Поняття та значення стадії підготовчого провадження.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття та значення стадії підготовчого провадження.Необхідність точного і правильного додержання кримінального процесуального законодавства під час підготовчого провадження спрямовано на додержання встановлених законом процесуальних гарантій всіх учасників судового розгляду. Це необхідно для забезпечення всебічного повного й об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, постановлення законного та обгрунтованного судового рішення в стадії судового розгляду. Таким чином стадія підготовчого провадження створює правові та фактичні умови для повноцінного судового розгляду кримінального провадження. Вона виступає своєрідним процесуальним фільтром, який унеможливлює потрапляння в стадію судового розгляду неякісно підготовлених кримінальних проваджень, що створює додаткові гарантії забезпечення прав і свобод людини і громадянина у кримінальному судочинстві.

З моменту надходження кримінального провадження з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру, клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру або клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності до суду бере свій початок нова стадія кримінального процесу – підготовче провадження.

Підготовче провадження – стадія кримінального процесу, в якій:

- суддею перевіряються матеріали кримінального провадження;

- визначаються межі обвинувачення;

- з’ясовуються наявність чи відсутність підстав для закриття кримінального провадження;

- вживають заходи щодо підготовки судового розгляду справи;

У стадії підготовчого провадження не вирішуються питання про доведеність вини обвинуваченого, це компетенція лише суду й вирішується у судовому розгляді. Основне призначення цієї стадії полягає в тому, щоб процесуально та організаційно забезпечити проведення судового розгляду відповідно до норм кримінально-процесуального законодавства.

Завданням стадії підготовчого провадження:

1) перевірити наявність процесуальних підстав для затвердження угоди про визнання вини чи про примирення;

2) перевірити наявність підстав закриття провадження;

3) перевірити відповідність вимогам кримінального процесуального закону обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру або клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру;

4) перевірити дотримання правил визначення підсудності кримінального провадження;

5) підготувати умови для успішного проведення судового розгляду.

Відповідно до цих завдань суддя в цій стадії вирішує дві групи питань:

1.питання, які пов’язані з перевіркою матеріалів кримінального провадження;

2.питання, пов’язані з підготовкою кримінального провадження до судового розгляду.

Усі питання, пов’язані з проведення підготовчого провадження, вирішуються суддею одноособово ( ст.31 КПК України). Відповідно до положень ст. 35 КПК визначення судді для конкретного розгляду здійснюються автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних матеріалів кримінального провадження, При цьому мають бути враховані положень ст.75,76 КПК України, що визначають обставини, що виключають участь судді у кримінальному провадженні.

 

2.Питання пов’язані з підготовкою до судового розгляду.

Після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності суд не пізніше п’яти днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження.

Підготовче судове засідання відбувається за участю прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого,його представника та законного представника, цивільного позивача,його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника.

У призначений для судового розгляду час с головуючий відкриває судове засідання і оголошує про розгляд відповідного кримінального провадження.

До начала судового розгляду секретар судового засідання повинен з’ясувати, хто з учасників судового провадження, викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, встановлює їх особи, перевіряє повноваження захисників і представників, з’ясовує, чи вручено судові виклики та повідомлення тим, хто не прибув.

Після оголошення судового розгляду відкритим секретар судового засідання доповідає суду хто прибув і повідомляє про осіб які не з з’явилися та причини їх неявки.

Секретар судового засідання повідомляє про здійснення повного фіксування судового розгляду, а також про умови фіксування судового засідання.

Після з’ясування про осіб які з’явилися суддя оголошує склад суду, прізвища прокурора, секретаря судового засідання, осіб які з’явилися. Після чого роз’яснює учасникам судового провадження право відводу і з’ясовує, чи заявляють вони кому-небудь відвід. Якщо хтось заявляє відвід суд повинен його вирішити. Питання про відвід вирішується в нарадчій кімнаті вмотивованою ухвалою судді.

Якщо всі питання пов’язані зі складом суду та особами які з’явилися до суду вирішені, судовий розпорядник роздає особам, які беруть участь у судовому розгляді, пам’ятку про їх права та обов’язки.

Після ознайомлення особами які беруть участь судовому розгляді з правами та обов’язками головуючий з’ясовує чи зрозумілі їм їх права та обов’язки і у разі необхідності роз’яснює їх. Коли всі питання щодо організаційних питань проведення підготовчого судового засідання виконані, головуючий з’ясовує в учасників судового провадження їх думку щодо можливості призначення судового розгляду. Суд переходе до розгляду питання про можливість призначення справи до слухання, проводить підготовку до судового розгляду.

З цією метою суд:

1)визначає дату та місце проведення судового розгляду;

2)з’ясовує, у відкритому чи закритому судовому засіданні необхідно здійснювати судовий розгляд;

3)з’ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді;

4)розглядає клопотання учасників судового провадження про:

здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту; витребування певних речей чи документів;

5)вчиняє інші дії, необхідні для підготовки до судового розгляду.

Під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати запобіжний захід обраний для обвинуваченого. За відсутності зазначених клопотань сторін кримінального провадження застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраний під час досудового розслідування вважається продовженим. Документі, інші матеріали надані суду під час судового провадження його учасниками,судові рішення та інші документі і матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження, долучаю до обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.

У підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення:

1)затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування;

2)закрити провадження у випадках передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 КПК України.(набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння,вчинене особою;помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого; існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню;потерпілий, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення; стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди державі, яка видала особу).

3)повернути обвинувальний акт,клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам кримінально-процесуального законодавства.

4)направити обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження;

5)призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Після завершення підготовки до судового розгляду суд постановляє ухвалу про призначення судового розгляду. Судовій розгляд має бути призначеній не пізніше десяти днів після постановлення ухвали про його призначення (ст.316 КПК ).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.011 с.)