Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій 

Питання 410

Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу за відсутності необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді виконується упродовж:

1. Одного місяця з дати його надходження до центрального органу України.

2. Одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця.

3. Двох місяців з дати його надходження до центрального органу України.

4. Двох місяців з дати його надходження до безпосереднього виконавця.

Правильна відповідь № 2 – частина 2 статті 558 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Глава 44. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція)

Питання 411

Запит про видачу особи (екстрадицію) направляється за умови:

1. Якщо за законом України хоча б за один із злочинів, у зв’язку з якими запитується видача, передбачено покарання у виді позбавлення волі на максимальний строк не менше трьох років або особу засуджено до покарання у виді позбавлення волі і невідбутий строк становить не менше шести місяців.

2. Якщо за законом України хоча б за один із злочинів, у зв’язку з якими запитується видача, передбачено покарання у виді позбавлення волі на максимальний строк не менше одного року або особу засуджено до покарання у виді позбавлення волі і невідбутий строк становить не шести чотирьох місяців.

3. Якщо за законом України хоча б за один із злочинів, у зв’язку з якими запитується видача, передбачено покарання у виді позбавлення волі на максимальний строк не менше трьох років або особу засуджено до покарання у виді позбавлення волі і невідбутий строк становить не менше чотирьох місяців.

4. Якщо за законом України хоча б за один із злочинів, у зв’язку з якими запитується видача, передбачено покарання у виді позбавлення волі на максимальний строк не менше одного року або особу засуджено до покарання у виді позбавлення волі і невідбутий строк становить не менше чотирьох місяців.

Правильна відповідь № 4 – частина 1 статті 573 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 412

У випадку затримання громадянина іноземної держави, який вчинив злочин за межами України Міністерство закордонних справ України повідомляє:

1. Уповноважена службова особа, яка здійснила затримання.

2. Прокурор, в межах територіальної юрисдикції здійснено затримання.

3. Прокуратура Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя.

4. Центральний орган України.

Правильна відповідь № 3 – частина 5 статті 582 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 413

Затримана особа, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України негайно звільняється у разі, якщо:

1. Протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання вона не доставлена до слідчого судді для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу тимчасового або екстрадиційного арешту.

2. Протягом сорока восьми годин з моменту затримання вона не доставлена до слідчого судді для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу тимчасового або екстрадиційного арешту.

3. Протягом шістдесяти годин з моменту затримання вона не доставлена до слідчого судді для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу тимчасового або екстрадиційного арешту.

4. Протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання вона не доставлена до слідчого судді для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу тимчасового або екстрадиційного арешту.

Правильна відповідь № 3 – пункт 1 частини 6 статті 582 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 414

До особи, яка звільнена з-під тимчасового арешту у зв’язку з несвоєчасним надходженням до центрального органу України запиту про видачу:

1. Не може бути застосований повторний екстрадиційний арешт.

2. Може бути застосований повторний екстрадиційний арешт на підставі рішення апеляційного суду.

3. Може бути застосований повторний екстрадиційний арешт на підставі рішення центрального органу України.

4. Може бути застосований повторний екстрадиційний арешт в разі отримання в подальшому такого запиту.

Правильна відповідь № 4 – частина 8 статті 583 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 415

Екстрадиційний арешт застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може тривати більше:

1. Трьох місяців.

2. Шести місяців.

3. Дев’яти місяців.

4. Дванадцяти місяців.

Правильна відповідь № 4 – частина 10 статті 584 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 416

Екстрадиційна перевірка обставин, що можуть перешкоджати видачі особи, проводиться:

1. Центральним органом України або за його дорученням чи зверненням прокуратурою Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя.

2. Виключно центральним органом України.

3. Виключно прокуратурою Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя.

4. Центральним органом України або за його дорученням чи зверненням прокуратурою районного рівня.

Правильна відповідь № 1 – частина 1 статті 587 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Глава 45. Кримінальне провадження у порядку перейняття

 

Питання 417

За клопотанням компетентного органу іншої держави особа, щодо якої буде направлений запит про перейняття кримінального провадження, може триматися під вартою на території України не більше ніж:

1. Тридцять діб.

2. Сорок діб.

3. П’ятдесят діб.

4. Шістдесят діб.

