ТОП 10:

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ КРОВОТВОРЕННЯ. ЧЕРВОНИЙ КІСТКОВИЙ МОЗОК. ТИМУС.Актуальність теми:Вивчення мікро- і ультрамікроскопічної будови червоного кісткового мозку і тимуса дозволяє встановити, які морфологічні механізми лежать в основі реституції крові, оскільки в дорослому організмі щодня гине велика кількість формених елементів, одночасно кількість клітин крові в периферичному руслі зберігається досить стабільністю. Це пов'язано з тим, що клітини, які загинули, замінюються новими, які утворюються в органах кровотворення.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток і будову червоного кісткового мозку і тимуса. Мієлоїдне та лімфоїдне кровотворення.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах червоний кістковий мозок і тимус.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети заняття необхідні базисні знання-уміння:

1.Інтерпретувати будову і функцію крові (формені елементи і плазма) .2. Зародкові листки, похідні мезенхіми. 3. Будова різних видів сполучних тканин. 4. Будова ретикулярної тканини. 5. Сучасна схема кровотворення.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Загальна морфофункціональна характеристика і класифікація органів кровотворення та імуногенезу. 2. Етапи становлення кровотворення в онтогенезі. 3. Червоний кістковий мозок. Локалізація, будова та функції, строма та паренхіма, тканинний склад, цитоархітектоніка, васкуляризація. 4. Цитологічна характеристика клітин червоного кісткового мозку на різних стадіях дозрівання. Характеристика, роль і значення стовбурових кровотворних клітин. 5. Лімфопоез. Антиген-незалежна та антиген-залежнапроліферація та диференціювання Т- та В-лімфоцитів. 6. Жовтий кістковий мозок. Вікові зміни. 7. Тимус (загруднинна залоза) як центральний орган Т-лімфцитопоезу. Локалізація, будова, тканинний склад, функції. 8. Часточка тимусу: будова, функціональні зони. Епітеліоретикулоцити: типи, будова, маркери функціональне значення. 9. Лімфоцитопоез у тимусі. Позитивна і негативна селекція лімфоцитів. Тільця тимуса (Гассаля). 10. Вікова та акцидентальна інволюція.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Червоний кістковий мозок. Мазок.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-еритроцити, 2-лейкоцити, 3-мегакаріоцити, 4-клітини мієлоїдного ряду на різних стадіях дозрівання, 5-жирові клітини.

Мал. 2. Тимус.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-часточка тимуса: 2-кіркова речовина: а) лімфоцити, б) капіляри, 3-мозкова речовина: в) зірчасті клітини, г) тільця тимуса (тільця Гассаля).

Вивчіть і опишіть в альбомі електронні мікрофотографії:

1. Еритропоетичний острівець (зб.4000) (рис. 37).

Позначення:1-ретикулярна клітина, 2-базофільний еритробласт, 3-оксифільний нормобласт, 4-ретикулоцит, 5-еритроцит.

2. Гранулоцитопоетичний острівець (зб.6000), (рис. 38).

Позначення:1-ретикулярна клітина, 2-мієлобласт оксифільний, 3-метамієлоцит нейтрофільний, 4-метамієлоцит оксифільний, 5-сегментоядерний нейтрофіл.

3. Промегакаріоцит серед гемопоетичних клітин червоного кісткового мозку (зб.4000), (рис. 39).

Позначення:1-промегакаріоцит: а) ядро, б) цитоплазма.

4. Кровоносний капіляр. Червоний кістковий мозок (зб.4000), (рис. 40).

Позначення:1-просвіт капіляра: а) зрілі клітини крові, 2-ендотелій: а) пора, 3-екстраваскуляро розташовані клітини крові: а) ретикулоцит, б) сегментоядерний нейтрофіл, в) мієлобласт.

5. Кіркова речовина часточки тимуса (зб.7000), (рис. 41).

Позначення:1-епітеліоретикулярна клітина: а) ядро, б) цитоплазма, в) відросток, 2-лімфоцит.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.252-259.

2. Спеціальна гістологія і ембріологія внутрішніх органів: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ, ВСВ «Медицина», 2013. - 471 с.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999. - С.48-53.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.98-100.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.76-77.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 11 (35).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.59.63 (0.006 с.)