ТОП 10:

КРОВ. ЕРИТРОЦИТИ, ТРОМБОЦИТИ.Актуальність теми:Кров, лімфа, тканинна рідина складають внутрішнє середовище організму, що забезпечує умови для нормального функціонування систем і органів. Ці речовини підтримують гомеостаз - постійну кількість нутрітивних речовин, виведення продуктів проміжного і кінцевого обміну, що необхідно для роботи всіх органів і систем.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Склад і функцію крові. Формені елементи крові: еритроцити, тромбоцити.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах формені елементи крові: еритроцити, тромбоцити. Ідентифікувати електронні мікрофотографії.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння:

1.Загальний план будови клітини, клітинна мембрана і органели. 2.Біологичне значення концентрації водневих іонів. 3.Інтерпретуйте значення буферних систем в підтримці постійності хімічного складу крові. 4. Механізми забезпечення дихальної функції крові. 5. Роль крові у забезпеченні гомеостазу організму.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1.Тканини. Визначення. 2. Класифікація тканин внутрішнього середовища. 3. Морфофункціональна характеристика. Походження, загальна будова, функції. Мезенхіма. 4. Кров. Загальна характеристика. Властивості. Функції. Склад крові: плазма і формені елементи. Гематокрит. 5. Характеристика плазми. 6. Формені елементи крові. Класифікація. Гемограма. 7. Еритроцити. Кількість. Розмір і форма (нормо-, мікро- та макроцити, фізіологічний пойкіло- та анізоцитоз). Тривалість життєвого циклу. 8. Будова еритроцитів при світловій та електронній мікроскопії. 9. Структурні та молекулярні основи підтримання форми еритроциту. 10. Включення гемоглобіну. Види гемоглобіну. Механізми дихальної функції еритроцитів. 11. Тромбоцити. Кількість, розмір, форма тромбоцитів. Будова при світловій та електронній мікроскопії. 12. Грануломер і гіаломер. Гранули тромбоцитів та їх вміст. Гіаломер: система канальців, цитоскелет тромбоциту. Рецептори плазмолеми тромбоцитів. 13. Роль тромбоцитів у гемостазі, запаленні, репарації судинної стінки. Поняття про етапи і механізми утворення тромба. 14. Поняття про фізіологічну регенерацію крові.

 

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарат:

Рис.1. Мазок крові жаби.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-цитоплазма еритроцита, 2-ядро еритроцита, 3-лейкоцити, 4-тромбоцити.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронні мікрофотографії:

1. Еритроцити (червоні кров'яні тільця) (зб.9000), (рис.49).

Позначення:1-нормоцит-дискоцит, а)-плазмолема, б)-гемоглобін.

2. Еритроцити-ехіноцити (зб.5000), (рис.50).

Позначення:1-ехіноцити, а) шипи.

3. Тромбоцити (зб.14000), (рис.51).

Позначення:1-гранули, 2-гіалоплазма, 3-плазмолема.

4. Мегакаріоцит (зб.10000), (рис.52).

Позначення:1-фрагмент ядра, 2-цитоплазма, 3-гранули.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.125-131.

2. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ: ВСВ «Медицина», 2010. - 216 с.

3. Волков К.С., Пасєчко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас). - Тернополь: Укрмедкнига, 2004. - С.54-57.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.56-57.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 13.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.160 (0.006 с.)