Правильна відповідь № 2 – частина 1 статті 597 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Глава 46.

Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб

 

Питання 418

Який орган уповноважений подавати клопотання про виконання вироку суду іноземної держави:

1. Генеральна прокуратура України.

2. Прокуратура Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя.

3. Міністерство Закордонних справ України.

4. Міністерство юстицій України.

Правильна відповідь № 4 – частина 1 статті 603 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 419

Який орган уповноважений подавати клопотання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України:

1. Генеральна прокуратура України.

2. Прокуратура Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя.

3. Міністерство Закордонних справ України.

4. Міністерство юстицій України.

Правильна відповідь № 4 – частина 1 статті 610 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 420

Відшкодування витрат, пов’язаних з передачею засудженого в іноземній країні громадянина України, здійснюється органом, що виконує перевезення, за рахунок:

1. Державного бюджету України.

2. Іноземної країни.

3. Спеціальної міжнародної установи із передачі засуджених осіб.

4. Іноземної країни та Державного бюджету України на засадах паритетності.

Правильна відповідь № 1 – частина 2 статті 613 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Розділ X

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Питання 421

Положення КПК України, що стосуються кримінального провадження щодо кримінальних проступків, вводяться в дію:

1. Одночасно з набранням чинності законом України про кримінальні проступки.

2. Через місяць після набрання чинності законом України про кримінальні проступки.

3. Через три місяці після набрання чинності законом України про кримінальні проступки.

4. Через шість місяців після набрання чинності законом України про кримінальні проступки.

Правильна відповідь № 1 – пункт 1 розділу Х „Прикінцеві положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 422

Положення КПК України, щодо здіснення слідчими органів державного бюро розслідувань досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад, суддями та працівниками правоохоронних органів вводяться в дію:

1. З дня початку діяльності Державного бюро розслідувань України, але не пізніше одного року з дня набрання чинності КПК України.

2. З дня початку діяльності Державного бюро розслідувань України, але не пізніше двох років з дня набрання чинності КПК України.

3. З дня початку діяльності Державного бюро розслідувань України, але не пізніше трьох років з дня набрання чинності КПК України.

4. З дня початку діяльності Державного бюро розслідувань України, але не пізніше п’яти років з дня набрання чинності цим Кодексом.

Правильна відповідь № 4 – пункт 1 розділу Х „Прикінцеві положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 423

Положення щодо неможливості бути захисником адвокату, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю вводяться в дію:

1. Одночасно із створенням Єдиного реєстру адвокатів України.

2. Через місяць після створення Єдиного реєстру адвокатів України.

3. Через шість місяців після створення Єдиного реєстру адвокатів України.

4. Через рік після створення Єдиного реєстру адвокатів України.

Правильна відповідь № 4 – пункт 1 розділу Х „Прикінцеві положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 424

Положення КПК України у частині можливості використання електронних засобів контролю вводяться в дію:

1. З дня набрання чинності положенням про порядок їх застосування, затвердженим Міністерством внутрішніх справ України.

2. Через місяць після набрання чинності положенням про порядок їх застосування, затвердженим Міністерством внутрішніх справ України.

3. Через три місяці після набрання чинності положенням про порядок їх застосування, затвердженим Міністерством внутрішніх справ України.

4. Через шість місяців після набрання чинності положенням про порядок їх застосування, затвердженим Міністерством внутрішніх справ України.

Правильна відповідь № 1 – пункт 1 розділу Х „Прикінцеві положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Розділ XІ

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Питання 425

Функції органів (установ), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги здійснюють адвокатські об’єднання або органи адвокатського самоврядування:

1. До дня введення в дію положень закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги, які передбачають діяльність органів (установ), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги.

2. До місяця після введення в дію положень закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги, які передбачають діяльність органів (установ), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги.

3. До трьох місяців після введення в дію положень закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги, які передбачають діяльність органів (установ), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги.

4. До шести місяців після введення в дію положень закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги, які передбачають діяльність органів (установ), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги.

Правильна відповідь № 1 – пункт 2 розділу ХІ „Перехідні положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 426

Кримінальні справи, які на день набрання чинності КПК України перебувають у провадженні органів дізнання передаються відповідним органам досудового розслідування з урахуванням підслідності для здійснення досудового розслідування:

1. Негайно.

