IV.3. Підстави і порядок розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

IV.3. Підстави і порядок розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійснимВідповідно до Сімейного кодексу України підставами припинення шлюбу є:

· смерть одного з чоловіка і жінки або оголошення його померлої;

· розірвання шлюбу.

Шлюб припиняється внаслідок його розірвання:

1. по спільній заяві чоловіка і жінки або одного з них на підставі
постанови державного органа РАГС;

2. по спільній заяві чоловіка і жінки на підставі рішення суду;

3. по позові одного з чоловіка і жінки на підставі рішення суду.

Відповідно до Сімейного, кодексові розірвання шлюбу провадиться державним органом РАГС або судом.

Розірвання шлюбу державним органом РАГС провадиться в наступних випадках:

1. по спільній заяві чоловіка і жінки, що не мають дітей. Державний орган РАГС виносить постанова про розірвання шлюбу після закінчення одного місяця з дня подачі такої заяви, якщо воно не було відкликано. Шлюб у цьому випадку розривається незалежно від наявності між чоловіками майнової суперечки.

2. але заяві одного з чоловіка і жінки, якщо іншої з чоловіка і жінки:

· визнаний безвісно відсутнім;

· визнаний недієздатним;

· засуджений за здійснення злочину до позбавлення волі на термін не
менш трьох років.

У цьому випадку шлюб також розривається незалежно від наявності між чоловіками майнової суперечки.

ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ

СМЕРТЬ АБО ВИЗНАННЯ ПОМЕРЛОЇ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ
СУД   РАГС

По спільній заяві при наявності дітей   По позовові одного з чоловіка і жінки   По спільній заяві при відсутності дітей   По заяві одного з чоловіка або жінки

Визнання одного з чоловіка і жінки безвісно відсутнім   Визнання одного з чоловіка і жінки недієздатним   Осуд одного з чоловіка і жінки на термін не менш трьох років

Розірвання шлюбу в судовому порядку провадиться в наступних випадках:

1. по спільній заяві чоловіка і жінки, що мають дітей. Заява про розірвання шлюбу подається чоловіками в суд разом з письмовим договором про те, з ким з них будуть проживати діти, яке участь у забезпеченні умов їхнього життя буде приймати той з батьків, що буде проживати окремо, а також про умови здійснення їм права на особисте виховання дітей. Договір між чоловіками про розмір аліментів на дитину повинний бути нотаріально засвідчений. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини і чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їх особисті і майнові права, а також права їхніх дітей. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після закінчення одного місяця з дня подачі заяви. До закінчення цього терміну дружина і чоловік вправі відкликати заяву про розірвання шлюбу.

2.по позові одного з чоловіка і жінки. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений протягом вагітності дружини і протягом одного року після народження дитини, крім випадків, якщо:

· один з чоловіка і жінки зробив протиправне поводження, що містить ознаки злочину, у відношенні іншого з чоловіка і жінки або дитини;

· батьківство зачатої дитини визнано іншою особою;

· батьківство у відношенні дитини, що не досяг одного року, визнано іншою особою або за рішенням суду зведення про чоловіка як батьку дитини виключені з актового запису про народження дитини.

Суд уживає заходів до примирення чоловіка і жінки, якщо це не суперечить моральним основам суспільства.

Суд з'ясовує фактичні взаємини чоловіка і жінки, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитину-інваліда й інші обставини життя чоловіка і жінки. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя чоловіка і жінки і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

Момент припинення шлюбу у випадку його розірвання:

· у випадку розірвання шлюбу державним органом РАГС шлюб припиняється в день винесення їм відповідної постанови;

· у випадку розірвання шлюбу судом шлюб припиняється в день вступу в силу рішення суду про розірвання шлюбу. Це рішення повинне бути зареєстроване в державному органі РАГС за заявою колишньої дружини або чоловіка.

Особа, що змінила своє прізвище в зв'язку з реєстрацією шлюбу, вправі після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище.

Розірвання шлюбу засвідчується Свідченням про розірвання шлюбу, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України. Після розірвання шлюбу й одержання Свідчення про розірвання шлюбу людина має право на повторний шлюб.

Недійсним є шлюб, зареєстрований:

1. с особою, що одночасно складається в іншому зареєстрованому шлюбі;

2. між особами, що є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою;

3. с особою, визнаною недієздатним.

