Повідомлення про закінчення кримінального провадження та вручення учасникам процесу копії постанови про закриття кримінальної справи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Повідомлення про закінчення кримінального провадження та вручення учасникам процесу копії постанови про закриття кримінальної справи.Закон прямо не передбачає необхідність повідомлення заінтересованих учасників процесу про закриття кримінальної справи.

У той же час, відповідно до п.2 ч.1 ст.56 КПК України потерпілий має право бути повідомленим про закінчення досудового розслідування.

Стаття 42 КПК України «Підозрюваний, обвинувачений» не закріплює такого права підозрюваного. Проте, він таке право має.

По-перше, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься змагальність сторін та свобода у наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості(ч.1 ст.7 КПК України). Відповідно до принципузмагальності сторони кримінального провадження (ч.2 ст.22 КПК України) мають рівні права на реалізацію процесуальних прав, передбачених КПК України.

По-друге, у випадках, коли положення КПК України не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, встановлені ч. 1 ст. 7 КПК України (ч.6 ст.9 КПК України).

Вказане право також мають заявник (п.3 ч.2 ст.60 КПК України), представник потерпілого (ч.4 ст.58 КПКУкраїни), законний представник підозрюваного (ч.5 ст.44 КПК України), захисник підозрюваного (ч.4 ст.46 КПК України).

КПК України закріплює правила, що потерпілий і підозрюваний мають право бути чітко і своєчасно повідомленими про свої права, передбачені законом, а також отримати їх роз'яснення (п.2 ч.3 ст.42, п.1 ч.1 ст.56 КПК України). Це право також мають представник потерпілого (ч.4 ст.58 КПК України), законний представник підозрюваного (ч.5 ст.44 КПК України), захисник підозрюваного (ч.4 ст.46 КПК України).

Стаття 284 КПК України, що регулює закриття кримінального провадження, не передбачає ознайомлення заінтересованих учасників процесу з матеріалами закінченого провадження. Разом с тим, вони таке право мають.

Так, згідно п.11ч.1 ст.56 КПК України потерпілий має право знайомитися з матеріалами кримінального провадження, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, у випадку закриття цього провадження.

З позиції приведеннях аргументів, які вирішують проблему співвідношення нечітко закріплених процесуальних прав сторін кримінального провадження, вказане право також мають представник потерпілого, підозрюваний, законний представник підозрюваного (ч.5 ст.44 КПК України), захисник підозрюваного (ч.4 ст.46 КПК України).

Матеріали кримінального провадження пред’являються для ознайомлення підшитими та пронумерованими, щоб указані особи, роблячи нотатки й виписки, які орієнтують їх у матеріалах, надалі могли посилатися на томи й аркуші справи.

Не пред’являються для ознайомлення зазначеним особам ма­теріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві (ч.2 ст.221 КПК України). Ці матеріали зберігаються окремо й до матеріалів справи не приєднуються.

Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії, застосовувати технічні засоби а також заявляти клопотання (пп.11,12 ч.3 ст.42, пп.4,12 ч.1ст.56,ст.220,ч.2 ст.221КПК України).

Клопотання, заявлені під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, вирішуються за правилами ч.2 ст. 220 КПК України. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову у задоволенні клопотання виноситься мотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у випадку неможливості вручення з об’єктивних причин – надсилається їй.

КПК України (ст.24, п.16 ч.3 ст.42, п.7 ч.2 ст.56) гарантує вказаним учасникам процесу право на оскарження закриття кримінального провадження.

Зокрема, постанова слідчого про закриття кримінального провадження може бути скасована прокурором за скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана протягом десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови (ч.5 ст.284 КПК України).

Постанова прокурора про закриття кримінального провадження може бути оскаржена у слідчого судді заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником (п.4 ч.1 ст.303 КПК України).

Постанова слідчого про закриття кримінального провадження також може бути оскаржена у слідчого судді заявником, потерпілим, його представником чи законним представником (п.3 ч.1 ст.303 КПК України).

Скарги на таке рішення слідчого чи прокурора можуть бути подані особою протягом десяти днів з дня отримання особою копії постанови про закриття кримінального провадження (ч.1 ст.304 КПК України).

Подання скарги на постанову про закриття кримінального провадження не зупиняє виконання рішення слідчого або прокурора (ч.1 ст.305 КПК України).

Скарги на рішення слідчого чи прокурора про закриття кримінального провадження розглядаються слідчим суддею місцевого суду не пізніше п'яти днів з моменту надходження скарги згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318 - 380 КПК України, з урахуванням положень глави 26 «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування» КПК України (розгляд скарг на рішення здійснюється за обов'язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржуються; іх відсутність не є перешкодою для розгляду скарги та інш.).

Повідомлення, копія якого долучається до матеріалів справи, здійснюється таким чином, щоб особа, якій воно адресоване, могла своєчасно повідомити прокурора або слідчого про бажання ознайомитися з матеріалами кримінального провадження та прибути до місця ознайомлення.

Таким чином, за сенсом положень, закріплених в ст.ст. 111 і 112 КПК України,у повідомленні про закриття кримінального провадження повинно бути зазначено:

1) прізвище та посада слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення;

2) адреса установи, яка здійснює повідомлення, номер телефону чи інших засобів зв'язку;

3) ім'я (найменування) особи, яка повідомляється, та її адреса;

4) найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого здійснюється повідомлення;

5) процесуальний статус, в якому перебуває особа, що повідомляється;

6) інформація про завершення досудового розслідування у формі закриття кримінального провадження та надання доступу до матеріалів досудового розслідування;

7) права особи, передбачені законом при закінченні розслідування, а також їх роз'яснення;

8) місце, дата та час, коли особа може ознайомиться з матеріалами кримінального провадження.

9) вказівка на правові наслідки, якщо зазначені особи не побажали скористатися правом на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження чи не прибули для цього у призначений прокуром або слідчим час;

10)підпис слідчого, прокурора.

До повідомлення долучається копія постанови про закриття кримінального провадження.

Відповідно до вимог закону копія постанови слідчого про закриття кримінального провадження надсилається заявнику, потерпілому, а копія постанови прокурора – заявнику, потерпілому, його представнику, підозрюваному, захиснику (ч.5 ст.284 КПК України). Вказані учасники мають право отримувати копію постанови рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави (ст.ст.26, 29,п.18 ч.3 ст.42 та інш. КПК України).

У разі надходження від цих осіб усного або письмового клопотання про ознайомлення з матеріалами провадження слідчий зобов’язаний надати їм таку можливість.

Якщо зазначені особи не побажали скористатися правом на
ознайомлення з матеріалами провадження чи не прибули для цього в призначений слідчим час, це не перешкоджає подальшому провадженню.

Кримінально-процесуальний закон України не передбачає фіксацію ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у формі протоколу.

4. Направлення копії постанови прокурору (ч.5 ст.284 КПК України) та слідчому судді (який, наприклад, зобов'язаний прийняти рішення про заходи забезпечення кримінального провадження після закриття кримінального провадження). Прокурор протягом двадцяти днів з моменту отримання копії постанови має право її скасувати у зв'язку з незаконністю чи необґрунтованістю (ч.5 ст.284 КПК України).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.005 с.)