Види і порядок надання соціальнихМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Види і порядок надання соціальнихПільг ветеранам війни і праці, військової служби

Та органів внутрішніх справ

Поняття пільг у юридичній і економічній літературі визначається як надання кому-небудь переваг, часткове звільнення від виконання встановлених правил, обов'язків (наприклад, податкові пільги, пенсійні пільги й ін.) або полегшення умов їхнього виконання. Звичайно пільги зв'язують із особливими правами й перевагами, надаваними тим або іншим категоріям громадян у випадках, передбачених законодавством.

Актуальність питання визначається широким і загостреним суспільним інтересом, що проявляється у цей час до проблеми пільг як форми реалізації принципів соціальної справедливості.

Ряд причин, що визначають необхідність існування пільг, пов'язаний з наявністю особливих заслуг перед державою, і пільги повинні підкреслювати суспільне визнання цих заслуг. Пільги дозволяють у певній мірі вирішувати соціальні завдання (соціальні пільги). Вони призначені для окремих соціальних груп, які мають потребу у додатковому соціальному захисті.

Пільги мають якість споживчої вартості, хоча надаються вони споживачеві безоплатно. Однак з економічної точки зору пільги не є безкоштовними для держави, тому що становлять значну частину витрат на соціальне обслуговування ветеранів війни, праці і військової служби. Характерною рисою пільг є те, що вони, як правило, не створюють самостійної організаційної форми. Вони як би накладаються на існуючі, наприклад, на пенсію і тісно з нею зв'язані. Пільги є складовою частиною більш широкої системи соціального захисту ветеранів війни, праці і військової служби.

Право на пільги, як і право на основний вид соціального забезпечення — пенсію, встановлюється законодавством, а обсяг пільг залежить від категорії ветеранів. Пільги надаються тільки на підставі Закону й у суворо визначених випадках. Ніхто не може користуватися незаконними пільгами. Установлені пільги не підлягають розширеному тлумаченню ні щодо кола осіб, ні щодо їх видів. Найбільший обсяг соціальних пільг передбачений для інвалідів війни.

Що представляють із себе пільги інвалідам війни і в яких формах вони надаються?

Перші нормативно-правові акти, що встановили певні види пільг і переваг активним учасникам війни, з'явилися ще до закінчення війни. Поступово система пільг, спрямованих на поліпшення положення даної категорії інвалідів, розширювалася. Особливо багато рішень із цього питання було прийнято в колишньому Союзі PCP наприкінці 60-х і в 70-і роки.

Однак в Україні ці рішення зараз не діють. Право на пільги інвалідів війни і порядок їх надання зведені в ранг законів, встановлене законом право на пільги й переваги для інвалідів нерозривно пов'язане з фактом інвалідності, а обсяг надаваних пільг — із групою інвалідності. При визначенні групи інвалідності встановлюється і її причина, від якої залежить право інваліда на соціальний захист — на пенсію, її розмір, а також на пільги.

Документом, що засвідчує право інваліда на пільги і переваги, є посвідчення встановленої компетентними органами форми. До 1975 року право інвалідів війни й інших прирівняних до них інвалідів на пільги підтверджувалося різними документами. Множинність документів створювала певні незручності й ускладнення як для самих інвалідів, так і для організацій, що надавали пільги й переваги.

Усі види пільг, встановлені законодавством для інвалідів війни, можна розподілити на декілька груп: пенсійні пільги; пільги на протезування і забезпечення спеціальними засобами пересування; пільги по праці і працевлаштуванню; пільги з медичного обслуговування, санаторно-курортного лікування, забезпечення допомоги з тимчасової непрацездатності; житлово-комунальні пільги; пільги на податки і збори; пільги на проїзд транспортом.

Пенсійні пільгиможуть надаватися інвалідам у формі підвищення розмірів пенсій, а ті з них, які досягли пенсійного віку і мають певний стаж роботи, можуть перейти з пенсії по інвалідності на пенсію за віком й одержувати пенсію по інвалідності в мінімальному розмірі, як надбавку до пенсії за віком. При призначенні пенсії за віком інвалідам війни (і прирівняним до них за пенсійним забезпеченням особам) передбачене зниження віку на п'ять років, включення в стаж роботи в потрійному розмірі часу перебування на фронті.

