Правильна відповідь № 3 – частина 5 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правильна відповідь № 3 – частина 5 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. 

Питання 125

Заборона на використання майна, на яке накладено арешт, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках:

1. Коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна.

2. Чітко визначених законом.

3. Коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

4. Накладення арешту на майно у всіх випадках передбачає заборону на його використання чи розпорядження ним.

Правильна відповідь № 3 – частина 4 стаття 170 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 126

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися:

1. Прокурор.

2. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

3. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором та цивільний позивач з метою забезпечення цивільного позову.

4. Особа, яка уповноважена на здійснення кримінального провадження.

Правильна відповідь № 3 – частина 1 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 127

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано:

1. Не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

2. Протягом двох днів з моменту вилучення майна.

3. Не пізніше 72 годин з моменту вилучення майна.

4. Невідкладно.

Правильна відповідь № 1 – частини 5 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 128

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна:

1. Бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

2. Відповідати розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

3. Бути співмірною із розміром цивільного позову.

4. Підтверджуватися відповідними документами.

Правильна відповідь № 1 – частина 4 стаття 171 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 129

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом:

1. Не пізніше доби з дня його надходження до суду.

2. Не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.

3. Невідкладно.

4. Протягом п’яти днів з моменту його надходження до суду.

Правильна відповідь № 2 – частина 1 статті 172 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 130

Якщо слідчий суддя, суд, встановить, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог, визначених Кримінальним процесуальним кодексом, то він:

1. Повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

2. Відкладає розгляд клопотання строком на один день для усунення недоліків.

3. Оголошує перерву для усунення недоліків.

4. Відмовляє в розгляді клопотання.

Правильна відповідь № 1 – частина 3 статті 172 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 131

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом:

1. Без залучення інших осіб у справі.

2. За участю особи, яка подавала клопотання.

3. За участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника.

4. За участю осіб, присутність яких визнає за необхідне суд.

Правильна відповідь № 3 – частина 1 статті 172 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 132

Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє:

1. Не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання.

2. Не пізніше трьох днів із дня находження до суду клопотання.

3. Не пізніше двох днів із дня находження до суду клопотання.

4. В розумні строки, за результатами розгляду клопотання.

Правильна відповідь № 1 – частина 6 статті 173 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 133

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна:

1. Тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

2. Тягне за собою повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна протягом трьох днів з моменту постановлення такого рішення.

3. Тягне за собою вирішення питання про дисциплінарну відповідальність слідчого чи прокурора.

4. Може бути оскаржена у вищестоящий суд.

Правильна відповідь № 1 – частина 3 статті 173 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 134

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд:

1. Не пізніше трьох днів після його надходження до суду.

2. Не пізніше сімдесяти двох годин після його надходження до суду.

3. Наступного робочого дня з моменту його надходження до суду.

4. Невідкладно.

Правильна відповідь № 1 – частина 2 статті 174 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 135

Скасовувати арешт майна уповноважений:

1. Слідчий за погодженням з прокурором.

2. Слідчий за погодженням з прокурором та\або прокурор.

3. Прокурор, який здійснює нагляд за досудовом розслідуванням у формі процесуального керівництва.

4. Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження.

Правильна відповідь № 4 – частина 3 статті 174 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 136

У випадку виправдання обвинуваченого, суд:

1. Скасовує арешт майна.

2. Повертає майно, на яке накладено арешт у законне володіння осіб.

3. Скасовує арешт майна та зобов’язує органи досудового розслідування відшкодувати витрати понесенні особою через накладення на її майно арешту.

4. Скасовує арешт майна та повертає його власнику.

Правильна відповідь № 1 – частина 4 статті 174 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 137

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором:

1. Негайно.

2. Невідкладно.

3. Протягом трьох днів з моменту її винесення.

4. У строки, визначені в ухвалі.

Правильна відповідь № 1 – стаття 175 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Глава 18. Запобіжні заходи, затримання особи

 

Питання 138

Запобіжним заходом не є:

1. Особисте зобов’язання.

2. Особиста порука.

3. Застава.

4. Відсторонення від посади.

Правильна відповідь № 4 – стаття 176 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 139

Запобіжні заходи під час досудового розслідування застосовуються:

1. Слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора.

2. Прокурором за клопотанням слідчого (за вийнятком тримання під вартою).

3. Слідчим самостійно (за винятком домашнього арешту та тримання під вартою).

Правильна відповідь № 1 – частина 4 статті 176 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 140

Запобіжні заходи під час судового провадження застосовуються:

1. Судом за власною ініціативою.

2. Судом за клопотанням слідчого.

3. Судом за клопотанням прокурора.

4. Прокурором за клопотанням головуючого судді.

Правильна відповідь № 3 – частина 4 статті 176 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 141

Не є метою застосування запобіжного заходу запобігання спробам:

1. Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

2. Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

3. Незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4. Поширення інформації про розпочате досудове розслідування.

5. Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Правильна відповідь № 4 – частина 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 142

Не є підставою застосування запобіжного заходу:

1. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

2. Наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України.

3. Наявність обґрунтованих загроз оскарження особою окремих рішень, дій чи бездіяльності слідчого до суду.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 241; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.174.235 (0.026 с.)