У відповідях, під якими номерами правильно названі випадки дострокового припинення повноважень Президента України? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У відповідях, під якими номерами правильно названі випадки дострокового припинення повноважень Президента України?1. по народній ініціативі;

2. у випадку відставки;

3. у випадку смерті;

4. по стані здоров'я.

115. У відповіді, під яким номером зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні Конституції України: "Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня __ року повноважень Президента "?

1. останнього;

2. четвертого;

3. п'ятого;

4. поточного.

У відповіді, під яким номером правильно зазначено, хто з нижче зазначених суб'єктів скасовує акти Кабінету Міністрів України й акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим?

1. Верховна Рада України;

2. Конституційний Суд України;

3. Президент України;

4. Верховний Суд України.

117. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні Конституції України: "Президент України є ___________________ і виступає від її імені?

1. главою держави;

2. главою держави і главою виконавчої влади;

3. вищою посадовою особою держави;

4. главою виконавчої влади.

118. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні Конституції України: "Президент України є гарантом державного суверенітету, України, дотримання Конституції України, прав і воль людини і громадянина"?


1. національної безпеки;

2. незалежності;

3. територіальної цілісності;

4. демократії

119. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на ___років.

1. 4;

2. 5;

3. 3;

4. 6.

120. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному законодавчому положенні: "Чергові вибори Президента України проводяться в ____________п'ятого року повноважень Президента України"?

1. остання неділя лютого;

2. остання неділя березня;

3. остання неділя жовтня;

4. остання неділя травня.

У відповіді, під яким номером правильно зазначено, хто здійснює помилування?

1. Верховна Рада України;

2. Президент України;

3. Верховний Суд України;

4. Прем'єр-міністр України.

122.Новообраний Президент України вступає на посаду не пізніше чим через ____ днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту приношення присяги народу на урочистому засіданні Верховної Ради України.

1. 10;

2. 15;

3. 20;

4. 30.

123. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні Конституції України: "Президент України на основі й у виконання Конституції і законів України видає укази і ___________ які є обов'язковими до виконання на території України"?


1. постанови;

2. розпорядження;

3. закони;

4. накази.

124. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному конституційному положенні: "Приведення Президента України до присяги здійснює _____________"?

1. голова Верховної Ради України;

2. голова Конституційного Суду України;

3. голова Верховного Суду України;

4. найстарший за віком народний депутат України.

У відповіді, під яким номером правильно зазначено одне з вимог, яким повинний відповідати кандидат у Президенти України?

1. вище юридичне утворення;

2. віком до 60 років;

3. володіння державною мовою;

4. проживання в Україні не менш 20 років.

126. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному конституційному положенні: "При наявності основ Верховна Рада України не менш чим _____ від її конституційного складу приймає рішення про обвинувачення Президента України"?

1. 1/3;

2. більшістю;

3. 2/3;

4. 3/4.

127. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному конституційному положенні: "Питання про зсув Президента України з посади в порядку імпічменту ініціюється ______ від конституційного складу Верховної Ради України"?

1. більшістю;

2. 2/3;

3. 1/3;

4. 3/4.

128. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні з Конституції України: "У випадку дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період ____ днів із дня припинення повноважень"?

1. 40;

2. 60;

3. 20;

4. 90.

У відповіді, під яким номером правильно зазначено, на кого покладається виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на посаду нового Президента України у випадку дострокового припинення повноважень Президента України?

1. голови Верховної Ради України;

2. Прем'єр-міністра України;

3. голови Конституційного Суду України;

4. голови Верховного Суду України

130. Президентом України може бути обраний громадянин України, що досяг тридцяти п'яти років, що має право голосу, що проживає в Україні протягом _____ останніх перед удень виборів років і владеющий державною мовою.

1. 5;

2. 10;

3. 20;

4. 15

 

 

У відповідях, під якими номерами правильно названі повноваження Президента України?

1. приймає рішення про визнання іноземних держав;

2. приймає закони і постанови;

3. скасовує акти Кабінету Міністрів України;

4. формує суди.

У відповідях, під якими номерами правильно названі повноваження Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України?

