Кримінальний процесуальний кодекс України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кримінальний процесуальний кодекс УкраїниТестові завдання

для проведення контрольних заходів з перевірки знань працівниками органів прокуратури положень нового Кримінального процесуального кодексу України та Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”

Кримінальний процесуальний кодекс України

Розділ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1.

Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії

Питання 1

Порядок кримінального провадження на території України визначається:

1. Міжнародними угодами, указами Президента України, кримінальним процесуальним законодавством України.

2. Лише кримінальним процесуальним законодавством України.

3. Кримінальним законодавством України, міжнародними угодами, указами Президента України, кримінальним процесуальним законодавством України.

4. Кримінальним законодавством України, міжнародними угодами, кримінальним процесуальним законодавством України, іншими нормативно-правовими документами.

Правильна відповідь № 2 – частина 1 статті 1 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Питання 2

Кримінальне провадження на території України здійснюється:

1. Відповідно до норм КПК України та міжнародних угод.

2. Відповідно до норм чинного законодавства України.

3. З підстав та в порядку, передбачених КПК України, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.

4. Відповідно до норм КПК України та міжнародних угод, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.

Правильна відповідь № 3 – частина 1 статті 4 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Питання 3

Чи може на території України застосовуватися кримінальне процесуальне законодавство іноземної держави:

1.Не може.

2.Може за згодою Президента України та Кабінету Міністрів України.

3.Може за згодою Верховної ради при виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва.

4.Може за згодою Верховної ради при виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва, якщо це передбачено міжнародним договором або не суперечить законодавству України.

Правильна відповідь № 4 – частина 4 статті 4 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Питання 4

Відповідно до норм КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається:

1.Згідно з положеннями КПК України,

2.Згідно з положеннями КПК України чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

3.Згідно з положеннями КПК України, що не суперечать міжнародним стандартам.

4.Згідно з положеннями КПК України що пройшли експертизу в Раді Європи.

Правильна відповідь № 2 – частина 1 статті 5 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Питання 5

Кримінальне провадження за правилами КПК України здійснюється щодо будь-якої особи, крім:

1.Президента України, депутатів Верховної Ради України, суддів.

2.Іноземців, осіб без громадянства, біженців.

3.Щодо особи, яка користується дипломатичним імунітетом.

4.Військовослужбовців та членів їх сімей.

Правильна відповідь № 3 – частина 2 статті 6 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Глава 2

Засади кримінального провадження

Питання 6

До загальних засад кримінального провадження відносяться:

1. Свобода світогляду і віросповідання.

2. Свобода думки і слова.

3. Повага до людської гідності.

4. Право на соціальний захист.

Правильна відповідь № 3 – стаття 11 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 7

Що не є загальною засадою кримінального провадження:

1. Таємниця спілкування.

2. Недоторканість права власності.

3. Диспозитивність.

4. Правопорядок.

Правильна відповідь № 4 – статті 8, 16, 26 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 8

Проведення досудового розслідування у розумні строки згідного загальної засади кримінального провадження забезпечують:

1. Слідчий, прокурор, слідчий суддя.

2. Прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції).

3. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд.

4. Прокурор, слідчий суддя, суд.

Правильна відповідь № 2 – частина 2 статті 28 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Питання 9

Отримання судом від учасників кримінального провадження показань усно є наступною загальною засадою кримінального провадження:

1. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

2. Публічність.

3. Безпосередність дослідження показань, речей, документів.

4. Верховенство права.

Правильна відповідь № 3 – стаття 23 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 10

Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні у випадках:

1. Якщо обвинувачений працівник правоохоронного органу.

2. Якщо обвинувачений співробітник кадрового складу розвідувальних органів.

3. Якщо обвинувачений неповнолітній.

4. Якщо обвинувачений є особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Правильна відповідь № 3 – частина 2 статті 27 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Глава 3.

Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження

Суд і підсудність

 

Питання 11

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами здійснюється:

1. Суддею одноособово.

2. У складі двох професійних суддів і трьох присяжних.

3. У такому кількісному складі, в якому вони були ухвалені.

4. Колегіально у складі трьох професійних суддів.

Правильна відповідь №3 – частина 8 статті 31 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Питання 12

Стосовно службових осіб, які займають особливо відповідальне становище відповідно ч. 1 ст. 9 Закону України „Про державну службу”, та осіб, посади яких віднесено до 1 категорії посад державних службовців, кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється:

1. Спеціально визначеним суддею, який розглядає такі провадження, одноособово.

2. Судом присяжних.

3. Колегіально судом у складі трьох професійних суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не менше 5 років.

