Явища соціальної дійсності, що обумовлюють і сприяють здійсненню правопорушень - це 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Явища соціальної дійсності, що обумовлюють і сприяють здійсненню правопорушень - цеА. Наслідку правопорушення;

Б. Причини правопорушення;

В. Юридична відповідальність;

М. Причини аморального поводження;

Д. Причини правової неграмотності.

Який із зазначених видів юридичної відповідальності названий неправильно?

А. Адміністративна;

Б. Матеріальна;

В. Дисциплінарна;

Т. Міжнародна;

Д. Міждержавна.

86. Не є елементом складу правопорушення:

А. Негативні наслідки;

Б. Суб'єктивна сторона;

В. Об'єктивна сторона;

М. Об'єкт правопорушення;

Д. Суб'єкт правопорушення.

87. До елементів складу правопорушення відноситься:

А. Протиправні дії;

Б. Негативні наслідки;

В. Причинний зв'язок;

М. Об'єкт правопорушення;

Д. Правоздатність суб'єкта.

 

88. У число елементів складу правопорушення входить:

А. Ціль;

Б. Дієздатність;

В. Правоздатність;

М. Особа, що досягла 18 років;

Д. Суб'єкт.

89. Підставою юридичної відповідальності є:

А. Здійснення діяння, що містить ознаки складу правопорушення, передбаченого чинним законодавством;

Б. Необхідна оборона від протиправних зазіхань;

В. Крайня необхідність при виконанні визначених дій;

М. Відмовлення в одержанні яких-небудь пільг;

Д. Примусове лікування від якого-небудь хронічного захворювання.

90. Ознака правопорушення - це:

А. Антиправові погляди;

Б. Юридична відповідальність;

В. Нанесення шкоди особистості, суспільству;

М. Аморальність поводження;

Д. Можливість державного захисту суб'єктивного права.

 

 

Роздягнув I. Основи теорії держави і права

Рівень

 

1.У відповіді, під яким номером правильно зазначено, яке поняття розкриває таке визначення: "організація політичної влади домінуючої частини населення в соціально неоднорідному суспільстві, що здійснює керівництво суспільством в інтересах цієї частини населення, а також керування загальсоціальними справами"?

1. апарат держави;

2. політична партія;

3. держава;

4. Право.

2. У відповіді, під яким номером правильно зазначено, яке поняття розкриває таке визначення: "система державних органів, що здійснюють задачі і функції держави"?

1. механізм держави;

2. адміністрація;

3. уряд;

4. апарат держави.

У відповіді, під яким номером правильно зазначений один з ознак держави, що відрізняє його від влади в первісному суспільстві?

1. примус;

2. правила поведінки;

3. суверенітет;

4. керування.

4. У відповіді, під яким номером правильно зазначено, яке поняття розкриває дане визначення: "спосіб організації і здійсненні державної влади"?

1. форма державного устрою;

2. форма правління;

3. правовий^-правовий-політико-правовий режим;

4. керування.

 

У відповіді, під яким номером правильно зазначений вид державного правління?

1. федерація;

2. метрополія;

3. монархія;

4. конфедерація.

У відповідях під якими номерами правильно зазначені органи, що входять до складу апарата будь-якої держави?

1. суд;

2. академія правових наук;

3. уряд;

4. адвокатура.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначені функції держави, що визначаються в залежності від їхньої територіальної спрямованості?

1. постійні;

2. внутрішні;

3. тимчасові;

4. зовнішні.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначені елементи форми держави?

1. форма державного устрою;

2. федерація;

3. правовий^-правовий-політико-правовий режим;

4. дуалістична республіка.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначені види державного правління?

1. автократія;

2. республіка;

3. монархія;

4. демократія;

5. федерація;

6. конфедерація.

У відповідях, під якими номерами правильно названі ознаки правової держави?

1. податкова система;

2. державні символи;

3. верховенство права;

4. примус;

5. поділ влади;

6. органи публічної влади.

 

Укажіть цифрою, скільки видів суб'єктів права законодавчої ініціативи передбачає Конституція України?

1. 2;

2. 4;

3. 3;

4. 1.

У відповіді, під яким номером правильно названа одна з форм систематизації нормативно-правових актів?

1. імплементація;

2. інкорпорація;

3. ратифікація;

4. денонсація.