1. забезпечує здійснення митної справи;

2. приймає укази;

3. координує роботу міністрів;

4. скасовує акти органів місцевого самоврядування.

У відповіді, під яким номером правильно зазначений один з органів місцевого самоврядування в Україні?

1. обласна держадміністрація;

2. керування статистики;

3. виконком міської ради;

4. житлово-комунальне об'єднання.

У відповіді під яким номером правильно зазначено, хто обирає (призначає) голови обласної ради?

1. обласна держадміністрація;

2. Президент України;

3. відповідна рада;

4. голова обласної держадміністрації.

135. Сесія районної, обласної ради созывается в міру необхідності, але не менш ____ разу в квартал.

1. 1;

2. 3;

3. 2;

4. 4.

У якому році закінчаться повноваження міської ради, якщо він обраний у 1998 році?

1. 2002р.;

2. 2001 р.;

3. 2003р.;

4. 2000р.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначено, що відноситься до повноважень обласних рад?

1. твердження регламенту ради;

2. твердження обласного бюджету;

3. утворення виконавчого комітету ради;

4. створення органів самоорганізації населення.

У відповідях, під якими номерами Неправильно названі функції, реалізація яких покладена на місцеві державні адміністрації?

1. розвиток місцевого самоврядування;

2. підготовка і виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

3. підтримка законності і правопорядка;

4. формування комунальної власності.

 

Роздягнув III. Цивільне і житлове законодавство

Рівень

 

1. Правоздатність фізичної особи виникає в момент його народження і припиняється в зв'язку:

A. З припиненням громадянства;

Б. З застосуванням покарання;

B. З розірванням трудового договору;

Г. З визнанням його абсолютно недієздатним;

Д. Зі смертю.

2. Фізична особа вільна обирає собі місце проживання, якщо досягло:

A. 6 років;

Б. 12 років;

B. 14 років;

Р. 16 років;

Д. 18 років.

3. У випадку виникнення суперечки про місце проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років воно визначається:

A. Органом опіки і піклування;

Б. Органом РАГС;

B. Їм самим;

М. Дитячою кімнатою міліції;

Д. Комісією зі справ неповнолітніх.

4. До змісту цивільної дієздатності фізичної особи НЕ відноситься здатність:

A. Мати права;

Б. Своїми діями здобувати вдачі;

B. Самостійно здійснювати права;

М. Своїми діями створювати для себе обов'язку;

Д. Нести відповідальність у випадку невиконання обов'язків.

5. Часткову цивільну дієздатність має:

A. Особа, обмежена в дієздатності;

Б. Особа, що досягла 16 років;

B. Особа, що досягла 15 років;

М. Особа, що досягла 14 років;

Д. Особа, що не досягла 14 років.

6. Малолітня особа за заподіяний їм шкода:

A. Не несе відповідальності;

Б. Несе мінімальну відповідальність;

B. Несе обмежену відповідальність;

М. Несе повну відповідальність;

Д. Несе умовну відповідальність.

7. Цивільна дієздатність фізичної особи у віці від 14 до 18 років називається:

A. Часткової;

Б. Мінімальної;

B. Обмеженої;

М. Неповної;

Д. Скороченої.

8. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи можливо, якщо:

A. Особа внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатно усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними;

Б. Особа страждає психічним розладом, що істотно впливає на його здатність усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними;

B. Особа досягла похилого віку й у силу цього не здатне усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними;

М. Особа є інвалідом і в силу цього не здатне самостійно виконувати свої цивільні обов'язки;

Д. Особа страждає важкою формою захворювання й у силу цього не здатне самостійно здійснювати свої цивільні права й обов'язки.

9. Обмеження цивільної дієздатності можливо за рішенням:

A. Медичної установи;

Б. Міліції;

B. Прокуратури;

М. Суду;

Д. Органа опіки і піклування.

10. Фізична особа, цивільна дієздатність якого обмежена, може самостійно:

A. Укладати договір закупівлі-продажу транспортного засобу;

Б. Розпоряджатися своєю стипендією;

B. Придбати квитки в кіно;

М. Позичити велику суму грошей;

Д. Відмовитися від своєї частки в спадщині.

