Роздягнув IV. Сімейне законодавство 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Роздягнув IV. Сімейне законодавствоРівень

1. Регулювання сімейних відносин здійснюється Сімейним кодексом з метою:

1. забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю
духовного і фізичного розвитку;

2. захисту політичних прав і воль;

3. твердження почуття боргу перед родителями, дітьми й іншими
членами родини;

4. побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях
взаємної любові і поваги, взаємодопомоги і підтримки.

2. Особи, що бажають зареєструвати шлюб, повинні досягти шлюбного віку:

1. на день подачі заяви про реєстрації шлюбу;

2. на день реєстрації шлюбу;

3. не пізніше, ніж за 2 місяці до реєстрації шлюбу;

4. на день, що передує дневі реєстрації шлюбу.

3. Шлюбний вік в Україні для чоловіка встановлюється в _________ років:

1. 16;

2. 17;

3. 18;

4. 20.

4. Шлюбний вік в Україні для жінки встановлюється в _________ років:

1. 15;

2. 16;

3. 17;

4. 18.

5. У відповідях, під якими номерами правильно зазначені умови висновку шлюбу:

1. досягнення шлюбного віку;

2. згода батьків осіб, що вступають у шлюб;

3. вільна згода жінки і чоловіка;

4. наявність джерел існування.

6. Право на шлюб мають особи, що досягли:

1. шлюбного віку;

2. 14 років і одержали дозвіл державного органа РАГС;

3. 14 років і одержали дозвіл батьків;

4. 14 років і одержали дозвіл суду;

7. У відповідях, під якими номерами правильно зазначені перешкоди для реєстрації шлюбу:

1. різне громадянство осіб, що вступають у шлюб;

2. недієздатність особи, що вступає в шлюб;

3. особа складається в іншому зареєстрованому шлюбі;

4. непрацездатність особи, що вступає в шлюб.

8. У який термін із дня подачі особами заяви про реєстрацію шлюбу відбувається реєстрація шлюбу (у місяцях):

1. 2;

2. 3;

3. 1;

4. 6.

9. У шлюбі між собою НЕ можуть складатися:

1. непрацездатні особи;

2. двоюрідні брат і сестра;

3. усиновитель і усиновлений їм дитина;

4. тітка і племінник.

10. Заручини:

1. створює обов'язок вступу в шлюб;

2. не створює обов'язку вступу в шлюб;

3. створює обов'язок вступу в шлюб, якщо одна зі сторін одержала
подарунок на суму понад 100 мінімальні заробітні плати;

4. може бути розірвана тільки в судовому порядку.

11. У відповідях, під якими номерами НЕ правильно зазначені підстави недійсності шлюбу:

1. реєстрація шлюбу з особою, що одночасно складається в іншому
зареєстрованому шлюбі;

2. реєстрація шлюбу з непрацездатною особою;

3. реєстрація шлюбу з іноземцем;

4. фіктивність шлюбу.

12. У відповідях, під якими номерами правильно зазначені особи, що мають право звернутися в суд з позовом про визнання шлюбу недійсним:

1. дружина або чоловік;

2. державний орган РАГС;

3. особи, права яких порушені в зв'язку з реєстрацією цього шлюбу;

4. органи місцевого самоврядування.

13. За заявою зацікавленої особи орган РАГС анулює актовий запис про шлюб, зареєстрованому:

1. с особою, що сховала свою важку хворобу або хворобу, небезпечну для іншого з чоловіка і жінки і (або) їхніх нащадків;

2. між особами, що є родичами прямої лінії споріднення;

3. с особою, визнаною недієздатним;

4. с особою, що не досягло повноліття.

14. Якщо особа НЕ знала і НЕ могла знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, воно має право:

1. на аліменти;

2. на прізвище, що воно обрало при реєстрації шлюбу;

3. на проживання в житловому приміщенні, у якому воно оселилося в зв'язку з
недійсним шлюбом;

4. на розділ майна, придбаного в недійсному шлюбі, як
загальної спільної власності чоловіка і жінки.