 

13. Укажіть цифрою термін, пропущений у приведеному положенні з Конституції України: Президент України протягом днів після одержання закону підписує його, приймаючи до виконання, і офіційно обнародує його або повертає закон зі своїми мотивованими і сформульованими пропозиціями у Верховну Раду України для повторного розгляду"

1. 15;

2. 20;

3. 10;

4. 30.

У відповіді, під яким номером правильно названий один з юридичних ознак конституції?

1. Конституція - база для поточного законодавства;

2. Конституція - суспільний договір;

3. Конституція - авторитетний закон;

4. Конституція - правова основа політичної системи.

У відповіді, під яким номером правильно названий обов'язковий структурний елемент правовідносин?

1. об'єкт;

2. 1 фазова норма;

3. санкція;

4. інститут права.

16. У відповідях, під якими номерами правильно зазначені форми (джерела) права?

1. статут політичної партії;

2. закон;

3. постанова суду;

4. статут підприємства.

У відповіді, під яким номером правильно зазначені положення, що стосуються вступи в силу закону України?

1. через 10 днів із дня його офіційного обнародування;

2. через 5 днів із дня його офіційного обнародування;

3. через 15 днів із дня його офіційного обнародування;

4. через 20 днів із дня його офіційного обнародування.

 

У відповідях, під якими номерами правильно названі елементи системи права?

1. інститут права;

2. норма права;

3. санкція;

4. правова ідеологія.

У відповідях, під якими номерами правильно названі підзаконні правові акти?

1. указ президента;

2. рішення міської ради;

3. постанова уряду;

4. сімейний кодекс.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначені офіційні джерела опублікування законів України?

1. Відомості Верховної Ради України;

2. Урядовий кур'єр;

3. Юридичний вісник;

4. бізнес і право.

У відповідях, під якими номерами правильно названі елементи юридичної норми?

1. об'єкт;

2. диспозиція;

3. санкція;

4. зміст.

У відповідях, під якими номерами правильно названі ознаки закону, що відрізняють його від підзаконних нормативно-правових актів?

1. приймається органом законодавчої влади по особливій процедурі;

2. має загальний характер;

3. має письмову форму;

4. має вищу юридичних чинностей.

У відповідях, під якими номерами правильно названі ознаки правової норми, що відрізняють неї від інших соціальних норм у соціально-неоднорідному суспільстві?

1. встановлюються або санкціонуються державою;

2. є результатом свідомої вольової діяльності;

3. забезпечуються державним примусом;

4. загальні правила поведінки

У відповідях, під якими номерами правильно названі ознаки правовідносин?

1. виникають на основі норм права;

2. мають суб'єктивний характер;

3. є елементом галузі права;

4. є видом суспільних відносин.

 

25. Визначенням, якого поняття є наступне положення: "Протиправне винне діяння деликтоспособного суб'єкта, що наносить шкоду або створює погрозу заподіяння шкоди особистості, суспільству і державі і волоче за собою юридичну відповідальність"?

1. юридичний факт;

2. провина;

3. правопорушення;

4. неправомірне поводження.

Під яким номером правильно зазначене слово (словосполучення), що пропущене в приведеному визначенні: «Правопорушення це протиправне діяння деликтоспособного суб'єкта, що наносить шкоду або створює погрозу заподіяння шкоди особистості, суспільству і державі і волоче за собою юридичну відповідальність»?

1. неправомірне;

2. небезпечне;

3. винне;

4. підмет осудові.

У відповіді, під яким номером правильно названий вид правопорушення по ступені суспільної небезпеки (шкідливості)?

1. юридичний учинок;

2. злочин;

3. шкода;

4. протиправне поводження.

28. Визначенням, якого поняття є наступне положення: "Передбачено законом і застосовуване органами держави примусове обмеження або позбавлення правопорушника визначених благ"?

1. правопорушення;

2. юридична відповідальність;

3. міри карного покарання;

4. провина.

 

29. Визначенням, якого поняття є наступне положення: "Явища соціальної дійсності, що визначають і сприяють здійсненню правопорушень"?

1. причини правопорушення;

2. протиправне поводження;

3. склад правопорушення;

4. об'єктивна сторона правопорушення.

У відповідях, під якими номерами Неправильно зазначені види юридичної відповідальності?

1. дисциплінарна;

2. професійна;

3. матеріальна;

4. міждержавна.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.005 с.)