ТОП 10:

Що являє собою ціль організації?1) кінцевий результат виконання окремих виробничих завдань;

2) результат діяльності організації;

3) конкретний результат діяльності;

4) конкретний, кінцевий стан або очікуваний результат діяльності фірми.

8. Під місією організації розуміють:

1) причину створення організації; 3) основні завдання організації;

2) причину існування організації; 4) політику організації.

 

Що являє собою завдання?

1) види робіт, які необхідно виконати певним способом та в зумовле­ний період для досягнення загальних цілей;

2) засіб перетворення вхідних елементів у вихідні;

3) робота з предметами праці;

4) робота, яку виконують робітники.

Що являє собою технологія?

1) процес побудови системи управління організацією;

2) перетворення вхідних елементів у вихідні;

3) процес використання ресурсів, які є в організації;

4) засіб перетворення вихідних елементів.

11. Які види технологій виділяє Дж. Вудворд:

1) безперервного виробництва; 3) посередницькі;

2) багатоланкові; 4) інтенсивні.

 

12. Складна композиція важливих припущень, які часто не підлягають формулюванню, бездоказово приймаються й поділяються всіма членами колективу – це:

1) організаційна структура; 3) дерево цілей;

2) організаційна культура; 4) організаційна технологія.

 

13. Можливості людини виконувати певну діяльність – це:

1. нахили; 2. очікування; 3. здібності; 4. можливості.

 

14. Яким чином елементи зовнішнього середовища непрямої дії впливають на організацію:

1) через виробничий персонал; 3) вони не впливають взагалі;

2) через середовище прямої дії; 4) здійснюють безпосередній вплив.

 

15. За допомогою аналізу зовнішнього середовища організації її керівни­ки повинні:

1) вивчати стратегію і тактику своїх конкурентів, а також вивчати мінливі запити споживачів;

2) оцінювати зміни, які перешкоджають досягненню цілей організації і наслідувати поведінку конкурентів;

3) вивчати зміни, які відбуваються в діяльності постачальників і споживачів;

4) вивчати і оцінювати зміни, які можуть сприяти або перешкоджати досягненню цілей організації.

 

16. Який з перелічених елементів є одночасно елементом внутрішнього і зовнішнього середовища організації:

1) цілі; 2) задачі; 3) технології; 4) структура.

17. Які існують основні види організаційних структур в залежності від рівнів ієрархії:

1) однорівневі і дворівневі; 3) пласкі і розширені;

2) однорівневі і багаторівневі; 4) пласкі і багаторівневі.

18. До характеристик зовнішнього середовища не відноситься:

1) динамізм; 3) рухливість;

2) передбачуваність; 4) мінливість.

19. Що формує організаційну культуру організації:

1) система цінностей; 3) здібності персоналу;

2) система правил; 4) статут організації.

 

20. Управлінський персонал це є:

1) сукупність працівників, які мають спеціальну підготовку і викону­ють функції управління;

2) працівники, які керують робітниками, незалежно від наявності чи відсутності спеціальної підготовки;

3) працівники, які мають вищу освіту і займають керівні посади в державних органах влади;

4) сукупність працівників, які виконують певні функції, направлені на виконання цілей організації.

 

Література: Основна: 1, 2 (Глава 3), 7 (Глава 3, 4).

Додаткова: 3, 16.


 

ТЕМА № 4 ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Мета теми

ознайомити студентів з основними принципами, методами, законами і закономірностями менеджменту, виявити взаємозв’язок, що існує між елементами процесу управління

Основні поняття

функції менеджменту методи менеджменту принципи менеджменту управлінський процес управлінська процедура управлінський цикл управлінська операція управлінське рішення технології менеджменту

 

План теми

4.1. Поняття та класифікація функцій менеджменту. Їх взаємозв’язок.

4.2. Процес управління, як сукупність функцій, методів, управлінських рішень. Мета управлінського процесу.

4.3. Управлінський цикл та управлінські процедури.

4.4. Сутність та класифікація методів менеджменту.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.006 с.)