СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: АНАЛІЗ, РОЗВИТОК, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРІОРИТЕТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: АНАЛІЗ, РОЗВИТОК, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРІОРИТЕТИДумка про відповідальність багатства, в основі якого лежала ідея суспільного служіння, здавна була поширена в підприємницькому середовищі.Соціальна відповідальність бізнесу — це добровільний внесок бізнесу в розвиток суспільства в соціальній, економічній і екологічній сферах, зв'язаних з основною діяльністю компанії або тими, що виходять за рамки певного мінімуму [1].

В Україні суспільство змінилося. Покупцю вже мало купити необхідний йому товар, покупець вибирає товар однієї улюбленої фірми. Вибір часто припадає на соціально відповідальні компанії, бо про них говорять, пишуть. Проведені дослідження показали, що за рівних умов споживачі стабільно віддають перевагу тим виробникам товарів та послуг, які словом й справою проявляють турботу про соціальні аспекти розвитку суспільства.

В Україні соціальна відповідальність бізнесу буде тільки тоді, коли бізнесмени зможуть відкрити свої соціальні програми, займатися «донорством» і відчувати, що їм це вигідно. З іншого боку – економічна ситуація в країні, ступінь розвитку інших секторів (ЗМІ, влада, некомерційний сектор) також повинні сприяти розвитку соціалізації.

Соціальна відповідальність як підхід до справ бізнесу має наступний набір характеристик:

1. СВБ – це добровільний вибір компанії, в умовах зростання конкуренції й зниження довіри до бізнесу.

2. СВБ включає всіх членів місцевого суспільства: бізнес, ЗМІ, владу, населення, інвесторів та ін.

3. СВБ це не засіб вирішення проблем суспільства за рахунок бізнесу, а засіб участі в розвитку того середовища, де працює бізнес [2].

Спонсорство, добродійність, а іноді й пряме фінансування, є найбільш очевидними й простими способами для компанії брати участь у місцевих соціальних ініціативах.

Істотним фактором, що визначив місце й бачення СВБ у діловому середовищі України, є зайва "увага" місцевих органів влади й контролю до особливо активного в соціальній сфері компаніям. Часте вкладення бізнесом коштів у соціальні проекти сприймається владою як чергова схема тінізації прибутку й мінімізації оподатковування.

Традиційно виділяється три способи заохочення СВБ, які використовуються у світі:

- податкові кредити (зменшення ставки податку),

- податкові відрахування (зменшення оподатковуваної бази);

- "процентні закони", згідно яким, компанія сама може вибрати, на які потреби піде певна частина податків, які вона платить [2]. Проте розвитку соціальної відповідальності на Україні заважають декілька проблем, вирішення яких має стати пріоритетною метою політики розвинення СВБ на Україні.

· Відсутність будь-яких методів регуляторного заохочення соціально відповідальних компаній.

· Недосконалість правової та податкової політики.

· Недосконалість системи інформування населення, щодо соціальних стандартів.

· Неповнота інформованості фірм щодо переваг СВБ.

Переваг від дотримання стандартів соціальної відповідальності досить багато. Основні з них:

· Удосконалювання екологічних процесів - ріст продуктивності й доходів.

· Формування репутації компанії - підвищення лояльності клієнтів і цінності бренда.

· Можливість залучати більш кваліфіковані кадри.

· Доступ до нових ринків.

· Ефективне керування ризиками- своєчасний і оперативний доступ до інформації і можливість швидко реагувати на критичні проблеми в регіоні.

На запорізькій землі СВБ поступово набуває чітко окреслені межі. Підприємства міста усвідомлюють необхідність соціалізації бізнесу. Деякі з них об’єдналися у благодійний фонд «Патріоти Запоріжжя». До його складу входять: Євген Черняк, Борис Шестопалов, Володимир Альшан та інші. Таким чином можна сказати, що соціалізація бізнесу в Запоріжжя відбувається успішно, хоча це тільки перші кроки.

Нами було проведено соціальне опитування, яке охоплювало декілька соціальних прошарків та різні вікові групи населення міста Запоріжжя. 31% опитуваних відповіли, що саме факт покращення медичних послуг буде найбільш впливовим на їхній вибір. Трохи нижче суспільство оцінює турботу про молодь та піклування про екологію рідного краю, турботу про навколишній стан природи. За ці соціальні ініціативи проголосували відповідно 17% та 25% опитуваних. Прикро відзначати, що 13% опитуваних не змогли чітко визначити найбільш корисні та цікаві для суспільства соціальні програми. Це свідчить про недостатню інформованість населення щодо питання соціалізації бізнесу. На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, яким соціальним ініціативам фірми мають надавати перевагу.

Висновок:ЗМІ повинні більше висвітлювати проблему соціальної відповідальності в Україні, приділяти більше уваги цій темі. Доречно хоч раз на місяць проводити в прямому ефірі не політичні дебати, а розбір якості товарів чи послуг великих фірм (що мають відомі бренди), особливо у сфері харчової продукції. Декілька таких програм з щирим висловлюванням людей, примусять бізнесменів дбати про якість, адже супермаркети не гарантують якість, бо є тільки посередниками.

