Рішення програмовані та непрограмовані.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рішення програмовані та непрограмовані.Типові, шаблонні рішення. Компроміси. Класифікаційні ознаки управлінських рішень.

Групові способи ухвалення управлінських рішень.

Способи моделювання.


СИТУАЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ до теми 5

Ситуація 1

Ділова гра "Корабельна аварія" Проспект гри

Проведення даної гри передбачає вирішення таких завдань:

•/ закріплення теоретичних знань з теми "Розробка та ухвалення управлінсь­ких рішень";

•/ зосередження уваги студентів на необхідності чіткого формулювання мети, виявленні проблемної ситуації та аналізі всіх можливих варіантів усунення проблеми;

•/ навчання студентів обґрунтовувати можливі альтернативи, відстоювати та аргументувати власну думку;

•/ вироблення навичок прийняття індивідуальних рішень в екстремальній

ситуації за обмежений період часу; •/ вироблення навичок групової розробки та прийняття управлінських рішень

в кризовій ситуації; •/ демонстрування залежності всіх оперативних дій від обраного варіанту

стратегії; ■/ виявлення лідерів в групах та розвиток творчої активності студентів.

Ділова гра "Корабельна аварія" дає можливість моделювати діяльність управлінців та демонструє особливості прийняття індивідуальних та групо­вих рішень. В процесі імітації ігрового експерименту досліджуються мотиви прийняття рішень, виявляються лідери, оцінюються можливості та наполег­ливість учасників гри у відстоюванні власної думки.

Термін ділової гри — 1 год. 20 хв.

Кількість учасників не обмежується (мінімум 2 чол.).

Дія ділової гри "Корабельна аварія" відбувається на умовному кораблі, що потерпів аварію в Тихому океані в районі екватора. До найближчого берега — 360 км. Кожен учасник гри повинен уявити себе володарем надувного човна з веслами. З потопаючого корабля необхідно в порядку визначеної пріоритетності забирати предмети, що вказані в таблиці. Час прийняття рішень обмежений (7 хв.), оскільки корабель тоне.

Гра проводиться в два етапи. На першому етапі кожен учасник гри приймає індивідуальне рішення щодо виходу з критичної ситуації та пріоритетності відбору вказаних в таблиці предметів.


 


126


127


Розділ И


ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Тема 5


РОЗРОБКА ТА УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ


 


Таблиия до ділової гри

Вихідна інформація для прийняття індивідуального та групового рішення

 

Предмети Власна думка Думка групи | Оцінка експертів Відхилення (ст.4 — ст.2) індивідуальне Відхилення (ст.4 — ст.З) групове
1.Секстант          
2. Дзеркальце          
3. Каністра з прісною водою (20 л)          
4. Москітна сітка          
5. Аварійний запас продуктів (1 ящик)          
6. Карта Тихого океану          
7. Надувна подушка          
8. Каністра з пальним (мастило) та сірники          
9. Транзисторний приймач          
10. Світлонепроникний пластмасовий лист (10 м2)          
11. Ром (1 л)          
12. Нейлоновий шнур (10 м)          
13. Коробка шоколаду          
14. Снасті риболовні          

На другому етапі приймається групове (колективне) рішення стосовно цієї ж проблеми виходячи з критеріїв, вироблених самою групою (під­коритися лідерові, досягти консенсусу, погодитися з спеціалістами тощо).

Слід підкреслити, що учасники гри повинні приймати рішення в конкретній ситуації стосовно себе, а не удаваної особи.

Сценарій гри

Об'єктом гри обрана нестандартна складна ситуація (корабельна аварія), яка потребує термінового прийняття рішення для усунення проблеми. Ігрова ситуація передбачає наявність ведучого, який знайомить з умовами (обме­женнями) гри, правилами, слідкує за термінами прийняття рішень та підводить підсумки гри.

До обмежень в процесі гри відносяться: S термін прийняття рішень;

S перелік предметів, які можна в обраній послідовності забирати з потопа­ючого корабля;

•/ дотримання процедури заповнення розрахункової таблиці.

До керівних параметрів гри належать:

•/ оцінка проблемної ситуації;

S обрана стратегія;

S пріоритетність вибору запропонованих предметів.


Правила гри

1. Оцінивши ситуацію, кожен учасник гри на протязі 7 хв. приймає індивіду­альне рішення, а саме: в гр. 2 табл. визначає пріоритетність для себе осо­бисто кожного з предметів (навпроти найважливішого ставиться цифра 1, навпроти другого за важливістю предмета — 2 і так до позиції 14 включно). Після цього кожним учасником гри визначається імовірність врятування як суб'єктивна оцінка.

2. Приймається групове (колективне) рішення. У цьому випадку всі учасники гри повинні прийти до згоди за тих самих стартових умов. Усі показники фіксуються в гр. З таблиці, причому ця графа заповнюється всіма учасниками гри спільно. Далі визначається імовірність врятування як суб'єктивна групова оцінка.