2. Після закінчення дізнання.

3. Протягом десяти днів з дня набрання ним чинності.

4. Протягом місяця з дня набрання ним чинності.

Правильна відповідь № 3 – пункт 5 розділу ХІ „Перехідні положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 427

Кримінальні справи, які на день набрання чинності КПК України перебувають у провадженні органів досудового слідства:

1. Негайно передаються за підслідністю.

2. Залишаються у провадженні цих органів до завершення розслідування незалежно від зміни їх підслідності відповідно до КПК України.

3. Направляються до відповідної прокуратури районного рівня для вирішення питання про їх підслідність.

4. Направляються до відповідної прокуратури Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя прокуратури для вирішення питання про їх підслідність.

Правильна відповідь № 2 – пункт 6 розділу ХІ „Перехідні положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 428

Особи, які на день набрання чинності КПК України беруть участь у кримінальному провадженні в якості захисників і не мають статусу адвоката:

1. Втрачають повноваження захисника в такому кримінальному провадженні.

2. Продовжують здійснювати повноваження захисника в такому кримінальному провадженні виключно під час судового провадження у судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій та Верховному Суді України.

3. Продовжують здійснювати повноваження захисника в такому кримінальному провадженні з дозволу слідчого судді чи суду.

4. Продовжують здійснювати повноваження захисника в такому кримінальному провадженні під час досудового розслідування, а також судового провадження у судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій та Верховному Суді України.

Правильна відповідь № 4 – пункт 17 розділу ХІ „Перехідні положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 429

Кримінальні справи, які на день набрання чинності КПК України перебувають у провадженні органів досудового слідства:

1. Негайно передаються за підслідністю.

2. Залишаються у провадженні цих органів до завершення розслідування незалежно від зміни їх підслідності відповідно до КПК України.

3. Направляються до відповідної прокуратури районного рівня для вирішення питання про їх підслідність.

4. Направляються до відповідної прокуратури Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя прокуратури для вирішення питання про їх підслідність.

Правильна відповідь № 2 – пункт 6 розділу ХІ „Перехідні положення” Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Закон України

„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України”

 

Питання 430

Для затвердження списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації звертається з поданням до:

1. Відповідної місцевої державної адміністрації.

2. Відповідної місцевої ради.

3. Відповідної обласної державної адміністрації.

4. Відповідної обласної ради.

Правильна відповідь № 2 – частини 1 статті 581 Закону України „Про судоустрій та статус суддів”.

 

 

Питання 431

Побачення з родичами або іншими особами може надавати взятим під варту адміністрація місця попереднього ув’язнення лише з письмового дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження:

1. Не менше одного разу на місяць.

2. Не менше двох разів на місяць.

3 Не менше трьох разів на місяць.

4. За відповідним рішенням слідчого судді такі побачення не відбуваються.

Правильна відповідь № 3 – частини 1 статті 12 Закону України „Про попереднє ув’язнення”.

 

 

Питання 432

Прокурори міст з районним поділом не здійснюють:

1. Загальне керівництво підпорядкованими районними прокуратурами.

2. Контроль за діяльністю підпорядкованих районних прокуратур.

3. Внесення пропозицій щодо присвоєння класних чинів працівникам цих прокуратур, їх заохочення та накладення на них стягнень.

4. Зміну штатної чисельності підпорядкованих прокуратур.

Правильна відповідь № 4 – частини 4 статті 16 Закону України „Про попереднє ув’язнення”.

 

 

Питання 433

У разі виявлення ознак злочину оперативний підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, зобов’язаний невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до відповідного:

1. Органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

2. Вищестоящого оперативного підрозділу.

3. Прокурора районного рівня для визначення підслідності.

4. Прокурора обласного рівня для визначення підслідності.

Правильна відповідь № 1 – частина 2 статті 7 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”.

 

 

Закон України

„Про оперативно-розшукову діяльність”

 

 

Питання 434

Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених статтею 6 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” підстав не надається право:

1. Створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи.

2. Мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників серед адвокатів.

3. Опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу.

4. Відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або мешканців для з’ясування обставин злочину, що готується, а також збирати відомості про протиправну діяльність осіб, щодо яких провадиться перевірка.