Досить часто пільги інвалідам війни надаються у формі позачергового безкоштовного зубопротезування, забезпечення їх іншими протезами й протезно-ортопедичними виробами.

Протезування — забезпечення інвалідів спеціальними засобами, які частково, а іноді й повністю компенсують втрачені внаслідок поранення, контузії або захворювання функцій організму. Воно дозволяє багатьом інвалідам не тільки самостійно, без сторонньої допомоги, обслуговувати себе в побуті, але і повернутися до посильної праці.

Забезпечення інвалідів війни майже всіма видами протезно-ортопедичних виробів, спеціальними засобами пересування здійснюється органами праці та соціального захисту населення. Різні види протезів, апаратів видаються інвалідам установами органів охорони здоров'я.

Інваліди війни повністю звільняються від оплати вартості майже всіх видів протезно-ортопедичних і спеціальних засобів пересування. Спеціальні засоби пересування надаються інвалідам у безкоштовне особисте користування.

Одним із видів пільг єпільги по праці і працевлаштуванню інвалідів.У цілому ці пільги пов'язані з правом громадян на працю. Однак у цьому випадку питання про надання роботи вирішується, виходячи зі стану здоров'я інваліда й збереження здібності до праці. Працевлаштування інвалідів — це одна із форм соціально-трудової реабілітації інвалідів. Вона не тільки повертає їх до праці й поліпшує матеріальне становище, але й дає глибоке моральне задоволення від того, що вони є повноправними громадянами суспільства.

До пільг такого характеру належить позачергове працевлаштування інвалідів за фахом відповідно до підготовки й висновку медико-соціальної експертизи, переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва й праці, а також на працевлаштування у випадку ліквідації підприємства, установи, організації.

Трудове законодавство передбачає для працюючих інвалідів низку переваг. Зокрема, інваліди війни звільнені від випробувального часу при наймі на роботу. Вони не можуть бути залучені до роботи у вихідні дні та нічний час без їх згоди.

Для інвалідів війни може бути встановлений скорочений режим праці з неповним робочим днем і оплатою за фактично пророблені часи. Вони можуть працювати вдома (надомна праця). Інвалідам війни надається можливість використати чергову щорічну відпустку в зручний для них час, а також одержати додаткову відпустку без збереження заробітної плати строком до двох тижнів у рік.

Працевлаштування, професійно-технічне навчання і перекваліфікація інвалідів — це справа органів праці та соціального захисту населення і регіональних відділень Фонду України соціального захисту інвалідів. Вони ведуть облік інвалідів, що потребують працевлаштування, видають направлення на роботу, а тих, хто не має професії або потребують за станом здоров'я перекваліфікації, направляють на навчання.

Пільги по медичному обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню і забезпеченню допомоги з тимчасової непрацездатності. Це досить витратний комплекс соціальних пільг.

У законі про статус ветеранів війни встановлюється кілька видів медичного обслуговування інвалідів війни: безкоштовне одержання ліків по рецептах лікарів; позачергове обслуговування амбулаторно-клінічними установами, а також позачергова госпіталізація; щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних фахівців; позачергове влаштування в установи соціального захисту, а також обслуговування службами соціального захисту вдома.

Для стаціонарного лікування інвалідів утворені госпіталі інвалідів війни. Ліквідація госпіталів для інвалідів війни не допускається без узгодження з Кабінетом Міністрів України.

Однією з форм медичного обслуговування інвалідів війни є санаторно-курортне лікування. Законодавством передбачено, що інваліди війни І—II груп один раз у два роки забезпечуються безкоштовно в позачерговому порядку санаторно-курортним лікуванням. Порядок забезпечення: працюючі інваліди війни забезпечуються за місцем роботи путівками в санаторії, профілакторії і будинки відпочинку. Непрацюючим інвалідам надаються путівки на санаторно-курортне лікування відповідно органами праці та соціального захисту населення, Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Державним комітетом зі справи охорони державного кордону України й інших органів за місцем перебування на обліку.