3. Викладачем (ведучим) оголошується оцінка ситуації експертами-спеціаліс-тами в морській справі, аналізується запропонований ними оптимальний варіант стратегії та визначений на її основі перелік предметів. Пріори­тетність предметів, визначена експертами, фіксується в гр. 4 таблиці.

4. По кожній позиції індивідуального рішення визначаються відхилення від оцінки експертів. Відхилення (їх абсолютна величина) заносяться в гр. 5 таблиці (гр. 4 — гр. 2). Експерти встановили, що у випадку суми відхилень більшої від 60 балів, шансів на врятування немає. Отже, робиться висновок про недостатність оцінки ситуації та неправильний вибір стратегії.

По кожній позиції групового рішення визначаються відхилення від оцінки експертів. Відхилення (їх абсолютна величина) заносяться в графу 6 таблиці (гр.4 — гр.З). Висновки експертів про неможливість врятування при перевищенні суми відхилень від критичного числа (60 балів) розповсюд­жуються і на дану ситуацію.

Ситуація 2

 

 

 

 

 

Уявімо ситуацію, в якій опинився торговий агент, який вирішує, їхати йому поїздом чи скористатися послугами авіакомпанії аби потрапити у місто, де мешкає покупець. Якщо буде ясно, то він може летіти і, при цьому, витратить на всю подорож від воріт до воріт 2 години, а якщо їхати поїздом — 7 год. Якщо він поїде залізницею, то втратить день на робочому місці, який, за його оцінкою, міг би принести виторг у $1500. Іногородній клієнт, імовірно, зробить замовлення орієнтовною вартістю $3000 за умови, що його персонально відвідають. Якщо торговий агент вирішить летіти, але політ не відбудеться через туман, йому доведеться замість відвідин обмежитися телефонною розмо­вою. Це призведе до зменшення суми замовлення до $500, проте агент зможе виконати вдома замовлень на $1500, бо не втратить робочого дня1.
  Імовірність тієї чи іншої погоди Туман(0,1) Ясно (0,9)  
Стратегія 1: Літак +$ 2000 +$ 4500
Стратегія 2: Поїзд +$ 3000 +$ 3000

 


128


Джерело: Робота Martin К. Storr and Irving Stein, The Practice of Management Science(Englewood Cliffs, NY.: Prentice-Hall, 1976), p 1.

129


Розділ II


ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Тема б


ПРОЦЕС МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ


       
   
 
 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

А. Основні джерела:

1. Василенко В.А. Теорія та практика розробки управлінських рішень. Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. — 420 с

2. Литвак Б.Г. Управленческие решения М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 1998. — 248 с

3. Мескон MX, Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента /Пер. с англ. — М.: Дело, 1999. — 800 с.

4. Основы менеджмента. Учебное пособие для вузов / Под ред. А.А. Радугина. — М.: Издательство "Центр", 1997. — С. 214-242.

5. Райт Г. Державне управління / Пер. з англ. — К.: Основи, 1994. — 191 с.

6. Юкаева B.C. Управленческие решения. Учеб. пособие. — М.: Маркетинг, 1999. — 292 с.

Б. Додаткова література:

1. Василенко В.А., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2003. — 285 с.

2. Глущенко В.В., Глущенко И.М. Разработка управленческого решения. Прогнози­рование — планирование. Теория проектирования экспериментов. — г. Железнодо­рожный, Моск. обл.: ТОО НПЦ "Крылья", 1997. — 400 с.

3. Екатеринославский Ю.Ю. Управленческие ситуации. Анализ управленческих решений. М.:Экономика, 1988. — 176 с.

4. Жданова Л.А. Организация и управление капиталистической промышленной фирмой М.:Изд. УДН, 1987. — 212 с.

5. Крылова Т.Б. Выбор партнера: анализ отчетности капиталистического пред­приятия. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 160 с.

6. Планкетт Л., Хейл Г. Выработка и принятие управленческих решений: Сокр. пер. с англ. — М.: Экономика, 1984. — 168 с.

7. Психологія в менеджменті / Комінко С, Курант Л., Самборська О. та ін. — Тернопіль: ТАНГ, 1999. — 400 с.

8. Рудінська О.В., Яроміч С.А., Молоткова І.О. Менеджмент. Теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент. — К.: Ніка-Центр, Ельга. 2002. — 335 с.


Тема 6. Процес менеджменту тайого складові

Тема 7. Функція планування

Тема 8. Функція організації діяльності

Тема 9. Функція мотивації

Тема 10. Функція контролю


130


131


Розділ 111


ТУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ


Тема 6


ПРОЦЕС МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ


 


Тема 6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.104 (0.011 с.)