Гра «Запитували – відповідаємо» («Подвійні картки», «Математичне доміно»)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гра «Запитували – відповідаємо» («Подвійні картки», «Математичне доміно»)Мета: вдосконалити володіння математичними термінами, основними математичними поняттями, розвивати увагу, терпіння, вміння слухати.

Правила гри: учні отримають картки одного кольору, на яких написані відповіді на питання. Ведучий (вчитель чи учень) тримає картки іншого кольору, де є питання. Після того, як ведучий прочитав питання, право надати відповідь має дитина, на картці якій написана відповідь саме на це запитання. Переможцями стають ті, хто зміг «віддати» всі свої відповіді.

Гра розрахована на учнів 3-4 класів, які достатньо володіють навичками біглого читання та засвоїли основні математичні поняття. Гра дає можливість за короткий час повторити основні терміни, правила, формули тощо, знання яких необхідно на кожному уроці математики. Найбільш доцільним є проведення гри на початку уроку, як один з варіантів активізації необхідних знань.

Приклади подвійних карток

 

Як називаються числа при додаванні?   Доданок доданок сума Як називаються числа при множенні? Множник множник добуток
Як називаються числа при відніманні?   Зменшувальне від’ємник різниця Як називається числа при діленні? Ділене дільник частка
Як знайти на скільки більше чи на скільки менше?   Треба із більшого відняти менше Що таке периметр? Сума довжин всіх сторін
Назвіть одиниці вимірювання маси Грам, кілограм, центнер, тонна Назвіть одиниці вимірювання часу Секунда, хвилина, час, тиждень…
  Як знайти швидкість?   Відстань поділити на час Як знайти площу прямокутника? Довжину помножити на ширину
  Що таке квадрат?   Прямокутник, у якого всі стороні рівні В якій геометричній фігурі є діаметр та радіус? Окружність, круг  
  Як знайти невідомий доданок? Потрібно із суми відняти відомий доданок Як знайти невідомий від’ємник? Потрібно із зменшувального відняти різницю

 

Гра «Математичні пазли»

Мета: вдосконалювати вміння рахувати (розв’язувати задачі або рівняння – в залежності від того, що написано на пазлах), розвивати увагу, темп роботи.

Правила гри: на дошці – поле з відповідями, на якому збирається кінцевий малюнок, у кожної дитини – пазли з завданнями (приклад, числовий вираз, рівняння, задача тощо). Кожний учень, розв’язуючи завдання, знаходить певну відповідь на полі і розміщує пазл на необхідному місці. Результатом гри є картинка, яка утворюється. Різновидом цієї гри може бути групове змагання, під час якої групи дітей збирають однакові за складністю та розміром малюнки. Перемагає команда, яка збирає малюнок першою.

Математичні пазли на уроці можуть бути одним з видів усної лічби, а складений малюнок – сюжетом, за яким будується основна частина уроку.

 

 

Варіанти проведення усної лічби

Методичні рекомендації

Навчити дітей усно виконувати арифметичні дії – одне з основних завдань початкового курсу математики, тому важливою частиною кожного уроку математики в початкових класах є саме усна лічба. Вчителю необхідно обрати такі види роботи, які сприятимуть підвищенню активності дітей, містять в собі різні види діяльності, різні форми роботи. Зміст етапу усної лічби повинен бути обов’язково пов'язаний з темою уроку (наприклад, при вивченні арифметичних дій з круглими числами у межах 100 необхідно під час усної лічби опрацювати склад 10, складання та віднімання чисел першого десятку).

1. Знайди два числа, сума (різниця, добуток, частка) яких дорівнює якому-небудь відповідному числу, наприклад сума чисел дорівнює 100.

 


2. Знайди помилку:

30+15=45

40+12=52

80-35=55

62+18=70

35+60=95

3. Розв’яжи приклади, до кожної відповіді знайди відповідну букву алфавіту, назви слово, яке ти отримав.

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 


 

21-8 = 13 Л 20-8 = 50-32= 30-11= 28-8= 50-36=
30-24 = 6 Е 36-20 = 40-11= 22-9= 39-29= 35-6=
20-17 = 3 В 43-23 = 25-6= 50-34= 36-32= 40-14=
    46-16= 25-10= 40-22= 39-9=
           
3х4+13= 3х10-4= 3х8-21= 3х1+9= 3х2+11= 3х5+11=
3х3+12= 1х9+11= 3х7-11= 3х10-9= 3х8-23= 18:2+7=
3х7-16= 3х2+10= 2х2+9= 3х5+3= 2х9-5= 27:3+9=
3х6-17= 3х9-9= 3х6-6= 3х2+10= 3х7-15= 3х4+8=
6:3+10= 3х4-11= 3х5-14= 2х8-4= 3х10-6= 2х6+17=

 

4. Змагання. Склади якомога більше прикладів, в яких сума (різниця…) дорівнює (більше, менше) числа … . Завдання такого типу можна виконувати за визначений час (1-2 хвилини), групами, або у вигляді математичного аукціону, в якому перемагає той, хто називає приклад останнім. Перемагає той, хто називає останній приклад.

 


46= + 80 = -

 

5. Математичний диктант: ТАК чи НІ, в якому ці дві відповіді позначаються різними знаками, числами, фігурами або кольорами (наприклад, ТАК – зелений, НІ – жовтий, або ТАК – 1, НІ – 0).

· Сума чисел 15 та 15 дорівнює 30;

· Різниця чисел 60 та 7 дорівнює 52:

· Сума чисел 21 та 8 менше 30;

· Якщо до 40 додати 21 буде 61;

· Зменшувальне 50, від’ємник – 15. Різниця дорівнює 45;

· Якщо число 35 зменшити на 10, буде 25;

· Якщо число 27 збільшити на 13 буде 40;

· 52 менше ніж 42 на 10;

· Сума чисел 49 та 11 більше 60.

