ТОП 10:

ПЕРИФЕРІЙНА НЕРВОВА СИСТЕМА. СПИННОМОЗКОВИЙ ВУЗОЛ, НЕРВИ.ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА. СПИННИЙ МОЗОК.

Актуальність теми:Нервова система забезпечує регуляцію всіх життєвих процесів в організмі і його взаємодію із зовнішнім середовищем. Анатомічно нервова система діляться на центральну і периферійну. Вивчення будови і функції спинного мозку, спинномозкового вузла має велике значення для розуміння анатомії, фізіології і клініки захворювань цих важливих органів нервової системи.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, будову і функцію спинного мозку, спинномозкового вузла і нервів.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах білу і сіру речовину спинного мозку, складові спінального ганглія.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні наступні базисні знання-уміння:

1. Анатомічна будова спинного мозку, спинномозкового вузла і нервів. 2. Характеристика нервової тканини. 3. Характеристика глії: види глії.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Загальна морфо-функціональна характеристика нервової системи. Закономірності розвитку. Класифікація (анатомічна та функціональна). 2. Соматична нервова система. Соматична рефлекторна дуга: складові елементи, локалізація, міжнейронні зв’язки, функціональне значення. Проста і складна рефлекторна дуга. 3. Чутливі нервові вузли (спинномозкові та черепні). Будова: нейроцити, нейроглія, строма, капсула. Міжнейронні зв’язки, функціональне значення. 4. Будова периферійного нерва: оболонки (ендоневрій, периневрій, епіневрій), судини, нервові волокна. Гемато-ендоневральний, периневральний бар'єри. 5. Розвиток спинного мозку і спинномозкового вузла: тканинні джерела. 6. Будова спинного мозку: біла, сіра речовина. 7. Нейроцити і нейроглія спинного мозку. 8. Топографія білої і сірої речовини на поперечному зрізі спинного мозку (уміти намалювати схему). 9. Оболони спинного мозку.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Спинний мозок (поперечний зріз).

Забарвлення: імпрегнація сріблом за Рамоном-і Кахалем.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-м'яка мозкова оболона; 2-спинномозковий канал; 3-сіра речовина; 4-біла речовина; 5-дорсальна серединна перегородка; 6-передня серединна щілина; 7-задні роги; 8-вентральні роги; 9-корінцеві нейроцити, 10-нервові волокна.

Рис.2. Спинномозковий вузол.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-капсула вузла; 2-строма вузла: 3-гнізда нервових волокон; 4-пучки нервових волокон; 5-вентральний корінець; 6-дорсальний корінець; 7-псевдоуніполярний нейроцит; 8-гліоцити.

Рис.3. Поперечний зріз нерва.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-нервове волокно; 2-ендоневрій; 3-периневрій; 4-епіневрій; 5-пучки нервових волокон.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронні мікрофотографії:

1. Структурні компоненти спинномозкового вузла (зб.7000), (рис. 1).**

Позначення:1-псевдоуніполярний нейроцит: а) ядро, б) ядерце, в) нейроплазма, 2-цитоплазма мантійного гліоцита, 3-нервові волокна.

2. Мантійні гліоцити біля тіла псевдоуніполярного нейроцита (зб.7000), (рис. 2).

Позначення:1-нейроцит, 2-гліоцит: а )ядро, б) цитоплазма, в) відросток.

3. Сіра речовина спинного мозку (зб.7000), (рис. 3).

Позначення:1-корінцевий нейроцит: а) ядро, б) нейроплазма, в)відросток, 2-нейропіль.

4. Епендимне вистелення спинномозкового каналу (зб.5000), (рис. 4).

Позначення:1-Епендимоцит: а) ядро, б) цитоплазма, в) війки, 2-просвіт канала.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.450-477.

2. Спеціальна гістологія і ембріологія внутрішніх органів: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ, ВСВ «Медицина», 2013. - 471. с.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999. -

С.6-9.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.82-85.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

** Тут і далі нумерація рисунків приведена відповідно до посібника-атласу Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

 

Заняття 2 (26).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.186.117 (0.007 с.)