4. Колегіально судом у складі трьох професійних суддів.

Правильна відповідь №3 – частина 9 статті 31 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 13

Кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у вчиненні кримінального правопорушення здійснюється:

1. Тим судом, в якому обвинувачений обіймає або обіймав посаду судді.

2. Тим судом, що найбільш територіально наближений до суду, в якому обвинувачений обіймає або обіймав посаду судді, іншої адміністративно-територіальної одиниці.

3. Судом, який визначений колегією суддів відповідного апеляційного суду.

4. Судом, який визначений колегією суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Правильна відповідь №2 – частина 2 статті 32 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Сторона обвинувачення

 

Питання 14

До учасників кримінального провадження, які відносяться до сторони обвинувачення належать:

1. Прокурор. суддя, орган досудового розслідування.

2. Прокурор, слідчий, оперативні підрозділи.

3. Оперативні підрозділи, потерпілий. захисник.

4. Прокурор, представник потерпілого, цивільний позивач.

Правильна відповідь № 2 - § 2 „Сторона обвинувачення”Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 15

До органів досудового розслідування відносяться слідчі підрозділи:

1. Органів внутрішніх справ, органів безпеки, прокуратури.

2. Органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, прокуратури.

3. Органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів державного бюро розслідувань.

4. органів безпеки, слідчого судді, прокуратури, органів внутрішніх справ.

Правильна відповідь № 1 – стаття 41 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 18

Чи уповноважений прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування?

1. Має право у разі грубого порушення слідчим закону.

2. Має право за погодженням з слідчим суддею.

3. Не має право, може тільки ініціювати це питання перед керівником органу досудового розслідування.

4. Має право за погодженням з керівником органу досудового розслідування.

Правильна відповідь № 3 – пункт 8 частини 2 статті 36Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Питання 26

Сторона захисту

 

Питання 30

Обвинуваченим є особа:

1. Яка обвинувачується у вчиненні злочин.

2. Стосовно якої внесено відомості у Єдиний реєстр досудового розслідування; 3. щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченого.

4. Обвинувальний акт щодо якої переданий до суду.

5. Якій пред’явлено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину.

Відводи

 

Глава 6. Повідомлення

 

Питання 61

Учасники кримінального провадження з приводу процесуальної дії, яка буде проводитись, повідомляються:

1. У випадках, коли участь їх у таких діях є обов’язковою.

2. Лише у випадках, коли участь їх у таких діях не є обов’язковою.

3. У випадку обов’язкової їх участі, а також коли їх участь у таких діях не є обов’язковою надсилається виклик.

4. Повідомляються тільки про прийняте процесуальне рішення, з приводу процесуальної дії, яка буде проводитись, не повідомляються.

Глава 17. Арешт майна

 

Питання 123

Арешт майна – це:

1. Фактичне позбавлення підозрюваного, обвинуваченого та інших учасників кримінального провадження можливості володіти, користуватися і розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

2. Фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися і розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

3. Тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

4. Такий захід забезпечення кримінального провадження не передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України.

Розділ IV

Глава 28. Судовий розгляд

 

Межі судового розгляду

 

Питання 279

Під час судового розгляду суд за власною ініціативою:

1. Не має права вийти за межі обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті.

2. Вправі вийти за межі обвинувачення як в частині зміни кваліфікації, так і обсягу обвинувачення, якщо це покращує становище обвинуваченого.

3. Вправі вийти за межі обвинувачення лише в частині зміни правової кваліфікації вчиненого, якщо це покращує становище обвинуваченого.

4. Має право вийти за межі обвинувачення як на пом’якшення, так і на погіршення становища обвинуваченого.

Процедура судового розгляду

 

Питання 289

Головуючий оголошує склад суду та інших учасників судового провадження після:

1. Відкриття судового засідання.

2. Роз’яснення прав і обов’язків учасникам.

3. Після оголошення обвинувального акта.

4. Після визначення обсягу та порядку дослідження доказів.

Глава 29. Судові рішення

 

Питання 296

Видами судових рішень є:

1. Вирок, постанова та окрема ухвала.

2. Вирок та ухвала.

3. Вирок та постанова.

4. Ухвала, окрема ухвала та постанова.

Розділ V

Розділ VІ

Глава 41. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні

 

Розділ VIІ

Розділ VIIІ.

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

 

Питання 389

Згідно з КПК України вирок, або ухвала суду першої інстанції, ухвала слідчого судді набирає законної сили після:

1. Розумного строку;

2. 15-ти днів;

3. Закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано;

4. 30-ти днів.

Розділ IХ

Глава 43.

Глава 46.