Інвалідам війни І—III груп (як працюючим, так і непрацюючим), за їх бажанням, замість путівки в санаторій або будинок відпочинку видається один раз у два роки грошова компенсація в розмірах для І—II груп середньої вартості путівки, а інвалідам III групи — 75 %.

Видачею путівок у санаторії інвалідам війни із числа кадрових військових безпосередньо займаються військкомати та районні управління соціального захисту за місцем проживання інваліда. Військкомати видають санаторні путівки пенсіонерам, що одержують пенсії від Міністерства оборони України, а органи соціального захисту — непрацюючим інвалідам війни, що знаходяться в них на обліку. Органи охорони здоров'я забезпечують путівками інвалідів, що перебувають у них на стаціонарному лікуванні в спеціалізованих госпіталях, клініках, інститутах, у протитуберкульозних диспансерах.

Однак задовольнити сьогодні санаторними путівками всіх, хто потребує лікування, інвалідів війни просто неможливо. В органах праці та соціального захисту населення України на обліку для санаторно-курортного лікування знаходяться багато тисяч учасників і інвалідів війни, праці та інвалідів з дитинства.

Щоб вирішити проблему пільгового медичного обслуговування і санаторно-курортного лікування ветеранів, необхідні великі кошти, а їх сьогодні бракує. Взаємодіючи з управліннями праці та соціального захисту населення, органи державної виконавчої влади і місцевого самоврядування останнім часом стали активніше залучати для допомоги ветеранам додаткові бюджетні й позабюджетні кошти, шефську допомогу підприємств, благодійні фонди.

Одним із видів соціального- захисту працюючих інвалідів війни є виплата допомоги з тимчасової непрацездатності. Допомога інвалідам війни видається в розмірі 100 відсотків заробітної плати незалежно від стажу роботи. Тривалість виплати допомоги встановлена до чотирьох місяців підряд або до п'яти місяців протягом календарного року.

Житлово-комунальні пільги інвалідам війни.Основним нормативним актом, що визначає право інвалідів війни на забезпечення житлом, є Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту» (зі змінами).

Закон встановлює не тільки право інвалідів війни на одержання житла, але встановлює строки, протягом яких вони повинні бути ним забезпечені (два роки з дня прийняття на квартирний облік, а інваліди І групи із числа учасників бойових дій на території інших країн — протягом року). Однак говорити сьогодні про дотримання терміну забезпечення інвалідів житлом за рахунок державних джерел навряд чи доцільно. Можливості держави обмежені.

Інвалідам війни надаються пільги по оплаті житлової площі й комунальних послуг. Вони користуються знижкою в розмірі 100 відсотків квартирної плати, а також плати за опалення, газ, електроенергію, воду (включаючи гаряче водопостачання) у межах встановлених норм житлової площі і комунальних послуг. Обсяг цих послуг конкретизований у змінах Закону України від 4 липня 2002 року. Зміни Закону стосуються порядку зниження оплати за користування житлом і комунальними послугами. Розміри зниження залишаються колишніми: інвалідам війни — 100 %, учасникам бойових дій — 75 %, учасникам війни і особам, на яких поширюється чинність Закону — 50 %.

У новій редакції Закону зроблене уточнення, що означає зниження оплати за житло в «межах норм». Під нормою розуміється 21 кв. метр загальної площі житла на кожну людину, що постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) і має право на зниження оплати, і додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

Житлово-комунальні пільги надаються відповідними житлово-експлуатаційними організаціями, комунальними й іншими підприємствами, що надають послуги незалежно від того, у яких будинках проживають інваліди війни (місцевих органів самоврядування чи державних, комунальних або приватних підприємств, установ і організацій), тобто незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Інваліди війни І—II груп мають право на позачергову безкоштовну установку квартирних телефонів і позачергове користування всіма послугами зв'язку. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється для них у розмірі 50 відсотків затверджених тарифів.

Пільги на податки і збори інвалідам війни. Пільги на податки займають важливе місце в системі пільг інвалідам війни. Обсяг таких пільг визначається податковим законодавством і нормативно-правовими актами про статус ветеранів війни. Відповідно до Закону України «Про прибутковий податок фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 880-ІУ, інваліди війни мають право на пільги по прибутковому податку. Вони звільняються з 1 січня 2007 р. від сплати податків залежно від розміру заробітної плати, що не перевищує 400 грн на місяць (виходячи із прожиткового мінімуму 525 грн).

