Структурні методи вирішення конфліктних ситуацій. Міжособистісні способи вирішення конфліктів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структурні методи вирішення конфліктних ситуацій. Міжособистісні способи вирішення конфліктів.Компроміс. Стресова ситуація. Причини стресу. Організаційні фактори стресу. Особові чинники стресу. Модель розвитку стресової ситуації.


 


346


347


Розділ IV


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЕРІВНИЦТВА


Тема 14


УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТНИМИ СИТУАЦІЯМИ


Ситуація 2


СИТУАЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ до теми 14

Ситуація Iі

Чергова доповідна записка начальника дільниці Петренка на майстра Сидорчука лягла на стіл директора заводу. Конфлікт між двома працелюб­ними, досвідченими, авторитетними керівниками триває уже не перший рік. Петренко та Сидорчук прийшли на завод одночасно — п'ятнадцять років тому, обидва починали з простих робітників, обом зараз під сорок. Обидва — грамотні спеціалісти, про яких звикли говорити: "Працюють на совість". З чого ж почалася "війна"? Якось Сидорчук відчув, що Петрен­ко поступово збільшує рівень вимог до нього, встановлює жорсткий контроль. Десь з півроку майстер виконував всі розпорядження начальника дільниці, а потім почалися чвари. Щоправда, Сидорчук ніколи офіційно не скаржився на дії начальника. А от від Петренка регулярно надходили доповідні: майстер не виконує розпорядження у визначений термін; нацьковує колек­тив; хамить начальству.

Підстав для взаємних звинувачень в обох учасників конфлікту було скільки завгодно. Начальник дільниці періодично критикував дії майстра в присутності підлеглих, намагався покарати його доганою в наказі дирек­тора. Сидорчук діяв так само. Зрозуміло, що це "протистояння" негатив­но впливало і на роботу дільниці, і всього цеху в цілому.

Директор не раз запрошував до себе і Петренка, і Сидорчука, влаштову­вав "очні ставки", проте всі ці локальні заходи результату не дали. Ретельно проаналізувавши ситуацію, що склалася, директор вирішив: причина конфлікту — ...

Запитання:

/. У чому полягає причина (чи причини) конфлікту?

2. Як можна його вирішити?

3. Використовуючи знання, засвоєні Вами на лекціях, зробіть припущення про типи характеру, ставлення до підпорядкування та інших характе­ристик учасників конфлікту?

4. Які методи вирішення конфліктів використав директор до ухвалення остаточного рішення? Що дали ці методи?


Чи існують загальні причини стресу?'

Стрес можуть спричинювати різноманітні чинники — так званні стресори. Чинники, що виникають стрес, можна поділити на дві основні категорії — організаційні та особистісні (рис. 14.6), — які прямо впливають на праців­ників і, зрештою, на їхню роботу.

Всередині організацій не бракує чинників, які можуть спричинити стрес. Це, наприклад, тиск, зумовлений прагненням уникнути помилок або завер­шити роботу в обмежений період часу, вимогливий нагляд або ж неприємні співробітники. У подальшому обговоренні чинники стресу розбито на п'ять категорій: вимоги, що накладаються завданнями, ролями, стосунками між людьми, структурою організації та стилем управління організацією.

Запитання:

1. Якими бувають ознаки стресу?

2. Як можна подолати чи послабити стрес?


 


1 Основы менеджмента.Учебное пособие /Сост. Е.В.Проскудина. — Ижевск: ТОО Внедренческое предприятие "Пик". — С. 100.

348


1 Робіне, Стефан П., ДеЧенцо, Девід А. Основи менеджменту/ Пер. з англ. А. Олійник та ін. — К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. — С 310.

349


Розділ IV


СОЦІАЛЬНОПСИХОАОПЧНІ АСПЕКТИ КЕРІВНИЦТВА


Тема 15


ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


                   
 
   
   
 
   
   
 
 
 


А. Основні джерела:

1.Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Капту-ревского. — СПб.: Питер, 1999. — 816 с.

2. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту. Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олес-невич. — Львів: БаК, 2001. — 624 с.

3. Менеджмент для магистров. Учеб. пособие / Под ред. д.е.н., проф. А.А. Епифанова, д.е.н., проф. С.Н. Козьменко. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. — 762 с.

4. Мескон MX., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента /Пер. с англ. — М.: Дело, 1999. — 800 с.

5. Робіне СП., ДеЧенцо ДА. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. — К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. — 671 с.

Б. Додаткові джерела:

1. Антикризисный менеджмент / Под ред. А.Г. Грязновой. — М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". Издательство ЭКМОС, 1999. — 368 с.

2. Кредісов АЛ., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. — К.: Товариство "Знання", КОО. — 1999. — 556 с.

3. Ладанов ИД. Практический менеджмент (Психотехника управления и само­тренировки). — М.: Элник, 1995. — 575 с.

4. Лютенс Ф. Организационное поведение. Пер. с англ. 7-го изд. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 692 с.

5. Льюис Д. Стресс-менеджер. Пер. с англ. — М.: Изд-во "Рефл-бук", ООО "Фирма "Издательство ACT", 2000. — 266 с.

6. Мастенбрук У. Управление конфликтными организациями и развитие орга­низации. Пер. с англ. — М.:ИНФРА-М, 1996. — 256 с.

7. Основы менеджмента. Учебное пособие /Сост. Е.В. Проскудина. — Ижевск: ТОО Внедренческое предприятие "Пик". — 108 с.

8. Психологія в менеджменті / Комінко С, Курант Л., Самборська О. та ін. — Тернопіль: ТАНГ, 1999. — 400 с.

9. Розанова В.А. Психология управления Учеб. пособие. — М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999. — 352 с.

10 Экономические преступники: Преступники в белых воротничках /Подгот текста и общ. ред. Н.В.Глобус. — Мн.: Литература, 1996. — 640 с. — (Энциклопедия преступлений и катастроф).


350


Тема 15. Процес створення операційної системиТема 16. Функціонування операційної системиТема 17. Управління фінансами

351


Розділ V


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА


Тема 15


ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ


 


Тема 15


Операційний менеджмент — це термін, що походить від англійського «Production and Operations Management», що в перекладі означає управління виробництвом.

Американські професори Річард Чейс та Ніколас Аквілано визначають операційний менеджмент як управління всіма ресурсами, необхідними для виробництва продукції та надання послуг організацією . Інші американські дослідники: Сег Лі та Марк Шнайдер'янс визначають операційний менеджмент як науку про концепції, методи, процедури, технологію, які використовуються управлінцями в процесі створення та функціонування операційної системи^.


 


 
 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.015 с.)