11.Фізична особа визнається недієздатним з моменту:

Л. Підписання медичного висновку;

Ь. Початку захворювання;

В. Звертання в суд;

М. Винесення рішення суду про це;

Д. Набуття законної сили рішення суду про це.

12. Термін, на який НЕ допускається обмеження правоздатності:

A. Шість місяців;

Б. Один рік;

B. Довічно;

М. Два роки;

Д. Три роки.

13. Підставою для визнання громадянина обмежено дієздатним унаслідок зловживання спиртними напоями, наркотичними коштами або токсичними речовинами, є:

A. Медичний висновок;

Б. Рішення виконавчого комітету;

B. Рішення трудового колективу;

М. Рішення органів прокуратури;

Д. Рішення суду.

14. Негаторный позов - це:

A. Позов про усунення порушень прав власника, не зв'язаних з позбавленням володіння;

Б. Позов про відшкодування шкоди, заподіяного майну;

B. Позов про відшкодування шкоди, при рятуванні майна;

М. Позов із придбання або заощадження майна за рахунок кошт іншої особи без достатніх основ;

Д. Позов про витребування власником майна в натурі з чужого незаконного володіння.

15. Виндикационный позов - це:

A. Позов про витребування власником майна в натурі з чужого незаконного володіння;

Б. Позов про відшкодування збитків, заподіяних невиконанням зобов'язання;

B. Позов із придбання або заощадження майна за рахунок кошт іншої особи без достатніх основ;

М. Позов про усунення порушень прав власника, не зв'язаних з позбавленням володіння;

Д. Позов про відшкодування шкоди, при рятуванні майна.

16. Фізична особа визнається безвісно відсутнім на підставі:

A. показань свідків;

Б. Заяви родичів;

B. Дані міліції;

М. Дані прокуратури;

Д. Рішення суду.

17. Спадкоємці фізичної особи, оголошеного померлої, НЕ мають права відчужувати протягом _________ нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям спадщини:

A. 6 місяців;

Б. 1 року;

B. 3 років;

Р. 5 років;

Д. 10 років.

18. Піклування встановлюється над:

A. Малолітніми особами, позбавленими батьківської турботи;

Б. Недієздатними особами;

B. Інвалідами I-II групи;

М. Особами в похилому віці;

Д. Обмежено дієздатними особами.

19. Опікун з підопічним можуть укладати:

A. Договір дарування (підопічному);

Б. Дарування від імені підопічного;

B. Договір закупівлі-продажу;

М. Договір наймання майна підопічного;

Д. Договір довічного змісту.

20. Піклування припиняється у випадку:

A. Досягнення підопічним 15 років;

Б. Досягнення підопічним 16 років;

B. Відновлення цивільної дієздатності фізичної особи, що було визнано недієздатним;

М. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

Д. Зміни громадянства підопічної особи.

21. Яке слово пропущене в приведеному нормативному положенні: «Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована в законом порядку»:

A. Гарантованому;

Б. Забезпеченому;

B. Установленому;

М. Зафіксованому;

Д. Регламентованому.

22. Юридична особа публічного права НЕ може бути створене на основі розпорядницького акта:

Л. Президента України;

Б. Органа державної влади;

В. Органа виконавчої влади;

М. Органа влади АРК;

Д. Органа місцевого самоврядування.

23. Суспільства поділяються на:

A. Комерційні;

Б. Консультативні;

B. Непідприємницькі;

М. Виробничі;

Д. Фінансові.

24. Яке слово пропущене в приведеному нормативному положенні: « є організація, створена одним або декількома особами (засновниками), що не приймають участі в керуванні їм, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна»:

A. Підприємством;

Б. Установою;

B. Суспільством;

М. Концерном;

Д. Об'єднанням.

25. Видом господарчого товариства НЕ є:

A. Командитне товариство;

Б. Казенне суспільство;

B. Товариство з обмеженою відповідальністю;

М. Товариство з додатковою відповідальністю;

Д. Відкрите акціонерне товариство.