Поріг пільг 740 грн. Якщо зарплата вище, пільга не застосовується.

Прибутковий податок не стягується з пенсій, які виплачуються інвалідам війни, незалежно від їхніх розмірів. Пенсії також не включаються в суму заробітку чи іншого доходу пенсіонера, що підлягає оподаткуванню. Крім того, інваліди війни звільняються від сплати земельного податку і податку з будівель, орендної плати за нежитлові приміщення, орендовані під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів, мотоколясок, велоколясок та ін.).

Пільги на податки і збори, як і інші види пільг, надаються інвалідам війни, виходячи з факту інвалідності, а не з виду одержуваної пенсії. Тому перехід інваліда війни на інший вид пенсії (наприклад, на пенсію за віком чи за вислугу років) не позбавляє його права на зазначені пільги.

Пільги інвалідам війни на проїзд у транспорті. Інвалідам війни надані пільги і переваги на проїзд майже на всіх видах міського пасажирського транспорту загального користування:

трамваях, тролейбусах, автобусах, автомобільним транспортом у сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення і автобусами приміських маршрутів у межах області за місцем проживання. Це право поширюється й на особу, що супроводжує інваліда І групи.

Суть цих пільг і переваг полягає в тому, що інваліди війни звільняються від оплати за проїзд транспортом. Крім того, інваліди користуються правом на позачергове придбання проїзних квитків і обслуговування іншими видами транспортних послуг. Обсяг пільг на проїзд залежить від виду транспорту, часу року і групи інвалідності. Так, право безплатного проїзду міським транспортом мають усі інваліди війни, а транспортом далекого прямування — лише інваліди І і II груп. Саме їм надається право безплатного проїзду один раз у рік (туди й назад) залізничним, водним, повітряним чи міжміським автомобільним транспортом, а особам, що супроводжують інваліда І групи (не більше одного супровідного), — 50-відсоткова знижка вартості проїзду один раз на рік (туди й назад) зазначеними видами транспорту.

Інвалідам війни й особам, що супроводжують у поїздці інвалідів І групи, надається право користування міжміським транспортом зазначених видів по пільговому тарифу в осінньо- зимовий період, з 1 жовтня по 15 травня, з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду.

Правом на проїзд за пільговим тарифом (з оплатою 50 % вартості проїзду) користуються інваліди війни І і II груп. Квитки за пільговим тарифом продаються інвалідам війни при пред'явленні «Посвідчення інваліда війни». Проїзд інвалідів за пільговим тарифом в осінньо-зимовий період не обмежений відстанню і надається в потягах і вагонах (каютах, салонах) всіх класів на маршрутах, що здійснюють регулярні пасажирські перевезення, за винятком транспорту туристичних маршрутів або спеціальних нерегулярних рейсів.

Пільги й переваги для учасників бойових дій.Характер і види пільг для учасників бойових дій і інвалідів війни по змісту практично ті самі, але обсяг їх різний і відрізняється від пільг інвалідів війни.

Вперше пільги учасникам бойових дій були встановлені в колишньому Союзі PCP у 1978 році. Вони надавалися тільки військовослужбовцям і особам вільнонайманого складу, що проходили службу у військових частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в період Великої Вітчизняної війни 1941 — 1945 pp. і під час інших бойових операцій.

Основною умовою, що визначає право на пільги й переваги, є сам факт участі в бойових діях по захисту Батьківщини. Таким чином, поняття «Учасник бойових дій» значно ширше, ніж «Інвалід війни», а тому пільги і переваги для учасників бойових дій поширюються на більш широке коло осіб, у тому числі і на інвалідів війни.

Категорія «Учасник бойових дій» введена в законодавство України вже в наші часи, у 1993 році. І до них належать, як уже відзначалося, у першу чергу військовослужбовці, що служили в роки війни у частинах діючої армії.

Які ж пільги й переваги встановлені для учасників бойових дій?

