ТОП 10:

ОРГАНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ. ГУБА, ЩОКА, ЯЗИК, ПІДНЕБІННЯ, ЯСНА. ОРГАН СМАКУ.Актуальність теми: Порожнина рота поділяється на присінок і власне порожнину рота. Присінок порожнини рота розташовується між губами, щоками ззовні, зубами і яснами зсередини. Власне порожнина рота займає простір від зубів до входу в глотку. Дах порожнини рота утворює тверде і м’яке піднебіння. Дно порожнини рота зайняте язиком. Знання особливостей гістологічної будови порожнини рота має важливе значення для розуміння причин захворювань, вроджених дефектів розвитку цієї ділянки.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток і будову губи, щоки, ясен, язика, твердого і м’якого піднебіння.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах сосочки, м’язи і залози язика.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-вміння:

1. Зародкові листки та їх похідні. 2. Класифікація епітеліальної тканини. 3. Особливості будови багатошарових зроговілих та незроговілих епітеліальних тканин. 4. Будова і функція непосмугованих та посмугованих м’язових тканин. Міофібрили.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Загальна морфофункціональна характеристика травної системи. Джерела розвитку. Розподіл на відділи за розвитком, будовою та функціями. 2. Загальний план будови стінки травного каналу. Оболонки: тканинний склад, функціональне значення. Слизова оболонка – пластинки (шари), тканини, рельєф. Залози травного каналу, їх локалізація, будова та функції. Лімфоїдний апарат. 3. М'язова оболонка: загальний план будови, функція. 4. Зовнішня (адвентиційна, серозна) оболонка: загальний план будови, функція. 5. Іннервація та васкуляризація травної трубки. Поняття про шлунково-кишково-підшлункову ендокринну систему, її значення для організму. 6. Ротова порожнина. Джерела та хід розвитку ротової порожнини і лиця. 7. Слизова оболонка. Особливості будови слизової оболонки ротової порожнини. Функціональні типи слизової оболонки ротової порожнини. Вистеляючий, жувальний, спеціалізований типи слизової оболонки: локалізація, особливості будови і функції. 8. Губи, щоки, ясна, тверде і м'яке піднебіння: частини, особливості будови слизової оболонки та підслизової основи. 9. Язик. Джерела розвитку. Загальний план будови. Дорзальна і вентральна поверхні. Сосочки язика: локалізація, будова, функціональне значення. Особливості іннервації язика. 10. Орган смаку. Топографія, будова, функція.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ:

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис. 1. Ниткоподібні та грибоподібні сосочки язика.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-багатошаровий плоский незроговілий епітелій, 2-власна пластинка слизової оболонки, 3-м’язи язика, 4-ниткоподібні сосочки: 5-багатошаровий плоский зроговілий епітелій, 6-власна пластинка слизової оболонки, 7-грибоподібні сосочки: 8-власна пластинка слизової оболонки, 9-вторинні сосочки, 10-слинні залози, 11-кровоносні судини.

Рис.2. Листоподібні сосочки язика.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1- листоподібний сосочок, 2- епітелій слизової оболонки, 3- смакові цибулини на бічній поверхні сосочка, 4- lamina propria слизової оболонки.

Рис.3. Жолобуватий сосочок язика.

Забарвлення: гематоксилін і еозин або пікрофуксин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-жолобуватий сосочок, 2-епітелій на сосочку, 3-вторинні сосочки, 4-жолобок, 5-валик, 6-слинні залози, 7- кровоносні судини.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.299-308.

2. Спеціальна гістологія і ембріологія внутрішніх органів: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ, ВСВ «Медицина», 2013. - 471 с.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.110-113.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.88-91.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 18 (42).

БУДОВА І РОЗВИТОК ЗУБІВ.

Актуальність теми: У всіх хребетних зуби виконують функцію утримання, подрібнення їжі, беруть участь у формуванні травної грудки і наступного просування її в травному каналі. Вади розвитку зубів, їх захворювання призводять до порушення процесів травлення в наступних відділах травного каналу. Вивчення розвитку і будови зубів має важливе значення для розуміння їх значення і ролі при патології в клініці.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Тканинні джерела розвитку зубів, будову зубів.

УМІТИ:: Визначати в гістологічних мікропрепаратах ранню та пізню стадії розвитку зуба.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння.

1.Зародкові листки та їх похідні. 2. Характеристика первинної ротової ямки. 3. Похідні ротової бухти. 4. Інтерпретувати розвиток верхньої та нижньої щелепи. 5. Мезенхіма.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Розвиток зуба: тканинні джерела, етапи і хід розвитку зубів. 2. Загальний план будови зуба. Тканини зуба, їх розподіл за анатомічними частинами. 3. Мікро- і субмікроскопічна будова емалі, дентину і цементу, хімічний склад, функція. 4. Пульпа зуба. Будова і функція. 5. Підтримуючий апарат зуба. Будова, функції. 6. Пародонт. 7. Молочні та постійні зуби. Терміни прорізування зубів. вікові зміни зубів.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.004 с.)