ТОП 10:

ЖІНОЧА СТАТЕВА СИСТЕМА. МАТКА. ПІХВА. ЦИКЛІЧНІ ЗМІНИ МАТКИ І ЯЄЧНИКА.Актуальність теми: Вивчення будови і функції матки, знання циклічних змін в матці, яєчнику і піхві має важливе значення для розуміння етіології та механізмів розвитку патологічних процесів, які розгортаються в жіночій статевій системі при захворюваннях.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, будову і функції матки і піхви.

УМІТИ: Визначати в гістологічних мікропрепаратах матку і клітинний склад мазка піхви. Ідентифікувати електронні мікрофотографії.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння.

1. Анатомічна будова матки і піхви. 2. Характеристика епітеліальної тканини. 3. Гладка м’язова тканина. 4. Пухка волокниста сполучна тканина.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Матка. Будова стінки (ендометрій, міометрій, периметрій). Ендометрій: шари, тканинний склад, особливості кровопостачання базального та функціонального шарів. 2. Покривний епітелій: клітинний склад, будова і регуляція. 3. Маткові залози: частини, їх функціональне значення. Маткові епітеліальні стовбурові клітини, фізіологічна та репаративна регенерація едометрію. 4. Міометрій: шари, тканинний склад, функції. 5. Зміни будови матки (ендометрію та міометрію) під час вагітності. 6. Шийка матки: відділи, будова слизової оболонки, залоза шийки матки, регуляція, характеристика секрету, цитологічне дослідження мазків-відбитків епітелію шийки матки: критерії, діагностичне значення. 7. Гістофізіологія матки у різні вікові періоди: до і під час статевого дозрівання, фертильний період, під час вагітності і лактації, менопауза. 8. Піхва: джерела розвитку, будова стінки, зміна епітелію слизової оболонки у різні фази менструального циклу.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ:

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Матка.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-слизова оболонка (ендометрій), 2-одношаровий призматичний епітелій, 3-власна пластинка слизової оболонки, 4-маткові залози (крипти), 5-м’язова оболонка (міометрій), 6-пучки гладких м’язів, 7-підслизовий шар міометрію, 8-судинний шар міометрію, 9-надсудинний шар, 10-кровоносні судини, 11-серозна оболонка (периметрій).

Рис. 2. Мазок епітелію піхви.

Забарвлення: азур-еозин за Романовським.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-клітини поверхневого шару багатошарового епітелію піхви, 2-клітини проміжного шару багатошарового епітелію піхви, 3-клітини глибоких шарів багатошарового епітелію піхви, 4-ядра клітин, 5-цитоплазма клітин, 6-лейкоцити.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронні мікрофотографії:

1. Епітеліальна пластинка слизової оболонки матки (зб.5000), (рис. 82).

Позначення:1-епітеліоцит: а) ядро, б) цитоплазма, в) мікроворсинки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.440-444.

2. Спеціальна гістологія і ембріологія внутрішніх органів: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ, ВСВ «Медицина», 2013. - 471 с.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999. - С.100-101.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.144-146.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.132-135.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 31 (55)Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.239.156 (0.005 с.)