У відповідях, під якими номерами правильно зазначені елементи складу правопорушення? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У відповідях, під якими номерами правильно зазначені елементи складу правопорушення?1. об'єкт правопорушення;

2. санкція;

3. причини правопорушення;

4. суб'єктивна сторона правопорушення.

У відповідях, під якими номерами Неправильно названі елементи складу правопорушення?

1. зміст правопорушення;

2. юридичний факт;

3. суб'єкт правопорушення;

4. об'єктивна сторона правопорушення.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначені види правопорушень?

1. дисциплінарна провина;

2. юридичний учинок;

3. злочин;

4. професійна провина.

34. У відповідях, під якими номерами правильно зазначені поняття, визначення яких приведені нижче: "Протиправне винне діяння деликтоспособного суб'єкта, що наносить шкода або створює погрозу заподіяння шкоди особистості, суспільству і державі і волоче за собою юридичну відповідальність", "Передбачене законом і застосовуване органами держави примусове обмеження або позбавлення правопорушника визначених благ"?

1. правопорушення;

2. юридична відповідальність;

3. провина;

4. дисциплінарне стягнення.

 

 

Роздягнув II. Конституційне законодавство

Рівень

 

1. Правом приймати закони в Україні володіють:

А. Президент України;

Б. Верховна Рада України;

В. Кабінет Міністрів України;

М. Конституційний Суд України;


Д. Верховний Суд України.

 

 

2. Конституція України прийнята:

А. 26 червня 1996 року;

Б. 28 червня 1996 року;

В. 26 липня 1996 року;

Р. 28 липня 1996 року;

Д. 24 серпня 1996 року;

3. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить:

А. Президентові України;

Б. Генеральному прокуророві України;

В. Голові Конституційного Суду України;

М. Верховному Судові України;

Д. Раді національної безпеки й оборони України.

4. Великий Державний Герб України встановлюється з обліком малого Державного Герба України і герба Війська Запорожскою законом, прийнятим:

А. Більшістю від конституційного складу Верховної Ради України;

Б. Не менш чим 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України;

В. Не менш чим 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України;

Г. Не менш чим 2/3 від фактичного складу Верховної Ради України;

Д. Більшістю від фактичного складу Верховної Ради України.

5. Народним депутатом України може бути громадянин України, що досяг на день виборів:

А. 18 років;

Б. 21 року;

В. 25 років;

Р. 23 року;

Д. 35 років.

6. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить:

А. Генеральному прокуророві України;

Б. Народним депутатам України;

В. Голові Конституційного Суду України;

М. Голові Верховного Суду України;


Д. Голові Антимонопольного комітету України.

7. Державний Гімн України - національний гімн на музику М. Вербицкого зі словами, затвердженими законом, що приймається:

А. Більшістю від конституційного складу Верховної Ради України;

Б. Не менш чим 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України;

В. Не менш чим 3/4 від конституційного складу Верховної ради України;

М. Більшістю від фактичного складу Верховної Ради України;

Д. Не менш чим 2/3 від фактичного складу Верховної Ради України.

8. Право на охорону здоров'я, медичну допомогу і медичне страхування відноситься до прав:

А. Політичним;

Б. Соціально-економічним;

В. Особистим;

М. Фізичним;

Д. Культурним.

9. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить:

А. Генеральному прокуророві України;

Б. Голові Конституційного Суду України;

В. Кабінетові Міністрів України;

М. Голові Верховного Суду України;

Д. Голові Конституційного Суду України.

 

 

10. Право на житлі відноситься до прав:

А. Особистим;

Б. Політичним;

В. Соціально-економічним;

М. Фізичним;

Д. Культурним.

11. Верховна Рада України є повноважною за умови обрання:
А. Не менш половини від її конституційного складу;

Б. Не менш 2/3 від її конституційного складу;

В. Не менш 3/4 від її конституційного складу;

М. Конституційного складу;

Д. Не менш 4/5 від її конституційного складу.

12. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить:

А. Національному банкові України;

Б. Генеральному прокуророві України;

В. Голові Конституційного Суду України;

М. Голові Верховного Суду України;

Д. Голові Антимонопольного комітету України.

13. Винятково Всеукраїнським референдумом вирішуються:

А. Питання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України;

Б. Питання про зміну території України;

В. Питання про законопроекти в сфері податків, бюджету й амністії;

М. Питання про імпічмент Президента України;

Д. Питання про дострокове припинення повноважень Кабінету Міністрів України.