26. Яке слово (словосполучення) пропущено в приведеному нормативному положенні: «Непідприємницькими суспільствами є суспільства, що _________ метою одержання прибутку для її наступного розподілу між учасниками»:

A. Мають;

Б. Не мають;

B. Ставлять;

Г. Не ставлять;

Д. Засновують.

27. Суспільства діють на підставі:

A. Виконавчого документа;

Б. Індивідуального установчого акта;

B. Установчого договору;

М. Загального установчого акта;

Д. Адміністративного акта.

28. Юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких установлюється законом, на підставі:

A. Ліцензії;

Б. Свідчення;

B. Статуту;

М. Патенту;

Д. Посвідчення.

29. НЕ є ознакою юридичної особи:

A. Організаційна єдність;
Б. Відособлене майно;

B. Самостійна майнова відповідальність;

М. Виступ у Цивільному обороті від свого імені;

Д. Можливість створення самостійної юридичної особи.

30. Порядок, коли юридична особа створюється на основі розпорядження власника майна або органа уповноваженого власником, називається:

A. Дозвільним;

Б. Нормативно-явочним;

B. Розпорядницьким;

М. Явочно-договірним;

Д. Договірним.

31. Те, із приводу чого виникають цивільні правовідносини, називається:

A. Змістом;

Б. Юридичним фактом;

B. Об'єктом;

М. Суб'єктом;

Д. Правовою метою.

32. Учасники цивільних правовідносин називаються:

A. Власниками;

Б. Сторонами;

B. Суб'єктами;

М. Громадянами;

Д. Особами.

33. Речі, як об'єкти цивільних прав, НЕ підрозділяються на:

А. Ділені і неподільні;

Б. Споживані і не споживані;

В. Спонукувані і нерухомі;

М. Визначені і невизначені;

Д. Головну річ і приналежність.

34. До особистих немайнових благ, охоронюваним цивільним законодавством, НЕ відноситься:

A. Власність;

Б. Здоров'я;

B. Ім'я;

М. Воля наукової творчості;

Д. Достоїнство.

35. Дії особи, спрямовані на придбання, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків - це:

А. Угода;

Б. Договір;

В. Зобов'язання;

М. Юридичний факт;

Д. Правоотношение.

36. Здатність мати цивільні права й обов'язки мають:

A. Усі громадяни України;

Б. Особи без громадянства;

B. Усі фізичні особи;

М. Іноземні громадяни;

Д. Ліда без громадянства й іноземних громадян.

37. Правоздатність фізичної особи виникає:

A. З 18 років;

Б. З 16 років;

B. З моменту вступу в шлюб;

Г. З моменту народження;

Д. З 15 років.

 

38. Здатність фізичної особи своїми діями здобувати для себе цивільні права і самостійно них здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їхній виконувати і нести відповідальність у випадку їхнє невиконання, називається:

A. Статусом;

Б. Правоздатністю;

B. Дієздатністю;

М. Деликтоспособностью;

Д. Недієздатністю.

39. До загальних вимог, дотримання яких є необхідним для дійсності угоди, НЕ відноситься:

A. Відповідність змісту угоди законові;

Б. Волевиявлення учасника угоди відповідає його внутрішній волі;

B. Необхідний обсяг дієздатності учасників угоди;

М. Обов'язкове нотаріальне посвідчення угоди;

Д. Угода повинна бути спрямована на реальне настання правових наслідків.

40. У писемній формі варто робити угоди фізичних осіб між собою на суму:

A. Понад 100 грн.;

Б. Яка в 10 разів перевищує розмір не оподатковуваного податком мінімуму доходів громадян;

B. Яка в 10 разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої в Україні;

М. Яка в 20 разів перевищує розмір не оподатковуваного податком мінімуму доходів громадян;

Д. Яка в 20 разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої в Україні.

41. Яке слово (словосполучення) пропущено в приведеному нормативному положенні: «Недійсної є угода, якщо її недійсність установлена_________ »:

A. Законом;

Б. Судом;

B. Нотаріусом;

М. Однієї зі сторін, що беруть участь в угоді;

Д. Обома сторонами, що беруть участь в угоді.

