ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЩІЛЬНІ ВОЛОКНИСТІ СПОЛУЧНІ ТКАНИНИ. СПОЛУЧНІ ТКАНИНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ.Актуальність теми:Щільна волокниста сполучна тканина включає сухожилля, зв'язки, апоневрози, капсули внутрішніх органів, фіброзні капсули суглобів, основу клапанів серця, власне шкіру. Сполучні тканини зі спеціальними властивостями утворюють строму органів кровотворення та імунного захисту (ретикулярна), виповнюють порожнини тіла (жирова), входять до складу пуповини (слизова), входять до складу загального покриву організму, стінок очного яблука (пігментна). Вивчення закономірностей будови і функцій всіх елементів щільної волокнистої оформленої сполучної тканини та сполучних тканин зі спеціальними властивостями необхідне для розуміння її патології в підготовці лікаря.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Загальний план будови щільної волокнистої оформленої та неоформленої сполучної тканини, сполучних тканин зі спеціальними властивостями: жирової, пігментної, ретикулярної і слизової. Джерела утворення, функції.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах сухожилля, еластичну зв'язку, щільну неоформлену сполучну тканину, жирову і ретикулярну тканину.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння:

1.Зародкові листки, похідні мезодерми і мезенхіми. 2.Хімічний склад і біологічні властивості колагену і еластину. 3.Клітинний склад пухкої сполучної тканини. 4.Міжклітинна речовина: будова колагенового, еластичного, ретикулярного волокна і аморфної речовини.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1.Тканинні джерела розвитку щільної волокнистої сполучної тканини. 2. Будова і функція сухожиль, зв'язок, мембран, апоневрозів, капсул, ретикулярного (сітчастого) шару дерми. 3. Секреторно активний фібробласт. Рецептори та цитоскелет фібробласта. Будова, секреторні продукти. Роль в утворенні міжклітинної речовини. 4. Колагенові волокна: хімічний склад, будова та функціональне значення. 5. Етапи утворення колагенових волокон та їх регуляція. Внутрішньоклітинний етап синтезу колагенів. Позаклітинний етап фібрилогенезу. 6. Еластичні волокна: хімічний склад, молекулярна організація, будова, тинкторіальні властивості, функціональне значення. Етапи утворення і дозрівання еластичних волокон. 7. Регенерація щільної волокнистої сполучної тканини. 8. Класифікація тканин зі спеціальними властивостями (жирова, ретикулярна, пігментна, слизова), їх локалізація, будова та функції. 9. Жирова тканина. Класифікація. 10. Біла жирова тканина. Локалізація, будова, функціональне значення. 11. Адипоцит (жирова клітина, ліпоцит) – будова і функції, регуляція балансу ліпогенезу і ліполізу, його морфологічне відображення. Уявлення про регуляторні зв’язки адипоцитів з гіпоталамо-гіпофізарною системою (лептин, адипонектин, нейропептид Y та ін.). 12. Бура жирова тканина. Локалізація, будова, функціональне значення в онтогенезі. 6. Бурий адипоцит: будова, особливості метаболізму, принципи регуляції. Механізми термогенезу. 13. Сітчаста (ретикулярна) тканина. Локалізація, загальна характеристика, функціональне значення. Сітчасті (ретикулярні) клітини. Архітектоніка волокон у сітчастій тканині. 14. Слизова сполучна тканина. Локалізація, будова, функції. Гіалоцити, хімічний склад міжклітинної речовини. 15. Пігментна тканина. Локалізація, будова, функції. 16. Меланоцити: особливості розвитку, структура та функціональне значення. Меланосоми як спеціалізовані органели. Утворення та роль меланіну.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Сухожилля в поздовжньому зрізі.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-пучки колагенових волокон в поздовжньому зрізі, 2-ядра фіброцитів між пучками першого порядку, 3-пучки другого порядку, 4-прошарки пухкої сполучної тканини між пучками другого порядку (ендотеноній). 5-перитеноній.

Рис.2. Еластична зв'язка на поздовжньому зрізі.

Забарвлення: гематоксилін-пікрофуксин.

Збільшення 40х10.

Позначення: 1-еластичні волокна, 2-ядра фібробластів, 3-прошарки пухкої неоформленої волокнистої сполучної тканини.

Рис.3. Щільна волокниста неоформлена сполучна тканина.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-колагенові волокна в подовжньому розрізі, 2-колагенові волокна в поперечному розрізі, 3-колагенові волокна в косому розрізі, 4-ядра фіброцитів.

Рис.4. Жирова тканина.

Забарвлення: судан ІІІ-гематоксилін.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-жирові клітини (адипоцити), 2-ядра адипоцитів, 3-прошарки пухкої сполучної тканини.

Рис.5. Ретикулярна тканина лімфатичного вузла.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-ретикулярна клітина, 2-ядро ретикулоцита, 3-відростки ретикулоцита.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронні мікрофотографії:

1. Зрілий фібробласт (зб.12000), (рис.63).

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма, 3-гранулярна ендоплазматична сітка, 4-комплекс Гольджі, 5-мітохондрія, 6-міжклітинна речовина.

2. Макрофаг-гістіоцит (зб.9000), (рис.64).

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма, 3-лізосома, 4-цитоплазматичні вирости.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.170-182.

2. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ: ВСВ «Медицина», 2010. - 216 с.

3. Волков К.С., Пасєчко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас). - Тернополь: Укрмедкнига, 2004. - С.68-71.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.59-62.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.22-23.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

Заняття 17.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.10 (0.008 с.)