Перелік видів пільг для ветеранів війни встановлений у ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни...». Для учасників бойових дій, як і для інвалідів війни, встановлені види пільг. Вони користуються правом на підвищення пенсії. Так, пенсія учасникам бойових дій збільшена в розмірі 150 відсотків мінімальної пенсії за віком.

Крім пенсійних пільг учасникам бойових дій надаються пільги по податках і зборах. Працюючим ветеранам знижений розмір сплати прибуткового податку до рівня, встановленого інвалідам війни. Усі учасники бойових дій користуються пільгами безплатного проїзду на міському пасажирському транспорті, 75-відсотковою знижкою квартирної плати й комунальних послуг, а також плати за паливо, надаване населенню, що проживає в будинках, що не мають центрального опалення, безкоштовним медичним обслуговуванням і правом на щорічне санаторно-курортне лікування.

У законодавстві зроблено уточнення, що варто розуміти під нормою житла і комунальних послуг, які оплачуються в пільговому порядку: «Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення, становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну людину, що постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку в оплаті, і додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Для сімей, що складаються тільки з непрацюючих осібі надається 75-відсоткова знижка за користування газом для опалення житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 квадратних метри на кожну особу, що має право на знижку і 21 квадратний метр на сім'ю)».

Установлено, що площа житла, на яку нараховується знижка в оплаті, передбачена законом, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку), відповідно до норм користування (споживання), установлених законом, незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, що не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім'ї є особи, що мають право на знижку в оплаті в розмірі, меншому 75 (або 100) відсотків, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 75-відсоткова (або 100-вїдсоткова) знижка в оплаті.

Пільги й переваги, надавані учасникам бойових дій, не обмежуються лише перерахованими. їм також надаються пільги за користування послугами зв'язку, газом, електроенергією.

Пільги учасникам війни

Учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу PCP за самовіддану працю й бездоганну військову службу в тилу в роки війни, пенсії підвищують-ся на 75 % мінімальної пенсії за віком, іншим учасникам війни — на 50 % мінімальної пенсії за віком.

Слід підкреслити, що система пільг учасників війни перебуває в стадії розвитку. Вона створена зовсім недавно, хоча контингент пільговиків становить досить велику частину ветеранів і складається з пенсіонерів старшого покоління, що вийшли вже давно на пенсію по старості. Це трудівники тилу, які працювали в роки війни на оборону країни.

Оцінюючи ефективність пільг, слід зазначити, що вони виконують дуже важливу функцію адресної соціальної допомоги однієї із самих малозабезпечених і шановних у суспільстві категорій населення.

У законодавстві про статус і пільги ветеранів війни виділене коло осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.Такими особами вважаються Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма й більше медалями «За відвагу», а також Герої Соціалістичної Праці, відзначені цього звання в період Великої Вітчизняної війни 1941 — 1945 років. Чисельність цих заслужених людей має досить стійку тенденцію до зменшення, причому випереджальну по темпах число всіх ветеранів війни і праці. (Сьогодні їх в Україні залишилося на обліку 240 чоловік.

Особи, що мають особливі заслуги, користуються значним обсягом пільг. Для цієї категорії громадян встановлений підвищений розмір пенсії. Вони мають право на надбавку до пенсії в розмірі 250 відсотків мінімальної пенсії за віком.

Передбачено ряд пільг по безкоштовному лікуванню, користуванню медичними установами, госпіталізації, безкоштовному наданню путівок у санаторії і будинки відпочинку, звільненню від сплати деяких видів податків. Особливі заслуги перед Батьківщиною відзначаються не тільки зазначеними пільгами, але й поліпшенням житлових умов. Особам, що мають особливі заслуги, надається додаткова житлова площа до 20 кв. м.

Законодавством установлено для осіб, що мають особливі заслуги, ритуал безкоштовного поховання з військовими почестями померлого (загиблого Героя Радянського Союзу, повного кавалера ордена Слави, особи, нагородженої чотирма медалями «За відвагу», Героя Соціалістичної Праці, спорудження на могилі померлого (загиблого), незалежно від часу смерті, пам'ятного надгробника, виплату дружині (чоловікові) і дітям у віці до 18 років у випадку смерті (загибелі) одноразової допомоги.