42. У випадку недотримання сторонами вимог закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є:

A. Нереальним;

Б. Заперечним;

B. Несуттєвим;

М. Незначним;

Д. Консенсуальным.

43. Неповнолітня особа без згоди батьків може робити:

A. Будь-які угоди;

Б. Дрібні побутові угоди;

B. Угоди, зв'язані з придбанням транспортних засобів;

М. Угоди по обміні житлового приміщення;

Д. Дії, зв'язані з приватизацією житла.

44. Термін, у межах якого особа може звернутися в суд з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу:

Л. Апеляційний термін;

Б. Касаційний термін;

В. Нормативна давнина;

М. Судова давнина;

Д. Задавнення позову.

 

45. Задавнення позову тривалістю в три роки називається:

A. Спеціальної;

Б. Тривалої;

B. Виняткової;

М. Повної;

Д. Загальної.

46. НЕ є ознакою особистих немайнових прав:

A. Дане право належить кожній фізичній особі;

Б. Фізична особа володіє даним правом довічно;

B. Дане право належить фізичній особі за законом;

М. Дане право є особистим;

Д. Дане право може мати економічний зміст.

47. До особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, НЕ відноситься:

A. Право на донорство;

Б. Право на волю;

B. Право на інформацію;

М. Право на життя;

Д. Право на таємницю про стан здоров'я.

48. До особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне існування фізичної особи, НЕ відноситься:

A. Право на недоторканність житла;

Б. Право на особисту недоторканність;

B. Право на особисті папери;

М. Право на таємницю листування;

Д. Право на повагу до достоїнства і честі.

49. Власникові належать права:

A. Володіння, керування, розпорядження майном;

Б. Розпорядження, користування, керування майном;

B. Користування, володіння, керування майном;

М. Володіння, користування, розпорядження майном;

Д. Володіння, придбання, керування майном.

50. Яке слово (словосполучення) пропущено в приведеному нормативному положенні: «На зміст права власності НЕ впливають _______________ власника і місцезнаходження майна»:

Л. Громадянство;

Б. Вік;

В. Обсяг дієздатності;

М. Місцезнаходження;

Д. Місце проживання.

51.Власник має право робити у відношенні свого майна:

A. Строго визначені дії;

Б. Будь-які дії;

B. Передбачені дії, що не суперечать законові;

М. Рекомендовані законом дії;

Д. Будь-які дії, що не суперечать законові.

52. Суб'єктом права державної власності є:

A. Держава в особі Верховної Ради України;

Б. Держава в особі Президента України;

B. Верховна Рада України;

М. Кабінет Міністрів України; Д. Національний Банк України.

 

53. Громадянин НЕ може бути власником:

A. Вантажного автомобіля;

Б. Літака;

B. Еталонів одиниць фізичних величин;

М. Заводу, разом з його основними й оборотними коштами;

Д. Акцій.

54. Не волоче виникнення права власності:

A. Оренда майна;

Б. Знахідка;

B. Придбання речі;

М. Спадкування майна;

Д. Виготовлення продукції.

55. Майно, що знаходиться у власності двох або більш осіб, належить їм на праві:

A. Спільної власності;

Б. Загальної власності;

B. Часткової власності;

М. Колективної власності;

Д. Приватної власності.

56. Позов про усунення перешкод, що заважають нормальному здійсненню права власності, називається:

A. Виндикационным;

Б. Умовним;

B. Простим;

М. Негаторным;

Д. Складним.

57. Безоплатне вилучення у власника майна за рішенням суду у виді санкції за здійснення злочину, називається:

A. Реквізицією;

Б. Націоналізацією;

B. Арештом;

М. Конфіскацією;

Д. Специфікацією.

58. Право інтелектуальної власності і право власності на річ співвідносяться так що:

A. Залежать одне від іншого;

Б. Перше засновано на другому;

B. Друге засновано на першому;

М. Перше містить у собі друге;

Д. Не залежать одне від іншого.

59. НЕ є об'єктом права інтелектуальної власності:

A. Закон;

Б. Винахід;

B. Літературний твір;

М. Фірмове найменування;

Д. Виконавська діяльність артистів.

