Блок № 5. Оцінка діяльності учнівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Блок № 5. Оцінка діяльності учнів1. Наскільки активні й працездатні учні на уроці?

2. Наскільки сформульовані вміння учнів організувати свою діяльність на робочому місці в часі відповідно до заданих цілей і завдань уроку?

3. Наскільки учні мобілізували себе на сприйняття і переробку інформації? Який рівень організованості й активності в навчальній діяльності?

4. Наскільки самостійно й ефективно учні змогли застосувати отримані раніше знання в оформленні нових понять, зв'язків, відносин?

5. Наскільки учні вміють планувати, організовувати, встановлювати зв'язки, узагальнювати, робити висновки, виділяти головне, володіти монологічною мовою?

6. Чи учні вміють розпізнати і виділяти новий зміст; застосовувати нові знання до пояснення явищ, зв'язку між ними, законів, правопису; чи вміють викори­ стовувати ці знання в практичних завданнях?

7. Чи вміють учні здійснювати перевірку, самоперевірку, взаємоперевірку, давати самооцінку й об'єктивну оцінку знань товаришів; чи вміють обґрунтовувати оцінку

8. Як уміють учні здійснювати самоконтроль, самоаналіз і самокорекцію?

9. Чи коректні, комунікабельні учні? Наскільки вони вміють працювати фронтально, індивідуально й у групах?

Блок № 6. Підсумок уроку і домашнє завдання

1. Наскільки міцно учні засвоїли алгоритм теми і вміють застосовувати його в завданнях, практичних, самостійних і творчих роботах?

2. Чи відзначена значимість теми уроку у формуванні системи знань учнів?

3. Чи дана характеристика роботи класу (показана успішність оволодіння змістом уроку, розкриті недоліки)?

4. Чи вміє вчитель охопити типове в успішності засвоєння і виділенні недоліків; врахувати реальні можливості класу?

5. Чи мало місце на уроці формування позитивних соціально-значимих якостей особистості відповідно до цілей і завдань уроку, акцентоване під час підведення підсумку?

6. Чи мала місце корекція обсягу і змісту домашнього завдання, його диференціація з урахуванням навчальних можливостей класу й окремих учнів?

7. Чи дана чітка інструкція і методичні поради щодо виконання домашнього завдання, чи залучалися знання й уміння учнів?

8. Чи проводилася робота з інструктування щодо домашнього завдання в рамках часу уроку?

9. Чи записані на дошці й у щоденниках параграф, номери задач і завдань, розділи тем, сторінки, чи задані завдання на повторення матеріалу, творчі завдання?

 

План оформлення конспекту уроку

Конспект уроку математики

студента ____ курсу

психолого-педагогічного факультету

Луганського національного університету

Прізвище, імя, по-батькові

Урок №_____________ Клас__________________ Дата ________________

Тема уроку:

Мета уроку: - загальноосвітня;

- розвивальна;

- виховна.

Тип уроку: за дидактичною метою, за спрямованістю змісту

Засоби навчання:

Обладнання:

 

Хід уроку

· Етапи уроку

· Зміст роботи на кожному етапі.

Дидактичні матеріали використані на уроці:

Методична література для підготовки до уроку:

Самоаналіз проведеного уроку

 

 

Приклад оформлення конспекту уроку

Тема урока: Умножение двузначного числа на двузначное

Класс

Цель урока:сформировать умение выполнять письменное умножение двузначного числа на двузначное, совершенствовать знание таблицы умножения, вычислительные навыки, развивать зрительную память, внимание, умение взаимодействовать при работе в группе, воспитывать усердие, аккуратность.

Тип урока:комбинированный

Оборудование:карточки для устного счета, игра математическое лото, карточки с примерами на умножение, карточки с задачами на умножение, наглядно пособие – умножение в столбик.

Ход урока

І. Организация класса

1.Психологический настрой на урок – закончить фразу: «Я хочу, чтоб сегодня на уроке…» (мы решали примеры, я получил хорошую оценку, было интересно…)

2.Дети проверяют готовность к уроку, занимают свое рабочее место, четко и быстро называя любой пример из таблицы умножения (3х4=12…).

ІІ. Актуализация опорных знаний.

1. Проговаривание таблицы умножения

- дети проговаривают таблицу умножения на 7 – хором (учитель назвает пример, дети ответ);

- таблица умножения на 8, 9 – проговариваю по очереди вдвоем, втроем…

 

2. Игра «Лови ошибку» - учитель называет пример из таблицы умножения с ответом. Если ответ правильный – дети хлопают в ладоши, если нет – исправляют.

- дважды девять восемнадцать.

- если число 6 увеличить в 8 раз, получится 46;

- произведение чисел 20 и 4 равно 5;

- если число 7 взять 5 раз, будет 35;

- …

3. Игра на внимание. Учитель показывает в течении 1-2 секунд карточку с примером из таблицы умножения. Дети должны успеть увидеть пример и назвать ответ, называя пример полностью, чтобы дети, которые не успели зафиксировать пример, смогли воспринимать на слух.