15. Підставою припинення шлюбу є:

1. виїзд одного з чоловіка і жінки на постійне місць проживання за кордон;

2. висновок про це договору між чоловіком і дружиною;

3. смерть одного з чоловіка і жінки;

4. розірвання шлюбу.

16. У відповіді, під яким номером правильно зазначений один з органів, у якому провадиться розірвання шлюбу:

1. органи опіки і піклування;

2. суд;

3. державна адміністрація;

4. обласна рада.

17. У державному органі РАГС провадиться розірвання шлюбу з особами, засудженими за здійснення злочину до позбавлення волі на термін не менш:

1. 1 року;

2. 2 років;

3. 4 років;

4. 3 років.

18. Шлюб розривається державним органом РАГС але заяві одного з чоловіка і жінки, якщо другий з чоловіка і жінки:

1. оголошений померлої;

2. визнаний безвісно відсутнім;

3. визнаний недієздатним;

4. утратив громадянство України.

19. Позов про розірвання шлюбу НЕ може бути пред'явлений у період вагітності дружини і протягом ____ (у літах) після народження дитини:

1. 3 років;

2. 2 років;

3. 1 року;

4. 6 років.

20. Шлюбний договір НЕ може регулювати:

1. майнові відносини чоловіка і жінки;

2. особисті відносини чоловіка і жінки;

3. майнові права й обов'язки чоловіка і жінки як батьків;

4. особисті відносини між родителями і дітьми.

21. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:

1. пенсія;

2. майно, придбане до шлюбу;

3. стипендія;

4. страхові суми, отримані по обов'язковому або добровільному особистому страхуванню.

22. Об'єктами обший спільної власності чоловіка і жінки є:

1. заробітна плата;

2. речі для професійних занять;

3. речі індивідуального користування, придбані за рахунок загальних кошт чоловіка і жінки;

4. премії, нагороди, отримані за особисті заслуги.

23. НЕ має вдачі на зміст (аліменти) той з чоловіка і жінки, що:

1. негідно поводився в шлюбних відносинах;

2. виступив ініціатором розірвання шлюбу;

3. є іноземцем або особою без громадянства;

4. став непрацездатним у зв'язку зі здійсненням їм навмисного
злочину.

24. Після розірвання шлюбу особа має право на зміст, якщо воно
стало непрацездатним до розірвання шлюбу або протягом із дня розірвання шлюбу:

1. 2 років;

2. 1 року;

3. 3 років;

4. 6 місяців.

 

25. Право одного з чоловіка і жінки на зміст припиняється у випадку:

1. відновлення його працездатності;

2. реєстрації з ним повторного шлюбу;

3. виходу з громадянства України;

4. розірвання шлюбу.

26. Укажіть час, з якого присуджуються аліменти одному з чоловіка і жінки:

1. з дня подачі позовної заяви;

2. з дня винесення рішення судом;

3. з дня вступу в силу рішення суду;

4. з дня пред'явлення виконавчого листа.

27. Дитині може бути дано:

1. тільки одне ім'я;

2. не більш двох імен;

3. не більш трьох імен;

4. більш двох імен, якщо це випливає зі звичаю національної меншості, до якого відносяться мати і (або) батько.

28. До особистих немайнових прав батьків і дітей НЕ відноситься:

1. право на особисте виховання дитини;

2. право на самозахист своєї дитини;

3. право загальної спільної власності на майно;

4. право на безперешкодне спілкування.

29. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо вона, він:

1. є інвалідами I, II, III групи;

2. ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини;

3. є хронічними алкоголіками або наркоманами;

4. є безробітними.

30. Особа, позбавлена батьківських прав:

1. перестає бути законним представником дитини;

2. звільняється від обов'язків по вихованню дитини;

3. звільняється від обов'язку по змісту дитини;

4. не може бути усиновителем.

