Правильна відповідь № 4 – ч. 2 ст. 370 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правильна відповідь № 4 – ч. 2 ст. 370 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. 

Питання 298

Обґрунтованим є рішення:

1. Ухвалене судом на підставі об’єктивно з’ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом.

2. Закріплене у вироку, постанові чи ухвалі.

3. В якому наведені належні і достатні підстави його ухвалення.

4. В якому наведені належні і достатні мотиви його ухвалення.

Правильна відповідь № 1 – ч. 3 ст. 370 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 299

Вмотивованим є рішення:

1. Ухвалене судом на підставі об’єктивно з’ясованих обставин.

2. Підтверджене доказами.

3. Закріплене у вироку, постанові чи ухвалі.

4. В якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Правильна відповідь № 4 – ч. 4 ст. 370 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 300

Ухвали, постановлені без виходу до нарадчої кімнати:

1. Заносяться секретарем судового засідання в журнал судового засідання.

2. Не можуть роз’яснюватись судом.

3. Повинні бути затвердженими в нарадчій кімнаті.

4. Є незаконними.

Правильна відповідь № 1 – ч. 4 ст. 371 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 301

Ухвала, що викладається окремим документом, складається з:

1. Дати і місця постановлення, описової частини, резолютивної частини.

2. Вступної частини, мотивувальної частини та резолютивної частини.

3. Основної частини та резолютивної частини.

4. Вступної частини, описової частини, резолютивної частини.

Правильна відповідь № 2 – ст. 372 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Питання 302

У вступній частині вироку не може зазначатись:

1. Дата і місце його ухвалення.

2. Назва та склад суду, секретар судового засідання.

3. Сторони кримінального провадження.

4. Строк і порядок набрання вироком законної сили та його оскарження.

Правильна відповідь № 4 – ст. 374 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 303

У резолютивній частині вироку не може зазначатись:

1. Строк і порядок набрання вироком законної сили та його оскарження.

2. Рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі рішення про запобіжний захід до набрання вироком законної сили.

3. Докази на підтвердження встановлених судом обставин.

4. Порядок отримання копій вироку.

Правильна відповідь № 3 – ст. 374 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Питання 304

Судове рішення проголошується:

1. Протягом однієї години після виходу суду з нарадчої кімнати.

2. Протягом п’яти діб після виходу суду з нарадчої кімнати.

3. Негайно після виходу суду з нарадчої кімнати.

4. Протягом розумного строку.

Правильна відповідь № 2 – ч. 1 ст. 376 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 305

Копія судового рішення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні:

1. Не пізніше наступного дня після ухвалення.

2. Протягом п’яти діб після ухвалення.

3. Негайно після ухвалення.

4. Протягом розумного строку.

Правильна відповідь № 1 – ч. 7 ст. 376 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 306

Суд з урахуванням особи та обставин, встановлених під час кримінального провадження, має право (але не зобов’язаний) звільнити обвинуваченого в залі судового засідання з-під варти:

1. У разі виправдання.

2. У разі звільнення від відбування покарання.

3. При засудженні до обмеження волі.

4. У разі ухвалення обвинувального вироку без призначення покарання.

Правильна відповідь № 3 – ч. 7 ст. 376 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Глава 30. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції

 

 

Спрощене провадження щодо кримінальних проступків

Питання 307

Спрощене провадження щодо кримінальних проступків при наявності вказаних в законі підстав здійснюється в суді:

1. За участю сторін.

2. За участю всіх учасників судового провадження.

3. За відсутністю учасників судового провадження без проведення судового розгляду.

4. За участю обвинуваченого та потерпілого.

Правильна відповідь №3 – частина 1 статті 381 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Питання 308

Разом з обвинувальним актом до суду направляються матеріали досудового розслідування:

1. У всіх кримінальних провадженнях.

2. У кримінальних провадженнях, де підозрюваний не визнає своїй винуватості у вчиненні діяння, в якому він підозрюється.

3. У кримінальних провадженнях про вчинення особою кримінального проступку, де в обвинувальному акті прокурор заявляє клопотання про судове провадження у спрощеному порядку.

4. У кримінальних провадженнях, де в обвинувальному акті висловлюється клопотання про затвердження угоди.

Правильна відповідь №3 – стаття 302, частина 1 статті 382 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Провадження в суді присяжних

 

Питання 309

Судді і присяжні вирішують спільно:

1. Усі питання, пов’язані з судовим розглядом.

2. Усі питання, пов’язані з судовим розглядом, крім питань обрання, скасування або зміни запобіжних заходів в суді.

3. Усі питання, пов’язані з судовим розглядом, крім питань призначення покарання.

4. Лише питання визнання особи винною.

Правильна відповідь № 2 – ч. 3 ст. 383 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 310

Під час підготовчого судового засідання заявити клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних має право:

1. Обвинувачений у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі.

2. Обвинувачений у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

3. Обвинувачений у вчиненні особливо тяжкого злочину.

4. Обвинувачений у вчиненні умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Правильна відповідь № 1 – ч. 2 ст. 384 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 311

Після призначення судового розгляду судом присяжних головуючий дає секретарю судового засідання розпорядження про виклик присяжних у кількості:

1. Трьох осіб.

2. Чотирьох осіб.

3. П’яти осіб.

4. Семи осіб.

Правильна відповідь № 4 – ч. 1 ст. 385 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 312

Письмовий виклик має бути вручений присяжному під розписку не пізніше ніж:

1. За три дні до судового засідання.

2. За чотири дні до судового засідання.

3. За п’ять днів до судового засідання.

4. За сім днів до судового засідання.

Правильна відповідь № 3 – ч. 3 ст. 385 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 313

У виклику присяжного не зазначаються:

1. День, час і місце проведення судового засідання.

2. Права та обов’язки присяжного.

3. Перелік вимог до присяжних.

4. Обставини, встановлені під час кримінального провадження.

Правильна відповідь № 3 – ч. 3 ст. 385 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Питання 314

Законом не передбачено право присяжного:

1. Брати участь у дослідженні всіх відомостей та доказів у судовому засіданні.

2. Не повідомляти відомості про себе особам, які беруть участь у судовому провадженні.

3. З дозволу головуючого ставити запитання обвинуваченому, потерпілому, свідкам, експертам, іншим особам, які допитуються.

4. Робити нотатки під час судового засідання.

Правильна відповідь № 2 – ч. 1 ст. 386 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Питання 315

Законом не передбачено обов’язку присяжного:

1. Виконувати обов’язки головуючого за відсутності останнього.

2. Додержуватися порядку в судовому засіданні і виконувати розпорядження головуючого.

3. Не відлучатися із залу судового засідання під час судового розгляду.

4. Не збирати відомості, що стосуються кримінального провадження, поза судовим засіданням.

Правильна відповідь № 1 – ч. 2 ст. 386 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 316

Законом передбачено необхідність відбору наступної кількості запасних присяжних:

1. Одного.

2. Двох.

3. Трьох.

4. Необхідність відбору запасних присяжних законом не передбачено.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 201; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.223.102 (0.03 с.)