14. Право на працю відноситься до прав:

А. Особистим;

Б. Політичним;

В. Соціально-економічним;

М. Фізичним;

Д. Культурним.

15. Прем'єр-міністра України призначає:

А. Верховна Рада України по представленню Президента України;

Б. Президент України за згодою Верховної Ради України;

В. Верховна Рада України;

М. Президент України;

Д. Обирається на засіданні Кабінету Міністрів України.

16. Державний Прапор України - прапор із двох рівновеликих горизонтальних смуг:

А. Блакитного і жовтого кольорів;

Б. Синього і жовтого кольорів;

В. Червоного і синього кольорів;

М. Червоного і блакитного кольорів;

Д. Червоного кольору.

17. Державний бюджет України і бюджетна система України встановлюються:

А. Постановами Кабінету Міністрів України;

Б. Указами Президента України;

В. Винятково законами України;

М. Директивами Національного банку України;

Д. Наказами Міністра фінансів України.

18. Генерального прокурора України призначає:

А. Верховна Рада України по представленню Президента України;

Б. Президент України за згодою Верховної Ради України;

В. Верховна Рада України;

М. Президент України;

Д. Обирає колегія Генеральної прокуратури.

19. Правом звертання в Конституційний Суд України володіють:

А. Президент України; Генеральний прокурор України; Верховний Суд України; Уповноважений Верховної Ради України по правах людини;

Б. Президент України; не менш сорока п'яти народних депутатів України; Верховний Суд України; Уповноважений Верховної Ради України по правах людини; Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

В. Генеральний прокурор України;

М. Голова Верховного Суду України;

Д. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

20. Право брати участь у керуванні державними справами відноситься до прав:

А. Політичним;

Б. Особистим;

В. Соціально-економічним;

М. Фізичним;

Д. Культурним.

21. Резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України Верховна Рада України приймає:

А. Не менш 1/3 від її конституційного складу;

Б. Більшістю від її конституційного складу;

В. Не менш 2/3 від її конституційного складу;

Г. Не менш 2/3 від її фактичного складу;

Д. Більшістю від її фактичного складу.

26. Питання про зсув Президента України з посади в порядку імпічменту ініціюється Верховною Радою України:

А. Більшістю від її конституційного складу;

Б. Не менш чим 2/3 від її конституційного складу;

В. Не менш чим 3/4 від її конституційного складу;

М. Більшістю від її фактичного складу;

Д. Не менш чим 1/3 від її конституційного складу.

27. Право на волю віросповідання відноситься до прав:

А. Особистим;

Б. Політичним;

В. Соціально-економічним;

М. Фізичним;

Д. Культурним.

28. Голова обласної ради обирається:

А. Відповідною радою;

Б. Територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування;

В. Виборцями області;

М. Призначається Президентом України;

Д. Призначається Верховною Радою України.

29. Право на волю пересування кожному, хто на законних підставах знаходиться на території України відноситься до прав:

А. Політичним;

Б. Особистим;

В. Соціально-економічним;

М. Фізичним;

Д. Культурним.

30. Рішення про зсув Президента України з посади в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України:

А. Більшістю від її конституційного складу;

Б. Не менш чим 2/3 від її конституційного складу;

В. Не менш чим 3/4 від її конституційного складу;

М. Більшістю від її фактичного складу;

Д. Не менш чим 2/3 від її фактичного складу.

31. Судоустрій, судочинство, статус суддів визначається:

А. Винятково законами України;

Б. Указами Президента України;

В. Постановами Кабінету Міністрів України;

М. Рішеннями Верховного Суду України,

Д. Постановами Конституційного Суду України.

22. Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України:

А. лет, Що Досяг на день призначення сорока, що має вище юридичне утворення і стаж роботи зі спеціальності не менш десяти років, що проживає в Україні протягом останніх двадцяти років і владеющий державною мовою;

Б., Що Досяг на день призначення тридцяти п'яти років, що має вище юридичне утворення і стаж роботи зі спеціальності не менш п'яти років, що проживає в Україні протягом останніх десяти років і владеющий державною мовою;

В., Що Досяг на день призначення двадцяти п'яти років, що має вище юридичне утворення, що проживає в Україні не менш п'яти років;

М. Любою професійний суддя;

Д. Визначені вимоги не встановлюються.

