ТОП 10:

Бюджетне фінансування закладів культури і мистецтва.Згідно з бюджетною класифікацією до закладів культури і мистецтва (код 110000) належать:

1. Мистецтво:

- творчі спілки;

- театри;

- філармонії, музичні колективи й ансамблі та інші заходи та заклади з мистецтва;

- видатки на заходи, передбачені державними і місцевими

програмами розвитку культури і мистецтва.

2. Культура:

- бібліотеки;

- музеї та виставки;

- заповідники;

- палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу;

- школи естетичного виховання дітей.

3. Кінематографія.

4. Архівна справа.

5. Інші заходи та заклади у галузі мистецтва й культури:

- державні премії України в галузі літератури та мистецтва;

- інші культурно-освітні заклади та заходи.

Фінансування установ культури та мистецтва здійснюється за рахунок державного й місцевих бюджетів, а також коштів від надання платних послуг, передбачених чинним законодавством.

Згідно з основними напрямками бюджетної політики на 2000 рік визначено для формування місцевих бюджетів розмір мінімальних видатків на фінансування культури виходячи із розрахунку 7,4 гривні на одного жителя країни.

Основами законодавства України про культуру для фінансової підтримки цих закладів можуть утворюватися державні та місцеві фонди розвитку культури.

Установи культури і мистецтва, які фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів, складають єдиний кошторис доходів і видатків, який затверджує вища організація. Планування витрат здійснюється в тому ж порядку, що і в інших бюджетних установах. Так оплата праці планується виходячи з типових штатів, встановлених для кожного виду установ залежно від обсягу їхньої діяльності (наприклад, по бібліотеках від розміру книжкового фонду та ставок заробітної плати). Ставки заробітної плати бібліотекарів залежать від освіти, а працівників інших культурно-освітніх установ від групи установи.

Для невеликих установ культури складаються загальні кошториси. Зведене планування здійснюється за видами установ на основі середньої кількості установ кожного типу та середньої норми витрат з виділенням витрат на оплату праці. Окремі заклади культури та мистецтва мають власні доходи від основної діяльності. Для цих установ з бюджету планується сума дотації у розмірі витрат, що не покриваються власними доходами.

Треба зазначити, що держава у сфері культури та мистецтва здійснює політику пільгового оподаткування. Звільняються від сплати податків творчі спілки, національно-культурні товариства, фонди, асоціації й інші.

Установи культури можуть здійснювати свою фінансову діяльність як на основі кошторисного фінансування, так і комерційного розрахунку.

Вкошторисному порядку фінансуються ті з них, які не мають реальних можливостей самостійно заробляти гроші і послуги яких повинні мати доступний характер, — бібліотеки, музеї, заповід­ники. Клуби, палаци і будинки культури на даний час фінансуються на мінімальному рівні.

Комерційний розрахунок може бути повним або частковим. Повний розрахунок передбачає повну самоокупність і отримання прибу­тку, частковий характеризується покриттям витрат як за рахунок бюджетних асигнувань, так і за рахунок надання платних послуг. Такий метод фінансової діяльності встановлюється, наприклад, стосовно театрів загальнонаціонального значення.

Фінансуваннябібліотек грунтується на показнику фондів. Фонд заробітної плати бібліотекарів визначається множенням кількості посад, розрахованої за встановленими нормативами бібліотечного фонду на одну посаду, на середню ставку плати. Фонд заробітної плати обслуговуючого персоналу встановлюється за типовими штатними розписами.

В аналогічному порядку фінансуються музеї. Чисельність штатних працівників-спеціалістів визначається за нормативами музейних фондів на одного працівника, посади обслуговуючого персоналу за типовими штатними розписами. Частина витрат на утримання музею здійснюється за рахунок встановленої вхідної плати.

Клуби, палаци і будинки культури фінансуються в змішаному порядку, тобто за рахунок бюджету і отримання доходів від послуг. За рахунок бюджету фінансується заробітна плата. Штатний розпис розробляється окремо для кожного закладу в залежності того, які гуртки, секції в ньому функціонують.

 

Фінансування розвитку фізичної культури і спорту

З державного і місцевого бюджетів держава спрямовує значні кошти на будівництво спортивних споруд, придбання спортивного інвентаря і обладнання. Частина витрат здійснюється професійними спілками, добровільними спортивними товариствами й іншими організаціями.

Згідно з бюджетною класифікацією до фізичної культури та спорту (код 1130000) належать:

1.Здійснення заходів з фізичної культури і спорту:

- утримання національних збірних команд;

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань;

- підготовка і участь національних збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх;

- видатки на утримання центрів з інвалідногоспорту і реабілітаційних шкіл;

- проведення навчально-тренувальних зборів і змаганьта заходів з інвалідного спорту;

- проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури;

- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій;

- капітальний ремонт, оснащення, придбання обладнання та інвентаря для баз Олімпійської підготовки;

- фінансова підтримка спортивних споруд;

- утримання рятувальних станцій на водах.

2. Державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. Планування видатків на фізичну культуру і спорт здійснюється згідно з планом проведення спортивних заходів. Якщо захід провадиться на рівні держави або на місцевому рівні, то й фінансування видатків здійснюється із відповідного бюджету.

Обсяг видатків за єдиним кошторисом доходів і видатків визначається на підставі показників, які характеризують спортивний захід: з якого виду спорту він провадиться; місце і тривалість змагань або зборів, кількість учасників та інші.

Значну питому вагу становлять видатки на харчування учасників і суддів спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів. Норми харчування встановлюються залежно від рівня змагань, їхньої тривалості та виду спорту. Видатки на придбання спеціального обладнання й інвентаря, на обмундирування учасників плануються на підставі відповідного табеля забезпечення.

У кошторисі передбачаються оплата вартості проїзду, добових і квартирних учасникам змагань і зборів, суддям, тренерам і представникам команд; оплата оренди спортивних споруд, оформлення і обслуговування змагань і зборів; видатки на нагородження команд і спортсменів й інші витрати на проведення змагань і навчально-тренувальних зборів.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.006 с.)