Розділ X

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Питання 421

Положення КПК України, що стосуються кримінального провадження щодо кримінальних проступків, вводяться в дію:

1. Одночасно з набранням чинності законом України про кримінальні проступки.

2. Через місяць після набрання чинності законом України про кримінальні проступки.

3. Через три місяці після набрання чинності законом України про кримінальні проступки.

4. Через шість місяців після набрання чинності законом України про кримінальні проступки.

Правильна відповідь № 1 – пункт 1 розділу Х „Прикінцеві положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 422

Положення КПК України, щодо здіснення слідчими органів державного бюро розслідувань досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад, суддями та працівниками правоохоронних органів вводяться в дію:

1. З дня початку діяльності Державного бюро розслідувань України, але не пізніше одного року з дня набрання чинності КПК України.

2. З дня початку діяльності Державного бюро розслідувань України, але не пізніше двох років з дня набрання чинності КПК України.

3. З дня початку діяльності Державного бюро розслідувань України, але не пізніше трьох років з дня набрання чинності КПК України.

4. З дня початку діяльності Державного бюро розслідувань України, але не пізніше п’яти років з дня набрання чинності цим Кодексом.

Правильна відповідь № 4 – пункт 1 розділу Х „Прикінцеві положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 423

Положення щодо неможливості бути захисником адвокату, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю вводяться в дію:

1. Одночасно із створенням Єдиного реєстру адвокатів України.

2. Через місяць після створення Єдиного реєстру адвокатів України.

3. Через шість місяців після створення Єдиного реєстру адвокатів України.

4. Через рік після створення Єдиного реєстру адвокатів України.

Правильна відповідь № 4 – пункт 1 розділу Х „Прикінцеві положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 424

Положення КПК України у частині можливості використання електронних засобів контролю вводяться в дію:

1. З дня набрання чинності положенням про порядок їх застосування, затвердженим Міністерством внутрішніх справ України.

2. Через місяць після набрання чинності положенням про порядок їх застосування, затвердженим Міністерством внутрішніх справ України.

3. Через три місяці після набрання чинності положенням про порядок їх застосування, затвердженим Міністерством внутрішніх справ України.

4. Через шість місяців після набрання чинності положенням про порядок їх застосування, затвердженим Міністерством внутрішніх справ України.

Правильна відповідь № 1 – пункт 1 розділу Х „Прикінцеві положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Розділ XІ

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Питання 425

Функції органів (установ), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги здійснюють адвокатські об’єднання або органи адвокатського самоврядування:

1. До дня введення в дію положень закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги, які передбачають діяльність органів (установ), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги.

2. До місяця після введення в дію положень закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги, які передбачають діяльність органів (установ), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги.

3. До трьох місяців після введення в дію положень закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги, які передбачають діяльність органів (установ), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги.

4. До шести місяців після введення в дію положень закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги, які передбачають діяльність органів (установ), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги.

Правильна відповідь № 1 – пункт 2 розділу ХІ „Перехідні положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 426

Кримінальні справи, які на день набрання чинності КПК України перебувають у провадженні органів дізнання передаються відповідним органам досудового розслідування з урахуванням підслідності для здійснення досудового розслідування:

1. Негайно.

2. Після закінчення дізнання.

3. Протягом десяти днів з дня набрання ним чинності.

4. Протягом місяця з дня набрання ним чинності.

Правильна відповідь № 3 – пункт 5 розділу ХІ „Перехідні положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 427

Кримінальні справи, які на день набрання чинності КПК України перебувають у провадженні органів досудового слідства:

1. Негайно передаються за підслідністю.

2. Залишаються у провадженні цих органів до завершення розслідування незалежно від зміни їх підслідності відповідно до КПК України.

3. Направляються до відповідної прокуратури районного рівня для вирішення питання про їх підслідність.

4. Направляються до відповідної прокуратури Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя прокуратури для вирішення питання про їх підслідність.

Правильна відповідь № 2 – пункт 6 розділу ХІ „Перехідні положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 428

Особи, які на день набрання чинності КПК України беруть участь у кримінальному провадженні в якості захисників і не мають статусу адвоката:

1. Втрачають повноваження захисника в такому кримінальному провадженні.

2. Продовжують здійснювати повноваження захисника в такому кримінальному провадженні виключно під час судового провадження у судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій та Верховному Суді України.

3. Продовжують здійснювати повноваження захисника в такому кримінальному провадженні з дозволу слідчого судді чи суду.

4. Продовжують здійснювати повноваження захисника в такому кримінальному провадженні під час досудового розслідування, а також судового провадження у судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій та Верховному Суді України.