23. Право на волю об'єднання в політичні партії і громадські організації відноситься до прав:

А. Особистим;

Б. Політичним;

В. Соціально-економічним;

М. Культурним;

Д. Фізичним.

24. Формою прямій (безпосередньої) демократії є:

А. Мітинг;

Б. Маніфестація;

В. Страйк;

М. Демонстрація;

Д. Референдум.

25. Усеукраїнський референдум визнається що несостоялись, якщо в ньому взяло участь:

А. Менш 25% громадян, що володіють виборчим правом;

Б. Менш 35% громадян, що володіють виборчим правом:

В. Менш 50% громадян, що володіють виборчим правом;

М. Менш 60% громадян, що володіють виборчим правом;

Д. Менш 75% громадян, що володіють виборчим правом.

32. Сільська, селищна, міський голова обирається:

А. Відповідною радою;

Б. Територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування;
В. Призначається Президентом України;
Г. Призначається Верховною Радою України;
Д. Обласною радою.

 

 

33. Таємниця листування, телефонних переговорів, телеграфної й іншої кореспонденції відноситься до прав:

А. Соціально-економічним;

Б. Політичним;

В. Особистим;

М. Фізичним;

Д. Культурним.

34. Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за згодою Верховної Ради України:

А. Більш половини від її конституційного складу;

Б. Не менш чим 2/3 від її конституційного складу;

В. Не менш чим 3/4 від її конституційного складу;

М. Більшістю від її фактичного складу:

Д. Не менш чим 2/3 від її фактичного складу.

35. Суддя Конституційного Суду України призначається:

А. Безстроково;

Б. На 9 років без права бути призначеним на повторний термін;

В. На 4 роки без права бути призначеним на повторний термін;

Г. На 5 років;

Д. На шість

36. Право на недоторканність житла відноситься до прав:

А. Особистим;

Б. Політичним;

В. Соціально-економічним;

М. Фізичним;

Д. Культурним.

37. Верховна Рада України затверджує Конституцію Автономної Республіки Крим:

А. Не менш чим половиною від її конституційного складу;

Б. Не менш чим 2/3 від її конституційного складу;

В. Не менш чим 3/4 від її конституційного складу;

М. Більшістю від її фактичного складу;

Д. Не менш чим 2/3 від її фактичного складу.

38. Членів Кабінету Міністрів України призначає:

А. Верховна Рада України;

Б. Президент України, але представленню Прем'єр-міністра України;

В. Президент України за згодою Верховної Ради України.

М. Верховна Рада України за згодою Президента України;

Д. Прем'єр-міністр України.

39. Право на волю й особисту недоторканність відноситься до прав:

А. Соціально-економічним:

Б. Особистим:

В. Політичним;

М. Фізичним:

Д. Культурним.

40. Суди у визначеному законом порядку створює:
А. Верховна Рада України;

Б. Президент України;

В. Верховний Суд України;

М. Голова Верховного Суду України.

Д. Конституційний Суд України.

 

41. Право на повагу достоїнства людини відноситься до прав:
А. Соціально-економічним:

Б. Політичним;

В. Особистим;

М. Фізичним,

Д. Культурним.

42. Верховна Рада України приймає закони, постанови й інші акти, крім випадків, передбачених Конституцією:

А. Не менш чим 1/3 від її конституційного складу;

Б. Більшістю від її конституційного складу;

В. Не менш чим 2/3 від її конституційного складу;

М. Більшістю від її фактичного складу;

Д. Не менш чим 2/3 від її фактичного складу.

43. Рішення про прийняття в громадянство України і припиненні громадянства України приймає:

А. Президент України;

Б. Верховна Рада України;

В. Голова Адміністрації Президента України;

М. Начальник обласного керування юстиції;

Д. Міністр юстиції України.

44. Право на життя відноситься до вдач:
А Соціальним;

Б. Політичним,

В. Особистим;

М. Культурним

Д. Економічним.

45. Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть початися протягом:

А. 30 днів;

Б. 45 днів;

В. 60 днів;

Р. 15 днів;

Д. 90 днів.

46. Права і волі людини і громадянина і їхні гарантії визначаються:

А. Винятково законами України;

Б. Указами Президента України;

В. Постановами Кабінету Міністрів України;

М. Рішеннями Конституційного Суду України;

Д. Постановами Верховної Ради України.

