Загальні структурні елементи уроку математикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальні структурні елементи уроку математики 

Урок математики складається з пов’язаних між собою частин, які об’єднані спільною темою, спрямовані на вирішення навчальних завдань уроку,структурні елементи яких упорядковані у певну логічну послідовність і становлять цілісну картину уроку. Кожний етап уроку може складатися з різних структурних елементів, послідовність яких залежить від конкретного уроку.

I. Актуалізація опорних знань, вмінь, навичок.

1. Проблемний вступ до уроку.

2. Збудження емоційного стану.

3. Мотивація.

4. Систематизація опорних математичних знань,вмінь, навичок.

5. Усна лічба.

6. Каліграфічна робота;

7. …

II. Формування нових знань, прийомів та засобів діяльності.

1. Мотивація до вивчення нової теми.

2. Створення проблемної ситуації.

3. Формулювання питань з опорою на попередні знання з математики чи інших предметів, що спрямовані на засвоєння нових знань;

4. Колективна, групова чи індивідуальна робота, яка спрямованна на засвоєння нових знанб.

· Формулювання питань з опорою на попередні знання учнів, які будуть використані при засвоєнні нового матеріалу;

· Пошук, обґрунтування більш раціонального способу дій при розв’язанні нових обчислювальних прийомів, задач, прикладів;

· Організація дослідницької роботи;

· Практична робота.

· …

 

5. Підведення підсумків даного етапу.

III. Закріплення, узагальнення знань.

1. Система завдань, спрямована на засвоєння нових знань.

2. Організація самостійної роботи учнів (групова, індивідуальна)

3. Організація контролю та самоконтролю.

4. Індивідуальна чи диференційна робота.

5. Розв’язування задач.

6. Творча робота (індивідуальна, групова чи колективна).

7. …

8. Підведення підсумків уроку.

IV. Домашнє завдання

1. Формулювання завдання.

2. Обговорення прийомів виконання.

3. Індивідуалізація та диференціація завдань.

4. …

Протокол уроку математики

Ведення протоколу уроку передбачає ретельне спостереження за змістом уроку, діяльністю учителя та учнів, стисле конспектування результатів аналітичного спостереження, які фіксують у вигляді таблиці.

Урок №…

Дата , місце проведення, клас, вчитель

Тема уроку:

Тип уроку:

Мета:

Обладнання:

Зміст уроку

Етап уроку Методи та прийоми Діяльність учителя Діяльність учнів Висновки, рекомендації
         

Приклад оформлення протоколу уроку

Урок №7

Дата проведення: 20.09.07

Клас: 1-А

Вчитель: Плакіда Н.В.

Тема уроку: Число і цифра 3. Утворення числа 3. Написання цифри 3. Трикутник.

Мета:на основі практичних вправ навчити дітей утворювати число 3, формувати вміння писати цифру 3, продовжувати формувати вміння співвідносити число з кількістю предметів та навпаки, поширювати уявлення про геометричні фігури, розвивати мислення, мовлення, пам'ять, виховувати організованість.

 

Тип уроку: предметний, комбінований.

 

Обладнання: предметні малюнки, цифрові віяли, лічбо вий матеріал,

 

