Ступені задоволення потреб керівниками різних країнМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ступені задоволення потреб керівниками різних країн(5 — найменше задоволення; 1 — найбільше задоволення)

 

Потреба Міра задово­лення США та Велико­британія Латин­ська Європа* Північ­на Європа" Нації, що розвива­ються*** Японія
Самореалізація
Автономія
Повага
Товариськість
Безпека

 

Потреба США Італія Німеч­чина Швеція Іспанія Індія
Самореалізація
Автономія
Повага
Товариськість
Безпека

Простежується вражаюча відмінність стосовно значення безпеки для керівників США та Італії, з одного боку, і Німеччини, Швеції та Індії — з другого. Значення поваги найнижче в США, Швеції та Іспанії, але друге за важливістю в Італії. Тому ми можемо зробити висновок, що теорії та їхнє використання в управлінні потрібно розглядати в їхньому культур­ному контексті (оточенні)2.

Ситуація 2

Отримавши термінове завдання від замовника, що в разі успішного виконання обіцяло суттєві прибутки, керівництво страхової фірми вирішило посилити мотивацію підлеглих, задіяних в цьому проекті. У разі своєчас­ного та якісного виконання була обіцяна оплачувана за рахунок фірми відпустка разом із сім'ями на два тижні.

Керівництво було вражене підсумками — навіть деякі кращі агенти знизили показники результативності своєї праці і не виконали плану. Виявилось, що перспектива поїхати на відпочинок у мальовничий куточок світу навіть за чужий кошт, але з сім'ями, далеко не всіма була сприйнята як винагорода.

Запитання:

Який мотивуючий фактор запропонували би Ви?

Ситуація З


 


Латинська Європа: Іспанія, Італія, Франція, Бельгія.

"Північна Європа: Швеція, Норвегія, Данія, Німеччина.

*** Країни, що розвиваються: Чилі, Аргентина, Індія2.

Модель виявиться іншою, якщо поглянути на результати обстеження керівників різних країн з приводу того, які потреби, на їхній погляд, є найважливішими.


Спробуйте створити перелік потреб випускника вищого навчального закладу, який ось-ось отримає диплом і шукає роботу за фахом.

Які вимоги ставить він до майбутньої роботи?

Запитання:

Складіть структуру потреб і розподіліть їх за ступенем важливості.


 


1 Webber Ross A Management: Basic Elements of Managing Organizations,Reserved Edition, llliois: Richard D. Irwin Inc, 1979, p.45.

Webber Ross A. Management: Basic Elements of Managing Organizations,Reserved Edition, Illinois: Richard D. Irwin, Inc, 1979, p.45.

230


Webber Ross A. Management: Basic Elements of Managing Organizations,Reserved Edition,

Illinois: Richard D. Irwin Inc, 1979, p. 45.

Райт Глеи. Державне управління/ Пер. з англ. — К.: Основи, 1994. — С. 187-188.

231


Розуіл III


ТУНКЦІІ МЕНЕДЖМЕНТУ


Тема 9


ФУНКЦІЯ МОТИВАЦІЇ


 


           
   
   
 
 
   
 
 


Ситуація 4

 

п — вказує на існування та необхідність врахування потенційних можливостей людини.

Комбінація внутрішніх і зовнішніх винагород — це загальна сукуп­ність винагород та їх питома вага (структурний склад), що передбачає організація для компенсації витрачених зусиль, виконання службових обов'язків і досягнутого результату окремого співробітника, відповідно до вимог і завдань, зумовлених його посадою в організації.

Сукупність потреб конкретного працівника — це увесь комплекс первинних і усвідомлених вторинних потреб, що впливають на поведінку людини, яка займає цю посаду чи відповідальна за виконання певних обов'язків.

Під потенційними можливостями розуміють шляхи реалізації творчих здібностей, професійної компетенції та індивідуальних переваг особис­тості в межах конкретної організації (спроможність зробити кар'єру, набути досвіду та практичних навичок, досягти бажаного результату). Потенційні можливості не можуть бути наперед ідентифіковані чи визна­чені, вони залежать від безлічі обставин і далеко не завжди досягаються. Проте людина завжди зважає на них, хоча їх реалізація не гарантується організацією наперед.

Запитання:

За допомогою прикладів прокоментуйте подане вище.

Ситуація 5

Уміння сформувати команду1 Як Ви створюєте мотивацію для інших?

Цю вправу було розроблено, аби допомогти Вам краще усвідомити, як і чому Ви створюєте мотивацію для інших, і зосередитись на потребах працівників, для яких Ви хочете створити мотивацію.

Крок 1

Поділіть навчальний курс на групи з приблизно п'яти-семи осіб у кожній. Кожний член групи особисто відповідатиме за таке завдання:

Ситуація 1. Ви — власник і президент компанії, в якій працює 50 осіб. Ваше завдання полягає в мотивації усіх 50 працівників, так щоби вони докладали на роботі максимум зусиль.

Завдання 1. На окремому аркуші паперу напишіть засоби, за допомогою якихВи створювали б мотивацію для своїх працівників. Уникайте загальних тверджень, як-от "я підвищу їх по службі". Намагайтеся бути максимально конкретними.

Робіне, Стефан П., ДеЧенцо, Девід А. Основи менеджменту/ Пер. з англ. А. Олійник та ін. — К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. — С. 427-428.

232Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.009 с.)