Правильна відповідь № 2 – частина 2 статті 111 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правильна відповідь № 2 – частина 2 статті 111 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. 

Питання 62

Яким особам слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повинні повідомляти про дату, час та місце процесуальної дії, проведення якої планується, про прийняте процесуальне рішення чи проведену процесуальну дію:

1. Підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), засудженого, виправданого, особу, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування, їх захисників та законних представників.

2. Підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), цивільного відповідача та його представника, заявника.

3. Певного учасника кримінального провадження виходячи з його прав (підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), засудженого, виправданого, особу, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування, їх захисників та законних представників, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника, заявника).

4. Потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника.

Правильна відповідь № 3 – частина 1 статті 111 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Глава 7. Процесуальні строки

 

Питання 63

Процесуальні строки, у межах яких приймаються процесуальні рішення чи вчиняються процесуальні дії встановлюються:

1. Прокурором, слідчим суддею, судом.

2. Тільки законом.

3. Законом або прокурором, слідчим суддею, судом відповідно до закону.

4. Слідчим суддею, судом відповідно до закону.

Правильна відповідь № 3 – стаття 113 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 64

Процесуальні строки обчислюються:

1. Днями, місяцями.

2. Годинами, днями, місяцями.

3. Годинами, днями.

Правильна відповідь № 2 – частина 1 статті 115 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 65

При обчисленні процесуальних строків годинами він закінчується:

1. В останню годину.

2. В останню хвилину останньої години.

3. О двадцять четвертій годині останнього дня.

4. В першу хвилину наступної за закінченням строку години.

Правильна відповідь № 2 – частина 2 статті 115 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 66

При обчисленні процесуального строку днями та місяцями:

1. Не береться до уваги той день, від якого починається строк.

2. Береться до уваги той день, від якого починається строк.

3. Береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою.

4. Не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою та проведення стаціонарної психіатричної експертизи.

Правильна відповідь № 4 – частина 5 статті 115 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 67

При обчисленні процесуального строку із нього:

1. Виключаються вихідні, святкові дні і неробочий час.

2. Включаються вихідні і святкові дні.

3. Включаються вихідні, святкові дні і неробочий час.

Правильна відповідь № 3 – частина 7 статті 115 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 68

Якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем строку вважається:

1. Наступний за ним робочий день.

2. День, який передує йому.

3. Наступний за ним робочий день, за винятком обчислення строків тримання під вартою та перебування у медичному закладі при проведенні стаціонарної психіатричної експертизи.

Правильна відповідь № 3 – частина 7 статті 115 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 69

Процесуальний строк не вважається пропущеним, коли щодо скарги, іншого документу, до закінчення строку:

1. Повідомлено листом електронної пошти чи факсимільним зв’язком.

2. Здано на пошту, передано особі, уповноваженій їх прийняти, або доведено до зацікавлених осіб електронною поштою, факсимільним зв’язком чи телеграмою.

3. Здано на пошту, передано особі, уповноваженій їх прийняти, подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.

4. Здано на пошту, передано особі, уповноваженій їх прийняти, або повідомлено електронною поштою, факсимільним зв’язком чи телеграмою службовій особі відповідної установи до закінчення строку.

Правильна відповідь № 3 – стаття 116 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Глава 8. Процесуальні витрати

 

Питання 70

Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження підозрюваного, обвинуваченого компенсуються:

Варіанти відповіді:

1. За рахунок цивільного відповідача.

2. За рахунок представника потерпілого, цивільного позивача.

3. За рахунок коштів Державного бюджету України і є безоплатною для підозрюваного, обвинуваченого.

4. Підозрюваним, обвинуваченим самостійно.

Правильна відповідь № 4 – частина 2 статті 121 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 71

Процесуальні витрати в кримінальному провадженні складаються із:

1. Витрат на правову допомогу; витрат, пов’язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження; витрат, пов’язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів; витрат, пов’язаних із зберіганням і пересиланням речей і документів.

2. Витрат на правову допомогу.

3. Витрат, пов’язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів.

4. Витрат, пов’язаних із зберіганням і пересиланням речей і документів, розмір яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Правильна відповідь № 1 – стаття 118 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Питання 72

Суд, враховуючи майновий стан особи (обвинуваченого, потерпілого) має право зменшити розмір належних до оплати процесуальних витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково:

1. Власною ініціативою або за клопотанням обвинуваченого, потерпілого.

2. Тільки за власною ініціативою.

3. Тільки за клопотанням обвинуваченого, потерпілого.

4. Не має такого права.

Правильна відповідь № 1 – частина 1 статті 119 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 73

Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, несе:

1. Цивільний відповідач.

2. Представник потерпілого, цивільного позивача.

3. Підозрюваний, обвинувачений.

4. Сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучила спеціаліста, перекладача чи експерта, крім випадків, встановлених КПК України.

Правильна відповідь № 4 – частина 1 статті 122 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Питання 74

У разі відсутності в обвинуваченого коштів, достатніх для відшкодування процесуальних витрат, вказані витрати:

1. Потерпілому не компенсуються.

2. Компенсуються потерпілому за рахунок державних установ, відповідно до правил, підприємств та організацій.

3. Компенсуються потерпілому за рахунок Державного бюджету України у разі наявності документального підтвердження таких витрат, та в порядку, передбаченому законом для компенсації шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

4. Компенсуються потерпілому у порядку, передбаченому законом для компенсації шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Правильна відповідь № 3 – частина 2 статті 122 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Питання 75

Чи мають право оскаржити судове рішення щодо процесуальних витрат сторони кримінального провадження, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі?

1. Не мають право оскаржити таке судове рішення.

2. Право оскаржити судове рішення щодо процесуальних витрат має право тільки потерпілий.

3. Право оскаржити судове рішення щодо процесуальних витрат має право тільки потерпілий або його представник.

4. Мають право оскаржити судове рішення щодо процесуальних витрат якщо це стосується їхніх інтересів.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 114; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.007 с.)