Порядок заснування підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок заснування підприємстваРішення зайнятися бізнесом включає в себе такі моменти:

- бажання створення власної справи, щоб стати господарем, небажання працювати на когось;

- відмова від попередньої кар’єри і готовність змінити свій спосіб життя;

- переконаність у тому, що власна справа – заняття престижне і достойне;

- можливість створення власної справи (наявність коштів, умов);

- упевненість у реальності створення такої справи за умови існування необхідних зовнішніх і внутрішніх передумов.

Для заснування власної справи, повинна бути ідея, яка буде закладена в її основу. В бізнесі ідея є відправною точкою підприємницької діяльності.

Вибрані види діяльності повинні сприяти: високому рівню рентабельності; швидкості окупності проекту; можливості продажу продукції в максимальному обсязі; відносно прийнятним умовам матеріально-технічного забезпечення; невисокому рівню капіталомісткості; найменшому ризику; мобільності (здатності до швидких змін); підтримці з боку авторитетних органів (податкових, фінансових та ін.); здібностям і можливостям підприємця і були прийнятними для нього.

При цьому слід пам’ятати, що вибір діяльності складний і важкий процес. З багатьох видів діяльності виділяють у сфері:

виробництва – виробництво продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, продуктів харчування, будівельних матеріалів, різноманітного обладнання, електроприладів, вимірювальної техніки, вторинної переробки сировини, упаковки тощо;

послуг – громадське харчування, побутове обслуговування, транспортні, навчальні та лікувальні послуги, видовищно-розважальні заходи, комерційна демонстрація відео- і кінопрограм, комерційні змагання, організація та проведення виставок, ярмарків, конкурсів, аукціонів, туристичні, довідково-консультативні послуги, послуги з приватизації, при переході на нові форми власності, створенні підприємств, фірм, агентські і аудиторські послуги, патентно-ліцензійні, технічні, складські та ін.;

ідей (інтелектуального виробництва) – науково-дослідні розробки, винаходи, відкриття, “ноу-хау”, технології, рецептури, комп’ютерні програми, матеріали, методичні, літературні, художні твори, комерційні ідеї, торговельні та комерційні таємниці, інноваційна діяльність, продаж авторського права та ін.;

комерційної діяльності – роздрібна та оптова торгівля; створення профільних, універсальних, спеціалізованих магазинів, салонів, торгівля за зразками, купівля та продаж нерухомості; торгово-посередницька, торгово-закупівельна, біржова діяльність, аукціонний продаж, організація торгових домів, торгівля на дому, створення комерційних банків, фінансових груп та ін.;

зовнішньоекономічної діяльності – науково-технічна та виробнича кооперація, створення представництв, філій, спільних підприємств, консалтингових, маркетингових, туристських служб, організація навчання, стажування фахівців, редакційно-видавнича, комерційна, експортно-імпортні, валютно-кредитні, посередницькі, лізингові операції, виставки, огляди, конференції, тендери, промислові, науково-технічні, технологічні, економічні послуги та ін.

 

Рис. 4.1. Стадії функціонування підприємств бізнесу

 

Щоб знайти ідею і визначити вид діяльності необхідно вирішити такі завдання:

- знайти свою “господарську нішу”, тобто місце на ринку;

- визначити регіон, де буде створене підприємство;

- встановити спрямованість або спеціалізацію підприємства;

- зафіксувати форму підприємництва (індивідуальну чи колективну);

- встановити мету своєї діяльності та визначити способи її досягнення, тобто відпрацювати стратегію і тактику бізнесу;

- продіагностувати ресурсну, сировинну базу, дати їй експертну оцінку;

- вибрати технологію виробництва;

- провести аналіз і дати оцінку майбутнім споживачам і конкурентам;

- дослідити можливості вкладення грошей і одержання кредитів;

- вивчити пільги, привілеї, обмеження, перешкоди;

- розробити цінову політику на свій продукт або послугу;

- сформулювати тип збутової поведінки;

- налагодити рекламу.

Налагодити власну справу можна кількома шляхами:

ü організувати індивідуальне підприємництво з правом юридичної особи або без такого права, зареєструвавшись як суб’єкт індивідуальної трудової діяльності;

ü створити приватне або сімейне підприємство;

ü стати засновником (учасником) повного, змішаного, з обмеженою відповідальністю товариства;

ü купити існуюче підприємство

ü купити контрольний пакет акцій акціонерного товариства;

ü застосувати франчайзинг.

Якщо ви зупинили свій вибір на одній із правових форм організації, яка відповідає обраній сфері підприємництва, то необхідно виконати цілий ряд робіт з юридичного оформлення вашої організації. Ці види робіт можна умовно розділити на два етапи:

1) етап затвердження організації;

2) етап реєстрації організації.

Для індивідуальної форми підприємництва, яка не передбачає створення юридичної особи, дані етапи співпадають, оскільки затвердження та реєстрація організації в часі практично не розділені.

Інші правові форми підприємств є юридичними особами, створення яких здійснюється з дотриманням певних процедур. Зміст цих процедур визначається законодавством або підзаконними актами, які діють у державі.

Початковий етап утворення підприємства для управлінської ланки є найбільш відповідальним.

Підготовчий етап утворення підприємства включає в себе ряд складових (рис. 4.2).

 

Рис. 4.2. Складові підготовчого етапу утворення підприємства

 

Усі копії реєстраційної документації необхідно завірити у нотаріаті.

Етап заснування містить виконання наступних робіт:

- розробка засновницьких документів;

- проведення зборів засновників;

- формування статутного фонду;

- представлення засновницьких документів на реєстрацію.

Пакет засновницьких документів залежить від юридичної форми підприємства.

Юридичні вимоги до індивідуального підприємництва:

- вимоги до засновницьких документів не висуваються;

- реєстрація підприємців здійснюється міськими чи районними виконавчими комітетами на основі двох документів: заяви засновника, квитанції про оплату за державну реєстрацію (необхідно лише на місці заповнити декілька примірників реєстраційної картки та прикласти дві фотокартки);

- якщо індивідуальна підприємницька діяльність, включена до переліку видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, то засновник повинен отримати ліцензію, яку надає відповідна уповноважена установа. Наприклад, приватна юридична практика, стоматологічна практика та ін.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.01 с.)