Відповідь: 1,0,1,1,0,1,1,1,0.

Після перевірки результатів диктанту можна запропонувати дітям знайти закономірність та продовжити ряд.

6. Математичний диктант з поданими відповідями.

Диктант виконується на окремих листах в клітинку або в зошитах, в яких учитель напередодні записує ряд чисел:

0, 8, 5, 2, 9, 7, 4, 6, 3, 1.

Завдання до диктанту:

· Обведи синім олівцем число, яке слідує за числом 7.

· Обвели червоним олівцем число, попереднє числу 6.

· Обведи жовтим олівцем число, яке стоїть між числам 7 та 9.

· Обвели зеленим олівцем два числа, які є суцілями числа 5.

· Скільки потрібно одати до 3, шоб отримати 5. Обвели відповідь фіолетовим олівцем.

· Від якого числа потрібно відняти 1, щоб отримати 8? Обвели відповідь коричневим олівцем.

· Підкресли будь-яким кольором всі числа, які більше 3 та менше 8.

 

7. Розв’язання прикладів на швидкість. Учням пропонується картка з прикладами одного типу, які потрібно розв’язати за встановлений час (наприклад, 20 прикладів табличних випадків множення чи ділення – 1-2 хвилини часу), або знайти правильну відповідь. При оцінюванні звертається увага на кількість розв’язаних прикладів та правильність.

 

 

Картка 1 42 : 7 = 64 : 8 = 40 : 5 = 81 : 9 = 16 : 4 = 18 : 3 = 12 : 2 = 36 : 6 = 15 : 3 = 48 : 8 = …  
Картка 3 20+16= 38 31+7= 80 74+6= 36 22+18= 74 54+20= 80 66+14= 40 30+27= 95 91+4= 57 46+12= 60 54+6= 58 …  
Картка 2 90-28= 70-35= 80-43= 100-55= 50-49= 30-19= 90-88- 20-17= 100-91= …  

 

 


8. Традиційні перфокарти, пов’язані з відомими дітям літературними персонажами, героям мультфільмів. Виконування таких завдань супроводжується емоційним піднесенням, зацікавленістю.

 

 


9. Математичне лото (див. с. 139)

10. Ланцюжок прикладів.Обирається робоче число, з якого діти починають складати приклади. Приклади можуть бути у будь-яких межах (наприклад, у межах 20) чи з будь-якими числами (круглі, двозначні, різні) та на певні арифметичні дії (додавання та віднімання або множення та ділення). Вчитель називає, а краще показує число, з якого починається ланцюжок. Діти по черзі чи за бажанням складають приклади. Коли вчитель знову показує робоче число, учень, складає такий приклад, результатом якого буде це число.Цей прийом розвиває увагу учнів та сприяє підвищенню швидкості рахування. Напередодні виконання такого завдання обов’язково потрібно опрацювати кругові приклади та письмово складений ланцюжок прикладік, де кожний слідуючий приклад починається з результата попереднього.

Приклад 1: робоче число 12. Треба складати прилади на додавання та віднімання у межах 20.

12-6 = 6

6+10 = 16

16+2=18

18-8=10

10-4=6

6+6=12

Приклад 2

-5
+4
 
-8
+6


 
+6

+10
-7
 
 
 

 

 


Інтегровані завдання для роботи на уроках математики та природознавства

Методичні рекомендації

Наведені приклади завдань мають за мету розвиток певних математичних умінь та поширюють чи перевіряють знання дітей у галузі «людина і світ». Такі завдання можуть стати частиною інтегрованого заняття з пріоритетом математики. Вони можуть бути вирішенням проблемної ситуації або бути способом перевірки знань дітей з природознавства. Перед виконанням таких завдань можна запропонувати дискусію за поданим питанням, після чого перевірити думки дітей розв’язуванням математичного завдання.

Картка № 1

Картка № 1 Який вигляд на карті має меридіан? 18 - окружність; 20 - дуга; 25 - горизонтальна пряма.
Картка № 2

Картка № 2 Який природний комплекс утворився у результаті діяльності людини? 24 - рівнина; 14 - сад; 18 - залив.
Картка №3 Розв’яжи рівняння 78 – х = 35 Картка № 3 Якою мовою розмовляють в Австралії? 113 - хінді; 43 – англійською; 34 – іспанською.
Картка №4 Розв’яжи рівняння х – 24 = 38 Картка № 4 Яка мова найпоширеніша у світі? 52 - французька; 14 - англійська; 62 - китайська.
Картка № 5 Розв’яжи рівняння. 54 + х = 78 Картка № 5 Який вчений зробив великий внесок у дослідження Південної Африки та відкрив водоспад Вікторія? 132 - Васко да Гама; 24 - Д.Лівінгстон; 34 - Вавілов.
Картка № 6

знайди Х.

Карточка № 6 Повноводна річка Африки, яка має велику кількість порогів та водоспадів; 40 - Ніл; 35 - Конго; 49 - Ніагара.
Картка № 7 Розв’яжи приклад (65 – 15) + (27 – 17) +26 Картка № 7 Які народи живуть на півночі Африки? 86 – арабські народи; 34 - бушмени; 66 - негроїди.
Картка № 8 З’ясуй закономірність та знайди число. Жук 6 Человек 2 Лошадь ? Картка № 8 Яке місто є столице. Австралії? 6 - Сідней; 4 - Канберра; 8 - Мельбурн.
Картка № 9Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.017 с.)