ТОП 10:

КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 3"ГІСТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ РЕГУЛЯТОРНИХ І СЕНСОРНИХ СИСТЕМ".

ЗНАТИ: Розвиток, особливості будови і гістофізіологию органів чуття, нервової, серцево-судинної, ендокринної систем, органів кровотворення, шкіри і її похідних.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах та електронних мікрофотографіях окремі органи чуття, кровотворення та імунного захисту, нервової, серцево-судинної, ендокринної систем, шкіри і її похідних.

Зміст заняття:На занятті проводиться комп'ютерний тестовий контроль рівня знань і уміння діагностувати і описувати мікропрепарати і електронні мікрофотографії з розділу "Гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем ".

Підсумковий контроль засвоєння змістовогомодуля 3 проводиться в два етапи:

1-й – комп'ютерне тестування – вирішення тесту із 40 тестових завдань (45 хвилин);

2-й - контроль засвоєння умінь шляхом діагностики 2 мікропрепаратів і електронної мікрофотографії (45 хвилин). Діагностика гістологічних препаратів передбачає визначення органів і опис характерних особливостей їх будови. Еталони описів приведені у практикумах. Діагностика електронних мікрофотографій передбачає визначення органу (тканини, клітини), їх структурних елементів, позначених на малюнках цифрами (див. атлас), опис будови і функції. Результати підсумкового контролю оформляються у вигляді протоколу в спеціальному зошиті.

Перелік тестових завдань для підготовки до заняття приведенийу відповідних розділах "Збірника тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с".

Перелік мікропрепаратів для діагностики:


1. Спинний мозок.

2. Спинномозковий вузол.

3. Поперечний зріз нерва.

4. Кора великих півкуль.

5. Кора мозочка.

6. Екстрамуральний вузол автономної нервової системи.

7. Інтрамуральне нервове сплетення (Ауербаха) тонкої кишки кішки.

8. Рогівка.

9. Сітківка.

10. Спіральний орган.

11. Шкіра пальця.

12. Шкіра з волоссям.

13. Аорта.

14. Артерія м'язового типу.

15. Артеріоли, гемокапіляри, венули.

16. Вена середнього калібру.

17. Стінка серця.

18. Червоний кістковий мозок.

19. Тимус.

20. Селезінка.

21. Лімфатичний вузол.

22. Піднебінний мигдалик.

23. Щитоподібна залоза.

24. Прищитоподібна залоза.

25. Надниркова залоза.

26. Епіфіз.

27. Гіпофіз.


Перелік електронних мікрофотографій для діагностики:


1. Структурні компоненти спинномозкового вузла.

2. Мантійні гліоцити навколо тіла псевдо уніполярного нейроцита.

3. Сіра речовина спинного мозку.

4. Епендимна вистелка спинномозкового каналу.

5. Зірчастий нейроцит внутрішнього зернистого шару кори великих півкуль.

6. Фрагмент пірамідного нейрона гангліонарного шару кори великих півкуль.

7. Протоплазматичний астроцит. Кора великих півкуль головного мозку.

8. Олігодендроцит – сателіт нейроцита. Кора великих півкуль головного мозку.

9. Грушеподібний нейроцит. Гангліонарний шар кори мозочка.

10. Зірчаста клітина. Молекулярний шар кори мозочка.

11. Зернистий шар кори мозочка.

12. Нервова клітина Догеля І типу.

13. Мієлінові нервові волокна. Нервовий стовбур.

14. Будова паличкової та колб очкової нейросенсорних клітин (схема).

15. Велика нейросекреторна клітина гіпоталамуса.

16. Мала нейросекреторна клітина. Аркуатне ядро гіпоталамуса.

17. Фрагмент передньої частки аденогіпофіза.

18. Соматотропоцити. Передня частка аденогіпофіза.

19. Тиротропоцит. Передня частка аденогіпофіза.

20. Кортикотропоцит. Передня частка аденогіпофіза.

21. Нейрогіпофіз. Задня частка гіпофіза.

22. Фрагмент фолікула щитовидної залози (помірна активність).

23. Фрагмент фолікула щитовидної залози (гіпофункція).

24. Фрагмент фолікула щитовидної залози (гіперфункція).

25. Парафолікулярний ендокриноцит (кальцитонітоцит).

26. Адренокортикотропоцит пучкової зони кори наднирника.

27. Хромафінні клітини мозкової речовини наднирника.

28. Фрагмент кардіоміоцита (повздовжній переріз).

29. Фрагмент кардіоміоцита (поперечний переріз).

30. З`єднання кардіоміоцитів.

31. Передсердний міоцит.

32. Артеріола.

33. Гемокапіляр соматичного типу. Кора великого мозку.

34. Гемокапіляр вісцерального типу. Щитовидна залоза.

35. Лімфатичний капіляр. Власна пластинка слизової оболонки тонкої кишки.

36. Еритроцитопоетичний острівець.

37. Грануллоцитопоетичний острівець.

38. Промегакаріоцит серед гемопоетичних клітин червоного кісткового мозку.

39. Кровоносний капіляр. Червоний кістковий мозок.

40. Кіркова речовина часточки тимуса.

41. Лімфатичний фолікул. Кіркова речовина лімфатичного вузла.

42. Епідерміс базального та остистого шарів. Епідерміс шкіри.

43. Епідермоцити остистого шару. Епідерміс шкіри.

44. Сосочковий шар дерми шкіри.

45. Сітчастий шар дерми шкіри.


ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – 582 с.

2. Спеціальна гістологія і ембріологія внутрішніх органів: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ, ВСВ «Медицина», 2013.- 471 с.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

Заняття 17 (41).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.006 с.)