ТОП 10:

БУДОВА ГЛОТКИ, СТРАВОХОДУ І РІЗНИХ ВІДДІЛІВ ШЛУНКА.Актуальність теми: Вивчення будови і функції глотки, стравоходу і різних відділів шлунку має важливе значення для розуміння етіології та механізмів розвитку патологічних процесів, які розгортаються в шлунково-кишковому тракті, і які нерідко зустрічаються в клініці внутрішніх та хірургічних хвороб.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, будову і функції глотки, стравоходу і шлунку.

УМІТИ: Визначати в гістологічних мікропрепаратах стравохід (на поперечному перерізі), відділи шлунку. Ідентифікувати електронні мікрофотографії.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння:

1. Анатомічна будова глотки, стравоходу і шлунка. 2. Характеристика епітеліальної тканини. 4. Пухка волокниста сполучна тканина. 5. Гладка і посмугована нутрощева м’язова тканина.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Глотка (горло): частини, особливості будови стінки глотки - слизової оболонки, підслизової основи, м'язової оболонки (несерцева посмугована нутрощева м'язова тканина). 2. Лімфо-епітеліальне глоткове кільце. Мигдалики: загальна будова, функціональне значення. Особливості будови різних мигдаликів. Лімфо-епітеліальні кооперації у реалізації імунітету. 3. Стравохід. Джерела розвитку, оболонки, тканинний склад. Залози стравоходу, локалізація, гістофізіологія. Особливості будови стінки стравоходу у різних частинах. Вікові зміни. Перехід стравоходу в шлунок. 4. Шлунок. Джерела та хід розвитку. Відділи. Будова стінки, оболонки, їх тканинний склад, рельєф, функції. 5. Слизова оболонка шлунка: шари (пластинки), рельєф, особливості будови у різних відділах. Покривний ямковий епітелій: будова, функції, особливості регенерації. Слизово-бікарбонатний бар’єр: механізми утворення, регулятори. 6. Власна пластинка. Залози шлунка: види, будова, клітинний склад залоз, порівняльна характеристика. 7. Власні залози шлунка: частини, розподіл клітин, роль у продукції шлункового соку. 8. Головні екзокриноцити: будова, функціональне значення, регулятори секреторної активності. 9. Пристінкові (кислотні) екзокриноцити: локалізація, будова, функції, механізми секреторної активності, регуляція, роль у метаболізмі вітаміну В12. 10. Мукоцити. Шлункові стовбурові клітини: локалізація, маркери, роль у регенерації покривного епітелію та залоз, мікрооточення. 11. Ендокриноцити шлунка: локалізація, види, гормони, їх біологічні ефекти. 12. Інтрамуральні ганглії: локалізація, будова, роль у регуляції моторної і секреторної функції шлунка. 13. Вікові зміни шлунка.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ:

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис. 1. Стравохід (поперечний переріз).

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення:А-слизова оболонка, Б-підслизова основа, В-м’язова оболонка, Г-адвентиційна оболонка.

1-багатошаровий плоский незроговілий епітелій, 2-пухка волокниста сполучна тканина, 3-власна пластинка слизової оболонки, 4-м’язова пластинка слизової оболонки, 5-пухка волокниста сполучна тканина підслизової основи, 6-кінцеві відділи власних (слизових) залоз стравоходу, 7-вивідні протоки залоз, 8-внутрішній (циркулярний) шар м’язової оболонки, 9-зовнішній (поздовжній) шар м’язової оболонки, 10-пухка волокниста сполучна тканина адвентиції, 11-судини.

Рис. 2. Фундальний відділ шлунка.

Забарвлення: гематоксилін-конго червоний.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-одношаровий циліндричний епітелій, 2-шлункові ямки, 3-власна пластинка слизової оболонки, 4-дно фундальних залоз, 5-головні екзокриноцити, 6-парієтальні клітини, 7-м’язова пластинка слизової оболонки.

Рис. 3. Пілоричний відділ шлунка.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-одношаровий циліндричний епітелій, 2-шлункові ямки, 3-власна пластинка слизової оболонки, 4-кінцеві відділи пілоричних залоз, 5-протоки пілоричних залоз, 6-м’язова пластинка слизової оболонки, 7-зовнішній (поздовжній) шар м’язової оболонки, 8-середній (циркулярний) шар м’язової оболонки, 9-внутрішній ( з косим розташуванням м’язових клітин) шар м’язової оболонки, 10-серозна оболонка.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронні мікрофотографії:

1. Одношаровий призматичний залозистий епітелій. Епітеліальна пластинка слизової оболонки шлунка (зб.4000), (рис. 43).

Позначення:1-епітеліоцит: а) ядро, б) цитоплазма, в) секреторні гранули.

2. Головні екзокриноцити. Власна залоза слизистої оболонки шлунку (зб.15000), (рис. 44).

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма, 3-секреторні гранули, 4-просвіт залози.

3. Парієтальний (пристінковий, кислотний) екзокриноцит. Власна залоза слизистої оболонки шлунка (зб.29000), (рис. 45).

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма, 3-внутрішньоклітинний каналець: а) мікроворсинки, б) мітохондрія.

4. Мукоцити. Власна залоза слизової оболонки шлунка (зб.12000), (рис. 46).

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма, 3-секреторні гранули.

5. Шийкові мукоцити. Власна залоза слизової оболонки шлунка (зб.12000) (рис. 47)

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма, 3-секреторні гранули, 4-просвіт капіляра.

6. Ендокриноцит. Власна залоза слизової оболонки шлунку (зб.10000), (рис. 48).

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма, 3-гормональні гранули.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.320-332.

2. Спеціальна гістологія і ембріологія внутрішніх органів: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ, ВСВ «Медицина», 2013. - 471 с.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999. - С.54-59.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.116-121.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.96-99.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 20 (44).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.008 с.)