разом із читанням:відповіді на запитання, вибіркове читання; постановка запитань до тексту (під керівництвом вчителя і самостійно); виділення основних компонентів сюжетної лінії (композиційний аналіз); розбір частин тексту – читання, відповіді на запитання, читання та з'ясування діалогів, переказ, визначення головної думки (ідеї), добір заголовків; складання плану (запис на дошці), визначення його структури (зачин, основна подія, кінцівка); словесне малювання; переказ прочитаного загалом (подальше усвідомлення фактичного змісту тексту, засвоєня лексики) – репродуктивний, вибірковий, стислий перекази, переказ із перебудовуванням діалогів у розповідну форму; робота за малюнком (впізнавання та переказ епізодів, опис), діафільмом (опис, розповідь окремих епізодів, співвіднесення з текстом); опрацювання логічної партитури читання тексту (визначення логічного центру залежно від ідеї, логічних наголосів); екранізація.

Простежте, чи була проведена узагальнююча бесіда за текстом. Зафіксуйте її зміст (питання, заключне слово вчителя). Чи було проведене заключне виразне читання тексту?

V. Творче застосування знань учнів.

Завдання

Визначте, чи був проведений цей етап уроку? За умови наявності зафіксуйте типи завдань до творчої роботи на основі тексту – творчий переказ; ілюстративна робота (словесне та графічне малювання); драматизація (читання за ролями, під час вивчення віршів – колективна декламація); інсценізація (створення сценарію, визначення кадрів для можливого фільму).

VI Підсумок уроку. Завдання додому.

Завдання

Зафіксуйте, як учитель підводить підсумки уроку, на що звертає увагу. Оцініть своєчасність пояснення домашнього завдання. Визначте його зміст і обсяг. Зверніть увагу на чіткість, доступність пояснення вчителя. Чи враховувалися індивідуальні та вікові особливості учнів. Простежте, чи перевірив учитель правильність запису домашнього завдання учнями у щоденниках. Зверніть увагу, чи передбачав учитель способи підвищення інтересу учнів до виконання домашньої роботи.

VII Результативність уроку.

Завдання

Визначте, наскільки успішно розв'язані цілі на уроці; рівень якості знань (свідомість, міцність, глибина, дієвість), уміння застосувати на практиці; які практичні уміння й навички вироблені на уроці; ступінь активності й дисциплінованості учнів, культура мовлення, ступінь загального розвитку, ставлення до вчителя і один до одного, наявність інтересу до навчального предмета і т.ін.

Висновки і пропозиції

Які конкретні висновки і пропозиції можна зробити до аналізованого уроку? (Яка загальна оцінка уроку, що цінного з цього уроку можна рекомендувати вчителям для впровадження в практику, як позбутися наявних недоліків і закріпити досягнені успіхи на наступних уроках, як удосконалювати процес навчання на уроці, поліпшувати якість уроку і т.ін.).Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.009 с.)