За заявою зацікавленої особи орган РАГС анулює актовий запис про шлюб, зареєстрованому з зазначеними особами.

Шлюб визнається недійсним за рішенням суду:

1. якщо він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка. Згода особи не вважається вільним, зокрема, тоді, коли в момент реєстрації шлюбу воно страждало важким психічним розладом, знаходилося в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, я результаті чого не усвідомлювало сповна значення своїх дій і (або) не могло керувати ними, або якщо шлюб був зареєстрований у результаті фізичного або психічного насильства.

2. у випадку його фіктивності. Шлюб є фіктивним, якщо він укладений жінкою і чоловіком або одним з никнув без наміру створення родини і придбання прав і обов'язків чоловіка і жінки.

Шлюб не може бути визнаний недійсним, якщо на момент розгляду справи судом відпали обставини, що засвідчують відсутність згоди особи на шлюб або його небажання створити родину.

Шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований:

1. між усиновителем і усиновленим їм дитиною;

2. між двоюрідними братом і сестрою; між тіткою, дядьком і племінником, племінницею;

3. с особою, що сховала свою важку хворобу або хворобу, небезпечну для іншого з чоловіка і жінки і (або) їхніх нащадків;

4. с особою, що не досягло шлюбного віку і якому не було дане право па шлюб.

При дозволі справи про визнання шлюбу недійсним суд бере до уваги, наскільки цим шлюбом порушені права й інтереси особи, тривалість спільного проживання чоловіка і жінки, характер їхніх взаємин, а також інші обставини, що мають істотне значення.

Шлюб не може бути визнаний недійсним у випадку вагітності дружини або народження дитини в осіб, зазначених у пунктах 1, 2, 4, або якщо, той, то не досяг шлюбного віку, досяг його або йому було дане право на шлюб.

Право на звертання в суд з позовом про визнання шлюбу недійсним мають дружина або чоловік, інші особи, права яких порушені в зв'язку реєстрацією цього шлюбу, батьки, опікун, попечитель дитини, опікун недієздатної особи, прокурор, орган опіки і піклування, якщо захисту вимагають права й інтереси дитини, особи, визнаного недієздатним, або особи, дієздатність якого обмежена.

У випадках, передбачених законом, шлюб є недійсним із дня його державної реєстрація.

Правові наслідки недійсності шлюбу:

· недійсний шлюб, а також шлюб, визнаний недійсним але рішенню суду, не є підставою для виникнення в ниц, між якими він був зареєстрований, прав і обов'язків чоловіка і жінки;

· майно, придбане особами протягом недійсного шлюбу, вважається приналежної їм на праві загальної часткової власності. При цьому розмір часток кожного з них визначається відповідно до їх участі в придбанні цього майна своєю працею і коштами;

· якщо особа одержувала аліменти від того, з ким складалося в недійсному шлюбі, сума сплачених аліментів вважається отриманої бет достатньої правової підстави і підлягає поверненню;

· особа, що оселилася в житлове приміщення іншої особи в зв'язку з реєстрацією з ним недійсного шлюбу, не одержало право на проживання в ньому і може бути виселено;

· особа, що у зв'язку з реєстрацією недійсного шлюбу змінило своє прізвище, вважається іменованим цим прізвищем без достатньої правової підстави.

Зазначені правові наслідки застосовуються до особи, що знали про перешкоди до реєстрації шлюбу і скрывшему їх від іншої сторони і (або) від державного органа РАГС.

Однак, якщо особа не знала і не могла знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, воно має право:

· на розділ майна, придбаного в недійсному шлюбі, як загальної спільної власності чоловіка і жінки;

· на проживання в житловому приміщенні, у якому воно оселилося в зв'язку з недійсним шлюбом;

· на аліменти;

· на прізвище, що воно обрало при реєстрації шлюбу.

Недійсність шлюбу не впливає на обсяг прав і обов'язків батьків і дитини, що родились у цьому шлюбі.

Від недійсного шлюбу варто відрізняти шлюб неукладений, тобто зареєстрований під час відсутності нареченої і (або) нареченого. Запис про такий шлюб у державному органі РАГС анулюється за рішенням суду за заявою зацікавленої особи, а також за заявою прокурор

 

.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 205; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.195.196 (0.005 с.)