ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура підсумкового контролю засвоєння модуля 1Вид завдання Термін виконання Стандарт відповіді Максимальна кількість балів
Усна відповідь на 3 теоретичні запитання 90 хв. Підручник «Гістологія, цитологія та ембріологія», лекції. 40 балів
Вирішення тесту із 40 тестових завдань. 40 хв. «Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології» 20 балів
Діагностика 2 гістологічних препаратів. 20 хв. «Практикум з гістології, цитології та ембріології» 14 балів
Діагностика 2 електронних мікрофотографій. 20 хв. «Ультраструктура клітин і тканин. Навчальний посібник-атлас» 6 балів

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – 582 с.

2. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ: ВСВ «Медицина», 2010.- 216 с.

3. Волков К.С., Пасєчко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас). - Тернополь: Укрмедкнига, 2004. - 96 с.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

6. Ембріологія. Навчальний посібник. Під ред. О.Є.Кузів. Тернопіль. Укрмедкнига, 1998.

7. Томас В.Сандлер. Медична ембріологія за Лангманом. – Львів: Наутілус, 2001. – 410 с.

8. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

9. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

МОДУЛЬ 2

"СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ. МЕДИЧНА ЕМБРІОЛОГІЯ"

Тематичний план лекцій

№ з/п Тема лекції К-сть годин
1. Нервова система.
2. Органи чуття. Шкіра та її похідні.
3. Серцево-судинна система.
4. Органи кровотворення та імунного захисту.
5. Ендокринна система.
6. Органи ротової порожнини. Великі слинні залози.
7. Травна трубка.
8. Травні залози (печінка, підшлункова залоза).
9. Дихальна система.
10. Сечовидільна система.
11. Чоловіча статева система
13. Жіноча статева система.
14. Медична ембріологія
Усього:

Тематичний план практичних занять

№ з/п Тема заняття К-сть годин
МОДУЛЬ 2 "СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ. МЕДИЧНА ЕМБРІОЛОГІЯ"
Змістовий модуль 3 "Гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем"
1. Периферійна нервова система. Спинномозковий вузол. Нерви. Центральна нервова система. Спинний мозок.
2. Центральна нервова система. Головний мозок. Мозочок.
3. Автономна нервова система.
4. Органи чуття. Орган зору. Ембріогенез. Будова і функції оболонок ока.
5. Орган зору. Будова сітківки ока. Допоміжний апарат.
6. Орган слуху і рівноваги.
7. Загальний покрив. Шкіра та її похідні.
8. Серцево-судинна система. Артерії. Судини мікроциркуляторного кровоносного русла.
9. Серцево-судинна система. Вени. Лімфатичні судини. Серце.
10. Центральні органи кровотворення. Червоний кістковий мозок. Тимус.
11. Периферійні органи кровотворення. Селезінка. Лімфатичні вузли. Мигдалики. Імунна система та клітинні взаємодії в імунних реакціях.
12. Ендокринна система. Щитоподібна і прищитоподібні залози.
13. Епіфіз. Надниркові залози.
14. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Гіпоталамус.
15. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Гіпофіз.
16. Контроль засвоєння змістового модуля 3.
Змістовий модуль 4 "Гістологія та ембріологія внутрішніх органів. Медична ембріологія"
17. Органи ротової порожнини. Губа, щока, язик, піднебіння, ясна. Орган смаку.
18. Будова і розвиток зубів.
19. Будова глотки, стравоходу і різних відділів шлунку.
20. Будова і функція різних відділів тонкої і товстої кишки.
21. Будова слинних залоз.
22. Будова і функція печінки і жовчевивідних шляхів.
23. Будова і функція підшлункової залози. Дифузна ендокринна система.
24. Дихальна система. Носова порожнина. Орган нюху. Повітроносні шляхи.
25. Дихальна система. Легені.
26. Сечова система. Розвиток і будова нирок. Сечовивідні шляхи.
Чоловіча статева система. Яєчко.
Чоловіча статева система. Сім'явиносні шляхи. Додаткові залози. Зовнішні статеві органи.
Жіноча статева система. Яєчник. Маткова труба.
30. Жіноча статева система. Матка. Піхва. Циклічні зміни матки та яєчника.
31. Грудна залоза. Оваріально-менструальний цикл.
32. Медична ембріологія. Плодовий період ембріогенезу людини. Ембріогенез серцево-судинної, дихальної, травної, скелетної та м'язової систем. Формування порожнин тіла.
33. Медична ембріологія. Ембріогенез голови та шиї, вуха, ока, шкіри та її похідних, нервової та сечостатевої систем. Плодові оболонки та плацента на етапах ембріогенезу.
34. Контроль засвоєння змістового модуля 4.
35. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ МОДУЛЯ 2. Теоретична частина.
36. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ МОДУЛЯ 2 . Практична частина.
Усього:

Тематичний план самостійної позааудиторної роботи.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.10 (0.004 с.)