У відповіді, під яким номером правильно зазначене особа, що не приймається в громадянство України? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У відповіді, під яким номером правильно зазначене особа, що не приймається в громадянство України?1. має погашену судимість за здійснення тяжкого злочину;

2. не володіє державною мовою;

3. учинило злочин проти людства;

4. засуджене в Україні за здійснення злочину середньої ваги.

28. Всесвітня декларація прав людини була прийнята в _____ році.

1. 1950 р.;

2. 1879 р.;

3. 1919р. ;

4. 1948 р.

29. Документами, що підтверджують громадянство України, є паспорт громадянина України, а для осіб у віці до ____ років - свідоцтво про народження.

1. 18 років;

2. 16 років;

3. 21 рік;

4. 15 років.

У відповіді, під яким номером правильно названа підстава для втрати громадянства України?

1. депортація;

2. здійснення злочину проти людства;

3. добровільне знаходження громадянства іншої держави;

4. громадянин України автоматично придбав громадянство іншої держави унаслідок висновку шлюбу з іноземцем.

У відповіді, під яким номером правильно названа підстава для припинення громадянства України?

1. постійне проживання за межами України протягом 7 років;

2. здійснення геноциду;

3. унаслідок виходу з громадянства України;

4. оголошення персоною „нон грата".

 

У відповіді, під яким номером правильно названі випадки, коли особі може бути відмовлене у виході з громадянства України?

1. якщо особа має неповнолітніх дітей;

2. якщо особа притягнута до адміністративної відповідальності;

3. якщо особа є народним депутатом України;

4. якщо особа притягнута, у якості обвинувачуваного по кримінальній справі.

33. У відповіді, під яким номером зазначене слово (словосполучення), пропущене в приведеному законодавчому положенні: "Громадянин України_______ бути виселений за межі України або виданий іншій державі"?

1. не може;

2. може, тільки у випадках, передбачених у законодавстві України;

3. іноді може;

4. може, тільки у випадках, передбачених міжнародними договорами України.

У відповіді, під яким номером правильно зазначено, при якій умові дитина є громадянином України при різному громадянстві батьків, один із яких на момент народження дитини знаходилася в громадянстві України?

1. якщо один з батьків є особою без громадянства;

2. якщо один з батьків не відомий;

3. в усіх випадках;

4. якщо один з батьків є особою без громадянства і знаходиться в Україні на законних підставах.

35. У відповіді, під яким номером зазначене слово (словосполучення), пропущене в приведеному законодавчому положенні: "Дитина, що народився на території України від осіб без громадянства, що постійно проживають на території України ______________________ "?

1. є громадянином України;

2. є особою без громадянства;

3. є особою без громадянства до придбання громадянства України родителями;

4. є особою без громадянства до 15 років.

У відповіді, під яким номером Неправильно названо одне з основ придбання громадянства України?

1. по народженню;

2. безперервне проживання на території України протягом 5 років;

3. унаслідок відновлення в громадянстві;

4. внаслідок усиновлення.

У відповіді, під яким номером Неправильно зазначено, при яких, умовах може бути відмовлене у виході з громадянства України, якщо вихід із громадянства України здійснюється по клопотанню особи?

1. якщо особа залучається в якості обвинувачуваного по кримінальній справі;

2. у відношенні, якого мається обвинувальний вирок суду, що вступив у силу;

3. у відношенні, якого мається обвинувальний вирок суду, що підлягає виконанню;

4. якщо особа притягнута до дисциплінарної відповідальності.

38. Зміна громадянства дітей віком від_______ до 18 років у випадку зміни громадянства їхніх батьків, а також у випадку усиновлення, може відбуватися тільки зі згоді дітей.

1. 15;

2. 16;

3. 14;

4. 10.

 

 

У відповідях, під якими номерами правильно зазначені обставини, при наявності яких особі, що клопоче про вихід із громадянства України, може бути в цьому відмовлене?

1. якщо особа залучається в якості обвинувачуваного по кримінальній справі;

2. якщо особа притягнута до дисциплінарної відповідальності;

3. у відношенні особи мається обвинувальний вирок суду, що підлягає виконанню;

4. якщо особа притягнута до адміністративної відповідальності.

У відповідях, під якими номерами Неправильно зазначені умови прийняття в громадянство України?

1. по народженню;

2. по територіальному походженню;

3. визнання і дотримання Конституції України;

4. наявність законних джерел існування.

У відповідях, під якими номерами Неправильно зазначено, при яких умовах особа втрачає громадянство України?

1. проживання за межами України протягом 3 років;

2. проживання за межами України протягом 10 років;

3. добровільне придбання громадянства іншої держави;

4. автоматичне придбання громадянства іншої держави
унаслідок висновку шлюбу з іноземцем,

У відповідях, під якими номерами Неправильно зазначені підстави придбання громадянства України?

1. визнання Конституції України;

2. володіння державною мовою;

3. внаслідок усиновлення;

4. унаслідок відновлення в громадянстві.

У відповідях, під якими номерами правильно названі підстави придбання громадянства України?

1. по народженню;

2. по територіальному походженню;

3. володіння державною мовою;

4. наявність законних джерел існування.

У відповіді, під яким номером Неправильно названий обов'язок громадян України, передбачена Конституцією України?

1. захищати Вітчизну, незалежність і територіальну цілісність України;

2. платити податки і збори;

3. неухильно дотримувати Конституції і законів України;

4. брати участь у виборах в органи державної влади і місцевого самоврядування.

45. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному законодавчому положенні: "_______________ - це об'єднання громадян-прихильників визначеної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що мають головною метою участь у розробці державної політики, формуванні органів влади, місцевого самоврядування і представництво в їхньому складі"?

1. громадська організація;

2. молодіжна організація;

3. політична партія;

4. релігійна організація

 

 

У відповіді, під яким номером правильно названий орган, що здійснює легалізацію міжнародних громадських організацій?

1. виконком місцевої ради;

2. Генеральна прокуратура України;

3. Міністерство юстиції України;

4. Міністерство закордонних справ.

У відповіді, під яким номером правильно названий орган, що здійснює легалізацію політичних партій в Україні?

1. Міністерство юстиції України;

2. прокуратура;

3. виконком відповідної Ради;

4. обласна держадміністрація.

48. У відповіді під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному законодавчому положенні: " _______ це об'єднання громадян для здійснення і захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних і інших загальних інтересів"?

1. громадська організація;

2. профспілка;

3. політична партія;

4. релігійна організація.

49. Засновниками громадських організацій можу бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, що досягли 18 років, а молодіжних і дитячих організацій -_______ -літнього віку.

1. 14;

2. 15;

3. 16;

4. 10.

50. Політичні партії створюються з ініціативи громадян України, що досягли ____ років, НЕ обмежені судом у дієздатності і НЕ утримуються в місцях позбавлення волі.

1. 18;

2. 21;

3. 16;

4. 15.

51. Членами громадських організацій, крім молодіжної і дитячих, можуть бути особи, що досягли ___ років.

1. 18;

2. 21;

3. 16;

4. 14.

 

У відповіді, під яким номером Неправильно зазначений вид стягнення, що може бути застосоване до об'єднання громадян за порушення законодавства?

1. попередження;

2. штраф;

3. примусовий розпуск;

4. конфіскація майна.

 

 

53. Під яким номером зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні з Конституції України: "___________________ створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої і судової влади і виконавчих органів місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах і інших державних установах і організаціях?

1. забороняється;

2. допускається;

3. не допускається;

4. допускається, тільки у випадках, передбачених законодавством України.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 136; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.005 с.)