Зміст уроку

Етап уроку Методи та прийоми Діяльність учителя Діяльність учнів Висновки, рекомендації
Організація класу Емоційно-організаційні вправи Привітання всьому класу, перевірка готовності до уроку, проведення вправ, спрямованих на збудження емоційного стану дітей.   Готуються до уроку, виконують вправи. Вчитель допомагає учням, які ще не можуть самостійно приготуватися
Актуалізація опорних знань Усна лічба Демонструє картинки з зображенням предметів, кількість яких від 1 до 3. Кількість предметів діти показують на віялі. Обрана форма роботи дає змогу вчителеві відразу перевірити знання всіх учнів. Відмітити тих дітей, які потребують на подальшу роботу.
Дидактична гра «Що зайве?»       - Знайдіть, що зайве?чому?скільки предметів у кожному стовпчику?яке число зустрічається частіше? Покажіть цифру, якою позначимо кількість кружечків у третьому стовпчику.     Учні розглядають малюнок, аналізують, знаходять зайве, доводять.     Дають відповіді на запитання. В доступній формі вчитель розвиває логічне мислення, закріплюється вміння рахувати предмети у межах 3. Майже всі діти включені в роботу, всі впоралися с завданням правильно. Можливо завдання можна було ускладнити різними геометричними фігурами або різним кольором предметів.
Вивчення нового матеріалу Читання віршу. Бесіда за змістом. Вчитель декласмує вірш з метою повідомлення теми уроку. Слухають, відповідають на репродуктивні питання за змістом вірша. Зацікавлює учнів, концентрує увагу дітей. З метою підвищення уваги по слухання віршу, необхідно було поставити попереднє запитання.
  Бесіда -Чого буває по три?     - Згадайте улюблені казки, кого або чого в казказ буває три? -Три колеса у велосипеда; -Три сторони у трикутника; - Три поверхи в домі. -Три страви на обід   -Три горішка для Попелюшки; -Три порося; -Три сина … Діти активно працюють, рівень пізнавальної активності збільшується.
  Практична робота Організує практичну діяльність дітей з лічбовим матеріалом. Утворення числа 3 додаанням одного предмета до попереднього числа, додаванням необхідної кількості предметів до 3. Учні викладають геометричний матеріал на парті, більшість дітей швидко та чітко виконують команди вчителя («положити в ряд 2 синіх трикутника…»), разом та по одному проговорюють склад числа три («три – це два та один»…0 Фронтальна робота із роздатковим матеріалом дає змогу практично з’ясувати утворення числа три. Є необхідність організувати інші вправи на утворення числа три, наприклад організувати гру «Три горішка» , або розбитися на трійки та сказати про кожну («нас 2 хлопчики та 1 дівчинка»…)
  Робота з геометричним матеріалом. Словесна дидактична гра «Так чи ні» Демонструє малюнок, пояснює правила гри.     -Перша фігура називається трикутник. -У трикутника три сторони. - На малюнку всього три фіігури - Всі зображені фігури-трикутники. … Діти плескають у долоні, якщо вислів вчителя правильний, хитають голівками, якщо те, що каже вчитель неправильно. Діти активно працюють, завдання сприяє концентрації уваги, ігрова форма мотивує діяльність учнів. Можливо, є необхідність, щоб діти по завершенню гри, ще раз проговорили всі правильні вирази. Це сприятиме кращому засвоєнню матеріалу, розвитку пам’яті, математичного мовлення.
  Фізкультхвилинка          
Закріплення знань Робота в зошиті з основою Співвіднесення числа з групою предметів. Діти рахують кількість предметів, з’єднують з відповідним числом. Розвиток дрібної моторики, у деяких дітей виникають складності з орієнтуванням у зошиті.
    Демонструє правильне написання числа три у клітинці. Під час самостійної роботи вчитель здійснює індивідуальну роботу з деякими учнями. Діти пишуть разом у повітрі, обводять на спеціальних лінійках, самостійно пишуть у зошитах. Правильно організована каліграфічна робота, діти з задоволенням працюють.
    Вчитель пояснює завдання до самостійної роботи. Кожна дитина отримає картку з різною кількістю предметів. Треба домалювати стільки, щоб стало 3. Малюють. По закінченні роботи діти піднімають картку, називають кількість предметів. («було 2 м’яча, домалював ще один, стало три м’яча») Робота готує дітей до роботи над задачами.
Підсумки уроку «Мікрофон» Пояснює правила Закінчують фрази: «Я навчився…», «Я знаю, що три – …»   Розвиває зв’язне мовлення, вміння оцінити свою роботу, зробити висновки

Аналіз уроку математики

Методичні рекомендації. Аналізуючи урок математики можна використовувати схеми методичного аналізу уроку, які подані на с.43-44. На наш погляд, найбільш зручнішою є матрична модель, яка дозволяє проаналізувати урок за різними параметрами на всіх етапах та визначити рівень (пасивний, ситуативний, активний, творчий) кожного параметру. Матрична модель аналізу уроку дає змогу охарактеризувати загальний рівень проведення уроку. Основні параметри спостереження: створення пізнавальної атмосфери уроку (СПАУ), методи навчання (МН), організація діяльності учнів (ОДУ), навчальна взаємодія учителя та учнів (НВУіУ), мова педагога та її значення на уроці (МП), ииховуючи сторона уроку (ВСУ), контроль і корекція діяльності (КіК), результативність уроку (РУ).Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.008 с.)