47. За формою державного устрою Україна є:

А. Конфедерацією;

Б. Федерацією;

В. Унітарною державою;

М. Парламентарною республікою;

Д. Президентською республікою.

48. Призначення Всеукраїнського референдуму з питань, визначеним статтею 73 Конституції України відноситься до повноважень:

А. Президента України;

Б. Верховної Ради України;

В. Кабінету Міністрів України;

М. Конституційного Суду України;

Д. Верховного Суду України.

 

49. Зсув Президента України з посади в порядку імпічменту відноситься до повноважень:

А. Генеральної прокуратури України;

Б. Ради національної безпеки й оборони України;

В. Верховної Ради України;

М. Верховного Суду України;

Д. Конституційного Суду України.

50. Призначення на посаду і звільнення з посади Голови й інші члени Рахункової палати відноситься до повноважень:

А. Президента України;

Б. Національного банку України;

В. Верховної Ради України;

М. Кабінету Міністрів України;

Д. Міністерства фінансів України.

51. Конституція України має вищу юридичну чинність. Закони й інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні:

А. Не суперечити їй;

Б. Відповідати їй;

В. Не суперечити її основним положенням;

Г. Не суперечити раніше прийнятим законам;

Д. Не суперечити указам Президента України.

52. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни припускають:

А. Прийняття нових державних символів;

Б. Скасування або обмеження прав і воль людини і громадянина;

В. Заміну столиці держави;

М. Зміна основ конституційного ладу держави;

Д. Зміна системи вищих органів держави.

53. Український народ це:

А. Громадяни України всіх національностей;

Б. Громадяни України всіх національностей, за винятком представників корінних народів;

В. Громадяни України всіх національностей, за винятком представників національних меншостей;

М. Громадяни України, іноземці й апатриди, що проживають на території України;

Д. Правильно все перераховане вище.

54. Верховна Рада України затверджує своїм рішенням:

А. Голови Рахункової палати;

Б. Голови Конституційного Суду України;

В. Генерального прокурора України;

М. Голови Антимонопольного комітету України;

Д. Голови Фонду державного майна України.

55. Українська держава виявляє турботу про задоволення потреб українців, що проживають за межами держави в сфері:

А. Наукової;

Б. Політичної;

В. Соціальної;

М. Національно-культурної;

Д. Економічної.

 

 

56. Відповідно до діючої Конституції в Україні вільний розвиток, використання і захист росіянина, інших мов національних меншостей України:

Л. Допускається;

Б. Підтримується;

В. Гарантується;

М. Стимулюється;

Д. Контролюється.

57. Основними частинами в структурі Конституції України є:

А. Розділи;

Б. Глави;

В. Параграфи;

М. Додатка;

Д. Виправлення.

58. Вища юридична чинність конституції означає (виберіть найбільш правильну і повну відповідь):

А. Обов'язкове се виконання всіма громадянами, посадовими особами, суспільними об'єднаннями, юридичними особами, іноземцями, що проживають в Україні, іншими особами, що знаходяться на її території;

Б. Регулювання відносин вищих органів держави;

В. Прийняття її шляхом референдуму;

М. Обов'язкова відповідність їй інших правових актів;

Д. Відповідність їй рішень судових органів.

59. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування в Україні є:

А. Сільська рада;

Б. Сільська, селищна, міський голова;

В. Територіальна громада;

М. Районна рада;

Д. Обласна рада.

60. Виконком міської ради формується:

А. Міською радою;

Б. Районною радою;

В. Міським головою;

М. Обласною радою;

Д. Обирається населенням міста.

61. До складу України не входить область:

А. Донецька;

Б. Сімферопольська;

В. Сумська;

М. Львівська;

Д. Миколаївська.

62. Політичні партії в Україні підлягають обов'язкової реєстрації:

А. Керуваннями юстиції в областях;

Б. Кабінетом Міністрів України;

В. Міністерством юстиції України;

М. Місцевими державними адміністраціями;

Д. Виконавчими комітетами місцевих рад.

63. У систему адміністративно-територіального пристрою України не входять:

А. Райони;

Б. Міста;

В. Райони в містах;

М. Села;

Д. Хутора.

 

 

64. Спеціальний статус має місто:

А. Севастополь;

Б. Сімферополь;

В. Харків;

М. Львів;

Д. Дніпропетровськ.