5. Отримувати від юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або за винагороду інформацію про злочини, що готуються або вчинені, та про загрозу безпеці суспільства і держави.

 

Правильна відповідь № 2 – частина 1 статті 8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 435

Негласне обстеження публічно недоступних місць проводиться :

1. На підставі постанови слідчого, винесеної за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника та погодженої з прокурором.

2. На підставі постанови прокурора, винесеної за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженим зі слідчим.

3. На підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженим з прокурором.

4. На підставі ухвали колегії суддів апеляційного суду, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженим з прокурором.

Правильна відповідь № 3 – частина 3 статті 8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 436

Накладення арешту на кореспонденцію застосовується виключно з метою запобігання вчиненню:

1. Адміністративного правопорушення.

2. Злочину невеликої тяжкості.

3. Злочину середньої тяжкості.

4. Тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Правильна відповідь № 4 – частина 3 статті 8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 437

З метою отримання розвідувальної інформації для забезпечення зовнішньої безпеки України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж може здійснюватися:

1. Лише за ухвалою слідчого судді без розголошення третій стороні.

2. На підставі постанови прокурора, винесеної за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника.

3. На підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженим з прокурором.

4. На підставі ухвали колегії суддів апеляційного суду, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженим з прокурором.

Правильна відповідь № 1 – частина 4 статті 8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 438

Оперативно-розшукові заходи, пов’язані з тимчасовим обмеженням прав людини, можуть проводитися з метою запобігання злочину:

1. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу.

2. Порушення правил кораблеводіння.

3. Порушення правил боротьби з епідеміями.

4. Втрата документів, що містять державну таємницю.

Правильна відповідь № 2 – частина 14 статті 15 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 439

Спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця не може проводитися з метою встановлення даних про особу та про її зв’язки:

1. У разі, коли є факти, які підтверджують, що нею готується тяжкий або особливо тяжкий злочин, для отримання відомостей, які вказують на ознаки такого злочину.

2. Для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб.

3. З метою отримання розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави.

4. 3. З метою вивчення особи потерпілого.

Правильна відповідь № 4 – частина 15 статті 9 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 440

За наявності даних, отриманих у ході ведення оперативно-розшукової справи, про участь особи у підготовці тяжкого чи особливо тяжкого злочину начальником управління Міністерства внутрішніх справ України в області строк ведення оперативно-розшукової справи може бути продовжений:

1. До 6 місяців.

2. До 9 місяців.

3. До 12 місяців.

4. До 18 місяців.

Правильна відповідь № 3 – частина 2 статті 91 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 441

Строк ведення оперативно-розшукової справи не вправі продовжувати:

1. Голова Державної податкової служби України.

2. начальник розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України.

3. Голова Державної митної служби України.

4. Заступник керівника розвідувального органу Міністерства оборони України.

Правильна відповідь № 1 – частина 2 статті 91 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 442

Першим заступником Голови Державної податкової служби України - начальником податкової міліції строк ведення оперативно-розшукової справи може бути продовжений:

1. До 6 місяців.

2. До 9 місяців.

3. До 12 місяців.

4. До 18 місяців.

Правильна відповідь № 4 – частина 3 статті 91 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 443

Із ким погоджується продовження строку ведення оперативно-розшукової справи до 18 місяців:

1. Зі слідчим суддею.

2. Із Генеральним прокурором України або його заступником.

3. Із Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

4. Із Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

5. Із Головою Ради національної безпеки і оборони України.

 

Правильна відповідь № 2 – частина 3 статті 91 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 444

Погоджувати продовження начальником органу військової контррозвідки Служби безпеки України строку ведення оперативно-розшукової справи вправі:

1. Президент України.

2. Прем’єр-Міністр України.

3. Голова Служби безпеки України.

4. Прокурор Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя, прирівняний до них прокурор, їх заступники.

Правильна відповідь № 4 – частина 2 статті 91 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 445

У який строк повідомляється прокурор про закриття оперативно-розшукової справи:

1. У триденний строк.

2. Протягом доби.

3. Протягом дня.

4. Протягом 12 годин.

Правильна відповідь № 1 – частина 2 статті 92 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 446

Протягом якого часу з моменту одержання повідомлення про закриття оперативно-розшукової справи прокурор перевіряє додержання законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі:

1. Протягом 3 діб.

