ТОП 10:

МЕДИЧНА ЕМБРІОЛОГІЯ. ПЛОДОВИЙ ПЕРІОД ЕМБРІОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ. ЕМБРІОГЕНЕЗ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ, ДИХАЛЬНОЇ, ТРАВНОЇ, СКЕЛЕТНОЇ ТА М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМ. ФОРМУВАННЯ ПОРОЖНИН ТІЛА.Актуальність теми:Вивчення плодового періоду ембріонального розвитку людини має велике значення для розуміння процесів органо- та системогенезу, а також для вивчення тератології.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Визначальні особливості морфогенезу плода у плодовому періоді (від третього міясця до народження). Поняття про вроджені вади: типи аномалій, принципи тератології, класифікацію тератогенів та природжених вад, які вони викликають. Плід як пацієнт. Основні закономірності формування серцево-судинної, дихальної, травної, скелетної та м'язової систем.

УМІТИ: Визначати послідовність та механізми морфогенетичних подій при формуванні серцево-судинної, дихальної, травної, скелетної та м'язової систем. Визначати в препаратах гістогенез

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння:

1. Етапи ембріогенезу. 2. Загальна характристика гаструляції.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Плодовий період пренатального періоду онтогенезу людини – загальна характристика, тривалість. 2. Поняття про вроджені вади: типи аномалій, принципи тератології, класифікація тератогенів та природжених вад, які вони викликають. 3. Пренатальна діагностика: принципи та методи. Плід як пацієнт. 4. Основні джерела формування скелетної системи. Послідовність морфогенетичних подій, регуляція, способи скостеніння. 5. Формування мозкового та лицевого черепа. Ріст і розвиток кінцівок, хребетного стовпа, ребер та грудини. 6. Основні джерела формування м'язової системи. Послідовність морфогенетичних подій, регуляція. 7. Ріст і розвиток мускулатури голови, кінцівок, тулуба. 8. Формування порожнин тіла – внутрішньозародкової порожнини, серозних оболонок, діафрагми, грудної та черевної порожнин. 9. Характристика ембріогенезу серцево-судинної системи та його регуляція: закладка кардіогенної ділянки, утворення і локалізація серцевої трубки. Утворення серцевої петлі, формування серцевих перегородок та клапанів. 10. Розвиток судин та його регуляція. 11. Формування артеріальної та венозної систем. Кровообіг до і після народження. Циркуляторні зміни після народження. Лімфатична система. 12 Формування дихальної системи: джерела, послідовність морфогенетичних подій, регуляція. 13. Ембріогенез гортані, трахеї, бронхів та легень. Дозрівання легень. 14. Ембріогенез травної системи: джерела утворення органів травлення, послідовність морфогенетичних подій, регуляція. 15. Формування переднього, середнього та заднього відділів травної трубки. 16. Утворення та формування печінки, жовчевивідних шляхів та підшлункової залози. 17. Клінічні паралелі. Природжені вади розвитку серцево-судинної, дихальної, травної, скелетної та м'язової систем.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Гістогенез м'язової тканини серця зародка.

Забарвлення: залізний гематоксилін.

Збільшення: об.40, ок.10.

Позначення: 1-стінка лівого шлуночка, 2-стінка правого шлуночка, 3-міжшлуночкова перегородка 4- ендокард, 5-епікард, 6-компактні пучки кардіоміоцитів, 7-ядро кардіоміоцита, 8-саркоплазма, 9-інтерстицій міокарду, 10-капіляри строми міокарда, 11-артерії епікарда.

Рис.2. Легеня плода на 9-у місяці гестації.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: об.40, ок.10.

Позначення: 1-альвеола зі щілиноподібним просвітом, 2-кубічний респіраторний епітелій, 3-потовщені стінки альвеол, 4-капіляри міжальвеолярних перегородок, які не містять формених елементів крові, 5-бронхіола з вузьким просвітом, 8-строма легені, 9-судини інтерстицію.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – 582 с.

2. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ: ВСВ «Медицина», 2010. - 216 с.

3. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013.

4. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

5. Ембріологія. Навчальний посібник. Під ред. О.Є.Кузів. Тернопіль. Укрмедкнига, 1998.

6. Томас В.Сандлер. Медична ембріологія за Лангманом. – Львів: Наутілус, 2001. – С.169-278

7. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

8. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

ЗАНЯТТЯ 33 (57)Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.78.142 (0.005 с.)