Пільги ветеранам праці і громадянам похилого віку.Законодавство України встановлює певний рівень гарантій, пільг і переваг для ветеранів праці і забезпечує їх реалізацію. Ветерани праці користуються всіма соціально-економічними й особистими правами і свободами, закріпленими в Конституції України. Дискримінація громадян похилого віку у сфері праці, охорони здоров'я, соціального забезпечення забороняється, а посадові особи, що порушують ці гарантії, залучаються до відповідальності відповідно до діючого законодавства.

Законодавство про ветеранів праці спрямоване на формування у суспільстві гуманного, поважного відношення до ветеранів і забезпечення їх активного довголіття.

Які пільги мають ветерани праці і громадяни похилого віку? Серед пільг, наданих усім ветеранам праці, звичайно називається переважне право на медичне обслуговування й використання чергової відпустки в зручний для них час, звільнення від плати за землю і земельний податок, одержання позички для будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових ділянок і інші.

Пільги передбачені і для громадян похилого віку. Вони мають право, при наявності загального трудового стажу, на достроковий вихід на пенсію, за півтора року до установленого законодавством віку, у тому числі на пільгових умовах. Одиноким особам, що потребують постійного стороннього догляду, надається допомога в розмірі, встановленому Законом України «Про пенсійне забезпечення». Якщо одинокий громадянин похилого віку має у власності житловий будинок, то він може бути повністю чи частково звільнений від сплати земельного податку або орендної плати за землю.

Законодавством передбачені для громадян похилого віку гарантії на медичну і соціальну допомогу вдома й у спеціальних установах, на опіку, піклування та ряд інших пільг.

Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ. Право на пільги для цієї категорії ветеранів встановлено Законом України «Про статус ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ і їх соціальний захист» від 24 березня 1998 року(зі змінамий доповненнями)1. Цим Законом передбачено ряд пільг для військових пенсіонерів і пенсіонерів органів внутрішніх справ.

31 січня 2002 року пільги, передбачені Законом України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», повністю відновлені й поширюються на всіх ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ. Яких-небудь обмежень, що стосуються їх надання у цей час законодавчими актами непередбачено.

Крім того, рішенням Конституційного суду України від 20.03.2002 р. № 5-рп/2002, справа № 1-5/2002 (про пільги, компенсації й гарантії), визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення статті 58 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік», що стосується пільг ветеранів.

Ветерани одержали всі соціальні пільги. Вони мають право:

— на безкоштовне користування відомчими установами охорони здоров'я;

— на першочергове придбання ліків по рецептах лікарів;

• першочергове медичне обстеження, диспансеризація й госпіталізацію;

• першочергове безкоштовне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безкоштовне забезпечення протезами й протезно-ортопедичними засобами;

• переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади і військових формувань з оплатою 25 % вартості путівок ветеранам військової служби і ветеранам органів внутрішніх справ та 50 % членам їх сімей;

• 50 % знижку плати за користування житлом (квартирної плати) і плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрику, теплову енергію й інші послуги), користування квартирним телефоном; 50 % знижку вартості палива, у межах норм, встановлених для продажу населенню для осіб, що проживають у будинках, які не мають центрального опалення (у будинках всіх форм власності);

• першочергове, але не пізніше одного року після звільнення з військової служби або зі служби в органах внутрішніх справ і прибуття до місця проживання, забезпечення житлом осіб, які мають потребу в поліпшенні житлових умов, або одноразове надання безвідсоткового кредиту на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво або придбання житла з обліком встановленої законодавством норми житлової площі на сім'ю й погашенням його в повному розмірі за рахунок Міністерства оборони України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, інших центральних органів виконавчої влади, створених відповідно до законів про військові формування, а також забезпечення земельними ділянками .під будівництво й право на їх безкоштовне одержання у власність у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Позачергово забезпечуються житлом ветерани військової служби, які при звільненні з військової служби здали державним органам те житло, яким вони користувались у військових гарнізонах і не були забезпечені іншим житлом, приміщеннями та досягли на 1 січня 2001 року 60 і більше років, а також сім'ї померлих ветеранів військової служби.