Правильна відповідь № 4 – пункт 17 розділу ХІ „Перехідні положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 429

Кримінальні справи, які на день набрання чинності КПК України перебувають у провадженні органів досудового слідства:

1. Негайно передаються за підслідністю.

2. Залишаються у провадженні цих органів до завершення розслідування незалежно від зміни їх підслідності відповідно до КПК України.

3. Направляються до відповідної прокуратури районного рівня для вирішення питання про їх підслідність.

4. Направляються до відповідної прокуратури Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя прокуратури для вирішення питання про їх підслідність.

Правильна відповідь № 2 – пункт 6 розділу ХІ „Перехідні положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Закон України

„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України”

 

Питання 430

Для затвердження списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації звертається з поданням до:

1. Відповідної місцевої державної адміністрації.

2. Відповідної місцевої ради.

3. Відповідної обласної державної адміністрації.

4. Відповідної обласної ради.

Правильна відповідь № 2 – частини 1 статті 581 Закону України „Про судоустрій та статус суддів”.

 

 

Питання 431

Побачення з родичами або іншими особами може надавати взятим під варту адміністрація місця попереднього ув’язнення лише з письмового дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження:

1. Не менше одного разу на місяць.

2. Не менше двох разів на місяць.

3 Не менше трьох разів на місяць.

4. За відповідним рішенням слідчого судді такі побачення не відбуваються.

Правильна відповідь № 3 – частини 1 статті 12 Закону України „Про попереднє ув’язнення”.

 

 

Питання 432

Прокурори міст з районним поділом не здійснюють:

1. Загальне керівництво підпорядкованими районними прокуратурами.

2. Контроль за діяльністю підпорядкованих районних прокуратур.

3. Внесення пропозицій щодо присвоєння класних чинів працівникам цих прокуратур, їх заохочення та накладення на них стягнень.

4. Зміну штатної чисельності підпорядкованих прокуратур.

Правильна відповідь № 4 – частини 4 статті 16 Закону України „Про попереднє ув’язнення”.

 

 

Питання 433

У разі виявлення ознак злочину оперативний підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, зобов’язаний невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до відповідного:

1. Органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

2. Вищестоящого оперативного підрозділу.

3. Прокурора районного рівня для визначення підслідності.

4. Прокурора обласного рівня для визначення підслідності.

Правильна відповідь № 1 – частина 2 статті 7 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”.

 

 

Закон України

„Про оперативно-розшукову діяльність”

 

 

Питання 434

Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених статтею 6 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” підстав не надається право:

1. Створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи.

2. Мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників серед адвокатів.

3. Опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу.

4. Відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або мешканців для з’ясування обставин злочину, що готується, а також збирати відомості про протиправну діяльність осіб, щодо яких провадиться перевірка.

5. Отримувати від юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або за винагороду інформацію про злочини, що готуються або вчинені, та про загрозу безпеці суспільства і держави.

 

Правильна відповідь № 2 – частина 1 статті 8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 435

Негласне обстеження публічно недоступних місць проводиться:

1. На підставі постанови слідчого, винесеної за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника та погодженої з прокурором.

2. На підставі постанови прокурора, винесеної за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженим зі слідчим.

3. На підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженим з прокурором.

4. На підставі ухвали колегії суддів апеляційного суду, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженим з прокурором.

Правильна відповідь № 3 – частина 3 статті 8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 436

Накладення арешту на кореспонденцію застосовується виключно з метою запобігання вчиненню:

1. Адміністративного правопорушення.

2. Злочину невеликої тяжкості.

3. Злочину середньої тяжкості.

4. Тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Правильна відповідь № 4 – частина 3 статті 8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 437

З метою отримання розвідувальної інформації для забезпечення зовнішньої безпеки України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж може здійснюватися:

1. Лише за ухвалою слідчого судді без розголошення третій стороні.

2. На підставі постанови прокурора, винесеної за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника.

3. На підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженим з прокурором.

4. На підставі ухвали колегії суддів апеляційного суду, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженим з прокурором.

Правильна відповідь № 1 – частина 4 статті 8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 438

Оперативно-розшукові заходи, пов’язані з тимчасовим обмеженням прав людини, можуть проводитися з метою запобігання злочину:

1. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу.

2. Порушення правил кораблеводіння.

3. Порушення правил боротьби з епідеміями.

4. Втрата документів, що містять державну таємницю.

Правильна відповідь № 2 – частина 14 статті 15 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 439

Спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця не може проводитися з метою встановлення даних про особу та про її зв’язки:

1. У разі, коли є факти, які підтверджують, що нею готується тяжкий або особливо тяжкий злочин, для отримання відомостей, які вказують на ознаки такого злочину.