31. Відновлення батьківських прав неможливо, якщо:

1. дитина була усиновлена;

2. над дитиною встановлена опіка;

3. дитина досягла совершеннолетия;

4. дитина досягла 14 років.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначені особи, що НЕ можуть бути опікунами і попечителями?

1. особи, що зловживають спиртними напоями;

2. особи, що не мають постійного заробітку;

3. особи, позбавлені батьківських прав;

4. особи, що не досягли 21 року.

33. Частка заробітку (доходу) матері, батька, що буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається:

1. державним органом РАГС;

2. одним з батьків, з якого аліменти будуть утримуватися;

3. органом опіки і піклування;

4. судом.

34. Обов'язок батьків містити повнолітніх дочку, сина, що продовжують навчання, припиняється у випадку:

1. досягнення дитиною 23 років;

2. надходження на бюджетну форму навчання;

3. поганої успішності за час навчання;

4. припинення навчання.

35. Договір про патронат припиняється у випадку:

1. відмовлення від нього вихователя;

2. відмовлення від пего дитини, що достигли 14 років;

3. прийняття про це рішення комісією зі справ неповнолітніх;

4. ухвалення рішення об це державним органом РАГС.

Роздягнув V. Трудове законодавство

Рівень

1. До сфери трудових правовідносин відносяться відносини:

А. Між чоловіком і дружиною під час роботи на будівництві власного будинку;

Б. Між бібліотекарем і читачем по відшкодуванню збитку, заподіяного втратою книги;

В. Між керівником відділення зв'язку і листоношею;

М. Між членами акціонерного товариства;

Д. Між власником приватного підприємства і податковою інспекцією.

2. Профспілковий орган, що діє на підприємстві, укладає від імені працівників:

А. Трудовий договір;

Б. Трудова угода;

В. Галузева угода;

Г Колективний договір;

Д. Договір про колективну матеріальну відповідальність.

3. Колективний договір відповідно до законодавства укладається на підприємствах:

А. Державної форми власності;

Б. Комунальної форми власності;

В. Заснованих на власності трудового колективу;

М. Заснованих на власності громадських організацій;

Д. Незалежно від форм власності і господарювання.

4. Сторонами колективного договору є:

А. Трудовий колектив і профспілковий комітет;

Б. Трудовий колектив і рада трудового колективу;

В. Профспілковий комітет і рада трудового колективу;

М. Власник і профспілковий комітет;

Д. Власник і комісія з трудових спор.

5. Сторони колективного договору звітують про його виконання:

А. Щокварталу;

Б. 2 рази в рік;

В. Щорічно;

М. Щорічно в терміни, передбачені колективним договором;

Д. За вимогою однієї зі сторін.

6. Особливою формою трудового договору є:

А. Трудовий договір про організований набір працівників;

Б. Трудовий договір про сезонну роботу;

В. Трудовий договір на участь в оплачуваних суспільних роботах;

М. Трудовий договір з молодими фахівцями;

Д. Контракт.

7. Термін іспиту при прийомі на роботу в будь-якому випадку НЕ повинний перевищувати:

А. Одного місяця;

Б. Двох місяців;

В. Трьох місяців;

М. Шести місяців;

Д. Одного року.

8. Термін іспиту НЕ може бути встановлений при прийомі на роботу для осіб, звільнених:

А. З державної служби;

Б. У запас зі строкової військової служби;

В. З органів прокуратури;

Г. За згодою сторін;

Д. По підставах, передбаченим контрактом.

9. Про зміну істотних умов праці працівник повинний бути поставлений у популярність не пізніше, ніж за:

А. Два тижні;

Б. Один місяць;

В. Два місяці;

М. Три місяці;

Д. Шість місяців.

10. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це власника письмово:

А. За один тиждень;

Б. За двох тижнів;

В. За один місяць;

Г. За два місяці;

Д. За три місяці.

