ТОП 10:

Наукові підходи до складу місцевих фінансівАвтор Складові елементи місцевих фінансів
Болдирев Б., Павлова Л., Суторміна В., Федосов В. - місцевий бюджет; - спеціальні місцеві фонди; - фінанси місцевих підприємств;
Дробозіна Л. - регіональні бюджети; - кошти суб’єктів господарювання; - територіальні позабюджетні фонди ;
Кириленко О. - місцеві бюджети; - фінанси комунальних підприємств; - місцевий кредит ;
Кравченко В. - видатки; - доходи; - способи формування доходів; - інститути системи місцевого самоврядування; - об’єкти; - відносини між суб’єктами системи та іншими ланками ;
Мочерний С., Гальчинський А., Геєць В. - місцеві бюджети; - регіональні фонди цільового призначення; - місцеві позики; - фінанси муніципального господарства;
Романенко О., Огородник С., Зязюн М. - місцеві бюджети; - територіальні позабюджетні фонди; - кошти суб’єктів господарювання (комунальних підприємств)  

 

 

Досліджуючи місцеві фінанси та основні форми впливу фінансів місцевих органів влади на економічну й соціальну сферу держави, В. Кравченко наголошує на таких їх функціях:

місцеві фінанси є інструментом державного регулювання економічного й соціального розвитку регіонів в межах муніципального управління. Через місцеві фінансові ресурси здійснюється розподіл і перерозподіл частини валового внутрішнього продукту, держава і місцеве самоврядування здійснюють розподілені між собою функції соціально-економічного регулювання ;

фінанси органів місцевого самоврядування є фіскальним інструментом, що забезпечує їх фінансовими ресурсами. Фіскальна діяльність органів місцевого самоврядування регламентується державою. Фіскальна політика органів місцевого самоврядування є важливим інструментом впливу на економіку і соціальну сферу, вони мають право в рамках, визначених законодавством, встановлювати місцеві податки і збори;

місцеві фінанси є інструментом забезпечення громадських послуг. Обсяги і структура фінансових ресурсів у місцевих органів влади є вагомою передумовою економічного і соціального розвитку території. Розмір місцевих фінансових ресурсів справляє значний вплив на ефективність діяльності місцевих органів влади у сфері надання громадських послуг;

місцеві фінанси є інструментом забезпечення соціально-економічного зростання як однієї з форм взаємодії державного управління та місцевого самоврядування . Формування місцевих фінансів має базуватися на попередньому розподілі функцій державного управління економікою та соціальною сферою на різних рівнях регулювання як бази визначення видаткових повноважень центральних та місцевих органів влади.

Функція державного регулювання економічного й соціального розвитку регіонів є досить важливою. Так, завдяки децентралізації на рівні місцевої влади витрати будуть меншими за рахунок скорочення адміністративних і накладних витрат на поточний контроль. Тому, децентралізація забезпечує ефективніше надання певних видів послуг. Питання децентралізації пов’язані з проблемою розподілу податків, видатків і відповідальності між різними рівнями виконавчої влади. Відповідальність за надання суспільних послуг, що мають місцевий характер, як правило, передається місцевим органам державної влади незалежно від їхніх розмірів і фінансових можливостей.

Розглядаючи функції місцевих фінансів, О. Кириленко зауважує, що фінанси виконують розподільчу, контрольну та стимулюючу функції . Розподільча функція місцевих фінансів реалізується через формування доходів і видатків місцевих бюджетів, цільових фондів органів місцевого самоврядування, за допомогою яких відбувається формування фінансових ресурсів, необхідних для виконання покладених на місцеве самоврядування функцій і завдань. Ці кошти використовуються для задоволення місцевих потреб. Контрольна функція полягає в діяльності органів місцевого самоврядування при складанні, розгляді, затвердженні і виконанні місцевих бюджетів. Сферою впливу контрольної функції є також фінансові ресурси органів місцевого самоврядування. Роль стимулюючої функції полягає у створенні умов для стимулювання діяльності органів місцевого самоврядування у збільшенні обсягів доходів бюджетів, додатковому залученні надходжень загальнодержавних та місцевих податків і зборів, ефективному використанні фінансових ресурсів.

Вважаємо, що такий перелік функцій більш характерний для місцевих фінансів. Проте він потребує уточнення. Крім зазначених, пропонуємо доповнити функції місцевих фінансів ще виробничою та регулюючою функціями, які є так само важливими.

Таким чином, варто виокремити функції місцевих фінансів:

виробничу, яка реалізується через формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування;

розподільчу, що передбачає перерозподіл сформованих місцевих фінансових ресурсів для здійснення видатків місцевих бюджетів, необхідних для виконання покладених на місцеве самоврядування завдань;

контрольну, яка полягає в діяльності органів місцевого самоврядування при складанні, розгляді, затвердженні і виконанні місцевих бюджетів, а також в контролі за використанням фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування;

стимулюючу, яка полягає у створенні умов заохочення органів місцевого самоврядування у збільшенні обсягів доходів місцевих бюджетів та в ефективному використанні фінансових ресурсів;

регулюючу, що забезпечує нормативне регулювання діяльності органів місцевого самоврядування при управлінні місцевими фінансами (рис. 1.6).

 

 


Рис. 1.6. Функції місцевих фінансів

Контрольні запитання:

1. Які особливості формування інституту місцевого самоврядування?

2. Охарактеризуйте теорії місцевого самоврядування

3. Дайте характеристику повноважень та функції місцевого самоврядування.

4. Дайте характеристику функцій місцевого самоврядування

5. Сутність місцевих фінансів.

6. Які функції місцевих фінансів?

7. Фінансове забезпечення функцій місцевого самоврядування

 

Тести

1.Термін «самоврядування» має походження:

а) англійське;

б) німецьке;

в) іспанське;

г) французьке.

2. Місцеве самоврядування як складову державного управління розглядала:

а) англосаксонська концепція;

б) європейська континентальна концепція;

в) змішана концепція;

г) всі відповіді вірні.

3. Прибічниками англосаксонської концепції були:

а) Г. Барабашов;

б) В. Фадєєв;

в) Б. Нольдс;

г) Ю. Демків;

4. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування є :

а) сільський голова;

б) держава;

в) територіальна громада;

г) райдержадміністрація.

5.Дослідники виокремлюють такі теорії, на яких базується місцеве самоврядування:

а) господарська і суспільна теорія самоврядування;

б) теорія вільної громади;

в) державницька теорія самоврядування;

г) теорія дуалізму муніципального управління.

6. Теорія вільної громади була створена:

а) наприкінці 19 ст.;

б) на початку 19 ст.;

в) наприкінці 18 ст.;

г) на початку 20 ст.

7. До головних засад господарської теорії не належать:

а) повноваження місцевого самоврядування поділяються на власні та делеговані;

б) місцеві справи мають іншу природу ніж державні;

в) органи державної влади не мають права втручатися у вирішення самоврядних питань;

г)органи місцевого самоврядування підпорядковані державній владі, яка визначає їх функції та завдання.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.008 с.)