Надання ветеранам військової служби і ветеранам органів внутрішніх справ безвідсоткових кредитів на приватне житлове (кооперативне) будівництво або придбання житла регулюється постановами Кабінету Міністрів України.

Ветерани мають право на безкоштовне одержання у приватну власність займаного ними або членами їх сімей житла незалежно від розміру його загальної площі в будинках державного житлового фонду, а також на:

безплатний проїзд і перевезення багажу до обраного місця постійного проживання після звільнення з військової служби в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України і міжнародними договорами України;

безплатний проїзд (туди й назад) у межах України один раз у два роки залізничним транспортом у купейному вагоні швидкого чи пасажирського потягів або водним чи автомобільним транспортом міжміського значення для лікування й відпочинку в санаторіях і будинках відпочинку;

безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним транспортом і військовим транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах України;

на першочергове придбання квитків на всі види транспорту;

використання чергової відпустки за місцем роботи в зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до 14 календарних днів протягом року;

на щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного строку безперервної роботи в перший рік роботи на даному підприємстві, в установі чи організації;

переважне залишення ветеранів на роботі, на якій вони були зараховані вперше після звільнення з військової служби, при скороченні чисельності або штату працівників;

переважне право вступу в гаражні, садово-городні, житлові й інші кооперативи.

Документом, що засвідчує право ветеранів військової
служби і ветеранів органів внутрішніх справ на пільги, є
посвідчення встановленої форми, видане відповідними
компетентними органами.

Основною умовою, що визначає право на пільги й переваги ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, є встановлена законодавством тривалість вислуги років. Якщо вона менше, статус ветерана не встановлюється й пільги не надаються. Тому багато колишніх військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, а таких сьогодні більше 50 %, не користуються соціальними пільгами, хоча військова пенсія і пенсія за вислугу років в органах внутрішніх справ може бути призначена за вислугу років.

Ще одна особливість надання пільг і переваг ветеранам із числа військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ. Вони можуть користуватися пільгами, встановленими законами про статус військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, а також відомчими нормативно-правовими актами. Але це не означає, що можна користуватися декількома видами тих самих пільг. У випадку, якщо право на одну і ту саму пільгу передбачено різними нормативно-правовими актами, то пільга надається по одному із нормативних актів на вибір ветерана військової служби чи ветерана органів внутрішніх справ.

Ветеран військової служби і ветеран органів внутрішніх справ, що притягнутий до кримінальної відповідальності за злочин і відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, втрачає право на пільги сам і члени його сім'ї.

Встановлені для всіх категорій ветеранів пільги гарантуються і забезпечуються за рахунок коштів Державного і місцевого бюджетів. Але їх недостатньо. На думку Уряду України, нинішні обсяги пільг перевищують можливості держави. Тому пропонується провести ревізію пільгового законодавства, замінити пільги на адресну соціальну допомогу у вигляді субсидій, що неоднозначно сприймається ветеранами.

Заміна пільг на адресну соціальну допомогу не повинна привести до знецінювання, скасування пільг, зменшення коштів для їх задоволення. Очевидно буде потрібне, як у загальнодержавному масштабі, так і на регіональному рівні, постійне коректування соціальних виплат у зв'язку з інфляційними процесами. А що до грошової виплати, то вона повинна бути адекватною вартості соціальних послуг ветеранам по чинному законодавству.

Так чи інакше, це може бути зроблено тільки шляхом зміни законодавства, а не шляхом прийняття окремих постанов Кабінету Міністрів і відомчих наказів. Україна підписала і ратифікувала ряд угод між державами-учасни-ками Співдружності Незалежних Держав (СНД) про визнання і встановлення додаткових пільг для учасників Великої Вітчизняної війни1.1, природно, ці міжнародні угоди повинні виконуватися, а діюча система пільг для інвалідів і учасників війни повинна бути, на нашу думку, збережена.

Пільги і переваги ветеранам війни, військовослужбовцям та іншим категоріям громадян, встановлені не за принципом бідності, а як заслуженим і визнаним людям у суспільстві.

 

 

Розділ XVПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.017 с.)