11. Додатковою підставою розірвання трудового договору з ініціативи власника є:

А. Зміна істотних умов праці;

Б. Досягнення пенсійного віку при наявності необхідного стажу роботи для призначення пенсії;

В. Хвороба працівника, що перешкоджає виконанню роботи;

Г Здійснення винних дій працівником, що безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності;

Д. Відхилення від перевірки знань по техніці безпеки.

12. У випадку звільнення працівника в зв'язку зі скороченням штату працівників він повинний бути попереджений про майбутнє вивільнення не пізніше, ніж за:

А. Два тижні;

Б. Один місяць;

В. Два місяці;

М. Три місяці;

Д. Шість місяців.

13. Трудова книжка працівникові, що надходить на роботу вперше, оформляється не пізніше:

А. Чим наступного дня після прийому на роботу;

Б. Трьох днів після прийому на роботу;

В. П'яти днів після прийому на роботу;

М. Семи днів після прийому на роботу;

Д. Двотижневого терміну після прийому на роботу.

14. У трудову книжку працівника заносяться зведення:

А. Про дисциплінарні стягнення;

Б. Про заохочення і нагородження за успіхи в роботі;

В. Про походження працівника;

Г. Про місце проживання працівника;

Д. Про родиний стан працівника.

15. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється законодавством:

А. Для жінок, що мають дітей у віці до 6 років;

Б. Для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці;

В. Для ветеранів праці;

М. Для обучающихся в аспірантурі;

Д. Для провідних спеціалістів, що мають учений ступінь.

16. До роботи в нічний час забороняється залучати:

А. Осіб моложе 21 року;

Б. Осіб моложе 18 років;

В. Осіб старше 50 років;

М. Осіб старше 60 років;

Д. Осіб, що страждають хронічними захворюваннями.

17. Власник зобов'язаний установити неповний робочий день на прохання:

А. Вагітної жінки;

Б. Жінки, що сполучає роботу з навчанням у вищому навчальному закладі;

В. Жінки, виконуючої обов'язки тимчасово відсутнього працівника;

М. Жінки, що працює по сумісництву в іншій організації;

Д. Жінки, обраної до складу профспілкового комітету.

18. Працівникам, для яких установлене неповний робочий час, оплата праці провадиться:

А. Зі збереженням середнього заробітку;

Б. Зі збереженням посадового окладу;

В. У розмірі 75% середнього заробітку;

Г. У розмірі 50% середнього заробітку;

Д. Пропорційно відпрацьованому часові.

19. Кожен працівник протягом року НЕ може бути притягнутий до понаднормових робіт більш ніж на:

А. 100 годин;

Б. 120 годин;

В. 150 годин;

Р. 200 годин;

Д. 240 годин.

20. У робочий час НЕ включаються перерви:

А. Для відпочинку і харчування протягом робочого дня;

Б. Для відпочинку на вантажно-розвантажувальних роботах;

В. На фізкультурні паузи;

М. Для обігрівання при роботах поза приміщеннями;

Д. Для годівлі дитини.

21. Тривалість основної щорічної відпустки для всіх категорій працівників НЕ може бути менш:

А. 15 робочих днів;

Б. 18 робочих днів;

В. 21 календарного дня;

Р. 24 календарних днів;

Д. 28 календарних днів.

22. Працівникам з ненормованим робітником удень надається додаткова відпустка за особливий характер роботи тривалістю:

А. До 7 календарних днів;

Б. До 7 робочих днів;

В. До 10 календарних днів;

Г. До 10 робочих днів;

Д. До 15 календарних днів.

23. Право на щорічні відпустки повної тривалості працівник одержує, якщо він проробив безперервно на підприємстві не менш:

А. 12 місяців;

Б. 11 місяців;

В. 10 місяців;

Р. 8 місяців;

Д. 6 місяців.

24.Трудовий розпорядок на підприємстві встановлюється:

А. Статутом підприємства;

Б. Наказом директора;

В. Колективним договором;

М. Трудовим договором;

Д. Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

25. За порушення трудової дисципліни може бути застосовано як міру дисциплінарного стягнення:

А. Зауваження;

Б. Догана;

В. Сувора догана;

М. Переклад на посаду бухгалтера;

Д. Зменшення посадового окладу.