60. Істотними умовами договору закупівлі-продажу є:

A. Сторони і предмет;

Б. Сторони і ціна;

B. Предмет і його кількість;

М. Предмет і ціна;

Д. Якість і терміни.

 

 

61. Яке слово (словосполучення) пропущено в приведеному нормативному положенні: «В Україні спадкування ________ за законом і за заповітом»:

A. Допускається;

Б. Дозволяється;

B. Установлюється;

М. Здійснюється;

Д. Гарантується.

62. Часом відкриття спадщини визнається:

A. День складання заповіту;

Б. День оголошення заповіту;

B. День прийняття спадщини;

М. День установлення спадкоємця;

Д. День смерті спадкодавця.

63. Місцем відкриття спадщини визнається:

A. Місце, де працював спадкодавець;

Б. Останнє постійне місце проживання спадкодавця;

B. Постійне місце проживання спадкоємця;

М. Нотаріальна контора, де оголошена заповіт;

Д. Місце, де вмер спадкодавець.

64. Спадкоємцями за заповітом і законом можуть бути:

A. Держава;

Б. Юридичні особи;

B. Тварини;

М. Фізичні особи;

Д. Благодійні фонди.

65. Спадкоємцями за заповітом НЕ можуть бути:

A. Держава;

Б. Юридичні особи;

B. Тварини;

М. Фізичні особи;

Д. Благодійні фонди.

66. Право на спадкування виникає:

A. У день складання заповіту;

Б. У день оголошення заповіту;

B. У день установлення спадкоємця;

Г. У день прийняття спадщини;

Д. У день відкриття спадщини.

67. Заповідач НЕ має право:

A. Охопити заповітом права й обов'язку, йому приналежні на момент складання заповіту;

Б. Охопити заповітом права й обов'язку, що можуть йому належати в майбутньому;

B. Розподілити між спадкоємцями лише свої права, і не розподіляти обов'язку;

М. Позбавити будь-як особа з числа спадкоємців, але законові права на спадкування без указівки причин;

Д. Позбавити права на спадкування осіб, що мають права на обов'язкову частку в спадщині.

68. Право на обов'язкову частку в спадщині НЕ мають:

A. Утриманці спадкодавця;

Б. Неповнолітні діти спадкодавця;

B. Непрацездатні батьки спадкодавця;

М. Непрацездатні діти спадкодавця;

Д. Непрацездатна вдова (удівець) спадкодавця.

 

69. Форма заповіту:

A. Може бути усної;

Б. Може бути усної і письмової;

B. Може бути довільної;

М. Повинна бути письмової;

Д. Повинна бути письмової і нотаріально засвідченої.

70. Заповіт, що завіряється нотаріусом без ознайомлення з його змістом, називається:

A. Таємним;

Б. Особливим;

B. Секретним;

Г'. Конфіденційним;

Д. Спеціальним.

71. Свідками при посвідченні заповіту можуть бути:

A. Нотаріус або посадова особа, що завіряє заповіт;

Б. Особи, що не можуть прочитати або підписати заповіт;

B. Спадкоємці за заповітом;

М. Члени родини і близьких родичів спадкоємців за заповітом;

Д. Особи знайомі зі спадкоємцями за заповітом.

72. Цивільний Кодекс України передбачає черг спадкоємців:

A. 2;

Б. 3;

B. 5;

Р. 6;

Д. 7.

73. Особи, що проживали зі спадкодавцем одною родиною не менш п'яти років до часу відкриття спадщини мають право на спадкування в:

A. Третю чергу;

Б. Четверту чергу;

B. П'яту чергу;

М. Шосту чергу;

Д. Сьому чергу.

74. Законом установлена тривалість терміну для прийняття спадщини:

A. Три місяці;

Б. Шість місяців;

B. Один рік;

М. Два роки;

Д. Три роки.

75. Спадкодавець у заповіті НЕ може позбавити права на майно:

A. Дружина;

Б. Спадкоємців другої черги;

B. Спадкоємців за законом;

М. Батьків;

Д. Неповнолітніх або непрацездатних дітей.