65. При здійсненні правосуддя судді підкоряються:

А. Голові відповідного суду;

Б. Голові обласного суду;

В. Голові Верховного Суду України;

М. Президентові України;

Д. Є незалежними.

66. Головним обов'язком української держави є:

А. Забезпечення прав і воль людини і громадянина;

Б. Забезпечення економічної незалежності;

В. Забезпечення територіальної цілісності;

М. Забезпечення обороноздатності;

Д. Забезпечення міжнародного авторитету.

67. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є:

А. Верховна Рада України;

Б. Кабінет Міністрів України;

В. Президент України;

М. Народ України;

Д. Органи місцевого самоврядування.

68. Працюючі мають право на страйк для зашиті своїх:

А. Економічних і соціальних інтересів;

Б. Політичних і економічних інтересів;

В. Особистих прав;

М. Соціальних і культурних прав;

Д. Правильно все перераховане.

69. Для проведення Всеукраїнського референдуму необхідно зібрати підпису в його підтримку не менш чим:

А. 100 тис. громадян;

Б. 200 тис. громадян;

В. 1 млн. громадян;

Р. 3 млн. громадян;

Д. 5 млн. громадян.

70. НЕ є принципом виборчого права в Україні:

А. Загальне виборче право;

Б. Пряме виборче право;

В. Загальнообов'язкове виборче право;

М. Рівне виборче право;

Д. Таємне голосування.

71. Позачергові вибори у Верховну Раду України може призначити:

А. Конституційний Суд України;

Б. Президент України;

В. Верховна Рада України;

М. Кабінет Міністрів України;

Д. Любою з названих органів.

72. Парламентський контроль за використанням кошт Державного бюджету здійснює:

А. Прокуратура;

Б. Суди;

В. Кабінет Міністрів України;

М. Рахункова палата;

Д. Народні депутати.

73. Голова Верховного Суду України призначається на посаду і звільняється від посади:

А. Президентом України за згодою Верховної Ради України;

Б. Верховною Радою України за згодою Президента України;

В. Президентом України;

М. Верховною Радою України;

Д. Пленумом Верховного Суду України в порядку, установленому законом.

74. Громадянин України:

А. Не може бути виселений за межі України;

Б. Може бути виселений за межі України за рішенням Верховної Ради України;

В. Може бути виселений за межі України по указі Президента України;

М. Може бути виселений за межі України за рішенням Верховного суду України;

Д. Може бути виселений за межі України у випадку здійснення злочинів проти людства.

75. Громадянин України:

А. Не може бути виданий іншій державі;

Б. Може бути виданий іншій державі;

В. Може бути виданий іншій державі по його вимозі;

М. Може бути виданий іншій державі по постанові Верховної Ради України;

Д. Може бути виданий іншій державі по указі Президента України.

76. Кожному, хто на законних підставах знаходиться на території України, вільний вибір місця проживання:

А. Гарантується;

Б. Не забороняється;

В. Дозволяється;

М. Забороняється;

Д. Пропонується.

77. Якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання такого обов'язку:

А. Є обов'язковою;

Б. Є не обов'язковою;

В. Повинно бути замінене альтернативної (невоєнної) службою;

М. Здійснюється за рішенням суду;

Д. Здійснюється за рішенням військового комісаріату відповідного району.

78. Право на об'єднання в політичні партії мають:

А. Усі проживаючі в Україні;

Б. Тільки громадяни України;

В. Громадяни України й іноземці;

М. Усі проживаючі в Україні, крім осіб, що мають статус біженця;

Д. Громадяни, іноземці й апатриди.

79. Припинення діяльності політичних партій і політичних організацій в Україні здійснюється тільки:

А. У судовому порядку;

Б. За рішенням місцевих органів влади;

В. На підставі Указу Президента України;

Г. По постанові Кабінету Міністрів України;

Д. По постанові Верховної Ради України.

80. Державні свята встановлюються:

А. Указами Президента України;

Б. Винятково законами України;

В. Постановами Кабінету Міністрів України;

М. Рішеннями органів місцевого самоврядування;

Д. Рішеннями Конституційного Суду України.

81. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадку додавання повноважень по його особистій заяві приймається:

А. Більшістю від конституційного складу Верховної Ради України;
Б. Не менш чим 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України;

В. Не менш чим 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України;

М. Більшістю від фактичного складу Верховної Ради України;

Д. Не менш чим 2/3 від фактичного складу Верховної Ради України.