26. Договір про повну матеріальну відповідальність може бути укладений з особою:

А. Що Достигли 18 років;

Б. Що Достигли 16 років;

В. Имеющим вище утворення;

М. Имеющим диплом про наявність торговельного або фінансового утворення;

Д. Спрямованим на роботу після закінчення професійно-технічного училища.

27. Обмежену матеріальну відповідальність працівники несуть у розмірі прямого дійсного збитку, але не понад:

А. Свого посадового окладу;

Б. Середньомісячного заробітку;

В. Двох посадових окладів;

М. Трьох посадових окладів;

Д. Триразового розміру середньомісячного заробітку.

28. Дотримання письмової форми трудового договору обов'язково:

А. При висновку трудового договору з неповнолітнім працівником;

Б. Для осіб, що займають робочі посади;

В. При висновку трудового договору з жінкою, що має дитини до 6 років;

М. При висновку трудового договору з працівником, що залучається на роботу зі шкідливими умовами праці;

Д. При висновку трудового договору з молодим фахівцем.

29. При прийомі на роботу іспит НЕ встановлюється:

А. Для молодих фахівців після закінчення вузу;

Б. Для осіб, приваблюваних на роботи зі шкідливими умовами праці;

В. Для жінок, що мають дітей до 6 років;

М. Для осіб, що займають керівні посади;

Д. Для осіб, що займають робочі посади.

30. Нормальна тривалість робочого часу працівників НЕ може перевищувати:

А. 36 годин на тиждень;

Б. 39 годин на тиждень;

В. 40 годин на тиждень;

Р. 41 година в тиждень;

Д. 46 годин на тиждень.

31. Дисциплінарне стягнення застосовується власником безпосередньо за виявлення провини, але не пізніше:

А. Двох тижнів із дня його виявлення;

Б. Одного місяця з дня його виявлення;

В. Трьох місяців із дня його виявлення;

М. Шести місяців із дня його виявлення;

Д. Термін не має значення.

32. Дисциплінарне стягнення НЕ може бути накладене пізніше:

А. Одного місяця з дня здійснення провини;

Б. Трьох місяців із дня здійснення провини;

В. Шести місяців із дня здійснення провини;

М. Одного року з дня здійснення провини;

Д. Термін не має значення.

33. Звільнення працівників моложе 18 років з ініціативи власника або уповноваженого їм органа допускається тільки за згодою:

А. Батьків;

Б. Комісії зі справ неповнолітніх;

В. Органа опіки і піклування;

М. Відповідної місцевої Ради;

Д. Згода не потрібно.

34. Комісія з трудових спор обирається загальними зборами трудового колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менше:

А. 10 чоловік;

Б. 15 чоловік;

В. 20 чоловік;

Р. 25 чоловік;

Д. Чисельність працюючих не має значення.

35.Комісія з трудових спор зобов'язана розглянути трудову суперечку:

А. У триденний термін із дня подачі заяви;

Б. У п'ятиденний термін із дня подачі заяви;

В. У семиденний термін із дня подачі заяви;

Г. У десятиденний термін із дня подачі заяви:

Д. У двотижневий термін із дня подачі заяви.

36. Працівник може звернутися з заявою про дозвіл трудової суперечки по справах про звільнення в місцевий суд:

А. У місячний термін із дня вручення копії наказу про звільнення;

Б. У двотижневий термін із дня вручення копії наказу про звільнення;

В. У десятиденний термін із дня вручення копії наказу про звільнення;

Г. У тримісячний термін із дня вручення копії наказу про звільнення;

Д. У шестимісячний термін із дня вручення копії наказу про звільнення.

