ТОП 10:

ЧОЛОВІЧА СТАТЕВА СИСТЕМА. СІМ'ЯВИНОСНІ ШЛЯХИ. ДОДАТКОВІ ЗАЛОЗИ. ЗОВНІШНІ СТАТЕВІ ОРГАНИ.Актуальність теми: Вивчення будови і функції чоловічої статевої системи має важливе значення для розуміння матеріальних основ спадковості, механізмів гістофізіології та патології яєчка та сім’явивідних шляхів.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, будову і функції сім'явиносних шляхів, зовнішніх статевих органів.

УМІТИ: Визначати в гістологічних мікропрепаратах над'яєчко та передміхурову залозу.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння.

1. Анатомічна будова сім'явиносних шляхів. 2. Характеристика епітеліальної тканини. 4. Пухка волокниста сполучна тканина. 5. Гладка м’язова тканина.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Сім'явиносні шляхи: інтратестикулярні та позатестикулярні трубочки і протоки, загальна будова. 2. Над'яєчко (придаток яєчка): виносна проточка яєчка, протока над'яєчка, їх будова і функціональне значення. 3. Сім'явиносна протока. Сім'явипорскувальна протока. Чоловічий сечівник: частини, загальна будова, слизова оболонка, види епітелію. 4. Додаткові залози. Загальна будова, функціональне значення. Пухирчаста залоза (сім’яні пухирці). Будова, характеристика секрету, роль в утворенні сперми. 5. Передміхурова залоза: зони, групи залоз, характеристика строми і паренхіми. 6. Залози простати: особливості будови, характеристика секрету, клітинний склад, простатоцити, основні епітеліоцити, ендокриноцити передміхурової залози, регуляція секреторного циклу екзокриноцитів, транспорту секрету, проліферації клітин. Вікові зміни. 7. Залоза цибулини сечівника (цибулинно-сечівникова залоза): будова, функціональне значення. 8. Сперма (еякулят): склад сперми. Спермограма. Структурний та хімічний склад, діагностичне значення. 9. Зовнішні статеві органи. Статевий член (прутень), його будова, васкуляризація та іннервація. Печеристі і губчасте тіла: перекладки й печери. Судинна система, її регуляція.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ:

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарат:

Рис. 1. Над'яєчко.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-капсула придатка,2-часточка придатка, 3-виносні канальці головки придатка, 4-стінка протоки придатка, 5-слизова оболонка: а-облямовані клітини, б-базальні клітини, 5-м’язова оболонка, 6-адвентиційна оболонка, 7-спермії.

Рис.2. Передміхурова залоза.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-капсула передміхурової залози, 2-м’язово-еластична строма, 3-кінцеві відділи альвеолярно-трубчастих залоз, 4-одношаровий призматичний епітелій: а-секреторні клітини, б-вставні (базальні) клітини, 5-конкреції передміхурової залози.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.420-430.

2. Спеціальна гістологія і ембріологія внутрішніх органів: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ, ВСВ «Медицина», 2013. - 471 с.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.138-141.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.126-127.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 29 (53)Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.004 с.)