Правильна відповідь № 1 – частина 8 статті 135 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правильна відповідь № 1 – частина 8 статті 135 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. 

Питання 92

У повістці про виклик не обов’язково зазначати:

1. Прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснює виклик.

2. Найменування та адреса суду або іншої установи, до якої здійснюється виклик, номер телефону чи інших засобів зв’язку.

3. Ім’я (найменування) особи, яка викликається, та її адреса.

4. Дата і місце народження фізичної особи, яка викликається.

5. Передбачені цим Кодексом поважні причини, через які особа може не з’явитися на виклик, та нагадування про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення.

Правильна відповідь № 4 – стаття 137 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 93

Кримінальним процесуальним кодексом України прямо не віднесена до поважних така причинами неприбуття особи на виклик:

1. Обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення.

2. Відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо.

3. Весілля самої особи, її близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або народження у когось із них дитини.

4. Смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю.

5. Несвоєчасне одержання повістки про виклик.

Правильна відповідь № 3 – стаття 138 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 94

Привід свідка може бути застосований до:

1. Неповнолітньої особи.

2. Вагітної жінки.

3. Інвалідів першої або другої груп.

4. Особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів.

5. Співробітника міліції.

Правильна відповідь № 5 – частина 3 статті 140 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 95

Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним своїх службових обов’язків здійснюється тільки в присутності:

1. офіційних представників цього органу.

2. консула України в країні перебування.

3. представників влади країни перебування.

Правильна відповідь № 1 – частина 3 статті 140 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 96

У клопотанні про здійснення приводу під час досудового розслідування не обов’язково зазначати:

1. Найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер.

2. Процесуальний статус особи, про здійснення приводу якої заявлено клопотання, її прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання.

3. Перелік учасників процесуальної дії, учасником якої повинна бути особа, про здійснення приводу якої заявлено клопотання.

4. Положення цього Кодексу, яким встановлено обов’язок особи з’явитися за викликом, та обставини невиконання особою цього обов’язку.

5. Відомості, які підтверджують факти здійснення виклику особи у встановленому цим Кодексом порядку та отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом.

Правильна відповідь № 3 – стаття 141 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 97

При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд не зобов’язаний врахувати таку обставину:

1. Правову підставу для відсторонення від посади.

2. Достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення.

3. Наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

4. Втрату кваліфікації відстороненого від посади.

Правильна відповідь № 4 – частина 2 статті 157 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 98

Не є речами і документами, до яких заборонено доступ:

1. Листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги.

2. Об’єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

3. Листування або інші форми обміну інформацією між посадовими особами правоохоронних органів.

Правильна відповідь № 3 – частина 1 статті 161 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 99

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, не належить:

1. Інформація, що знаходиться у володінні власника засобу масової інформації.

2. Особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

3. Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

4. Персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Правильна відповідь № 1 – частина 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 100

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором:

1. Протягом доби.

2. Протягом дванадцяти годин.

3. Негайно.

Правильна відповідь № 3 – стаття 175 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 101

Строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати:

1. Одного місяця з дня постановлення ухвали.

2. Двох місяців з дня її постановлення.

3. Двадцяти днів.

Правильна відповідь № 1 – стаття 164 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 102

Тимчасово вилученим не може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1. Підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

2. Надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення.

3. Є предметом кримінального правопорушення, пов’язаного з їх незаконним обігом.

4. Набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

5. Перебувають у фактичному володінні особи, яка не може довести законності їх придбання.

Правильна відповідь № 5 – частина 2 статті 167 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 103

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна не обов’язково зазначати:

1. Підстави, у зв’язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

2. Перелік і види майна, що належить арештувати.

3. Документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

4. Місцезнаходження майна.

Правильна відповідь № 4 – частина 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 104

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше:

1. Десяти годин з дня його надходження до суду.

2. Одного дня з дня його надходження до суду.

3. Двох днів з дня його надходження до суду.

4. Трьох днів з дня його надходження до суду.

Правильна відповідь № 3 – частина 1 статті 172 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 105

Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше:

1. Сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання.

2. Сорока восьми годин із дня находження до суду клопотання.

3. Тридцяти шести годин із дня находження до суду клопотання.

4. Двадцяти чотирьох годин із дня находження до суду клопотання.

Правильна відповідь № 1 – частина 6 статті 173 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 106

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше:

1. Одного дня після його надходження до суду.

2. Двох днів після його надходження до суду.

3. Трьох днів після його надходження до суду.

4. Чотирьох днів після його надходження до суду.

Правильна відповідь № 3 – частина 2 статті 174 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 107

Клопотання про відсторонення особи від посади розглядається слідчим суддею, судом не пізніше:

1. Чотирьох днів з дня його надходження до суду.

2. Трьох днів з дня його надходження до суду.

3. Двох днів з дня його надходження до суду.

4. Одного дня з дня його надходження до суду.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.014 с.)