37. Індивідуальні трудові суперечки розглядаються:

А. Профспілковими орунами;

Б. Товариськими судами;

В. Господарськими судами;

М. Комісіями з трудових спор;

Д. Органами місцевого самоврядування.

38. Що є змістом трудового договору:

А. Реалізація права на відпочинок;

Б. Трудове законодавство;

В. Судовий захист порушеного права;

М. Взаємні права та обов'язки сторін трудового договору;

Д. Види дисциплінарних стягнень.

39. До початку роботи з укладеного трудового договору власник або уповноважений їм орган зобов'язаний:

А. Познайомити працівника з керівництвом;

Б. Провести медогляд;

В. З'ясувати родиний стан працівника;

М. Познайомити працівника з колективом;

Д. Ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

40. НЕ є підставою припинення трудового договору:

А. Угода сторін;

Б. Простій підприємства;

В. Заклик працівника на військову службу;

М. Набуття законної сили вироку суду, яким працівник засуджений.

Д. Закінчення терміну трудового договору.

41. Підставою розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого їм органа є:

А. Зміна економічної ситуації;

Б. Відсутність працівника на роботі 2 години;

В. Напрямок працівника на навчання;

М. Простій підприємства;

Д. Поновлення на роботі працівника, що раніше виконував цю роботу.

42. Колективний договір набирає сили:

А. З дня його підписання;

Б. З дня його складання;

В. З дня його реєстрації;

Г. З моменту досягнення угоди між сторонами по всіх пунктах договору;

Д. З моменту ознайомлення з його змістом.

43. Положення колективного договору обов'язкові і поширюються на:

А. Працівників підприємства, що є членами професійного союзу на даному підприємстві;

Б. Адміністрацію підприємства, установи, організації;

В. Усіх працівників підприємства, що є членами професійного союзу, а також власника або уповноваженого їм органа;

М. Усіх працівників підприємства, незалежно оттого, чи є вони членами професійного союзу;

Д. Усіх працівників підприємства, незалежно від того, чи є вони, членами професійного союзу, а також власника або уповноваженого їм органа.

44. Для учнів у віці від 14 до 15 років, що працюють у період канікул, максимальна тривалість робочого часу складає:

А. 15 годин;

Б. 18 годин;

В. 20 годин;

Р. 24 години;

Д. 36 годин.

45. При якій найменшій кількості присутніх на засіданні комісії з трудових спор вона правомочна розглядати суперечка, якщо в її склад обрано 9 чоловік:

А. 3;

Б. 4;

В. 5;

Р. 6;

Д. 7.

46. Відшкодування збитку, заподіяного підприємству, якщо його розмір перевищує середньомісячний заробіток працівника, здійснюється за рішенням:

Л. Суду;

Б. Господарського суду;

В. Власника або уповноваженого їм органа;

М. Комісії з трудових спор;

Д. Органа міліції.

47. Видом матеріальної відповідальності є:

А. Дисциплінарна;

Б. Обмежена;

В. Трудова;

М. Часткова;

Д. Неповна.

48. Яке з перерахованих тверджень є правильним:

А. Неповний робочий час установлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим їм органом;

Б. При звільненні працівника в зв'язку зі скороченням штату згода профспілкового органа не потрібно;

В. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 42 години на тиждень;

М. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше одного місяця з дня здійснення провини;

Д. У випадку виробничої необхідності дозволено залучати працівників моложе вісімнадцяти років до нічних і понаднормових робіт.

49. Оплата праці працівників моложе 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи провадиться:

А. У розмірі 50% середнього заробітку;

Б. У розмірі 75% середнього заробітку;

В. Пропорційно відпрацьованому часові;

Г. У такому ж розмірі, як працівникам тієї ж категорії при повній тривалості щоденної роботи;

Д. На підставі рішення власника або уповноваженого їм органа разом із профспілковим комітетом підприємства.

50. Заміна відпустки працівника грошовою компенсацією:

А. Допускається на прохання працівника;

Б. Допускається за згодою власника або уповноваженого їм органа;

В. Допускається по клопотанню профспілкового комітету;

М. Допускається, у випадку звільнення працівника, що не використовував відпустку;

Д. Не допускається в будь-якому випадку.