82. Державні нагороди встановлюються:

А. Указами Президента України;

Б. Винятково законами України;

В. Постановами Кабінету Міністрів України;

М. Наказами Міністра оборони України;

Д. Постановами Верховної Ради України.

83. Закриті засідання Верховної Ради України проводяться за рішенням:

А. Більшості від її конституційного складу;

Б. Не менш2/3 від її конституційного складу;

В. Не менш 3/4 від її конституційного складу;

М. Більшості від її фактичного складу;

Д. Не менш 2/3 від її фактичного складу.

84. Порядок напрямку підрозділів Збройних Сил України в інші держави встановлюється:

А. Указами Президента України;

Б. Винятково законами України;

В. Постановами Кабінету Міністрів України;

М. Наказами Міністра оборони України;

Д. За рішенням Ради національної безпеки й оборони України.

85. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів виноситься на розгляд Верховної Ради за пропозицією:

А. Не менш 1/3 від її конституційного складу;

Б. Більшістю від її конституційного складу;

В. Не менш 2/3 від її конституційного складу;

М. Більшістю від її фактичного складу;

Д. Не менш чим 1/3 від її фактичного складу.

86. Організація і порядок проведення виборів і референдумів визначається:

А. Винятково законами України;

Б. Указами Президента України;

В. Постановами Кабінету Міністрів України;

М. Рішеннями органів місцевого самоврядування;

Д. Дане питання в Конституції не регулюється.

87. У порядку розгляду питання про імпічмент при наявності основ Верховна Рада України приймає рішення про обвинувачення Президента України:

А. Більшістю від її конституційного складу;

Б. Не менш чим 2/3 від її конституційного складу;

В. Не менш чим 3/4 від її конституційного складу;

М. Більшістю від її фактичного складу;

Д. Не менш чим 2/3 від її фактичного складу.

 

 

88. Основи місцевого самоврядування визначаються:

А. Постановами Кабінету Міністрів України;

Б. Указами Президента України;

В. Винятково законами України;

М. Рішеннями органів місцевого самоврядування;

Д. Рішеннями місцевого референдуму.

89. Рішення про визнання іноземних держав приймає:

А. Верховна Рада України;

Б. Президент України;

В. Міністерство закордонних справ України;

М. Міністр закордонних справ України;

Д. Кабінет Міністрів України.

90. Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за згодою Верховної Ради України:

А. Більш половини від її конституційного складу;

Б. Не менш чим 2/3 від її конституційного складу;

В. Не менш чим 3/4 від її конституційного складу;

М. Більшістю від її фактичного складу;

Д. Не менш чим 2/3 від її фактичного складу.

91. Організація і діяльність органів виконавчої влади визначається:

А. Постановами Кабінету Міністрів України;

Б. Указами Президента України;

В. Винятково законами України;

М. Головами місцевих державних адміністрацій;

Д. Відповідними міністерствами.

92. Законопроект про внесення змін у Конституцію України в усі розділи, крім I, III і XIII, може бути представлений у Верховну Раду України Президентом України і депутатами Верховної Ради України:

А. Не менш чим 1/3 від її конституційного складу;

Б. Більшістю від її конституційного складу;

В. Не менш чим 2/3 від її конституційного складу;

М. Більшістю від її фактичного складу;

Д. Не менш чим 2/3 від її фактичного складу.

93. Призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, твердження складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим відноситься до ведення:

А. Верховної Ради України;

Б. Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

В. Президента України;

М. Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;

Д. Ради Міністрів України.

94. Правовий режим власності визначається:

А. Указами Президента України;

Б. Постановами Кабінету Міністрів України;

В. Винятково законами України;

М. Постановами Верховної Ради України;

Д. Рішеннями органів місцевого самоврядування.

95. Визначення основ внутрішньої і зовнішньої політики відноситься до повноважень:

А. Президента України;

Б. Верховної Ради України;

В. Кабінету Міністрів України;

М. Міністерства закордонних справ України;

Д. Міністерства внутрішніх справ України.

 

 

96. Призначення чергових і позачергових виборів в органи місцевого самоврядування відноситься до повноважень:

Л. Президента України;

Б. Верховної Ради України;

В. Кабінету Міністрів України; .

М. Місцевих рад відповідного рівня;

Д. Обласних рад.

