ТОП 10:

ЖІНОЧА СТАТЕВА СИСТЕМА. ЯЄЧНИК. МАТКОВІ ТРУБИ.



Актуальність теми: Жіноча статева система виконує функції утворення яйцеклітин і внутрішньоутробного розвитку плода, секреції молока. Вивчення будови яєчника і маткової труби має важливе значення для розуміння анатомії, фізіології і клініки захворювань внутрішніх жіночих органів.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, будову і функцію яєчника і маткової труби.

УМІТИ: Визначати в гістологічних мікропрепаратах яєчник, жовте тіло і маткову трубу. Ідентифікувати електронні мікрофотографії..

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння:

1. Анатомічна будова яєчника і маткової труби, їх зв’язки з оточуючими органами. 2. Інтерпретувати статеві клітини у різних тварин. 3. Запліднення, дроблення, імплантація.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Загальна характеристика жіночої статевої системи. Джерела розвитку. Функції. Принципи регуляції. Зв'язок з гіпоталамо-гіпофізарною системою. Оваріальний цикл: фази, регуляція. Гормони яєчника: мішені та біологічні ефекти. Циклічні зміни в організмі жінки. 2. Яєчник: джерела та хід розвитку, загальний план будови, функції. Білкова оболонка яєчника: будова, поверхневий епітелій, перебудова протягом онтогенезу. 3. Кіркова речовина: фолікули, особливості строми. Мозкова речовина: ворітні клітини, їх будова і функціональне значення. 4. Фолікули яєчника: складові компоненти: первинний ооцит, фолікулярний епітелій, прозора оболонка, тека. Гематооваріальний бар’єр. 5. Види фолікулів. Фолікулогенез. Овуляція: механізми, регуляція, біологічне значення. Атрезія фолікулів. 6. Жовте тіло: фази розвитку (лютеогенез). 7. Гормони яєчника: мішені та біологічні ефекти. 8. Овогенез: фази, їх сутність, просторово-хронологічна характеристика, морфологічні прояви, зв'язок з фолікулогенезом. 9. Гістофізіологія яєчника у різні вікові періоди: до і під час статевого дозрівання, фертильний період, під час вагітності і лактації, менопауза. 10. Маткові труби: частини, будова та функції, особливості клітинного складу покривного епітелію, його зміни у різні фази оваріального циклу. Структурні основи транспорту гамет та зиготи.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ:

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Яєчник.

Забарвлення: гематоксилін- еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-поверхневий епітелій, 2-білкова оболонка, 3-кіркова речовина, 4-примордіальні фолікули, 5-первинний фолікул, 6-ростучий (вторинний) фолікул, 7-пухирчастий фолікул (граафів пухирець), 8-овоцит І порядку, 9-блискуча зона, 10-яйценосний горбок, 11-променистий вінець, 12-зернистий шар фолікула, 13-тека фолікула, 14-жовте тіло, 15-атретичне тіло.

Рис.2. Жовте тіло в стадії розквіту.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-сполучнотканинна оболонка, 2-лютеоцити, 3-сітка гемокапілярів, 4-ядра ендотеліоцитів.

Рис. 3. Маткова труба (поперечний переріз).

Забарвлення:гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-слизова оболонка, 2-одношаровий призматичний епітелій, 3-власна пластинка слизової оболонки, 4-м’язова оболонка, 5-серозна оболонка.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронні мікрофотографії:

1. Яйцеклітина. Фрагмент фолікула яєчника (зб.3000), (рис. 81).

Позначення:1-овоцит: а) ядро, б) ядерце, в) цитоплазма, г) включення жовтка, д) оолема, 2-прозора зона, 3-фолікулярні клітини, 4-промениста корона, 5-базальна мембрана.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.431-440.

2. Спеціальна гістологія і ембріологія внутрішніх органів: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ, ВСВ «Медицина», 2013. - 471 с.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999. - С.98-99.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.141-144.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.128-131.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 30 (54)







Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.006 с.)