51. Щорічна відпустка на прохання працівника можна поділяти:

А. Тільки на рівні частини;

Б. Тільки на двох частин;

В. На будь-які частини;

М. За умови, що основна частина - не менш 10 днів;

Д. За умови, що основна частина - не менш 14 днів;

52. КЗоТ України передбачає наступні види робочого часу:

А. Нормальне, ненормоване, понаднормове;

Б. Нормальне, скорочене, неповне;

В. Понаднормове, скорочене, неповне;

М. Нормальне, ненормоване, скорочене;

Д. Ненормоване, скорочене, неповне.

53. До основних видів відпусток НЕ відносяться:

Л. Щорічний;

Б. Навчальний;

В. Творчий;

М. Терміновий;

Д. Відпустка без збереження заробітної плати.

54. Комісія з трудових спор може винести рішення про зняття заяви працівника з розгляду через:

А. Неявки працівника без поважних причин;

Б. Неявки представника працівника;

В. Неявки власника або уповноваженого їм органа;

М. Повторної неявки працівника без поважних причин;

Д. Повторної неявки власника або уповноваженого їм органа без поважних причин.

55. Охорона праці - це:

А. Техніка безпеки;

Б. Комплекс заходів, спрямованих на створення здорових і безпечних умов праці;

В. Інститут цивільного права;

М. Медичний огляд працівників;

Д. Службовий обов'язок адміністрації.

56. Суперечки про відновлення працівника на роботі розглядаються:

А. Господарським судом;

Б. Органами прокуратури;

В. Судом загальної юрисдикції;

М. Комісією з трудових спор підприємства;

Д. Профспілковою організацією.

57. Локальним нормативним актом, що регулюють трудові відносини є:

А. Договір підряду;

Б. Колективний договір;

В. Авторський договір:

М. Договір оренди;

Д. Договір доручення;

58. Колективний договір підлягає повідомної реєстрації:

А. Вищим органом підприємства;

Б. Галузевим об'єднанням профспілкових організацій;

В. Місцевими органами державної виконавчої влади;

М. Державними інспекціями праці;

Д. Державними службами зайнятості.

59. У зв'язку зі здійсненням аморальної провини власник може звільнити:

А. Керівника підприємства.

Б. Головного бухгалтера;

В. Іноземного громадянина;

М. Державного службовця;

Д. Вихователя дошкільної установи.

60. Працівник може бути відсторонений від роботи у випадку:

А. Систематичного невиконання своїх трудових обов'язків;

Б. Закінчення терміну трудового договору;

В. Прогулу без поважних причин;

М. Появи на роботі в нетверезому стані;

Д. Утрати громадянства.

61. Власник зобов'язаний видати довідку про розмір заробітної плати працівника за вимогою:

А. Дружини працівника;

Б. Начальника житлово-експлуатаційного керування;

В. Виконкому районної ради;

М. Самого працівника;

Д. Матері працівника.

62. Черговість надання щорічних відпусток визначається:

А. Розділом колективного договору «Робочий час і час відпочинку»;

Б. Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

В. Графіком, затвердженим керівником підприємства;

М. Графіком, затвердженим власником за узгодженням із профспілковим комітетом;

Д. Графіком, затвердженим профспілковим комітетом.

63. Обов'язок доведення провини працівника в заподіянні збитку покладена на:

А. Самого працівника;

Б. Власника або уповноваженого їм органа;

В. Комісію з трудових спор;

М. Товариський суд;

Д. Правоохоронний орган

64. Договір про повен колективній (бригадної)матеріальної відповідальності може бути укладений, коли:

А Склад бригади перевищує 5 чоловік;

Б. Бригаді матеріальні цінності передаються під звіт;

В. Бригада не заперечує проти висновку такого договору;

М. Неможливе розмежування матеріальної відповідальності кожного працівника;

Д. Власник ставить за обов'язок бригаді укласти договір.