76. Спадкоємцями другої черги за законом є:

A. Удова (удівець) померлих;

Б. Діти померлих;

B. Брати і сестри померлих;

М. Батьки померлих;

Д. Рідні тітка і дядько померлих.

 

 

77. Норма безкоштовного надання житла при його приватизації складає:

A. 21 кв. м. житлової площі на наймача і кожен член його родини і додатково 10 кв. м. на родину;

Б. 40 кв. м. загальної площі на родину;

B. 21 кв. м. загальної площі на наймача і кожен член його родини і додатково 10 кв. м. на родину;

Р. 13,65 кв. м. загальної площі на наймача і кожен член його родини;

Д. 9 кв. м. загальної площі на наймача і членів його родини.

78. До житлових обов'язків громадян відноситься:

A. Безстрокове користування житловим приміщенням;

Б. Використання житлового приміщення відповідно до його призначення;

B. Економія кошт на його оплату;

М. Здійснення капітального ремонту;

Д. Переклад житлового приміщення в нежиле.

79. Першочергове надання житлових приміщень не поширюється на:

A. Керівників підприємств;

Б. Вчителів і інших педагогічних працівників;

B. Самотніх матерів;

М. Осіб, що страждають важкими формами деяких хронічних захворювань;

Д. Родини при народженні близнюків.

80. Розмір додаткової житлової площі, наданої окремим категоріям громадян складає:

Л. 5 кв.м.;

Б. 10кв.м.;

В. 13,65кв.м.;

Р. 15 кв.м.;

Д. 20 кв.м.

81. Підставою для вселення в житлове приміщення в будинках державного або суспільного фонду є:

A. Рішення виконкому;

Б. Дозвіл начальника Жэка;

B. Ордер;

М. Заява;

Д. Акт комісії про прийняття будинку в експлуатацію.

82. НЕ підлягають приватизації такі житлові приміщення як:

A. Однокімнатні квартири;

Б. Кімнати в гуртожитку;

B. Квартири, у яких проживає одна людина;

М. Одноквартирні будинки;

Д. Квартири загальною площею понад 80 кв.м.

83. Громадяни можуть самостійно здійснюють право на одержання житлового приміщення в будинках державного або суспільного житлового фонду:

A. По досягненні 18 років;

Б. По досягненні 16 років;

B. Для неповнолітніх послу вступу в шлюб;

М. Для неповнолітніх послу надходження на роботу;

Д. Для осіб від 14 до 18 років за згодою батьків.

84. На підставі ордера громадянин, на ім'я якого він виданий, укладає з житлово-експлуатаційною організацією:

A. Договір оренди житлового приміщення;

Б. Договір закупівлі-продажу житлового приміщення;

B. Договір майнового наймання;

М. Договір наймання житлового приміщення;

Д. Договір безплатного користування майном.

85. Безоплатно НЕ передаються у власність громадян займані ними:

A. Квартири (будинку), у яких проживають багатодітні родини;

Б. Однокімнатні квартири;

B. Квартири, у яких проживають самотні громадяни;

М. Квартири, у яких проживають інваліди першої і другої групи;

Д. Квартири (будинку), отримані у випадку зносу, що належали їм на праві власності.

86. Власник приватизованого житла НЕ має право:

A. Заповідати його;

Б. Не платити квартплату;

B. Закласти його;

М. Здати житлове приміщення в оренду;

Д. Продати його.

87. Визнання особи утратившим право користування житловим приміщенням унаслідок відсутності цієї особи понад установлені терміни провадиться:

A. На підставі рішення наймача;

Б. На підставі рішення Жэка;

B. На підставі рішення суду;

Г. На підставі рішення виконкому;

Д. На підставі рішення прокуратури.

88. Якщо в договорі наймання житла термін НБ установлений, договір вважається ув'язненим на:

A. 1 рік;

Б. 3 роки;

B. 5 років;

Р. 10 років;

Д. Невизначений час.

89. Наймач житла має право в будь-який час відмовитися від договору наймання житла, письмово попередивши про це наймодавця за:

A. 10 днів;

Б. 2 тижня;

B. 1 місяць;

Р. 3 місяця;

Д. 6 місяців.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.193 с.)