 

5х4   7х4   12х3
         
6х6   5х9   30х6
         
18:9   40х7   20х8

 

4. Математическое лото «Таблица умножения». Работа в группах. Дети получают игровые карты. Учитль – ведущий, побеждает та группа детей, которая первой закроет все свободные ячейки на карте. (пример карточек на с….)

 

5. Роабота с карточками. Решение примеров за 2 минуту. После выполнение работы – коллективная работа. Самооценивание с учетом количества выполненной работы и правильности.

КАРТОЧКА 12х8= 90х4= 40х6= 21х8= 14х4= 14х5= 21х7= 30х6= 17х5= 50х5= 80х4= 13х3= 16х6= 15х2= 19х2= 18х2= 18х4= 90х3= 15х6= 60х6=

 

 

6. Каллиграфическая минутка – графический диктант.

4 клеточки вправо, 1 вниз, 5 вправо, 6 вниз, 3 влево, 2 вверх, 1 влево, 2 вниз, 3 влево, 3 вверх, 1 влево, 2 вниз, 1 влево, 1 вниз, 1 влево,2 вверх, 1 вправо, 5 вверх.

Полученное изображение – слоненок.

 

х 12 =

 

ІІ. Мотивация учебной деятельности.

Составьте задачу, поставив вопрос так, чтобы в решением задачи было

- 1 индийский слон слон весит примерно 6 тонн (сколько весит 12 слонов?)

- 1 африканский слон весит

- слон за 1 час может пробежать 30 км.

- 1 взрослый слон за 1 раз съедает 34 кг фруктов. (сколько фруктов съедят 12 слонов?)

Проблемная ситуация: как посчитать, если мы не умеем умножать 65 на 12?

- Можно прибавить число 34 двенадцать раз. (пытаються сложить)

вывод: очень трудоемко и долго. Оказывается есть возможность решить этот пример на несколько секунд. Хотите научиться?

ІІІ. Изучение нового материала.

1. Знакомство с вычислительным приемом в учебнике, объяснение с использованием наглядного пособия.

2. Самостоятельное формулирование правил умножения:

S При умножении в столбик каждый разряд записывают под одноименным разрядом.

S При умножении на единицы, результат умножения записывют под единицами…

3. Комментированное решение примеров на умножение в столбик.

25х42 = 64х13= 21х32= 42х16=

4. Найди и объясни ошибку:

 

 

х 27 + 238 68
х 17 +42


ІV. Закрепление нового материала.

1. Решение задачна умножение двузначного числа на двузначное.

- Задачи в учебнике. (№245, 246).

- Самостоятельное решение задач такого типа по карточкам с быстрой проверкой (дети называют номер карточки и ответ). При необходимости – индивидуальная работа.

2. Работа в группах– „Математические пазлы”. Каждая группа получает набор пазлов. На пазлах записаны примеры на умножение. Некоторые из них можно решить устно, а некоторые требуют записи в столбик. Задание – сложить пазлы, решив все примеры, олучить изображение, загадать то что получилось, дав ему разные характеристики.

3. Самостоятельная работа. Даны числа, каждое из которых надо увеличить в 25 раз.

- Все ли примеры нужно было решать в столбик? Почему?

- Проверка результатов вычисление. Выборочное комментирование.

V. Подведение итогов урока.

- Чему научились?

- Что у вас получилось лучше всего?

- Какие советы можно дать тому, кто пока не умент умножать в столбик?

- Домашнее задание: используя данные учебника по природоведению, энциклопедий о животных, составить задачу на умножение (простую или составную), решить выражение в учебнике № 249

 

Приклад оформлення конспекту інтегрованого уроку

Тема уроку: Лісовими стежинами.

Клас

Тип уроку: інтегрований (математика, екологія)

Мета: закріплювати вміння додавати і віднімати числа з переходом через десяток у межах 20, формувати вміння розв’язувати задачі, рівняння на знаходження невідомого доданка,поширювати знання дітей про мешканців лісу, роль лісу в біосфері, взаємозв’язок людини та навколишнього середовища, розвивати логічне мислення, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, виховувати дбайливе ставлення до природи.

Обладнання: магнітофонний запис «Голоси лісу», тематична добірка ілюстрацій, індивідуальні картки для роботи в парах, математичні пазли, «Правила для тих, хто подорожує лісом», магнітна дошка.

 

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Вступна частина.

1. Повідомлення теми та мети уроку.

Хоч нелегке шкільне життя,

Та все х веселе і цікаве,

Важких багато є тут справ,

Але є ігри і забави.

Отож негаймо час даремно.

Чудово є ідея в мене:

Я пропоную вам, малята,

Сьогодні в лісі побувати!

Згодні?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.008 с.)