Надати податкові пільги фірмам, які вносять кошти на розвиток соціальних програм суспільства, займаються меценатством чи доброчинністю. Ввести регулярну публікацію рейтингу компаній, що займаються соціальними програмами, щоквартально, та паралельно публікувати рейтинг компаній, що нехтують цими програмами. Рейтинг повинні вести структури незалежні від будь-якого впливу держави чи бізнесу. Я вірю, що соціальна відповідальність бізнесу стане для України невід’ємною рисою ринкових відносин.

Література

1. Аделькин Ф. Результаты исследования социальной ответственности украинского бизнеса. К.:Блакить. 2005. – 349 с.

2. Рамазанов А.Концепція корпоративної соціальної відповідальності. Проблеми теорії та практики управління 2007. С. 38–46.

3. Ростовський А. «Commerce». – №14 – К., 2007.

 

Романів Олена

студентка V курсу Криворізького факультету ЗНУ

Наук. кер.: асистент Брутян К.С.

 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Рекламна робота є невід'ємною складовою частиною комерційної і маркетингової діяльності будь-якого торгового підприємства. В умовах розвитку ринкових відносин і підвищення насиченості споживчого ринку товарами і послугами рекламна робота набуває нового значення, відрізняється цілим рядом специфічних рис, знання і облік яких, дозволяє активізувати процес продажу, стимулювати реалізацію окремих товарів, раціоналізувати процес обслуговування покупців, за рахунок «інформаційної підтримки» всіх його складових.

Реклама грає багато ролей вчителя, диктатора, проповідника. Жак Сигель, маестро реклами, сказав так: «Реклама вже давно не просто слово в торгівлі. Це слово в політиці, слово в суспільних відносинах, слово в моралі».

Реклама - інформація, поширена будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких засобів, адресована невизначеному колу осіб і направлена на залучення уваги до об'єкту рекламування, формування або підтримка інтересу до нього і його просування на ринку.

Конкретні цілі реклами формуються багатьма чинниками - місією та цілями підприємства, станом ринку і попиту, особливостями покупців, конкурентною структурою ринку, наявністю обмежень тощо.

Реклама може виконувати різноманітні функції:

- створення у свідомості споживача певного образу підприємства;

- формування потреби в конкретному товарі;

- формування сприятливого ставлення до підприємства;

- довгострокове виокремлення конкретного товару;

- поширення інформації про товар, послугу, подію;

- обстоювання конкретної ідеї;

- стимулювання наміру купити товар.

Основними завданнями рекламної служби підприємства, є:

- інформувати покупців про товари, що реалізовуються, використовуючи різні медиаканал: телебачення, преса, радіо, зовнішня реклама і др.;

- створення уявлення про товаровиробників це означає інформувати покупців не тільки про товар і його характеристики, але і говорити про місце його виробництва, фірму – виробника і надійність цієї фірми, тобто, як вона зарекомендувала себе на ринку;

- збільшення числа покупців за рахунок посилення реклами. Із збільшенням витрат на рекламу і з інтенсифікацією рекламних компаній і опцій число покупців винне рости, збільшуватися товарообіг підприємства і встановлення крупних зв'язків з покупцями, без цього рекламні заходи, що проводяться, втрачають всякий сенс;

- стимулювання покупки багато в чому залежить від постійності проведення рекламних заходів, якщо ж це не відбувається, то підприємство втрачає потенційних покупців і його рейтинг серед магазинові конкурентів негайно падає.

Рекламна діяльність підприємства забезпечує стимулювання продажу, створення оригінального стилю, що вигідно відрізняє компанію від інших аналогічних підприємств. Відділ реклами досить інтенсивно проводить рекламні акції, рекламні заходи, рекламні компанії, що дозволяють успішно реалізовувати функції реклами на підприємстві. Проте, не завжди проводиться повний аналіз ефективності рекламної діяльності, тобто порівняння витрат на рекламу з полікованим економічним і соціальним ефектом.

Для підвищення результативності рекламної роботи на підприємстві нами були запропоновані наступні заходи:

- удосконалити рекламу в Internet; розробити електронні версії просування продукції і модернізувати web-site;

- організувати рекламу в пресі;

- активізувати роботу з журналістами по розміщенню в ЗМІ іміджевої реклами;

- збільшити витрати на поліграфічну і сувенірну продукцію;

- розширити асортимент продукції;

- розширити клієнтську базу;

- підвищити роль планування.

Отже в наш час рекламна діяльність – це необхідна складова підприємства, яка допомагає розвинути торгівлю та підтримувати попит на товари. В цілому рекламна робота торгового підприємства повинна займати провідне місце як засіб стимулювання реалізації товару. Якщо на підприємстві план реклами не розроблений, то, як правило, проводиться випадковий вибір і випадкове розміщення реклами, що знижує її ефективність і підвищує витрати на рекламу.

Література

1. Евстафьев А., Ясонов В.Н. Що, де і коли рекламувати Практичні ради Спб, Пітер, 2009.

2. Роматина В. Реклама 2-е видання. Рекламний менеджмент. Маркетингові комунікації. Поняття брендинга. - Спб., Пітер, 2006.

 

Савенко Олена

студентка IV курсу факультету менеджменту ЗНУ

Наук. кер.: к. е. н., доцент Іляшенко А.Х.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.015 с.)