ТОП 10:

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА. НОСОВА ПОРОЖНИНА. ОРГАН НЮХУ. ПОВІТРОНОСНІ ШЛЯХИ.Актуальність теми: Безпосередній контакт із зовнішнім середовищем, вплив його несприятливих факторів може привести до розвитку різних патологічних процесів в дихальному апараті. Вивчення розвитку і будови повітроносних шляхів дозволяє зрозуміти причини виникнення і динаміку патологічних змін, визначити шляхи їх лікування і профілактики.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, будову і функції порожнини носа, гортані, трахеї, бронхіального дерева та термінальних бронхіол.

УМІТИ: Визначати в гістологічних мікропрепаратах трахею (на поперечному перерізі). Ідентифікувати електронні мікрофотографії.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння.

1. Анатомічна будова порожнини носа, гортані, трахеї. 2. Характеристика епітеліальної тканини. Будова залоз. 3. Пухка волокниста сполучна тканина. 4. Гладка м’язова тканина. 5. Гіаліновий хрящ.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Загальна морфо-функціональна характеристика. Повітроносні шляхи та респіраторний відділ. Вентиляційний апарат: основи регуляції зовнішнього дихання. 2. Повітроносні шляхи: відділи, джерела та хід розвитку. загальний план будови, функції. 3. Оболонки стінки повітроносних шляхів: тканинний склад, функціональне значення. 4. Слизова оболонка. Покривний (респіраторний) епітелій: вид, клітинний склад, будова і функції клітин. Муко-циліарний апарат: склад, регуляція, роль у кондиціюванні повітря. 5. Ендокриноцити повітроносних шляхів: локалізація, види, роль у регуляції секреції слизу та регуляції тонусу м’язової пластинки слизової оболонки. 6. Клітини Клара: локалізація, будова. функції. 7. Дендритні клітини: локалізація, будова, функції. 8. Бронх-асоційована лімфоїдна тканина: структурна характеристика, функціональне значення. 9. Регіональні особливості будови стінки повітроносних шляхів. Носова порожнина, гортань, трахея, бронхи (головні, великого, середнього та малого діаметра), термінальні бронхіоли, їх будова та функція. 10. Принципи нейрогуморальної регуляції скорочення м’язової пластинки слизової оболонки бронхів. 11. Орган нюху. Загальна характеристика: ембріогенез, локалізація, функціональне значення. Нюховий епітелій: локалізація, клітинний склад. Нюхові нейросенсорні клітини. Опорні та базальні клітини. Механізми сприйняття запаху. Лемешево-носовий орган. Вікові зміни.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ:

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Схема будови епітелію нюхової зони носової порожнини людини.

Позначення: 1-нюхові рецепторні клітини, 2-периферійні відростки рецепторних клітин, 3-нюхова булава, 4-нюхові війки, 5-підтримуючі клітини, 6-базальні клітини.

Рис.2. Трахея (поперечний переріз).

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: А-слизова оболонка: 1-одношаровий війчастий епітелій, 2-власна пластинка слизової оболонки, Б-підслизова основа: 3-кінцеві відділи білково-слизових залоз, В-волокнисто-м'язво-хрящова оболонка: 4-гіаліновий хрящ кілець, 5-охрястя, Г-адвентиція.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронну мікрофотографію:

Апікальна частина війчастих епітеліоцитів. Епітеліальна пластинка слизової оболонки дихальної ділянки носової порожнини (зб.15000), (рис. 65).

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма, 3-війки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.375-385.

2. Спеціальна гістологія і ембріологія внутрішніх органів: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ, ВСВ «Медицина», 2013. - 471 с.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999. - С.78-79.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.128-129.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.116-117.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 25 (49)

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА. ЛЕГЕНІ.

Актуальність теми:Вивчення розгалужень і будови стінки бронхіального дерева, ацинусів, альвеол, структур аеро-гематичного бар’єру є основою розуміння причин та механізмів розвитку захворювань органів дихання в клініці.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Будову стінки бронхів різного калібру і часточок легень. Будову та розвиток дихальної паренхіми та строми легень, ацинуса, комірок, аерогематичного бар'єра. Будову плеври.

УМІТИ: Визначати в мікропрепараті головні, великі, середні, малі бронхи, термінальні і альвеолярні бронхіоли, альвеоли.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.59.63 (0.003 с.)