ТОП 10:

ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНА СИСТЕМА. ГІПОФІЗ.Актуальність теми: Регуляція функцій в організмі здійснюється не лише діяльністю нервової системи, але і ендокринною системою, впливами гуморальних факторів. Вивчення розвитку, мікро- та ультрамікроскопічної будови і функції гіпофіза має важливе значення для розуміння ролі гіпофіза в контролі діяльності залоз внутрішньої секреції, для розуміння етіології та патогенезу захворювань, які пов’язані з патологією органів ендокринної системи.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, будову і функцію гіпофіза.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах передню, проміжну і задню частки гіпофіза. Ідентифікувати електронні мікрофотографії.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-вміння:

1. Анатомія гіпофіза. 2. Мозкові пухирі і закладка гіпоталамуса і нейрогіпофіза. 3. Зябровий апарат і формування даху глотки. 4. Класифікація нейроцитів. 5. Види секреторної діяльності клітин.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Гіпофіз – загальний план будови, функція. Ембріональний розвиток адено- та нейрогіпофіза. 2. Аденогіпофіз: частки, тканинний і клітинний склад, принципи регуляції, зв'язок з гіпоталамусом. Ендокриноцити дистальної частки аденогіпофіза: види, будова, гормони, їх мішені, біологічні ефекти. 3. Проміжна частка аденогіпофізу: особливості будови, функціональне значення. 4. Туберальна частка гіпофізу: особливості будови, функціональне значення. 5. Нейрогіпофіз: будова, зв'язок з гіпоталамусом, функціональне значення. Аксо-вазальні синапси, тільця Херінга. 6. Гіпоталамо-аденогіпофізарна судинна система, її роль в транспорті гормонів.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ:

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис. 1. Гіпофіз.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: передня частка гіпофіза: 1-хромофобні ендокриноцити, 2-ацидофільні ендокриноцити, 3-базофільні ендокриноцити, 4-гемокапіляри, Б-проміжна частка гіпофіза: 5-епітеліальні тяжі, 6-псевдофолікули з колоїдом, В-задня частка гіпофіза (нейрогіпофіз): 7-гліальні клітини (пітуїцити), 8-порожнина лійки.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронні мікрофотографії:

1. Фрагмент передньої частки аденогіпофіза (зб.5000), (рис. 18).

Позначення:1-соматотропоцит, 2-тиротропоцит, 3-хромофобний аденоцит, 4-зірчаста клітина, 5-гемокапіляр: а) ендотеліоцит, б) базальна мембрана, в) еритроцити в просвіті капіляра.

2. Соматотропоцити. Передня частка аденогіпофіза (зб.10000), (рис. 19).

Позначення:1-соматотропоцит: а) ядро, б) гранулярна ендоплазматична сітка, в) гранули гормону, 2-зірчасті клітини: а) ядро, б) цитоплазма, в) відросток.

3. Тиротропоцит. Передня частка аденогіпофіза (зб.12000), (рис. 20).

Позначення:1-тиротропоцит: а) ядро, б) цитоплазма, в) гранулы гормону, 2-соматотропоцит, 3-хромофобний аденоцит, 4-гемокапіляр: а) ендотеліоцит, б) базальна мембрана.

4. Кортикотропоцит. Передня частка аденогіпофіза (зб.12000), (рис. 21).

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма, 3-секреторні гранули.

4. Нейрогіпофіз. Задня частка гіпофіза (зб.7000), (рис. 22).

Позначення:1-термінальне закінчення аксона нейросекреторної клітини (аксовазальний синапс), 2-гранули нейрогормона в аксоплазмі, 3-гемокапіляр: а) ендотеліоцит, б) базальна мембрана.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.277-283.

2. Спеціальна гістологія і ембріологія внутрішніх органів: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ, ВСВ «Медицина», 2013. - 471 с.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999. - С.26-29.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.105-106.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 16 (40).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.007 с.)