Роздягнув II. Конституційне законодавство 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Роздягнув II. Конституційне законодавствоРівень

У відповіді, під яким номером правильно зазначена дата прийняття Декларації про державний суверенітет України?

1. 24 серпня 1991 р.;

2. 1 грудня 1991р.;

3. 16 липня 1990 р.;

4. 5 жовтня 1991 р.

У якій відповіді правильно зазначено, чию волю виражав Верховну Раду Української РСР, приймаючи Декларацію про державний суверенітет України?

1. українського народу;

2. суспільства;

3. народу України;

4. української держави.

4. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово, що пропущене в приведеному конституційному положенні: "Територія України в межах існуючої границі є цілісної і ____________ "?

1. недоторканної;

2. унітарної;

3. неподільної;

4. незалежної.

5. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово, що пропущене в приведеному конституційному положенні: "Людина, його життя і здоров'я, честь і достоїнство, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищої __________________цінністю"?

1. загальнолюдської;

2. природної;

3. соціальної;

4. демократичної.

6. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні з Конституції України: "Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає ______________і постанови, що є обов'язковими для виконання в Автономній Республіці Крим"?


1. закони;

2. рішення;

3. укази;

4. положення.

7. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні з Конституції України: "Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення і _______________, що є обов'язковими для виконання в Автономній Республіці Крим"?

1. укази;

2. закони;

3. постанови;

4. декларації.

8. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні з Конституції України: "Міста Київ і _________ мають спеціальний статус, що визначається законами України"?

1. Сімферополь;

2. Севастополь;

3. Харків;

4. Донецьк.

9. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні з Конституції України: "Територіальний пристрій України ґрунтується на принципах _____________і цілісності державної території, сполучення централізації і децентралізації в здійсненні державної влади"?

1. неподільності;

2. єдності;

3. незалежності;

4. недоторканності.

10. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні з Конституції України: "Автономна Республіка Крим є ________ України й у межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до се ведення"?


1. державним утворенням;

2. автономним утворенням;

3. невід'ємною складовою частиною;

4. самостійною частиною.

11. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному конституційному положенні: "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є __________________"?

1. Верховна Рада України;

2. держава;

3. народ України;

4. Президент України.

 

12. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному конституційному положенні: "Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить винятково ______________і не може бути узурповано державою, його органами або посадовими особами"?

1. Верховній Раді України;

2. органам державної влади;

3. народу України;

4. Президентові України.

13. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні з Конституції України: "Великий Державний Герб України встановлюється з обліком малого Державного Герба України і _________ "?

1. герба Війська Запорізького;

2. герба Великого Князівства Литовського;

3. герба Української народної республіки;

4. герба Київської Русі.

14. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному конституційному положенні: "Звертання в суд для захисту конституційних прав і воль людини і громадянина __________ безпосередньо на підставі Конституції України"?

1. забезпечується;

2. не забороняється;

3. гарантується;

4. дозволяється.

15. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному конституційному положенні: "Держава ______________ усебічний розвиток і функціонування української мови у всіх сферах громадського життя на всій території України"?

1. гарантує;

2. піклується;

3. забезпечує

4. сприяє.

16. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному конституційному положенні: "В Україні ______ вільний розвиток, використання і захист росіянина, інших мов національних меншостей України"?

1. захищається;

2. гарантується;

3. забезпечується;

4. не забороняється.

17. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному конституційному положенні: "Держава _______________ вивченню мов міжнародного спілкування"?

1. піклується;

2. забезпечує;

3. сприяє;

4. гарантує.

 

 

18. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному конституційному положенні: "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні й інші природні ресурси, що знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виняткової (морський) економічної зони є об'єктами права власності_______________?

1. держави;

2. українського народу;

3. суспільства;

4. громадян України.

19. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному конституційному положенні: Від імені Українського народу права власника здійснюють__________________ і органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією"?

1. Верховна Рада України;

2. Кабінет Міністрів України;

3. народ України;

4. органи державної влади України.

20. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово, що пропущене в приведеному конституційному положенні: "Усі люди вільні і рівні у своєму достоїнстві і правах. Права і волі людини ______________ і нерушимі "?

1. неподільні;

2. гарантовані;

3. невідчужувані;

4. необмежені.

21. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному конституційному положенні: «Конституційні права і волі гарантуються і НЕ можуть бути __________________?»

1. Обмежені;

2. скасовані;

3. зменшені;

4. урізані.

22. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному положенні з Конституції України: "Громадське життя в Україні ґрунтується на принципах ____________, економічного й ідеологічного різноманіття?»

1. цивільного;

2. політичного;

3. особистого;

4. соціального.

23. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному конституційному положенні: "При прийнятті нових законів або внесенні змін у діючі закони не допускається _______________ змісту й обсягу існуючих прав і воль"?

1. порушення;

2. звуження;

3. зміна;

4. обмеження.

 

 

24. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному конституційному положенні: "Кожна людина має право на волю і_______________ "?

1. особисту недоторканність;

2. повага достоїнства;

3. вільний розвиток;

4. життя.

25. Відповідно до діючої Конституції України, законопроект про внесення змін у Конституцію України може бути представлений у Верховну Раду України:

1. Кабінетом Міністрів України;

2. Президентом України або не менш, ніж однієї третю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України;

3. Президентом України і Конституційним судом України;

4. Президентом України або не менш, ніж половиною народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України;

У відповіді, під яким номером правильно названо одне з умов прийняття в громадянство України?

1. постійне проживання на території України протягом 10 років;

2. безперервне проживання на території України протягом 5 років;

3. шлюб із громадянином України;

4. внаслідок усиновлення.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.03 с.)