97. Рішення органа місцевого самоврядування у випадку його невідповідності законові має право скасувати:

А. Президент України;

Б. Верховна Рада України;

В. Суд;

М. Орган місцевого самоврядування більш високого рівня;

Д. Місцева державна адміністрація відповідного рівня.

98. Законність затримки або арешту громадянина повинна бути перевірена судом протягом:

А. 12 годин;

Б. 24 годин;

В. 36 годин;

Р. 48 годин;

Д. 72 годин.

99. Для створення профспілки необхідно мати дозвіл:

А. Федерації профспілок України;

Б. Місцевої ради;

В. Місцевої державної адміністрації;

М. Адміністрації відповідного підприємства;

Д. Дозвіл не потрібно.

100. Кожен затриманий має право оскаржити в суді своя затримка:

А. У будь-який час;

Б. Не пізніше чим через 12 годин з моменту затримки;

В. Не пізніше чим через 24 години з моменту затримки;

Г. Не пізніше чим через 48 годин з моменту затримки;

Д. Не пізніше чим через 72 години з моменту затримки.

101. Основною функцією Національного банку України є:

А. Розробка основних початків кредитно-грошової політики;

Б. Забезпечення стабільності гривні;

В. Контроль за витратами держави на нестатки всього суспільства;

М. Контроль за виконанням Державного бюджету;

Д. Усе перераховане вище.

102. Укажіть кількість суб'єктів права законодавчої ініціативи в Україні:

А. 3;

Б. 4;

В. 5;

Р. 6;

Д. 2.

 

 

103. Укажіть термін, пропущений у приведеному положенні з Конституції України: «Президент України в плині ___________ днів після одержання закону підписує його, приймаючи до виконання, і офіційно обнародує його або повертає закон зі своїми мотивованими і сформульованими пропозиціями у Верховну Раду України для повторного розгляду»:

А. 7;

Б. 10;

В. 14;

Р. 15;

Д. 30.

104. Державна влада в Україні розділена на:

А. Виборну, одноособову, колегіальну;

Б. Президентську, парламентську, урядову;

В. Місцеву, регіональну, центральну;

М. Законодавчу, виконавчу, судову;

Д. Політичну, економічну, соціальну.

105. Правильно вкажіть дату прийняття Декларації про державний
суверенітет України:

А. 22 січня 1919 р.;

Б. 16 липня 1990р.;

В. 19 серпня 1991 р.;

Р. 1 грудня 1991 р.;

Д. 26 червня 1996 р.

106. Захист територіальної цілісності України Конституцією покладена на:

А. Службу безпеки України;

Б. Внутрішні війська України;

В. Збройні Сили України;

М. Рада національної безпеки України;

Д. Добровільні військові формування.

107. Конституція України є:

А. Політичним актом, що проголошує незалежність держави;

Б. Основним Законом держави;

В. Кодексом основних прав, воль і обов'язків людини і громадянина;

М. Політичним Договором, укладеним між усіма членами суспільства;

Д. Регламентом діяльності органів державної влади.

108. Органи виконавчої влади України підрозділяються на:

А. Центральні, регіональні, муніципальні;

Б. Республіканські, обласні, місцеві;

В. Політичні, економічні, правоохоронні;

М. Цивільні, військові, адміністративні;

Д. Вищі, центральн і місцеві.

109. Виключне право захисту і відновлення законних вдача і воль громадян України належить:

А. Збройним Силам України;

Б. Професійним союзам і суспільним об'єднанням;

В. Політичним партіям і рухам;

М. Судам;

Д. Уповноваженому Верховної Ради по правах людини.

110. Зміни в Конституцію можуть бути внесені:

А. Верховною Радою і Всеукраїнським референдумом;

Б. Усеукраїнським референдумом;

В. Конституційною комісією;

М. Президентом України;

Д. Спільним рішенням Верховної Ради і Президента України.

 

111. Президент України є:

А. Керівником державної влади;

Б. Главою держави;

В. Народним депутатом України;

М. Главою виконавчої влади;

Д. Лідером правлячої політичної партії.

112. У громадянство України не приймаються особи, що:

А. Відмовилися виконувати військові обов'язки;

Б. Проживають на території держави, що має територіальні претензії до України;

В. Не мають обов'язкового середнього утворення;

М. Є членами міжнародних організацій;

Д. Зробили тяжкі злочини проти особистості

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.174 с.)