ТОП 10:

ОСНОВИ БІОЛОГІЇ РОЗВИТКУ. ПРОГЕНЕЗ. СТАТЕВІ КЛІТИНИ. ЗАПЛІДНЕННЯ. ДРОБЛЕННЯ. БЛАСТОЦИСТА.Актуальність теми:Вивчення ранніх стадій ембріонального розвитку людини має велике значення для розуміння процесів диференціації і інтеграції, які забезпечують розвиток нового організму, а також для розуміння "критичних періодів" розвитку зародка (П.Г.Светлов) як можливих термінів найбільшої чутливості зародків до патогенної дії зовнішнього середовища.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Біологічну суть і фази запліднення. Будову зиготи. Дроблення. Будову бластули.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах запліднення, дроблення зиготи.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння:

1. Ембріологія. Визначення. 2. Біогенетичний закон. 3. Види поділу клітин. 4. Інтерпретувати мейоз. 5. Класифікація статевих клітин. 6. Стадії спермато- і овогенезу. 7. Види запліднення та дроблення запліднених яйцеклітин у різних представників хордових. 9. Види бластул у зародків різних представників хордових.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Періодизація пренатального онтогенезу. Етапи ембріогенезу. 2. Прогенез. Утворення та загальна характеристика гамет. Особливості гістологічної будови статевих клітин у людини. 3. Запліднення та утворення зиготи. Фази запліднення. 4. Дроблення. Особливості дроблення в людини - тривалість, локалізація. 5. Бластоциста - темні та світлі бластомери, трофобласт, ембріобласт, бластоцель. 6. Ембріональні стовбурові клітини.

Намалюйте в альбомі схему будови сперматозоїда людини (схема 1).

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Яйцеклітина в яєчнику кішки.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: об.40, ок.10.

Позначення: 1-цитоплазма яйцеклітини, 2-ядро, 3-гранули хроматину в ядрі, 4-тека фолікула, 5-промениста корона.

Рис.2. Запліднення.

Забарвлення: гематоксилін

Збільшення: об.40, ок.10.

Позначення: 1- яйцеклітина, 2- спермій, 3- яйцеклітина з пронуклеусами.

Рис.3. Синкаріон.

Забарвлення: гематоксилін.

Збільшення: об.40, ок.10.

Позначення: 1- яйцеклітина з пронуклеусом, 2- синкаріон в зиготі.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронну мікрофотографію:

1. Джгутик (хвостовий відділ сперматозоїда) (зб.110000), (рис. 34).

Позначення: 1-система дуплетів мікротрубочок, 2-цитоплазма, 3-плазмолема

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.71-80.

2. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ: ВСВ «Медицина», 2010. - 216 с.

3. Волков К.С., Пасєчко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас). - Тернополь: Укрмедкнига, 2004. - С.38-39.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.36-39.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

6. Ембріологія. Навчальний посібник. Під ред. О.Є.Кузів. Тернопіль. Укрмедкнига, 1998.

7. Томас В.Сандлер. Медична ембріологія за Лангманом. – Львів: Наутілус, 2001. – С.3-47.

8. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

9. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

 
 

 


Схема 1. Схема електронномікроскопічної будови сперматозоїда людини.

 

ЗАНЯТТЯ 7.

ІМПЛАНТАЦІЯ І ПЛАЦЕНТАЦІЯ. ГАСТРУЛЯЦІЯ. ОСЬОВІ ОРГАНИ. ДЖЕРЕЛА РОЗВИТКУ ТКАНИН.

Актуальність теми Вивчення імплантації, розвитку осьових і позазародкових органів, процесів гаструляції має істотне значення для розуміння зв'язку зародка з організмом матері, утворення зародкових листків, ембріогенезу тканин (гістогенезу), формування тіла.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Хід імплантації, послідовність плацентації. Особливості ранньої та пізньої гаструляції, утворення зародкових листків, осьових і провізорних органів в ході ембріонального розвитку Закономірності утворення ембріональних зачатків, диференціації зародкових листків та утворення тканин.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах соміти, зародкові листки і осьові органи.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння:

1. Анатомія матки. 2. Види плацент 3. Способи гаструляції у хордових. 4.Зародкові листки і їх похідні. Мезенхіма.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Етапи ембріогенезу. 2. Гаструляція. Визначення. 3. Фази гаструляції. Загальна характеристика ранньої та пізньої гаструляції. 4. Осьовий комплекс зачатків органів. Нотохорда. Пренотохордальна пластинка. 5. Зародкові листи і їх похідні. 6. Диференціація мезодерми. 7. Ембріональна індукція.

Намалюйте в альбомі схему диференціації зародкових листків (схема 1):

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарат:

Рис.1. Поперечний зріз зародка курки на стадії первинної диференціації мезодерми (соміти).

Забарвлення: гематоксилін.

Збільшення: об.40, ок.10.

Позначення: 1-ектодерма, 2-нервова трубка, 3-невроцель, 4-хорда, 5-ентодерма, 6-соміти, 7-сегментні ніжки, 8-парієтальний лист спланхнотома, 9-вісцеральний лист спланхнотома, 10-целом.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.80-92.

2. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ: ВСВ «Медицина», 2010. - 216 с.

3. Волков К.С., Пасєчко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас). - Тернополь: Укрмедкнига, 2004 - С.96.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.40-42.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.12-15.

6. Ембріологія. Навчальний посібник. Під ред. О.Є.Кузів. Тернопіль. Укрмедкнига, 1998.

7. Томас В.Сандлер. Медична ембріологія за Лангманом. – Львів: Наутілус, 2001. – С.65-116.

8. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

9. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

       
   
 
 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.160 (0.005 с.)