2. Для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб.

3. З метою отримання розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави.

4. 3. З метою вивчення особи потерпілого.

Правильна відповідь № 4 – частина 15 статті 9 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 440

За наявності даних, отриманих у ході ведення оперативно-розшукової справи, про участь особи у підготовці тяжкого чи особливо тяжкого злочину начальником управління Міністерства внутрішніх справ України в області строк ведення оперативно-розшукової справи може бути продовжений:

1. До 6 місяців.

2. До 9 місяців.

3. До 12 місяців.

4. До 18 місяців.

Правильна відповідь № 3 – частина 2 статті 91 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 441

Строк ведення оперативно-розшукової справи не вправі продовжувати:

1. Голова Державної податкової служби України.

2. начальник розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України.

3. Голова Державної митної служби України.

4. Заступник керівника розвідувального органу Міністерства оборони України.

Правильна відповідь № 1 – частина 2 статті 91 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 442

Першим заступником Голови Державної податкової служби України - начальником податкової міліції строк ведення оперативно-розшукової справи може бути продовжений:

1. До 6 місяців.

2. До 9 місяців.

3. До 12 місяців.

4. До 18 місяців.

Правильна відповідь № 4 – частина 3 статті 91 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 443

Із ким погоджується продовження строку ведення оперативно-розшукової справи до 18 місяців:

1. Зі слідчим суддею.

2. Із Генеральним прокурором України або його заступником.

3. Із Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

4. Із Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

5. Із Головою Ради національної безпеки і оборони України.

 

Правильна відповідь № 2 – частина 3 статті 91 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 444

Погоджувати продовження начальником органу військової контррозвідки Служби безпеки України строку ведення оперативно-розшукової справи вправі:

1. Президент України.

2. Прем’єр-Міністр України.

3. Голова Служби безпеки України.

4. Прокурор Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя, прирівняний до них прокурор, їх заступники.

Правильна відповідь № 4 – частина 2 статті 91 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 445

У який строк повідомляється прокурор про закриття оперативно-розшукової справи:

1. У триденний строк.

2. Протягом доби.

3. Протягом дня.

4. Протягом 12 годин.

Правильна відповідь № 1 – частина 2 статті 92 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 446

Протягом якого часу з моменту одержання повідомлення про закриття оперативно-розшукової справи прокурор перевіряє додержання законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі:

1. Протягом 3 діб.

2. Протягом 5 діб.

3. Протягом 7 діб.

4. Протягом 10 діб.

Правильна відповідь № 4 – частина 2 статті 92 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 447

Якщо у оперативно-розшуковій справі здійснювалися оперативно-розшукові заходи за рішенням суду, повідомлення про її закриття надсилається також до цього суду:

1. Протягом доби.

2. У триденний строк.

3. У п’ятиденний строк.

4. У десятиденний строк.

Правильна відповідь № 2 – частина 2 статті 92 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 448

Забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань, якщо таке співробітництво буде пов’язано з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру:

1. Податкових інспекторів.

2. Міліціонерів.

3. Медичних працівників.

4. Працівників пошти.

Правильна відповідь № 3 – частина 4 статті 11 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 449

Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в оперативно-розшукових справах, заведених оперативними підрозділами районного відділу міліції здійснюють:

1. Генеральний прокурор України, а також призначені ними прокурори.

2. Заступник Генерального прокурора України в межах повноважень відповідно до розподілу обов’язків, а також призначені ним прокурори.

3. Керівник прокуратури обласного рівня, а також призначені ним прокурори.

4. Керівник районної прокуратури, а також призначені ним прокурори.

Правильна відповідь № 4 – частина 2 статті 14 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 450

Оперативно-розшукова справа:

1. Відкривається.

2. Заводиться.

3. Порушується.

4. Створюється.

Правильна відповідь № 2 – частина 3 статті 9 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 451

Не є принципом оперативно-розшукової діяльності:

1. Верховенство права.

2. Законность.

3. Дотримання прав і свобод людини.

4. Взаємодія з органами управління і населенням.

Правильна відповідь № 4 – стаття 4 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 452

Не вправі проводити оперативно-розшукову діяльність підрозділи:

1. Державної пенітенціарної служби України.

2. Міністерства з надзвичайних ситуацій України.

3. Державної митної служби України.

4. Управління державної охорони вищих органів державної влади та посадових осіб.

5. Державної податкової служби України.

Правильна відповідь № 2 – частина 1 статті 5 Закону України „Про оперативно-роПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 991; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.223.191 (0.337 с.)