ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Процес організації управління та його складовіПроцес управління виробництвом складається з окремих управлінських циклів, кожний з яких можна розділити на ряд самостійних операцій. Цими операціями, як відомо, є: збір і передача інформації про об’єкт управління, її обробка й аналіз, вироблення на основі цього аналізу управлінського рішення, передача рішення на об’єкт управління і його реалізація цим об’єктом, порівняння отриманих у результаті реалізації рішення показників з їх планованими величинами.

Основою всіх управлінських процедур є інформація та процес обміну цією інформацією.

Основний закон управління – на кожне підприємство, як відкриту систему внутрішнє та зовнішнє середовище справляють різноманітний вплив, як закономірно повторювальний, так і випадковий. Щоб утримати свою цілісність та здатність до функціонування, система управління підприємства повинна відповідати на кожний такий вплив відповідною протидією, і саме у відповідний час.

До процесу управління на підприємстві пред’являється ряд вимог. Процес управління повинен мати такі особливості як: неперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, відносна змінність та сталість.

Головна вимога до організації управління на підприємстві полягає в тому, що Система управління підприємством повинна мати таке ж саме або більше різноманіття та швидкодію програм дій, що відповідає можливому різноманіттю впливу середовища на систему, що управляється.

Зміст процесу управління характеризується наступною спрямованістю управлінського впливу (рис. 6.1).

 

 
 

 

 


Рис. 6.1. Напрямки управлінської діяльності в організації

 

Основними елементами управління підприємством виступають: стратегії, структура, системи, стиль, сумісність цінності, склад персоналу, сума навичок. Характеристика елементів управління наведена в таблиці 6.1.

 

 

Таблиця 6.1

Характеристика елементів управління

Елементи управління Характеристика елементу
Структура Опис характеристики організаційної схеми (рівні, ланки, організаційні зв’язки).
Системи Опис формальних та неформальних процесів та встановлення процедур на підприємстві.
Стратегії Спрямованість підприємства на досягнення поставлених цілей.
Склад персоналу Характеристики основних категорій персоналу підприємства.
Сума навичок Характеристика дій керівників підприємства спрямованих на досягнення цілей та системи управління в цілому.
Стиль Характеристика дій керівників підприємства спрямованих на досягнення цілей та системи управління в цілому.
Спільні цінності Найважливіші цінності та основоположні концепції, що визначають поведінку учасників діяльності підприємства.

 

Елементи управління підприємством поділяються на жорсткі та м’які (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Елементи управління підприємством

 

Характеристика складових процесу управління за результативного та дієвого підходу наведена в таблиці 6.2.

 

 

Таблиця 6.2

Співставлення результативного та дієвого підходу до управління підприємством

Характеристика складових процесу управління
За результативного підходу За дієвого підходу
· виконання роботи таким чином, щоб забезпечити її ефективність · виконання робіт необхідним чином, навіть у випадках коли вона не дає суттєвих результатів
· уникання виникнення проблем, щоб зменшити ефекти раптовості · вирішення проблем у міру їх виникнення засобами управління
· оптимальне використання ресурсів, пошуки ефективних замінювачів · економія ресурсів
· підвищення прибутковості · зниження собівартості
· досягнення кращих результатів · виконання посадових обов’язків у відповідності до інструкцій
· оцінювання кінцевих результатів · контролювання витрат

 

Дослідження процесів управління виробництвом складається з цілком визначених послідовних етапів:

а) постановка задачі і визначення цілей дослідження;

б) обстеження існуючих форм і методів управління виробництвом, їх оцінка і порівняльний аналіз;

в) визначення “вузьких місць” в управлінському процесі;

г) визначення факторів, що відіграють головну позитивну і негативну роль в управлінні досліджуваним об’єктом;

д) пошук критеріїв, що оцінюють ефективність управління;

е) розробка рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності управління, і їх експериментальна перевірка.

Існують різні за формою й ефективністю методи дослідження управлінських процесів і організації праці керівників. Найбільш відомі з них наступні: хронометраж, моментні спостереження, мікроелементне нормування, фотографії і самофотографії робочого дня тощо. Усі вони мають ті чи інші недоліки, що спотворюють сутність процесів керування.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.004 с.)