ТОП 10:

ЧОЛОВІЧА СТАТЕВА СИСТЕМА. ЯЄЧКО.Актуальність теми: Вивчення будови і функції чоловічої статевої системи має важливе значення для розуміння матеріальних основ спадковості, механізмів гістофізіології та патології яєчка та сім’явивідних шляхів.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, будову і функції яєчка.

УМІТИ: Визначати в гістологічних мікропрепаратах яєчко. Ідентифікувати електронні мікрофотографії.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння.

1. Анатомічна будова яєчка та його оболонок. 2. Характеристика епітеліальної тканини. 4. Пухка волокниста сполучна тканина. 5. Гладка м’язова тканина. 4. Сперматогенез.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Загальна характеристика чоловічої статевої системи. Джерела та хід розвитку. Функції. Принципи регуляції. Зв'язок з гіпоталамо-гіпофізарною системою. 2. Яєчко (сім’яник): локалізація, будова і функції. Строма яєчка: будова, функціональне значення. Інтерстиційні ендокриноцити яєчка, їх будова і функція. Мішені та біологічні ефекти тестостерону. 3. Звивисті сім'яні трубочки, будова стінки. Сперматогенний епітелій. Сустентоцити (підтримувальні клітини Сертолі): будова, базальний і адлюмінальний компартменти, функціональне значення.

Гематотестикулярний бар'єр. 4. Сперматогенез: цикл і хвиля сперматогенезу. Стадії сперматогенезу, процеси, які відбуваються та їх біологічний сенс. 5. Сперматогенні клітини: стовбурові клітини – сперматогонії, первинні і вторинні сперматоцити, сперматиди, їх будова і набір хромосом. 6. Сперміогенез: фази, морфологічні появи, молекулярні детермінанти. 7. Цитофізіологія сперматозоїда. Умови і регуляція сперматогенезу. 8. Гістофізіологія сім’яника у різні вікові періоди: дитинство, статеве дозрівання, зрілий вік, старіння.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ:

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарат:

Рис. 1. Яєчко.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-мезотелій серозної оболонки, 2-білкова оболонка, 3-звивисті сім’яні канальці, 4-сперматогенний епітелій, 5-пухка волокниста сполучна тканина, 6-гландулоцити, 7-кровоносні судини.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронні мікрофотографії:

1. Фрагмент стінки звивистого сім'яного канальця (зб.3000), (рис. 79).

Позначення: 1-стінка канальця: а) базальна мембрана, 2-сперматогонія, 3-сперматоцит першого порядку, 4-сперматоцит другого порядку, 5-сперматида, 6-сперматозоїд, 7-сустентоцит.

2. Сперматозоїд (А, зб.25000), (рис. 80).

Позначення: 1-ядро, 2-акросома, 3-проксимальна центріоль, 4-осьова нитка, 5-мітохондрії, 6-плазмолема.

Б - Схематичне зображення

1-головка: а) ядро, б) акросома, 2-шийка: а) проксимальна центріоль, 3-проміжна частина: а) система мікротрубочок (осьова нитка), б) мітохондрії, 4-головна частина: а) система мікротрубочок, б) мікрофібрили, 5-термінальна частина.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.411-420.

2. Спеціальна гістологія і ембріологія внутрішніх органів: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ, ВСВ «Медицина», 2013. - 471 с.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999. - С.94-97.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.137-138.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.124-125.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

Заняття 28 (52)Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.007 с.)