65. Робітниця вправі подати заяву про надання їй відпустки по догляду за дитиною з виплатою допомоги але соціальному страхуванню максимальної тривалості по досягненні дитиною віку:

А. Півтора років;

Б. Двох років;

В. Двох з половиною років;

М. Трьох років;

Д. Шести років.

66. Державний інспектор праці відзначив у розпорядженні як порушення законодавства про прийом на роботу сімнадцятилітнього Ісаєва без:

А. Надання трудової книжки;

Б. Згоди батьків;

В. Характеристики з навчального закладу;

М. Довідки з комісії зі справ неповнолітніх;

Д. Попереднього медичного огляду.

67. Після закінчення засідання комісії з трудових спор заявникові було оголошено, що рішення КТС буде йому видане не пізніше встановленого:

А. Триденного терміну;

Б. П'ятиденного терміну;

В. Тижневого терміну;

М. Десятиденного терміну;

Д. Двотижневого терміну.

68. Повна трудова правосуб'єктність громадянина виникає по досягненні:

А. 14 років;

Б. 15 років;

В. 16 років;

Р. 18 років;

Д. 21 року.

69. Профспілки як суб'єкти трудового права здійснюють:

А. Виробничо-економічну функцію;

Б. Міжнародну функцію;

В. Ідеологічну функцію;

М. Захисну функцію;

Д. Функцію нагляду.

70. Термін дії колективного договору:

А. Один рік;

Б. Не більш трьох років;

В. Не більш п'яти років;

М. Установлюється колективним договором;

Д. Установлюється на термін дії повноважень сторін.

71. Реєстрація громадян для надання допомоги в працевлаштуванні здійснюється:

А. Державною службою зайнятості за місцем проживання громадян;

Б. Відділами кадрів підприємств, організацій;

В. Місцевими радами;

М. Керуваннями юстиції;

Д. Відділами соціального захисту.

72. Як підстава для розірвання трудового договору з ініціативи власника до прогулу прирівнюється відсутність на роботі в плині:

А. Двох годин підряд;

Б. Двох годин підряд протягом робочого дня;

В. Трьох годин;

М. Більш трьох годин протягом робочого дня;

Д. Більш п'яти годин.

73. Неповний робочий час установлюється:

А. Тільки при надходженні на роботу;

Б. Після закінчення 6 місяців після прийому на роботу;

В. Як при прийомі на роботу, так і згодом;

М. Тільки при прийомі на роботу;

Д. Тільки для осіб моложе 18 років.

74. Поняття часу відпочинку включає звільнення працівника від трудових обов'язків:

А. Для використання за своїм розсудом;

Б. Для лікування в медичних установах;

В. Для виконання суспільних обов'язків;

М. Для участі в спортивних змаганнях;

Д. Для підвищення кваліфікації.

75. Нічним вважається час:

А. З 20.00 до 6 годин ранку;

Б. З 21.00 до 7 годин ранку;

В. З 22.00 до 6 годин ранку;

Г. З 23.00 до 7 годин ранку;

Д. З 24.00 до 8 годин ранку.

76. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш:

А. 30 годин;

Б. 32 години;

В. 36 годин;

Р. 40 годин;

Д. 42 години.

77. Матеріальна відповідальність може бути покладена:

А. Якщо він притягнутий до дисциплінарної відповідальності;

Б. Якщо він притягнутий до адміністративної відповідальності;

В. Якщо він притягнутий до кримінальної відповідальності;

М. Якщо до нього застосовувалися заходи суспільного впливу;

Д. Незалежно від залучення до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності.

78. Норми, що регулюють питання охорони праці, поширюються:

А. На окремі підприємства й організації;

Б. На окремі галузі і виробництва;

В. На окремі спеціальності і професії;

Г. На окремі категорії працівників;

Д. На всі підприємства.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 158; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.375 с.)