II.14. Конституційне право громадян на волю об'єднання в політичні партії і громадські організації 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

II.14. Конституційне право громадян на волю об'єднання в політичні партії і громадські організаціїДане право закріплене в ст. 36 Конституції й у законах України «Про об'єднання громадян» і «Про політичні партії». Політичною партією є об'єднання громадян, прихильників визначеної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що мають головною метою участь у розробці державної політики, формуванні органів влади, місцевого самоврядування.

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах.

Членами політичних, партій можуть бути только громадяни України, що досягли 18 років. Обмеження щодо членства в політичних партіях установлюються винятково Конституцією і законами України.

Громадська організація - це об'єднання громадян для здійснення і захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних і інших загальних інтересів (крім політичних), вони можуть мати міжнародний, всеукраїнський або місцевий статус.

Засновниками громадських організацій можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, що досягли 18 років, а молодіжних і дитячих організацій - 15-лісовика віку.

Членний громадської організації, крім молодіжної і дитячих, можуть бути особи, що досягли 14 років. Членами молодіжних громадських організацій можуть бути особи у віці від 14 до 28 років, членами дитячих громадських організацій - особи у віці від 6 до 18 років. Вступ неповнолітніх у віці до 10 років у дитячі громадські організації здійснюється з письмової згоди батьків, усиновителів або опікунів.


Об'єднання громадян України утворюються і діють із усеукраїнським, місцевим і міжнародним статусом.

Політичні партії і громадські організації не можуть безпосередньо займатися комерційною діяльністю.

Профспілки - це громадські організації, вони створюються для захисту трудових і соціально-економічних прав і інтересів (не політичних). Для їхнього створення не потрібно попереднього дозволу, усі профспілки мають рівні вдачі, всі об'єднання громадян рівні перед законом.

Заборонено примус до вступу громадян або обмеження в правах за приналежність або не приналежність до політичних партій і громадських організацій.

Ст. 37 Конституції України забороняє створення політичних партій і громадських організацій, програмні цілі і дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміна конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення територіальної цілісності держави, підривши його безпеки, незаконне захоплення державної владності, пропаганду війни, насильство, розпалення міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, зазіхання на права і волі людини, здоров'я населення.


Політичні партії і громадські організації не можуть мати воєнізовані формування. Заборонено створення політичних партій і їхніх організаційних структур в органах виконавчої і судової влади, виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формувань, навчальних закладах, державних підприємствах і інших державних установах і органах.

 

 

II.15. Соціально-економічні права і волі людини і громадянина, закріплені в Конституції. Їхні короткі характеристики

Соціально-економічні права і волі - це можливість брати участь у матеріальному виробництві і розподілі матеріальні благ.

Особливу групу основних прав і воль людини і громадянина складають соціально-економічні права.

Найважливіше місце в системі економічних прав займає право приватної власності (ст. 41). Кожний має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Кожний має право на підприємницьку діяльність, не заборонену законом (ст. 42).

В умови ринкової економіки перетерпіло зміну і зміст права людини в сфері праці. Ст. ст. 43, 44 діючої Конституції розкривають зміст цього поняття. З трудовими правами нерозривно зв'язане право на відпочинок (ст. 45).

Соціальний розвиток суспільства в значній мірі характеризується статусом його первинного осередку - родини, захищеності материнства і дитинства (ст. 51, 52).

До числа соціально-економічних прав відноситься і право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у випадку повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, утрати годувальника й інших випадків, установлених законом (ст. 46).

Конституційно закріплюється право на житло (ст. 47), на охорону здоров'я, медичну допомогу і медичне страхування (ст. 49).

Вперше в Конституції України закріплене право кожного на достатній життєвий рівень для себе і своєї родини, що включає достатнє харчування, одяг, житло (ст. 48).

Кожний має право на безпечну для життя і здоров'я навколишнє середовище, достовірну інформацію про її стан і на відшкодування збитку, заподіяного його здоров'ю або майну екологічним правопорушенням (ст. 50).

До числа соціально-економічних прав відноситься право на утворення (ст. 53).

Відповідно до Конституції України громадянам гарантується воля літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських орав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності (ст. 54).

 

II.16. Конституційне право громадян на утворення, його гарантії

Дане право гарантується ст. 53 Конституції України і законом "Про утворення". Утворення - основа духовного, соціального, економічного і культурного розвитку всього суспільства і держави. Принципи утворення: гуманізм, демократія, національна саме свідомість, взаємоповага націй і народів.

Мети утворення:

· усебічний розвиток людини, як особистості і найвищої цінності суспільства

· розвиток його талантів, розумових якостей

· формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу

· забезпечення народного господарства кваліфікованими працівникам» і фахівцями.

Дане право забезпечується: розгалуженою системою навчальних закладів, заснованих на державній і іншій формах власності, наукових установ післядипломного утворення, відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання, у відповідності зі здібностями й інтересами громадян, різними формами навчання: очної, вечернею, заочної, екстернату, і ін.

З метою забезпечення визначеного рівня утворення, установлена вимога одержання обов'язкового повного середнього утворення.

Держава забезпечує приступність і безкоштовність дошкільного, повного загального, середнього і професійного утворення в державному і комунальному навчальному закладах. Це забезпечується за допомогою створення різних типів таких закладів.

Порядок забезпечення учнів і студентів стипендіями, гуртожитками, інтернатами, установлюється Кабінетом Міністрів України.

З урахуванням положень декларації "Прав національностей України" (від I листопаду 1991 року) і закону "Про національні меншості в Україні" (від 25 червня 1992 гола). Конституція гарантує право навчання рідною мовою, або вивчення рідної мови в державному і комунальному навчальному закладах.

Порядок одержання утворення національною мовою визначається в законі "Про мови" в Української РСР (від 28 жовтня 1989 року, з нэы. і доп.).

Система утворення в Україні

 

 

Дошкільна освіта (дитячий сад - ясла)

 

 

Профісійно - технічна освіта (ПТУ)   Загальна середня освіта (школа, ліцей, гімназія)
Початкова школа (1 – 4 класи – школа першої ступінів)
 
Основна школа (5 – 9 класи – школа другої ступінів)
   
Старша школа (10 – 11 класи – школа третин ступінів)

 

  Вища школа
Технікум, училище (перший рівень акредитації)
 
Коледж (другий рівень акредитації)
 
Інститут, університет, академія, консерваторія (третій – четвертий рівень акредитації)

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 194; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.008 с.)