У відповіді, під яким номером правильно названа найменша кількість народних депутатів України, згода яких є необхідним для створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У відповіді, під яким номером правильно названа найменша кількість народних депутатів України, згода яких є необхідним для створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України?1. більшість;

2. 2/3;

3. 1/3;

4. 3/4.

 

 

88. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні Конституції України: "Комітети Верховної Ради України здійснюють __________, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України"?

1. організаційну роботу;

2. законопроектну роботу;

3. установчу діяльність;

4. контрольну функцію.

89. Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом________ днів однієї чергової сесії пленарні засідання НЕ можуть початися.

1. 15;

2. 30;

3. 40;

4. 60.

90. Повноваження Верховної Ради України, обраної на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, НЕ можуть бути припинені протягом ______ (у місяцях) із дня її обрання.

1. 6;

2. 3;

3. 12;

4. 10.

91. У випадку уведення військового або надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України збирається в термін _____(у днях) без скликання.

1. 3;

2. 5;

3. 2;

4. 6.

92. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному законодавчому положенні: "Закрите засідання проводиться за рішенням ___ конституційного складу Верховної Ради України"?


1. більшість;

2. 2/3;

3. 1/3;

4. 3/4.

93. Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше чим на _____ день після офіційного оголошення результатів виборів.

1. 20;

2. 10;

3. 30;

4. 15.

У відповіді, під яким номером правильно зазначено, по чиїй вимозі созываются Головою Верховної Ряди України позачергові сесії Верховної Ради України?

1. Президента України;

2. не менш чим 2/3 народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України;

3. Прем'єр-міністра України;

4. Голови Конституційного Суду України.

 

 

95. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні Конституції України: "Перше засідання Верховної Ради України відкриває ______________ "?

1. Президент України;

2. найстарший за віком народний депутат України;

3. Голова Верховної Ради України попереднього скликання;

4. народний депутат України.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначено, кому належить право законодавчої ініціативи?

1. народним депутатам України;

2. Кабінетові міністрів Україну;

3. Національному банкові України;

4. Верховному Судові України.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначено, що відноситься до повноважень Голови Верховної Ради України відповідно до діючої Конституції України?


1. веде засідання Верховної Ради України;

2. здійснює законопроектну роботу;

3. організовує роботу апарата Верховної Ради;

4. здійснює контроль за діяльністю депутатів.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначені центральні органи державної виконавчої влади, керівники яких входять до складу Кабінету Міністрів України?

1. державний комітет;

2. адміністрація;

3. міністерство;

4. агентство.

99. У відповіді, під яким номером правильно зазначено, яке поняття розкриває таке визначення: "Викладене в писемній формі вимога народного депутата, звернена до посадових осіб державних органів, дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції?

1. депутатський запит;

2. представлення;

3. депутатське звертання;

4. заява.

100. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні Конституції України: "Народні депутати України мати інший представницький мандат або бути на державній службі"?

1. не можуть;

2. забороняється;

3. дозволяється;

4. можуть у випадках, передбачених законом.

101. У відповіді під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному законодавчому положенні: "Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України приймається ______ від конституційного складу Верховної Ради України по представленню комітету, у компетенцію якого входять питання діяльності народних депутатів"?

1. 2/3;

2. 1/3;

3. більшістю;

4. 3/4.

 

 

102. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні Конституції України: "Відмовлення народного депутата України прийняти присягу волоче за собою ____________ "?

1. зменшення заробітної плати;

2. позбавлення депутатського мандата;

3. залучення до адміністративної відповідальності;

4. накладення штрафу.

103. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні Конституції України: "Повноваження народних депутатів України починаються _____________________"?

1. с моменту обрання;

2. с дати обнародування результатів голосування;

3. с моменту прийняття присяги;

4. с дати проведення виборів.

104. У відповіді під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні Конституції України "У випадку невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата України припиняються достроково на підставі закону за рішенням ____________________________"?

1. Верховної Ради України;

2. Конституційного Суду України;

3. суду;

4. Верховного Суду України.

У відповіді, під яким номером неправильно названі випадки дострокового припинення повноважень народного депутата України?

1. додавання повноважень по його особистій заяві;

2. у випадку смерті;

3. визнання його судом обмежено дієздатним;

4. припинення його громадянства.

106. У відповіді, під яким номером правильно зазначено, яке поняття розкриває визначення: "Вимога народного депутата України, заявлена на сесії Верховної Ради України до підконтрольним і підзвітним їй органам і посадовим особам, дати офіційну відповідь на питання, віднесені до їх компетенції, якщо його попередні депутатські запити ними не були задоволені"?

1. заява;

2. представлення;

3. депутатське звертання;

4. депутатський запит

107. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному законодавчому положенні: «Кримінальна справа у відношенні народного депутата України може бути порушене _______________»

1. Верховним Судом України;

2. Генеральним прокурором України;

3. слідчим прокуратури;

4. Конституційним Судом України.

108. У відповіді, під яким номером зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному законодавчому положенні: "За результатами розгляду депутатського запиту Верховна Рада приймає відповідне ________________________ ?

1. указівка;

2. рішення;

3. постанова;

4. заява

 

 

У відповіді, під яким номером Неправильно названа один з обов'язків народного депутата України у Верховній Раді України?

1. брати участь у засіданнях Верховної Ради;

2. поєднуватися в депутатські групи;

3. дотримуватися регламенту Верховної Ради;

4. виконувати доручення Верховної Ради.

110. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному законодавчому положенні: "Рішення про напрямок запиту до Президента України за вимогою народного депутата України, групи народних депутатів або комітету Верховної Ради України повинна бути попередньо підтримане від конституційного складу Верховної Ради України"?

1. більшістю;

2. 2/3;

3. 1/3;

4. 3/4.

111. Орган або посадова особа, до якого звернений депутатський запит, зобов'язані дати офіційну листовну відповідь не пізніше чим у ___ термін (у днях) із дня його одержання або інший термін, установлений Верховною Радою.

1. 10;

2. 30;

3. 15;

4. 20.

112.Депутати місцевих рад і сільські, селищні, міські голови обираються терміном на ______роки.

1. 5;

2. 2;

3. 4;

4. 3.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначені обов'язки народного депутата України у Верховній Раді і її органах?

1. брати участь у засіданнях парламенту;

2. виконувати доручення Верховної Ради;

3. поєднуватися в депутатські групи;

4. дотримуватися регламенту Верховної Ради.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 126; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.01 с.)