2. Протягом 5 діб.

3. Протягом 7 діб.

4. Протягом 10 діб.

Правильна відповідь № 4 – частина 2 статті 92 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 447

Якщо у оперативно-розшуковій справі здійснювалися оперативно-розшукові заходи за рішенням суду, повідомлення про її закриття надсилається також до цього суду:

1. Протягом доби.

2. У триденний строк.

3. У п’ятиденний строк.

4. У десятиденний строк.

Правильна відповідь № 2 – частина 2 статті 92 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 448

Забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань, якщо таке співробітництво буде пов’язано з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру:

1. Податкових інспекторів.

2. Міліціонерів.

3. Медичних працівників.

4. Працівників пошти.

Правильна відповідь № 3 – частина 4 статті 11 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 449

Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в оперативно-розшукових справах, заведених оперативними підрозділами районного відділу міліції здійснюють:

1. Генеральний прокурор України, а також призначені ними прокурори.

2. Заступник Генерального прокурора України в межах повноважень відповідно до розподілу обов’язків, а також призначені ним прокурори.

3. Керівник прокуратури обласного рівня, а також призначені ним прокурори.

4. Керівник районної прокуратури, а також призначені ним прокурори.

Правильна відповідь № 4 – частина 2 статті 14 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 450

Оперативно-розшукова справа:

1. Відкривається.

2. Заводиться.

3. Порушується.

4. Створюється.

Правильна відповідь № 2 – частина 3 статті 9 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 451

Не є принципом оперативно-розшукової діяльності:

1. Верховенство права.

2. Законность.

3. Дотримання прав і свобод людини.

4. Взаємодія з органами управління і населенням.

Правильна відповідь № 4 – стаття 4 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 452

Не вправі проводити оперативно-розшукову діяльність підрозділи:

1. Державної пенітенціарної служби України.

2. Міністерства з надзвичайних ситуацій України.

3. Державної митної служби України.

4. Управління державної охорони вищих органів державної влади та посадових осіб.

5. Державної податкової служби України.

Правильна відповідь № 2 – частина 1 статті 5 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 453

Які загрози щодо працівників суду і правоохоронних органів у зв’язку з їх службовою діяльністю не є підставою для проведення оперативно-розшукової діяльності:

1. Загроза життю.

2. Загроза житлу.

3. Загроза майну.

4. Загроза звільнення з роботи у зв’язку зі скороченням штатів.

5. Загроза здоров’ю.

Правильна відповідь № 4 – пункт 1 частини 1 статті 6 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 454

Не входить до обов’язку підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, вжиття необхідних оперативно-розшукових заходів щодо:

1. Попередження злочинів.

2. Своєчасне виявлення злочинів.

3. Припинення злочинів.

4. Розкриття злочинів.

5. Викриття причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів.

Правильна відповідь № 4 – пункт 1 частини 1 статті 7 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 455

Письмові доручення щодо проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, надані слідчим, прокурором не є обов’язковими до виконання оперативним підрозділом:

1. Державної прикордонної служби України.

2. Управління державної охорони.

3. Податкової міліції Державної податкової служби України.

4. Державної пенітенціарної служби України.

5. Державної митної служби України.

Правильна відповідь № 2 – частина 4 статті 7 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

Питання 456

Проводяться не на підставі ухвали слідчого судді:

1. Накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки.

2. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

3. Негласне обстеження публічно недоступних місць.

4. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж.

5. Застосовування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

Правильна відповідь № 5 – пункт 18 частини 1 та частина 3 статті 8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 457

Оперативно-розшукові заходи без заведення оперативно-розшукової справи проводяться:

1. За наявності інформації про злочини, що готуються.

2. За наявності інформації про осіб безвісно відсутніх.

3. За наявності інформації про розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб проти України.

4. При перевірці осіб у зв'язку з допуском їх до державної таємниці, а також до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках.

Правильна відповідь № 4 – частина 4 статті 9 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

Питання 458

Перевірка осіб у зв'язку з допуском їх до державної таємниці, а також до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках повинна тривати не більш як:

1. Один місяць.

2. Три місяці.

3. Шість місяців.

4. Один рік.

Правильна відповідь № 1 – частина 4 статті 9 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 146; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.91.62.236 (0.011 с.)