ТОП 10:

Системи контролю з зворотним зв’язком.Під зворотним зв’язком в процесі контролю маються на увазі дані про отримані результати. Простим прикладом зворотного зв’язку є повідомлення начальником підлеглих про те, що їх робота незадовільна, якщо він бачить, що вони роблять помилки. Системи зворотного зв’язку дозволяють керівництву виявити непередбачувані проблеми і скоректувати свою лінію поведінки так, щоб уникнути відхилення організації від найбільш ефективного шляху руху до поставлених перед нею цілей.

Всі системи зворотного зв’язку включають одні і ті ж основні елементи і працюють на одних принципах. Ці системи:

1) мають цілі;

2) використовують зовнішні ресурси;

3) перетворюють їх для внутрішнього використання;

4) стежать за значними відхиленнями від намічених цілей;

5) коректують ці відхилення для того, щоб забезпечити досягнення мети.

Організаційні системи із зворотним зв’язком впливають на «входи», щоб досягти необхідних характеристик на «виході». «Входом» для організаційних систем із зворотним зв’язком є всі види ресурсів: матеріальні, фінансові і людські. «Виходом» таких систем є товари або послуги. Більшість організаційних систем контролю із зворотним зв’язком відносяться до відкритих, або незамкнутих систем. Зовнішній для таких систем елемент – це менеджер, який регулярно впливає на цю систему, вносячи зміни як до її цілей, так і в процес функціонування.

 

Поведінкові аспекти контролю

Невід’ємним елементом контролю є люди, тому при розробці процедури контролю менеджер повинен приймати до уваги поведінку людей. Поведінка, орієнтована на контроль, формується у зв’язку з тим, що працівники організації зазвичай знають, що їх помилки і досягнення в тих областях, де керівництво встановило стандарти і послідовно виконує процедури контролю, є основою для розподілу винагород і покарань. Тому підлеглі зазвичай роблять те, що керівники бажають бачити при перевірці.

Отримання непотрібної інформації є наслідком того, що контроль може спонукати людей надавати організації непотрібну інформацію. Наприклад, коли пропонується новий проект, менеджери переоцінюють обсяг необхідних ресурсів. Якщо вище керівництво зменшує обсяг фінансування в порівнянні із заявкою, то підвищення обсягу замовлення підвищує ефективність отримати ресурси в потрібній кількості. Проблема полягає в некомпетентності тих, хто займається контролем.

 

Характеристики ефективного контролю. Економічність контролю

Рекомендації щодо проведення ефективного контролю:

1. потрібно встановлювати об’єктивні стандарти;

2. потрібно налагоджувати двосторонній зв’язок;

3. необхідно уникати надмірного контролю;

4. необхідно встановлювати жорсткі стандарти, але досяжні;

5. потрібно здійснювати винагороду за досягнення стандартів.

Характеристики ефективного контролю:

- стратегічна направленість; - своєчасність контролю;

- орієнтація на результат; - гнучкість і простота;

- відповідність виду діяльності; - економічність.

Економічність контролю полягає в тому, що вдосконалення контролю, підвищення рівня затрат на його проведення є доцільним до того моменту, доки це призводить до збільшення переваг і доходів організації, які перевищують зростання витрат на контроль. В іншому випадку необхідно змінювати систему контролю чи проводити менш ретельний контроль. Для реальної оцінки співвідношення витрат і прибутку, пов’язаних з системою контролю, необхідно розглядати як поточні, так і довгострокові результати їх використання.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Сучасні системи контролю.

2. Організація та стратегічна спрямованість контролю у провідних корпораціях світу.

3. Інформаційне забезпечення контролю в організації.

4. Система контроллінгу на вітчизняних підприємствах.

 

Тестові завдання

1. Основна мета контролю - це:

1) достовірність звітних даних;

2) дотримання законодавства;

3) забезпечення виконання управлінських рішень;

4) перевірка стану об’єкта на відповідність заданим параметрам.

2. Процес контролю складається з наступних етапів:

1) визначення мети, встановлення нормативів, співставлення фактичної діяльності з нормативами;

2) встановлення нормативів, корегування відхилень від планів і норма-тивів, розробка подальшої стратегії діяльності;

3) встановлення стандартів, співставлення досягнутих результатів з плано-вими, здійснення дій.

3. Контроль має бути:

1) об’єктивним, всебічним, гласним, випадковим;

2) гласним, дійовим, витратним, своєчасним, жорстким, негнучким

3) об’єктивним, діловим, ефективним, систематичним і гласним;

4) ефективним, орієнтованим на результати, складним, негнучким.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.005 с.)